Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hubungan Akhlak,Islam Dan Iman

Hubungan Akhlak,Islam Dan Iman

Ratings:
(0)
|Views: 1,016|Likes:
Published by lambuch

More info:

Categories:Types, Research
Published by: lambuch on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
1
1.1PENDAHULUAN
Perkataan akhlak ialah kata-kata jama’ dari khuluq( قلخا ), pecahan daripada katakhalq, yang mana akhlak membawa kepada seluruh aspek dalam kehidupan manusiasamada zahir ataupun batin.Akhlak ialah satu sifat yang tertaman dan sebati dalam sanubari seseorangmelalui perkataan dan tingkah laku. Dan bagi Islam akhlak mestilah selari dengan apayang ditunjukkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Akhlak dalam islam bukan sahajamementingkan hubungan dengan manusia semata-mata tetapi juga merangkumihubungan dengan Allah yang ,merupakan perkara yang paling penting dan jugahubungan dengan alam sekitar, ketiga-tiga aspek ini adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim.Akhlak yang mulia adalah merupakan matlamat asasi bagi risalah Islam. Akhlak yang mulia adalah tanda dan hasil dari iman yang sebenar. Tidak ada nilai bagi imanyang tidak disertai oleh akhlak. Akhlak juga merupakan amal paling berat yangdiletakkan didalam neraca hamba pada hari kiamat. Dan akhlak juga merupakan sendiyang mengikat kukuh perhubungan dalam sesebuah masyarakat. Dalam kewujudan,kestabilan dan keamanan dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin kekal. Dan disinimenunjukkan bahawa dengan berakhlaklah sesebuah masyarakat itu kekal dan ini adalahwarisan dari tokoh-tokoh yang terdahulu yang tidak lain dan tidak bukan para nabi dan para Rasul. Kehadirannya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraaan masyarakatkhususnya dan umat manusia umumnya.
 
2
2.1DEFINISI AKHLA
Perkataan akhlak ialah kata-kata jama’ dari khuluq ( قلخا), pecahan daripada katakhalq. Menurut Ibnu Athir khuluq atau akhlak itu ialah bentuk (kejadian) manusia darisudutnya yang batin, sementara khalq pula ialah bentuk (kejadian) manusia dari sudutnyayang lahir. Pendapat ibnu Athir jelas menghubungkan akhlak itu dengan bentuk kejadianmanusia: iaitu paduan antara bentuk kejadian yang lahir yang biasa disebut dengan jasmani dan bentuk kejadian yang batin yang biasa disebut dengan rohani.Imam al-shadiq berkata bahawa Nabi bersabda “ mahukah kalian aku beritahutentang orang-orang yang menyerupai diriku?” Orang-orang menjawab ,” Tentu, yaRasulullah.Rasulullah bersabda.Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu sekalian, halus sikapnya, berbakti kepada kerabatnya, cintaterhadap saudaranya, saling sabar dalam membela kebenaran , paling mampu mengekangamarah, pemaaf dan sanggup menguasai dirinya, baik ketika senang mahupun marah.”Akhlak juga bermaksud budi perkerti dan sifat. Setiap orang hendaklah mempunyaiakhlak atau sifat-sifat yang baik dan mulia. Budi pekerti yang tinggi mestilah dimilikioleh semua orang. Akhlak amatlah penting, Rasulullah diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana disebut didalam hadis yang bermaksud: sesungguhnya aku (nabi Muhammad saw) diutuskan untuk menyempurnakankemuliaan akhlak( budi pekerti).(Mohamed Abu.1996:92-93)Akhlak juga merupakan berbuatan yang lahir dari kemahuan dan pemikiran, danmempunyai tujuan yang jelas. Tujuan itu adalah tujuan yang baik yang tidak perlu dicarialasannya kecuali pada diri sendiri, dan manfaatnya berlaku untuk pelakunya sendiri,seperti kejujuran dan keberanian. Dan kadang-kadang sikap yang dilakukan seseorangdapat memberikan manfaat kepada masyarakat, contohnya keadilan, amanah, menepati janji. Dan kesimpulannya akhlak adalah jalan menuju kebahgiaan manusia , samadaindividu itu sendiri atau masyarakat.(Musa Subaiti 1996:25)
 
3
3.1DEFINISI ISLAM
Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran adalah agama Allah seperti yangdisebutkan dalam ayat19 surah al-Imran tafsirnya:
“Dan agama Islam juga adalah agama yang sempurna lagi diredhai Allah”.
Islam menurut bahasa ialah tunduk dan berserah, taslim dan selamat. Dan jugamembawa maksud taat,damai, aman dan tidak ada kecacatan, baik dari sudut zahir mahupun dari sudut batin, patuh dan masuk kepada kesejahteraan. Dari segi istilah pulaialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintah-Nya, akur dan ikhlas beribadat denganapa yang dibawa daripada Allah melalui para Rasul-Nya.. Islam juga ialah sebuah agamayang dibawa oleh nabi Muhammad yang mana nama itu bukanlah hasil ijtihad nabi. Namun ia adalah daripada Allah.(Ab.Latif b. Muda 1998:59-60)Agama Islam merupakan agama yang sempurna lagi diredhai Allah. PengertianIslam yang umum dan menyeluruh seperti yang digariskan oleh Islam sendiri adalah al-istislam Lillah ataupun al-Islam iaitu penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan dirikepada Allah yang mencipta alam semesta adalah lambang yang hakiki kepada al-Dinatau agama segala makhluk termasuk agama kepada seluruh alam semesta atau alamsejagat di langit dan di bumi khususnya ialah agama kepada umat manusia. Penyerahanini bererti kerelaan memasuki ‘daerah atau lipatan Ilahi’, iaitu segala yang dihadapi dalamhidup mestilah ditundukkan kedalam garis lingkungan atau daerah Ilahi yang terpeliharadan terselamat. Ia merengkumi tiga cara iaitu akidah yang terpelihara, akhlak yangterpelihara dan sistem perundangan yang terpelihara. Dengan menyerahkan ketiga-tiga inikepada Allah , manusia akan dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.(Haron Din 2007:2-3)Secara umumnya Islam boleh didefinisikan dalam dua perspektif pertama,”kepatuhan, ketundukkan dan ketaatan terhadap syariat yang dibawa oleh bagindarasulullah s.a.w secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan lahir daripada kesedarandiri bukan kerana terpaksa.” Dan yang kedua ,” sesuatu peraturan umum dan undang-undang yang bersifat sempurna dan menyeluruh merangkumi seluruh ruang lingkup

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aftiey Hatsukoi liked this
Mas Broe BgPetra liked this
Ning-q Sweet liked this
Ning-q Sweet liked this
Wien Nanda liked this
Arafah Mts liked this
Mohd Hafiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->