Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cristian Ganescu - Forta Contra Forta

Cristian Ganescu - Forta Contra Forta

Ratings: (0)|Views: 288 |Likes:
Published by cristinelmp

More info:

Published by: cristinelmp on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
FORŢĂ CONTRA FORŢĂMărturiile unui clarvăzătorEditurii Alaya, 2001
Ediţia I
Cuprins
Cuvânt înainteCap.1 Un paranormal cât se poate de normal
 
1.Accidentul2.Ceremonia de investire: sepraute şaman3.La confluenţa a două lumi: clarvederea
Clarvederea
Vederea, mirosul, auzul, simţul vechimii
Cap. 2 Aura omului
 
1.Omul în afara... trupului2.Structura energetico-informafională a omului3.Determinarea nivelului evolutiv uman
Cap. 3 Terra aurica
1.Dreapta învăţătură a "fiului femeii"
 Turul de informare
Cosmos integral şi niveluri ortoexistenţiale
Oceanul gândurilor reziduale
Contrapartea eterică a Lumii
 Tunelul2.Lumea eterică
O
lume care "coboară"
Aspectul general al Lumii eterice2.Locuitorii Lumii eterice: spiritele naturii3.Porţile4.Akataka, limba lumii eterice
Cap. 4 Entităţile angelice ale Terrei aurica
1.Structura ontologică a Fiinţelor din Terra aurica
Entităţi angelice, oameni sau extraterestri ?
Entităţi eterice, entităţi astrale
Forma de manifestare a Entităţilor2.Cele trei forţe cosmice3.Fiii Luminii sau Fiii Focului: Eminem
HAUTI
Organigrama Fiilor Focului
 Transmiterea Luminii
Putere şi Tărie
Lucrarea Duhului Sfânt4.Ierarhia Fiillor întunericului5.Din nou despre clarvedere
Cap. 5 Oamenii din Terra aurica
1.Oamenii raselor anterioare2.Oamenii "neutri"3.Oamenii rebeli tehnologizaţi: "extraterestrii"
Principiul prometeic
Zona de reşedinţă
OZN-uri
1
 
Semizeii
Cap. 6 Palingeneza omului prin Terra aurica
1.Omul, ultima noutate a creaţiei2.Omul, eternul pelerin3. Şcoala vieţii: procesul evolutiv terestru
Cap.7 Trecutul Terrei aurica
1.Nu suntem singuri în Cosmos2.Istoria Terrei aurica
Cele trei "căderi"
Cele patru rase umane3.Camera cu draperii povesteşte
Cronica akasha din lumea eterică
 Timpurile fericite ale începutului
Lupta Fiilor Flăcării cu Entităţile luciferice
Cap. 8 Iisus Hristos, Lumina Lumii
1.Şona: Iisus Hristos
Cosmos creştin
Iisus Hristos Cel Viu
Alaiul: Cercurile Puterii
Sfânta Născătoare de Dumnezeu2.Calea, Adevărul, Viaţa
Numele Sfânt şi
 
 Taina Zilei Judecăţii
Chakra iubirii
Mântuirea
Principiul candelei3.Paştele, celebrarea Luminii
Reîntoarcerea la Întuneric
Înfrângerea Morţii
Lehi, Lehi Te Hesaii
Stabilirea Destinului
Cap. 9 Forţă contra ForţăCuvânt înainte
În această lume există mulţi indivizi care, într-un fel sau altul, pe căi adeseanebănuite, caută sensurile adânci ale existenţei proprii, dar şi sensurile adânci alelumii. De fapt, căutând sensurile adânci ale destinului propriu, nu poţi să nu înglobezidestinul propriu în sensurile şi resorturile destinului mai larg al lumii.Deşi, noi, oamenii, ne considerăm atât de diferiţi unul de celălalt, sunt mult preamulte lucruri care ne unesc, iar existenţele noastre au, pe undeva, un numitorcomun. Ceea ce ne desparte este numai o aparenţă, iar această aparenţă devinevizibilă numai dacă reuşim să ne sustragem lumii cotidiene, concrete, să ne ridicămdeasupra vremurilor şi să ne focalizăm atenţia asupra a ceea ce ne uneşte şi asupraa ceea ce, pe undeva, transcende existenţa noastră de zi cu zi. Iar acest deziderat se împlineşte dacă încercăm să ridicăm capul din pământ şi să privim, dacă nu spre înălţimile pe care, simţim, ne sunt atât de intime, cel puţin să privim peste umăr, cucoada ochiului, spre stfulgerările sau chiar tre luminile care, într-un modmisterios, ne luminează paşii. Sau, cu alte cuvinte, daîncercăm devenimoameni adevăraţi.Sunt persoane care, o viaţă întreagă, caută cu înfrigurare transcenderea condiţieiumane normale, dedindu-se unor forme exotice de iniere, tehnicilor yoga,feluritelor tipuri de meditaţie, asanelor, austerităţitor de tot felul. Uneori ei nu obţin
2
 
