Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
115Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buku Panduan Pelaksanaan Projek Prinsip Akaun Ting 4

Buku Panduan Pelaksanaan Projek Prinsip Akaun Ting 4

Ratings: (0)|Views: 6,349|Likes:
Published by Amirul Asyraf

More info:

Published by: Amirul Asyraf on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
 LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3
 
PRINSIP PERAKAUNAN
 
TUGASAN PROJEKTINGKATAN 4
 
Kertas 3
 
Ogos – September 2010PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEKPRINSIP PERAKAUNANKERTAS 3OGOS HINGGA SEPTEMBER 2010
 
3756/3KANDUNGAN
Halaman1.0 Pengenalan 32.0 Objektif Mata Pelajaran 33.0 Objektif Penilaian 44.0 Maklumat Am 45.0 Maklumat Kepada Calon 56.0 Maklumat Kepada Guru 57.0 Elemen dan Aspek Yang Dinilai 68.0 Carta Alir Pentaksiran Terkawal (Control Assessment) 79.0 Kriteria Penilaian 810.0 Pengiraan Untuk MendapatkanGred Elemen dan Gred PencapaianKeseluruhan 3756/3 4411.0 Pelaporan 45Lampiran :Lampiran 1 : Panduan Jadual Pelaksanaan Tugasan 46Lampiran 2 : Perakuan Calon Tentang Ketulenan 48Lampiran 3 : Kertas Cadangan Tugasan 49Lampiran 4 : Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga 50Lampiran 5 : Kad Stok 51Lampiran 6 : Senarai Semak dan Penilaian Guru 52
3756/3
©
2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
 2
 
3756/3MAKLUMAT TUGASAN PROJEK1.0
 
PENGENALAN
Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunandikehendaki melaksanakan tugasan projek sebagai satu daripada keperluan persijilan.Tugasan projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran berdasarkan hasilantugasan calon semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang menepati objektif pentaksiranseperti yang telah ditetapkan.Tugasan projek ini memberi peluang kepada calon untuk melalui dan mengalamipembelajaran dan pengajaran yang pelbagai. Bimbingan akan dijalankan oleh guru dalamaspek pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan
 
yangditetapkan. Hasilan akhir tugasan projek akan menjadi asas pentaksiran. Skor adalahbersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiran yang ditetapkan.Guru dikehendaki mengemukakan skor tugasan projek bagi setiap pelajarnya kepadaLembaga Peperiksaan.Pendedahan dan penguasaan kefahaman calon tentang seluruh proses kitaran perakaunanditerjemahkan melalui penghasilan tugasan projek yang diintegrasikan dengan berbantukankomputer. Pengukuran sesuatu elemen adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu mengikutpiawaian di peringkat kebangsaan. Elemen-elemen pentaksiran mencakupi hampirkeseluruhan aspek yang ada dalam perakaunan.Buku ini mengandungi maklumat tugasan projek yang mesti dilaksanakan oleh calon sertapanduan pentaksiran tugasan bagi pentaksir (guru). Maklumat dan arahan yang terkandungdalam buku ini telah dirancang dengan teliti bagi membolehkan tugasan projekdisempurnakan dalam tempoh 10 minggu dan mempunyai ruang masa yang mencukupikepada guru pentaksir untuk menilai hasilan tugasan projek calon.
2.0
 
OBJEKTIF MATA PELAJARAN
Objektif mata pelajaran prinsip perakaunan adalah untuk membolehkan pelajar:2.1
 
Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasiperniagaan dan bukan perniagaan.2.2
 
Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal danorganisasi bukan perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaan entiti secaramanual dan berkomputer.2.3
 
Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai.2.4
 
Membuat perbandingan dari aspek-aspek perakaunan bagi pemilikan perniagaanmilikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan perniagaan.2.5
 
Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan.2.6
 
Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisisnisbah asas.
3756/3
©
2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
 3

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohamed Noor liked this
Syafiq Fiq liked this
Romens Nggajo liked this
Aimi Zahirah liked this
kcmak liked this
Clover Jeat Yen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->