Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pe Urmele Lui Lucian Blaga

Pe Urmele Lui Lucian Blaga

Ratings: (0)|Views: 6,276|Likes:
Published by bbcron

More info:

Published by: bbcron on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

 
MIRCEA VAIDAPE URMELE LUI Lucian Blaga
 EDITURA SPORT-TURISM BUCUREŞTI-1982„ÎN ACEST SUFLET DE POET E ATÎTA DINAMISM ŞI ÎN ACEST CREIERDE GÎNDITOR ATÎTA CONCENTRARE, ÎNCÎT VERSUL SĂU SPARGE CĂTUŞELEFORMEI TRADIŢIONALE...LUCIAN BLAGA A PĂTRUNS... TAINA SPECIFICULUI NOSTRU ETNIC, S-A EZAT PE CRESTELE ÎNĂLŢIMILOR, UNDE PUTEREA FURTUNILORPUSTIITOARE CREŞTE CA SĂ FIE APROAPE DE LUMINĂ. EL A TRECUT CU ONESARE ARISTOCRATIPE DRUMUL CE-L DERTA DE SUCCESULIMEDIAT...ASTFEL A IZBUTIT DEA... O OPEPOETICĂ ATÎT DEÎNCHEGATĂ, NOUĂ, ORIGINALĂ ŞI ADÎNCĂ...”SEXTIL PUŞCARIU
ARGUMENT
O carte despre drumurile viii lui Lucian Blaga se constituie,implicit, într-o monografie a existenţei poetului şi filosofului. O astfel debiografie trebuie să fie, de asemenea, „un film”, în care personajul e văzut în mers, în mişcare. Prezentarea „epică”, pe diverse etape, a vieţii luiBlaga are, în mod firesc, un caracter preponderent expozitiv, utilizîndcitatul expresiv şi pagini semnificative ale corespondenţei scriitorului.Biografia gravitează în jurul simbolului vetrei. Drumurile iradiază din acestfocar, spre a reveni la el. Relaţia vatră-drum e analizată atît în spaţiul real,geografico-istoric, cît şi în cel poetic, al ficţiunii creatoare. În acest sens,biografia şi opera se completează reciproc. Călătoria şi reflexul ei înconştiinţa creatorului sînt aspecte esenţiale ale cercetării. Fără a duce laextrem aplicarea criteriului cronologic, îmbinîndu-l şi alternîndu-l cu celsistematic (al locului, al toriei, al diverselor momente biograficedistincte etc.), pe parcursul a unsprezece capitole am urmărit peregrinările
 
 în spaţiu şi timp ale poetului, ca şi unele seisme lăuntrice sesizabile în eulscriitorului şi în structura operei.Datele bibliografice ale lucrărilor cu precădere consultate, ca: LucianBlaga, Hronicul şi cîntecul vîrstelor (ediţia a II-a, îngrijită, cu un cuvînt înainte de George Ivaşcu, Editura Eminescu, 1973), Lucian Blaga, Trilogiaculturii (cuvînt înainte de Dumitru Ghe, Editura pentru literatuuniversală, 1969), D. Vatamaniuc, Lucian Blaga 1895-1961. Biobibliografie(Editura ştiinţifişi enciclopedică, 1977) şi Bazil Gruia, Blaga inedit:Amintiri şi documente (Editura Dacia, 1974) sînt redate în text prescurtat,ducum urmează: Hronic, Trilogia culturii, D. Vatamaniuc, LucianBlaga..., Bazil Gruia, Blaga inedit...Din ediţia - Lucian Blaga, Poezii (ediţie îngrijită, revăzută şi adăugităde G. Ivaşcu, E.P.L. 1967) sînt citate cele mai multe dintre poemele cărţiide faţă. Am avut în vedere atît studiile monografice dedicate operei, cît şiunele contribuţii documentare ale scrisorilor blagiene, publicate, mai cuseamă, de Dorli Blaga, Al. Căprariu, Mircea Curticeanu, Gherghinescu-Vania etc.Spre a nu altera sensul originar, în cazul citatelor din texteleaparţinînd lui Lucian Blaga, am respectat, în genere, ortografia, formelelexicale şi gramaticale etc., chiar cînd acestea nu concornormeloractuale ale limbii noastre. De asemenea, unele erori de punctuaţie, greşelide tipar etc. le-am corectat în mod tacit. Fotografiile, dintre caremajoritatea puse la dispoziţie de fiica scriitorului, din arhiva familiei,doresc să completeze imaginea meandrelor vieţii şi drumurilor parcurse deunul din marii noştri poeţi; reproducerile foto au fost executate de artistul-fotograf Vasile Blendea, căruia îi mulţumesc şi pe această cale.M.V.
SEMNE ALE VETREI ŞI ALE DRUMULUI
Casa şi icoana părinţilor În opera şi biografia lui Lucian Blaga, vatraşi drumul nt dodimensiuni untrice ale unui temperamentfundamental teluric. Prin alte cuvinte, Lucian Blaga e legat de vatră prinacele fire invizibile, care îl reîntorc, de oriunde s-ar afla, în punctul unic,
 
