Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KoguKonnad nr 5, juuni 2010

KoguKonnad nr 5, juuni 2010

Ratings: (0)|Views: 2,276|Likes:
Published by Auli Kütt
Seekord on juttu:
* kogukondade toimimisest
* Põhjamaade huvitavast TING kogunemisest
* Pärimusmeditsiinist
* "Südame asja" tegemise kogemusest kogukondliku ettevõtmisena

Seekordses "KoguKonnad" numbris on ka põhjalik Kokkutuleku kava ja detailid! Lisaks infot Gaia hariduse infpäeva kohta.
Seekord on juttu:
* kogukondade toimimisest
* Põhjamaade huvitavast TING kogunemisest
* Pärimusmeditsiinist
* "Südame asja" tegemise kogemusest kogukondliku ettevõtmisena

Seekordses "KoguKonnad" numbris on ka põhjalik Kokkutuleku kava ja detailid! Lisaks infot Gaia hariduse infpäeva kohta.

More info:

Published by: Auli Kütt on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

 
Sisukord
Juhtkiri
Eestlased, tundub, on kohati hingelt samas niisuurtena, harjunud mingeid teemasid enda jaokskuidagi maha salgama. Paljud neist teemadest ja misnendega seonduvad on just kui nagu tabu: sünd, surm,vaimsus, elutee ja unistused, suhted, seksuaalsus ja miskõige olulisem: tunded.Nendest mitterääkimine keeb inimeste sees ja plahva-tab aeg-ajalt. Valusana. Või hakkab elama haigusena.Kohati tundub, et elu on õpetanud paljusid vaikima,ise hakkama saama, end mitte väljendama, enda sisseelama, oma tegelikke tundeid mitte välja näitama jatugev välja nägema: üksi olema ja üksi tegutsema. Kuipalju seda Eestis on! Paljud tegelikult ikka usaldavadoma naabrit? Sõpra? Töökaaslast? No kohe tegelikult?Et kui on häda, kas ikka räägin? Kui saan haiget, kasräägin? Ja kui on valusad tunded, kas ikka jagan? Meelame nii palju oma elu ainult enda sisse. Eriti omavalu. Aga kas see peab nii olema?Paljudele tegelikult meeldib ja paljud ka julgevad (nii,et ei kahtlusta vastureaktsiooni) oma sõpru, perekondavõi perekonnatuttavaid tegelikult usaldada? Rääkidadamest damesse. Rääkida ära. Ja kuulata ära(tegelikult ka kuulata ja kuulda) ja olla kuulatud? Sellepeale võiks mõelda...Minu väga hea joogaõpetaja ja õpetaja Holger Oidjärvütles hiljaaegu: „Ainult silmast silma saame rääkidasüdamest südamesse.“ Mõeldes selle all rohkem seda,et inimesed võiksid internetist välja tulla (selline olikontekst ja nad, ausõna, ikkagi võiksid sealt või siitikka lõpuks välja tulla). Aga sellel lausel on minu jaokska sügavam tõepõhi all.Kas me julgeme silma vaadata ja võtta aega omakaaslaste kuulamiseks? Mõistmiseks? Silm kui hingepeegel. Süda kui ühenduse ja usalduse loomise sild.Kas julgeme enda silmad ja südame teise inimese eesavada? »
Eesti Ökokogukondade Ühenduse ajakiriJuuni 2010, nr 5
Ajalehe „KoguKonnad“ ilmumist toetab
Avatud Eesti FondiVabaühenduste Fond
, mis on rahastatud Islandi,Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ningNorra finantsmehhanismi vahendusel.Suur suur aitäh!
 Eesti Ökokogukondade Ühendus on
Global EcovillageNetwork (GEN) Europe
liige.
 
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus
 
Väljaandja MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus
 
Toimetaja Kadri Allikmäe (
kadri [at] kogukonnad.ee)
Kujundaja Auli Kütt (
auli.kytt [at] maavald.ee)
Palun ole looduskallis ja ära prindi sedaajalehte, kui Sul just väga tarvis pole!
 
