Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAB 4 FASAKH

BAB 4 FASAKH

Ratings:
(0)
|Views: 551|Likes:
Published by ameq

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: ameq on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
BAB 4PENUTUP4.1 KESIMPULAN
Islam memperuntukkan jalan bagaimana sesebuah perkahwinan itu perlu ditadbir agar keharmonian hidup berkeluarga dapat dipelihara. Namun begitu, apabila rumah tanggasudah tidak aman lagi, bahkan gagal menepati objektif dan fungsi perkahwinan, makaIslam membenarkan agar ikatan tersebut ditamatkan. Pada dasarnya perpisahan dan penceraian bukanlah pilihan yang disukai dalam Islam tetapi demi kebaikan semua pihak, ada ketikanya ia diharuskan. Menepati dengan sabda Nabi Muhammad dalamhadisnya iaitu:Rasulullah SAW bersabda:
   :  
88
 
Maksudnya:Daripada Ibn Umar bahawasanya Nabi s.a.w bersabda:
³Sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah adalah al-talak.´(Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)
88
 
Sunan Abi Daud 
. Bab al-Karahiyat al-Talaq. Al-Juzu¶6. No. Hadis 1863. Hlm. 91.
 
 
73
 
Penceraian secara talak adalah jalan terbaik yang dianjurkan iaitu suami dan isteri berpisah secara makruf dan suami melafazkan talak secara baik. Namun begitu, dalam beberapa keadaan terutama apabila talak secara baik tidak dapat diperolehi, Islammemberikan beberapa jalan untuk mencari keadilan dan keluar daripada ikatan perkahwinan dengan menggunakan kuasa mahkamah. Ini boleh berlaku dalam banyak keadaan contohnya apabila suami enggan menceraikan isteri atau suami menghilangkandiri ataupun apa-apa sebab lain yang wajar pada pandangan Syarak. Keharusan inisebenarnya bertujuan untuk menjaga kebajikan semua pihak khususnya kaum wanitadaripada dizalimi dan berada dalam penderitaan hasil daripada hubungan perkahwinanyang tidak bahagia. Perkara yang diputuskan oleh mahkamah ialah dengan pembubaran perkahwinan secara fasakh.Fasakh mempunyai pelbagai takrifan dan konsep yang digunakan dalammensabitkannya dengan hukum syarak. Telah diterangkan fasakh dari sudut bahasa danistilahnya dan konsep penggunaan konsep fasakh dalam pembubaran perkahwinan.Pelbagai pandangan ulama diketengahkan dalam pensabitan pembubaran perkahwinansecara fasakh. Pandangan-pandangan melalui mazhab dapat mengenalpasti lagi caraserta penggunaan konsep fasakh mengikut mazhab masing-masing. Jika diteliti, pelbagaialasan-alasan yang digunakan dalam membolehkan pensabitan hukum fasakh terhadap perkahwinan tersebut. Alasan-alasan ini kebanyakannya digunakan oleh si isteri dalammembuktikan serta membolehkan perkahwinan itu difasakhkan.
 
74
 
Secara umumnya kita dapat rumuskan bahawa sememangnya terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha tentang alasan-alasan fasakh tersebut. Ada yang tidak  bersetuju dengan satu alasan tetapi bersetuju denagn alasan yang lain beserta hujahmasing-masing. Begitu juga ada yang mengatakan penceraian kerana sesuatu alasanadalah fasakh dan ada yang mengatakan ianya adalah talak akan tetapi apa yang paling penting ialah berdasarkan prinsip keadilan Islam, sekiranya ada isteri yang terlibatdengan salah satu faktor tersebut, maka beliau berhak mengajukan permasalahannyakepada pihak berwajib untuk mencari penyelesaiannya sama ada memohon perkahwinandibubarkan ataupun sebaliknya. Konsep pembubaran perkahwinan secara fasakh inidipraktikkan disetiap negeri-negeri di Malaysia dengan peruntukan untuk setiap negerimasing-masing.Latihan ilmiah ini menumpukan kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam(Negeri Pulau Pinang) 2004. Peruntukan ini digunakan kerana kajian ini dilakukan diMahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Peruntukan di dalamenakmen ini diambil daripada pelbagai pendapat mazhab dan juga ijtihad oleh parafuqaha dan penggubal baru untuk tujuan kemaslahatan ummah. Peruntukan yangterbuka dengan menerima pakai pelbagai pendapat mazhab juga dilihat sebagai satulangkah penting dan positif kerana apa yang menjadi keutamaan adalah mengambil kira pendapat yang lebih hampir kepada keadilan. Bahkan apa yang ingin dicapai dalamurusan kekeluargaan ini adalah memberi hak kepada sesiapa yang berhak danmenyelamatkan mana-mana pihak yang teraniaya dalam kehidupan yang menderita.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmad Luqman Hakim liked this
Lisa Andriani EL IBtisam liked this
Muslimah Md Samid liked this
Ase El Medwahy liked this
zul_ejoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->