Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs_RM1

Curs_RM1

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by Iordache George

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Iordache George on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2012

pdf

text

original

 
 
V. Daniel Olaru Alina Dimache Mircea Modiga
REZISTEN
Ţ
A
 
MATERIALELOR - PARTEA I -
EDITURA FUNDA
Ţ
IEI UNIVERSITARE “DUN
Ă
REA DE JOS”GALA
Ţ
I
 
 
CUPRINS
1 I
NTRODUCERE
 
1.1 Obiectul
ş
i problemele cursului de Rezisten
ţ
a materialelor....................51.2 Clasificarea corpurilor în Rezisten
ţ
a Materialelor..................................61.3 For
ţ
e exterioare...........................................................................................7
1.3.1 Sarcini....................................................................................................71.3.2 Leg
ă
turi. For 
ţ
e de leg
ă
tur 
ă
.....................................................................91.3.3. Aplica
ţ
ii …………………………………………………………….. 12
1.4 For
ţ
e interioare (eforturi)........................................................................131.5 Tensiuni......................................................................................................151.6 Deplas
ă
ri
ş
i deforma
ţ
ii.............................................................................151.7 Modelarea constitutiv
ă
a materialelor....................................................171.8 Ipoteze fundamentale în Rezisten
ţ
a materialelor..................................19Teste ……………………………………………………………………. 20
2 G
EOMETRIA SEC
Ţ
IUNILOR TRANSVERSALE ALE BARELOR 
 
2.1 Arii. Momente statice. Centre de greutate..............................................242.2 Momente de iner
ţ
ie. Defini
ţ
ii...................................................................252.3 Varia
ţ
ia momentelor de iner
ţ
ie cu axe paralele......................................262.4 Caracteristicile geometrice ale unor sec
ţ
iuni simple..............................272.5 Varia
ţ
ia momentelor de iner
ţ
ie la rota
ţ
ia axelor....................................312.6 Axe
ş
i momente principale de iner
ţ
ie......................................................332.7 Momente de iner
ţ
ie ale sec
ţ
iunilor compuse...........................................352.8 Aplica
ţ
ii......................................................................................................35Teste ……………………………………………………………………...37
3 E
FORTURI ÎN BARE
Ş
I SISTEME DE BARE
 
3.1 Nota
ţ
ii. Rela
ţ
ii de echivalen
ţă
între eforturi
ş
i tensiuni........................393.2 Eforturi în bare drepte înc
ă
rcate în planul
 zx
........................................40
3.2.1 Defini
ţ
ii................................................................................................403.2.2 Rela
ţ
ii diferen
ţ
iale
ş
i rela
ţ
ii de salt între eforturi
ş
i înc
ă
rc
ă
ri..............423.2.3 Diagrame de eforturi............................................................................433.2.4 Folosirea simetriei
ş
i antisimetriei for 
ţ
elor exterioare.........................453.2.5 Aplica
ţ
ii...............................................................................................46
3.3 Eforturi în sisteme plane de bare. Aplica
ţ
ii............................................53Teste ..........................................................................................................55
 
Cuprins
 
3
 
4 E
LEMENTE DE TEORIA ELASTICIT
ĂŢ
II
 
4.1 Starea general
ă
de tensiune......................................................................57
4.1.1 Starea de tensiune într-un punct. Componentele st
ă
rii de tensiune.....574.1.2 Ecua
ţ
iile de echilibru ale paralelipipedului elementar. Dualitateatensiunilor tangen
ţ
iale.........................................................................594.1.3 Ecua
ţ
iile de echilibru ale tetraedrului elementar. Condi
ţ
ii la limit
ă
întensiuni................................................................................................614.1.4 Varia
ţ
ia tensiunilor în jurul unui punct. Tensorul tensiunilor..............634.1.5 Tensiuni normale principale
ş
i direc
ţ
ii principale. Invarian
ţ
ii st
ă
rii detensiune...............................................................................................654.1.6 Exprimarea st
ă
rii de tensiune prin tensiuni principale. Tensiunitangen
ţ
iale extreme. Tensiuni octaedrice............................................684.1.7 Tensorul sferic
ş
i tensorul deviator al tensiunilor................................70
4.2 Starea general
ă
de deforma
ţ
ie.................................................................71
4.2.1 Rela
ţ
iile liniare între deforma
ţ
ii specifice
ş
i deplas
ă
ri........................714.2.2 Deforma
ţ
ia liniar 
ă
specific
ă
pe o direc
ţ
ie oarecare. Analogia dintrestarea de deforma
ţ
ie
ş
i starea de tensiune…………………………….734.2.3 Deforma
ţ
ia volumic
ă
specific
ă
............................................................744.2.4 Tensorul deforma
ţ
iilor specifice. Tensorul sferic
ş
i tensorul deviator al deforma
ţ
iilor specifice....................................................................744.2.5 Ecua
ţ
iile de compatibilitate a deforma
ţ
iilor specifice.........................75
4.3 Rela
ţ
ii între tensiuni
ş
i deforma
ţ
ii specifice. Energia de deforma
ţ
ie...77
4.3.1 Modelul corpului perfect elastic. Rela
ţ
iile lui Green...........................774.3.2 Legea generalizat
ă
a lui Hooke............................................................794.3.3 Rela
ţ
ia dintre constantele elastice ale unui material izotrop................814.3.4 Legea de varia
ţ
ie a volumului..............................................................824.3.5 Legea de varia
ţ
ie a formei...................................................................824.3.6 Rela
ţ
ia dintre tensiunile tangen
ţ
iale octaedrice
ş
i lunec
ă
rile octaedrice.Tensiuni
ş
i deforma
ţ
ii specifice generalizate
ş
i rela
ţ
ia dintre ele........834.3.7 Energia de deforma
ţ
ie pentru varia
ţ
ia volumului
ş
i a formei..............84
4.4 Scheme generale de rezolvare a problemelor de Teoria elasticit
ăţ
ii.....844.5 Probleme particulare ale teoriei elasticit
ăţ
ii...........................................86
4.5.1 Problema plan
ă
în coordonate carteziene............................................864.5.1.1 Starea plan
ă
de tensiune.........................................................864.5.1.2 Starea plan
ă
de deforma
ţ
ie.................................................... 90
5 S
OLICITAREA AXIAL
Ă
 
5.1 Eforturi axiale. Aplica
ţ
ii...........................................................................915.2 Diagrama caracteristic
ă
a materialelor la întindere
ş
i compresiune.Caracteristici
ş
i propriet
ăţ
i mecanice ale materialelor.........................935.3 Tensiuni admisibile. Coeficien
ţ
i de siguran
ţă
. Metode de calcul........104

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
IndianaJones2000 liked this
Popa Mircea liked this
Popa Mircea liked this
Bogdan Marian liked this
Bogdan Marian liked this
Bogdan Marian liked this
Bogdan Marian liked this
Bogdan Marian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->