satul natal, centru al lumii. Pe ţărmul apei Sebeşului, pe o tavă de pămîntvara aurită de lanuri, pe ţărmul fîşiei cenuşii a drumului dintre Alba şiSebeş, la marginea vetrelor, cu ziduri temeinice, vegheao statuie.Născut în satul acesta, purtîndu-şi anii copilăriei pe uliţele sale, e astăzichip de bronz sub cerul lin şi aburos al Lancrămului. Mîna înţeleaptă asculptorului Ladea a ridicat o frunte înaltă deasupra unui trup puternic defag. De sub frunte, ochii privesc departe, cum departe a privit toată viaţa, înfiorat de misterele lumii, Lucian Blaga. Arar, porumbei sălbatici adastăpe umerii săi, curăţindu-şi penele de pulberea zborului şi astfel profilat pebuza stranie a Rîpei Roşii - o ruptură violentă în zarea dealului de deasupra- el pare o himeră a naturii locurilor, a poveştii de dincolo de timp asatului. Satul-monarămîne unul din simbolurile spiale cele maisemnificative în universul poeziei şi gîndirii lui Lucian Blaga. În accepţia sa,nimeni nu îşi părăseşte cu adevărat locul izvorului vieţii. Şirul rememorării îl duce îndărăt spre vatra denumită, la propriu, casa copilăriei, unghermirific, nu pe de-a-ntregul smuls basmului:„Casa părintească din Lancrăm, sat situat între orăşelul Sebeş-Albaşi Cetatea Bălgradului (Alba-Iulia), era o clădire veche, destul de masivă înasemănare cu celelalte case dimprejur.Ne rămase de la moşul Simion Blaga, care fusese pe vremuri, pînă la1870, preot în sat. Către uliţă, de o parte şi de alta a ogrăzii, erau douăgrădiniţe împrejmuite cu stîlpi de zid şi de gard - una de flori, cealaltă, maimică şi chiar în faţa casei - cu straturi sterpe: aici se ofilea în permanenţăun pin, de sub care culegeam adesea acele căzute, gălbui, înmănuncheatela un capăt, ca nişte ţînţari cu cinci lungi picioare.În aceeaşi grădiniţă se înălţa uriaşul castan, ce copleşea cu coroanalui toată casa. Bănuiam, sub scoarţa castanului, lăcaşul unui duh legat închip misterios de destinul casei şi al familiei (castanul avea să se stingă dealtfel, mai tîrziu, tocmai în anul cînd murea şi Tata). Trepte de piatră, cizelate de paşi şi netezite de ploi, suiau din curte în casă. Alături era gîrliciul pe unde coboram în pivniţă, pe lespezi, subcare forfotea umedă şi cu miros pătrunzător o enormă prăsilă de broaşterîioase.

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Presecan Carmen added this note
excelent studiu, felicitările mele!
Maria Parasii liked this
ghetaly liked this
julikaaa liked this
Galina Tirgoala liked this
Niko Dudu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->