Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bc Hien Trang Va Giai Phap Quan Ly Tai Nguyen Nuoc Duoi Dat Tai Tp.danang-2005

Bc Hien Trang Va Giai Phap Quan Ly Tai Nguyen Nuoc Duoi Dat Tai Tp.danang-2005

Ratings:
(0)
|Views: 229|Likes:
Published by NP

More info:

Published by: NP on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

VI N KHOA HỌ C VÀ CÔNG NGHỆ VIỆ T NAM
VI N CƠ HỌ C Ứ NG DỤ NG
BÁO CÁO K T QUẢ THỰ C HIỆ N DỰ ÁN C P
TP. ĐÀ NẴ NG 2005
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệ m
Việ n Cơ họ c Ứ ng dụ ng
PGS.TS. Nguyễ n Xuân Mãn
TSKH. Bùi Tá Long
Đà Nẵ ng, 11/2005
ii
NỘ I DUNG

1 MỞ ĐẦ U................................ ................................ ................................ ............ 1 1.1 Tính cấ p thiế t củ a Dự án................................ ................................ ................1 1.2 Phạ m vi và mụ c đích nghiên cứ u củ a Dự án................................ .................. 1 1.3 Nộ i dung và phư ơ ng pháp thự c hiệ n:................................ .............................2 1.4 Ý nghĩa khoa họ c và thự c tiễ n củ a Dự án:................................ ..................... 3

2CHƯ Ơ NG 1: ĐẶ C ĐIỂ M ĐỊA LÝ, KINH TẾ - XÃ HỘ I THÀNH PH ĐÀ

NẴ NG................................ ................................ ................................ ......................... 4 2.1 Vị trí địa lý hành chính................................ ................................ ..................4 2.2Địa hình,địa mạ o................................ ................................ .......................... 4 2.3 Khí hậu................................ ................................ ................................ ..........5 2.4 Mạ ng lư ớ i thủ y văn................................ ................................ .......................5 2.5Dân cư -kinh tế -giao thông:................................ ................................ ............ 8

2.5.1Dân cư................................ ................................ ................................ .... 8 2.5.2 Kinh tế................................ ................................ ................................ ...8 2.5.3Điề u kiệ n giao thông................................ ................................ .............. 8

3CHƯ Ơ NG II : ĐẶ C ĐIỂ M ĐỊA CHẤ T THỦ Y VĂN KHU VỰ C NGHI ÊN C U
…………………………………………………………………………………10

3.1 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng các trầ m tích hỗ n hợ p sông-biển-đầ m lầ y-gió thố ng Holocen (qh)................................ ................................ ................................ ......... 10 3.2 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng các trầ m tích biể n Pleistocen (qp):........................12

3.2.1 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng các trầ m tích biể n Pleistocen trên (qp2), tầ ng
Đà Nẵ ng (mQ31đn):................................ ................................ ..........................12
3.2.2 Lớ p cách nư ớ c các trầ m tích biể n-vịnh Pleistocen giữ a (qp1-2) (mbQ21):
…………………………………………………………………………13

3.2.3 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng các trầ m tích hỗ n hợ psông biể n Pleistocen giữ a trên (maQ1-21):................................ ................................ ................................ .. 14 3.2.4 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng tàn tích, sư ờ n tích, lũ tích Pleistocen (edQ-Đệ T không phân chia (q))................................ ................................ .................... 14

3.3 Phứ c hệ chứ a nư ớ c khe nứ t-vỉa các trầ m tích Neogen (n), hệ tầ ng Ái Nghĩa
(Nan):15
iii
3.4 Phứ c hệ chứ a nư ớ c khe nứ t-vỉa, khe nứ t Hệ Carbon-Permi:........................15
3.5 Phứ c hệ chứ a nư ớ c khe nứ t trong các thành tạ o biế n chấ t Hệ Cambri-

Ocdovic-Silur:................................ ................................ ................................ ....... 16
3.6Đớ i cách nư ớ c các đá macma xâm nhậ p không phân chia:........................... 17
4CHƯ Ơ NG III................................ ................................ ................................ .... 18

4.1 Tầ ng chứ a nư ớ c lỗ hổ ng Holocen và Pleistocen:................................ .........18
4.1.1Khai thác nư ớ c dư ớ i đấ t củ a các hộ gia đ ình phụ c vụ cho sinh hoạ t, ăn

uố ng:............................................... ................................ ................................ ... 18
4.1.2Khai thác nư ớ c dư ớ i đấ t củ a các đơ n vị kinh doanh sử dụ ng cho sinh
hoạ t, ăn uố ng và sả n xuấ t kinh doanh:................................ ............................... 18

4.1.3 Thự c trạ ng tầ ng khai thác:................................ ................................ ....18
4.2 Hiệ n trạ ng khai thác nư ớ c dư ớ i đấ t tầ ng chứ a nư ớ c khe nứ t các giế ng khai
thác công nghiệ p:................................ ................................ ................................ ... 20
5CHƯ Ơ NG IV: CÁC GI I PHÁP QUẢ N LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤ NG VÀ
BẢ O VỆ TÀI NGUYÊN NƯ Ớ C DƯ Ớ I ĐẤ T................................ ........................... 22

5.1Quan điể m và mụ c tiêu v quả n lý, khai thác, sử dụ ng :.............................. 22 5.1.1Quan điể m :................................ ................................ .......................... 22 5.1.2 Mụ c tiêu chính quả n lý, khai thác, sử dụ n g :................................ ......... 24

5.2 Nhu cầ u sử dụ ng nư ớ c................................ ................................ .................24 5.2.1 Nhu cầ u sử dụ ng nư ớ c đế n năm 2020................................ ...................24 5.2.2 Nhu cầ u thị trư ờ ng về TNNDĐ và đặ c tính cung cấ p củ a NDĐ............25

5.3 T chứ c quả n lý khai thác và bả o vệ môi trư ờ ng nư ớ c dư ớ i đấ t...................27 5.3.1 T chứ c quả n lý tài nguyên nư ớ c dư ớ i đấ t................................ ............27 5.3.2 Khai thác và s dụ ng tài nguyên nư ớ c dư ớ i đấ t:................................ ... 28 5.3.3 Công tác bả o vệ môi trư ờ ng nư ớ c dư ớ i đấ t:................................ ..........29

5.4 Giả i pháp quả n lý:................................ ................................ .......................30
5.4.1Cơ sở pháp lý................................ ................................ ....................... 30

6 K T LUẬ N & KIẾ N NGHỊ................................ ................................ ..............40 6.1 Kế t luậ n................................ ................................ ................................ .......40 6.2 Kiế n nghị................................ ................................ ................................ .....40

7 PHỤ LỤ C................................ ................................ ................................ .........41

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Con Nhớ Nhà liked this
hai duong hoc liked this
hai duong hoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->