Juuni 2010 (nr 5)KoguKonnad: Eesti Ökokogukondade Ühenduse ajakiri2/13
Mitte kõigil ei pea olema ühesugune elumaailm. Tihti-peale võime märgata, et rääkides ühest asjast, saavadteised hoopis teisti aru ja teiste juures võib meidärritada miski, millel pole mingit alust ning tüli tekibtühja asja pärast. Lihtsalt teineteise mõistmatusest.Aga lahendused On ju olemas! Meie südames!Kust neid leida? Kuidas hakata istma ka igeistetamatus olukorras? Neile küsimustele see-kordsel ökokogukondade kokkutulekul vastuseidotsimegi!Kui süda on korras, oleme kõik teineteisele lähedased ja soovime kõigile head. Ja isegi kui süda on alles teelsinna poole, võime proovida mõista, et teeme kõik igashetkes oma parima. Nii on võimalik paljutki andes-tada. Proovigem leida see ühine südamekeel, see süda-mekeel, milles me kõik tegelikult ka sõnadeta räägime.Tere tulemast selle aasta ökokogukondade kokku-tulekule seda südamekeelt avastama!Seekordses numbris saate lugeda sügavamaid sisse-vaateid paari koostegemisse ning koosolemiseteemadel. Erki Kaikkonen kirjutab hjamaadekogunemisest TING, millel on iesti omaettesotsiaalse toimimise mudel millelt võiksime kõikõppida. Ingrid Vooglaid kirjutab Richard Adams`iraamatust Watership Down ja kuidas seal bimetafooride on räägitud inimeste elust. Alar Krautmantutvustab meile Eestis veel uut ja huvitavat pärimus-meditsiini. Südame asja tegijad jagavad meiega omaõnnestumiste põhjuseid ning annavad inspiratsiooni,kuidas teistegi kogukondlike projektide puhul toimida.Suur, suur aitäh kõigile seekordsetele ajakirja „Kogu-Konnadpanustajatele: Erki Kaikkonen, IngridVooglaid, Alar Krautman, Kristina Paškevicius, UrsulaUdras, Elbe Kuldmäe, Piret Kase, Kaie Palumets, RaidoRõivas, Indrek Paide, Paavo Eensalu , Auli Kütt ja EleKoppel. Aitäh ka Terje Toomile ja Ragnar Kurmilelistide korrastamise eest. Kalle Pungasele ja KnutKlaisile kodulehekülje haldamise eest!
Kadri 
Uudised
Sel nädalavahetusel Eesti ökokogukondadeIV kokkutulek
Armsad sõbrad,Eesti ökokogukondade IV kokkutulek toimub jubasel nädalal, 17.-20. juunil, Vatlas, Läänemaal.Palume kõigil aegsasti registreeruda, et varudapiisavalt toidukraami. Oodata on palju huvitavaidökoinimesi välismaalt ning muusikat, tantsu jaliikumist. Selleks palume kõigil kaasa võtta kapillid. Sellesuvine kokkutulek keskendubkogukondade sotsiaalsele aspektile ning kannabnime "Kogukondadeks kokku tulemine, koosolemine. Kuidas kasvada sotsiaalselt tervekskogukonnaks."
Kava
Koguneme
neljapäeva õhtust
alates:Neljapäeval kell 19 on
õhtusöök
ja kell 20 algab
ühenduse üldkogu koosolek
, kuhu on lisaksühenduse liikmetele oodatud ka kõik teised tege-vuses kaasalööjad. Kõik on teretulnud astumaliikmeks.Lisainfo selle kohta »
Reedel
kell 11-18 tutvustame
Gaia Hariduseprogrammi
, millest kõik võivad osa võtta. Pärastõhtusööki 19.30 paiku avame kokkutuleku suure-malt, st toimub algus- ja tutvustusring. GaiaHaridus ehk Maaema haridus on Eesti Ökokogu-kondade Ühenduse haridusprogramm noortele jakõigile täiskasvanuile, kes on huvitatud uutmoodi ja praktilisest haridusmudelist, kuidas muutameie elu siin maal jätkusuutlikuks.
Laupäeval ja pühapäeval
õpime üheskoostundma
kogukonna sotsiaalset aspekti
. Mõle-mal päeval algab programm kell 9:30 sotsiaal-sete tehnikatega. Hommikul viime läbi avatudruumi, seejärel jaguneme töötubadeks, pärast-lõunal toimub kõigile maailmakohvik teemal"Usaldus ja koostöö: kuidas luua ja hoida konst-ruktiivseid suhteid grupis". Ametlik programmkestab 9:30-18:00. Edasi jätkame kultuuri jamuusikaga.
Laupäeval ja pühapäeval
on kavas mitmed
töötoad, loengud
,
võimalus praktiliseltosaleda
, leida lahendusi ka oma kogukonna,töökollektiivi või grupi probleemidele. Aga põhili-ne on see, et me loome selle kokkutuleku koha-peal kõik ise. Kõik, mida me kõik soovime, loomeme ise. Sh töötoad.Reede ja laupäeva
õhtul
toimub kultuurprog-
 
