Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai thi olympic hoa phan ly thuyet 20-7-2007 Matxcova Nga

Bai thi olympic hoa phan ly thuyet 20-7-2007 Matxcova Nga

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by clayqn88
Bài thi Olympic hoá, phần lý thuyết ngày 20/7/2007 Matxcơva, Nga
Nguồn phát hành: ICHO 39
Bài 1. Hiệu ứng đường hầm đối với proton
Bài 2. Hóa học nano
Bài 3. Các phản ứng hóa học không bền vững
Bài 4. Xác định nước bằng phương pháp chuẩn độ Fischer
Bài 5. Một hỗn hợp bí ẩn (trò chơi trốn tìm trong hóa hữu cơ)
Bài 6. Silicat là một thành phần cơ bản trong vỏ Trái đất.
Bài 7. Chứng tích mỡ dãy thành động mạch và các hợp chất trung gian của quá trình sinh tổng hợp cholesterol
Bài 8. Phương pháp ATRP cho phép tổng hợp các polymer mới
Bài thi Olympic hoá, phần lý thuyết ngày 20/7/2007 Matxcơva, Nga
Nguồn phát hành: ICHO 39
Bài 1. Hiệu ứng đường hầm đối với proton
Bài 2. Hóa học nano
Bài 3. Các phản ứng hóa học không bền vững
Bài 4. Xác định nước bằng phương pháp chuẩn độ Fischer
Bài 5. Một hỗn hợp bí ẩn (trò chơi trốn tìm trong hóa hữu cơ)
Bài 6. Silicat là một thành phần cơ bản trong vỏ Trái đất.
Bài 7. Chứng tích mỡ dãy thành động mạch và các hợp chất trung gian của quá trình sinh tổng hợp cholesterol
Bài 8. Phương pháp ATRP cho phép tổng hợp các polymer mới

More info:

Published by: clayqn88 on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 18 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->