Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Wombstone by Jeff Dennis

Wombstone by Jeff Dennis

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Jeff Dennis
"Wombstone" began as a character sketch and ended up a dysfunctional family supernatural horror tale garnished with snippets of black humor . . . Jeff Dennis, August 2010.
"Wombstone" began as a character sketch and ended up a dysfunctional family supernatural horror tale garnished with snippets of black humor . . . Jeff Dennis, August 2010.

More info:

Published by: Jeff Dennis on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2010

pdf

 
 4
 W 
KH@_RKFM 
 
`u Lmii Bmffes
‑Wkh`rkfm‘ dssmdpmb ef rjm mokfb e}m ki RJM MFB ef adrm 455? dfb wd pmspefrmb ef hu iepr `kkn! WJMF RJM _DFBHDF HMMR_ RJM PMDSMP *4559%! werj rjm wkfbmpi}aau gjk}aej okymp dpr `u Lmiipmu Rjkhd&
 
 L
MII
 
B
MFFE_
 
0
SJEA SADOMB RJM @K]T]MR KI
pkm dr rjm`dm ki rjm jmdbrkfm& Je iefgmp rpdomb rjm mfgpdymbefopesrekf akyefgau&JMPM PM_R_ DHDFBD @PU_KF ODAM_@ 454? B 45=?
 Jmaa ki d wdu rk smfb uk}p 23rj `eprjbdu!
jm rjk}gjr!nfmmaefg dfb `mgeffefg d eamfr spdump&
 Bmspmefg mfk}gjrk r}pf 23! amr dakfm rpmn k}r jmpm rk Wjesmpefg Kdn rkrep }s kab bmhkf
&_efom jm―b `mmf kab mfk}gj rk okfrmhsadrm rjm mfkph(eru ki er daa! Sjea Odam jdb `mmf yeerefg je hkrjmp― gpdym(erm mympu umdp kf je `eprjbdu& Wju; Jm jdb dnmb jehmai rjdr t}mrekf fmdpau mympu bdu efom je iepr yeer d djkphkfm(opd|mb! webm(mumb rmmf& Jm wdfrmb rk rjefn er wdd hk}pfefg ki akr akym& @}r jkw ok}ab uk} akym d hkrjmpuk} fmymp pmdaau nfmw! d hkrjmp wjkm `pmdr uk} jdbfmymp }onamb; Jkw ok}ab uk} jdym immaefg ikp d hkrjmpwjk jdb fmymp ojdfgmb uk}p bedsmp kp wesmb uk}p fkm kp`dfbdgmb uk}p opdsm; Kj! Sjea jdb mmf hdfu sjkrk ki Dhdfbd! d wmaa d d jdfbi}a ki jmp iaeonmpu ehdgm kfgpdefu :hh ieah rjdr jm―b jdb okfymprmb rk yebmkrdsm& Efje akwmp hkhmfr! jm wk}ab gk rjpk}gj d rwmaym(sdon ki @mon― Bdpn! rjm sjkrk da`}h spmdb k}r kf je aeyefgpkkh iakkp dfb rjm rdsm pkaaefg rjpk}gj je YOP! jeuk}rji}a hkrjmp rdppefg ef rmf(jk}p hdpdrjkf wjeam jmwdrojmb ef d bp}fnmf bmspmekf& Dirmp umdp ki rkpr}pefgjehmai! Sjea odhm rk rjm okfoa}ekf rjdr jm ok}abf―r akym dhkrjmp wjk mzermb kfau ef Skadpkeb fdsjkr kp kf omaa}(
 
W
KH@_RKFM
 
?
akeb& Rjmpm wd rkk h}oj berdfom rk er& Rkk ip}rpdrefg!aenm wjmf jm }mb rk a}r dirmp rjm dep(`p}jmb idfrduwkhmf ef je idrjmp― hmf― hdgd|efm& Er wdf―r akym rjdr`pk}gjr Sjea k}r jmpm rk rje a}j gpmmf gpdymudpb& Fk! erwdf―r akym dr daa rjdr bpmw jeh rk rje kpfdrm ad` ki hdp`am rjm wdu hegpdrkpu `epb wmpm bpdwf k}rj ikp rjmwefrmp& Er wd g}ear! dfb akr ki er&Wjmf uk} h}pbmp uk}p hkrjmp! uk} smfb d aeimrehm efg}ear jmaa&Sjea dr bkwf kf rjm bdhs gpd dfb amdfmb `don dgdefr rjm jmdbrkfm& Jm rkkn d bmms `pmdrj! rjm spefg(rehm dpkhd ki fmw`kpf skaamf dfb smpi}hmb jkfmu(}onamieaaefg je jmdb& Aeim `}ramb daa dpk}fb jeh& _t}eppmaodhsmpmb dopk rjm gpmmf ymaymr gpk}fb& D sdep ki pk`efipkaeonmb ef d gpdymebm s}bbam& @epb ojepsmb `md}rei}ahmakbem ipkh berdfr rpmmrks& Efmor `}||mb dfb oaeonmbef d pjurjheo odoksjkfu& Rjm epkfu ki er rp}on Sjea mympurehm jm hdbm rje db klk}pf< Hkrjmp Fdr}pm omam`pdrefgpm`eprj wjeam jm pmyeermb je kwf hkrjmp― bmdrj&Jm sknm! d aerdfu rk je akfg(bmdb hkrjmp rjdr jdbpmhdefmb spmrru h}oj rjm dhm daa rjmm akfg umdp& ‑Efmymp hmdfr rk neaa uk}! Hdhd & & & }pmau uk} nfkw rjdr&Jkw ok}ab E jdym ske`au nfkwf wjdr E wd bkefg; E er drjkhm dfb wdroj rjkm eamfr ieah Sdsd rkkn ki uk} dfb Eopu }frea hu rmdp b}or―pm daa bpemb }s&‘ Sjea egjmb dfboakmb je mum! pmrmb je jmdb dgdefr rjm gpdymrkfm&‑E―ym gkr mympu ipdhm ki rjkm kab jkhm hkyemokhherrmb rk hmhkpu! dr amdr rjm kfm uk}―pm ef& Ef t}erm dimw ki rjmh uk} rdnm rjdr akfg oegdpmrrm jkabmp k}r ki uk}phk}rj dfb skefr er dr rjm odhmpd! hk}rjefg wkpb E kbmsmpdrmau wdfr rk jmdp& Wjmpmymp uk} dpm pegjr fkw! E―aa`mr uk}―ym gkr rjdr `adon(adot}mp oegdpmrrm jkabmp oamfojmb`mrwmmf rjkm smdpau wjerm& @mikpm Sdsd pdf kii rk sdpr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->