Juuni 2010 (nr 5)KoguKonnad: Eesti Ökokogukondade Ühenduse ajakiri3/13
ramm. Võtke kõik julgelt kaasa oma muusika-riistad. Panustamis- ja mängimisvõimalusi jagub!Eriti oodatud trummid-kitarrid. Mitmeid esinejad ja dj-d.
Laupäeval
teeme üheskoos KristinaPaskeviciuse ja Raido Rõivase eestvedamisel läbiSüdame asja, Karuneshi II dünaamilise südame-meditatsiooni. Järgneb Margus Aru kontsert.Täpsemat kava loe SIIT »
Mis on kogukondade sotsiaalne aspekt?
Kogukondade sotsiaalne aspekt tegeleb kõiginende küsimustega, mis puudutavad inimtege-vuse protsessi:
Inimeste tunded , emotsioonid,
Koostoimimise mehaanika:otsustusprotsess, ühistegevus, koosmillegi tegemine (küsimus, kuidas sedasiis teha nii, et kõik oleksid õnnelikud?)
Kuidas toimida koos nii, et kõigi vajadusedon arvestatud?
Kuidas luua usaldust ja tõelist kontaktiinimeste vahel?
Kuidas olla kontaktis teiste inimestega janeid nende teekonnal tõeliselt toetada?
Kuidas ületada kogukondade kujunemisesesinevaid takistusi ja püsima jääda?
Kuidas lahendada konflikte, hoidakogukonna ja enda tervist?
Kuidas teha paremini koostööd ja jõudamõtetest tegudeni?Need on küsimused, millega kogukondadesotsiaalne aspekt tegeleb. Need on tegelikult juküsimused, mis maapealse elu võimalikuks tee-vad. Me loome ja meie elus on olulised protses-side tulemused. Aga kuidas jõuda ikkagi tulemu-seni nii, et see oleks kõigile osalistele meeldivprotsess, see on küsimus. Samuti, kuidas inimes-tena ikkagi elada nii, et teineteist siin maapealhoida.
Selle aasta kokkutulekul tuleb juttu:
Foorumi meetodist (tutvustab Saksaökoküla ZEGG elanik Ina Meyer-Stroll,foorumi koolitaja),
draakoniunistamisest: planeerimistehnika,mille tulemusel on tehtud väga viljakaidprojekte,
Vägivallatust suhtlemisest,
Organisatsiooni arenguprotsessi filosoo-fiast nimega tunnustav uurimine(
appreciative inquiry 
),
Iidsest indiaani jutupulgaringist, midapõlisrahvas on oma praktikates kasutanud juba tuhandeid aastaid.
Teistest grupitöö tehnikatest, mis inimesiühendavad (nt paaristöö, süvakuulamine),
Sellest, mis ikkagi paneb inimgrupiomavahel koostööd tegema, kuidas ollagrupina terve ning julge, väljendamaksoma ideid ning toetamaks teiste omi.
Ruumiloojate ja sotsiaalsete meetoditetutvustajatena aitavad meid:
Ina Meyer-Stroll
Saksamaalt ökokülastZegg
Nara Petrovič
(kirjanik, Sloveeniasmitmeid auhindu võitnud raamatu "God -a users guide" autor, Sloveenia koristus-aktsiooni Ocistimo üks juhte, Sloveeniakoristas 17. aprillil oma riiki 270 000inimesega).Intervjuu Bioneeris »(tõlge:Paavo Eensalu, intervjuu ilmunudingliskeelsena ka KoguKonnad 1. numbris)
Aili Pyhälä
(PhD, Arengu-uuringud, ela-nud Aafrikas, sündinud Mehhikos, enami-ku aja sõidab maailmas antropoloogilisiuuringuid tehes ringi, Soome ökoküladevõrgustik)
Tanja Korvenmaa
Soome ökoküladevõrgustikust (spetsialiteet: süvakuuamine,vägivallatu suhtlemine, sotsiokraatia,vägivallatu suhtlemine).Eestist on lubanud tulla loengut pidama ka jooga-õpetaja, geobioloog
Holger Oidjärv
ning psüh-holoog
Inge Tael
. Kaasa teevad veel mitmedEesti tegijad:
Alar Krautman
(pärimusmedit-siin),
Eha Metsallik
(muinasviljelus, mesindus),
Riinu Lepa
(metameditsiin),
Enemari Möldre
(gobelääntehnika),
Erki Kaikkonen ja Ave Oit
(jutupulga ringi tehnika),
Malle Koppel
(holistiline teraapia),
Eva Ladva
ja
AndresTamm
(vägivallatu suhtlemine) ja kõik GaiaHariduse koolitajad!
Jeffory Soto
(Hawaii) ja
Crystal Ra Laksmi
(Eesti) tutvustavad Havai ökoelu ja võivad ka jagada mida on õppida delfiinidelt ja vaaladelt, etinimestena paremini kogukonnas hakkamasaada.Samuti oleme kavandanud hulgaliselt tegevustlastele: Seda viivad läbi
: Suusi Kuu, MalleKoppel, Janika Ebrus
 ja
Helen Rohumaa.Gaia Hariduse infopäev: reedel
Gaia haridusprogrammile pandi alus 2005. aastaoktoobris Shotimaal, Findhornis, ühes maailmavanimas ökokogukonnas, mille liikmed soovisid jagada hästitoimivate ökokogukondade kogemusilaiemale huviliste ringile. Gaia Hariduse ehkeestindatuna Maaema hariduse eesmärk onkäsitleda Maad kui tervikorganismi ja inimesiosana sellest tervikust.Oluline on tasakaal ning sujuv koostöö erinevate

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->