nimic sau, dacă obţin, este prea puţin din ceea ce au sperat că vor obţine. Aceastănereuşită pare să se producă datorită faptului că uităm mult prea adesea că viaţa nedă, fiecăruia dintre noi
,
exact experienţele de care avem nevoie.Nu o dată, s-a spus, perfect îndreptăţit, că experienţele vieţii, chiar dacă uneoripar grele, dificil de suportat, reprezintă iniţierea cea mai desăvârşită. Problemelepuse de cursul cotidian al viii reprezenprobabil cea mai eficienformăindividualizată de iniţiere.Viaţa ne oferă ecuaţia a ceea ce noi înşine încă nu suntem şi trebuie să devenim,iar rezolvările pe care noi le dăm acestei ecuaţii ne transformă mai mult decât oricealtă formă artificială de iniţiere. De aceea, trăsăturile caracteriale dobândite de-alungul vieţii, reprezintă bunul nostru cel mai de preţ, singurul, de altfel, pe care nuni-l poate lua nimeni.Chiar dacă visăm la transcenderea condiţiei umane şi la o transformare radicală acursului existenţei noastre, uităm prea adesea că nu putem fi altceva decât produsul împrejurărilor vieţii cotidiene şi al destinului propriu şi că, abia în momentul în caretotul este copt, când acumulările cantitative se transformă în salturi calitative, apareceva nou în existenţa noastră, ceva ce pare demn de a fi experimentat în scurtulperiplu pe acest pământ.Şi semnatarul acestor rânduri, la fel ca orice individ scindat între lumea aceasta,supusă "terorii istoriei" şi lumea interioară căreia, singură, îi sunt necesare anumiterăspunsuri sau chiar unele certitudini pentru a fi în acord cu sine, a căutat, de-alungul vieţii, un răspuns cât de cât coerent întrebărilor interioare. În ceea ce măpriveşte, sunt o persoană interesată de anumite probleme pe care, începând de la unmoment dat al existenţei mele, am încercat să mi le pun. Într-un târziu, după oanumită cotitură a destinului propriu, am încercat să le reflect în scris. Considerscrisul ca un fel de iniţiere - să-i spunem o iniţiere care ajută la conştientizarea maiamplă a experienţelor vieţii.Atunci când, la începutul lunii noiembrie a anului 1999, l-am cunoscut pe EugenNicolae Gîscă, am înţeles cu adevărat ce înaltă formă de iniţiere poate oferi viaţa şi,mai ales, ce preţ poţi plăti pentru ea. În acea toamnă târzie a anului 1999, abiaterminasem ultimul capitol la o carte referitoare la misterele Egiptului antic, şi măaflam, ca să zic aşa, într-o pauză planificată, care să-mi permită apoi lecturarea larece a ceea ce scrisesem.În acea perioadă de timp, care încă mai reverberează straniu în amintirea mea,Eugen era în căutarea nu numai a unui partener de dialog, ci, mai ales, în căutareaunui partener care să-l ajute să aştearnă în scris ceea ce putuse afla despre lumea încare trăim şi, mai ales, despre lumea pe care o "accesase" printr-o întâmplare -dacă, într-adevăr, termenul de "întâmplare" mai poate avea acoperire în lumea încare trăim.De înălţime medie, subţire, cu ochii căprui cu reflexe verzui, parcă aţintiţi spre olume necunoscută, de o modestie incredibilă, Eugen era ca un sac plin cu informaţiişi căuta peresoana de dialog disponibilă să-l asculte şi, mai ales, să-l înţeleagă.Bătuse la multe uşi, dar majoritatea dintre ele, mai mult sau mai puţin elegant, îifuseseră trântite în nas.Dialogând pentru prima data cu Eugen, prima mea senzaţie, cum avea săremarce mai târziu cu umor noul meu prieten, a fost cea de uluială şi de neîncredere.Eram de-a dreptul stupefiat, deşi eram oarecum familiarizat cu informaţiile pe careEugen decisese să le deşerte în faţa mea. Una este să citeşti astfel de informaţii încărţi sau să te bazezi pe intuiţia proprie, şi alta este să vină cineva în faţa ta şi să-ţispună direct, că el chiar vede astfel de lucruri şi fenomene.Eugen este ceea ce s-ar putea numi, printr-un termen la modă, un "paranormal".El vede lucruri, fiinţe, evenimente care se desfăşoară într-un alt plan de existenţădecât cel care, printr-un termen generic, a primit numele de "lumea noastră".Cum a venit, Eugen mi-a explicat dintr-o suflare ceea ce percepe în acel plan de
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
gabi76 liked this
cristinelmp liked this
cristinelmp liked this
otilia_tec liked this
crestin ion liked this
Florin Stanciu liked this
mariget liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->