Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fitopatologija

fitopatologija

Ratings:
(0)
|Views: 1,503|Likes:
Published by Grujoski Igor

More info:

Published by: Grujoski Igor on Aug 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
SVEU
Č
ILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUPOLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKUJasenka
Ć
osi
ć
, Draženka Jurkovi
ć
, Karolina Vrande
č
i
ć
 
PRAKTIKUM IZ FITOPATOLOGIJE
Osijek, 2006.
 
PODJELA BILJNIH BOLESTI PREMA UZRO
Č
NICIMA
Biljne bolesti poznate su od vremena kada je
č
ovjek bio sakuplja
č
plodina i nomadsto
č
ar, a na zna
č
enju su dobile u trenutku kada
č
ovjek prestaje biti sakuplja
č
plodina ikada se trajno nastanjuje na nekom podru
č
 ju.
Č
ovjek tada po
č
inje svjesno uzgajati pojedine biljne vrste i javljaju se prve monokulture koje su ina
č
e u prirodi rijetke. Umonokulturi biljne se bolesti šire lakše i brže jer uzro
č
nik bolesti na maloj površini nalazivelik broj biljaka doma
ć
ina. Ranije prostorna izolacija biljaka koje pripadaju istoj vrstinije omogu
ć
avala intenzivan i brz razvoj bolesti. Iako se u povijesti rijetko spominje, bolesti su bile više puta pravi uzrok seoba naroda u potrazi za novim izvorima hrane.Biljne bolesti uzrokuju razli
č
iti
č
imbenici koji se mogu podijeliti u dvije velike grupe:
A)
 
Neparazitski uzro
č
nici bolesti
 Neparazitske bolesti (fiziološke ili funkcionalne bolesti) su uzrokovane abiotskim
č
imbenicima fizikalne, kemijske ili mehani
č
ke prirode. To su poreme
ć
aji koji nastaju podutjecajem nepovoljnih klimatskih i edafskih
č
inilaca i nisu zarazne, ne prelaze s jedne biljke na drugu. U neparazitske uzro
č
nike bolesti ubrajaju se:-
 
temperaturni ekstremi-
 
nedostatak svjetla-
 
 prevelika ili nedovoljna vlažnost-
 
nedostatak ili suvišak mineralnih tvari-
 
 prisutnost štetnih plinova u tlu i atmosferi-
 
kemijske ozljede-
 
tu
č
a, snijeg, vjetar, grom i sl.
B)
 
Parazitski uzro
č
nici bolesti
Parazitske bolesti su izazvane bioti
č
kim
č
imbenicima, odnosno živim organizmima. U parazitske uzro
č
nike bolesti ubrajaju se:-
 
gljive-
 
 bakterije-
 
virusi-
 
viroidi-
 
mikoplazmama sli
č
ni organizmi (fitolpazme)-
 
rikecije-
 
fanerogamni paraziti ili parazitne cvjetnja
č
e
SIMPTOMATOLOGIJA
Bolesti se naj
č
ć
e javljaju u vidu vidljivih znakova ili simptoma, karakteristi
č
nih zaodre
đ
enu bolest. Ponekada se na temelju simptoma može sa sigurnoš
ć
u re
ć
i o kojoj se bolesti radi (smrdljiva snijet pšenice, bijela trulež suncokreta, kovr 
č
avost lista breskve)dok u nekim slu
č
ajevima to nije mogu
ć
e. Oni su posljedica razli
č
itih procesa koji sedoga
đ
aju u ili na biljci pod utjecajem aktivnosti patogena i reakcije biljke. Prije nego sesimtomi pojave patogen mora prodrijeti u biljku i u njoj se proširiti.
 
Č
esto isti patogen na istoj biljci, ali u razli
č
itim stadijima njezina razvoja uzrokuje pojavurali
č
itih simptoma (
Fusarium
vrste na pšenici i kukuruzu). Tako
đ
er, jedan uzro
č
nik  bolesti na razli
č
itim organima iste biljke može izazvati razli
č
ite simptome (
Phytophthora
 
infestans
na liš
ć
u i plodovima krumpira). Postoje i primjeri kada razli
č
iti uzro
č
nici bolestina istoj biljnoj vrsti izazivaju pojavu istih simptoma (
Gaeumannomyces graminis
i
 Rhizoctonia solani
na korijenu pšenice).Znanost koja se bavi prou
č
avanjem tih patoloških promjena zove se simptomatologija.
1.
 
Venu
ć
e
Venu
ć
e je
č
est simptom u biljnoj patologiji, a može biti posljedica neparazitskih(abiotskih) i parazitskih (biotskih) uzro
č
nika bolesti. Prvo zeljasti dijelovi ili
č
itave biljkevenu, a kasnije se zahva
ć
eni dijelovi suše.Venu
ć
e koje nastaje kao posljedica abiotskihuzro
č
nika, može biti mehani
č
ko (nastaje kao posljedica stvarnog nedostatka vode - suša) (Slika 1) ifiziološko (nastaje kada voda nije dostupna biljci iako je ima u tlu; kod zaslanjenih tala ili npr. kod niskihtemperatura).Venu
ć
e, kao posljedica biotskih uzro
č
nika, nastajekada se paraziti nasele u provodnom stani
č
 ju biljke te je onemogu
ć
en normalan dotok vode. Uzrok tome jeili za
č
epljenje žila micelijem (vegetativno tijelogljive) ili intoksikacija toksinima koje izlu
č
uju gljive. Uzro
č
nici su takovog venu
ć
anaj
č
ć
e gljive pa govorimo o traheomikozama (lat. mikes -gljiva; traheje - provodnielementi biljaka), i bakterije kada se radi o traheobakteriozama. Virusi tako
đ
er moguizazvati venu
ć
e, ali znatno rje
đ
e (na pr. venu
ć
ekrumpira izaziva stolbur virus).Bakterijsko venu
ć
e izaziva npr.
Corynebacteriumsepedonicum
i
Pseudomonas solanacearum
nakrumpiru. Kao traheomikoze mogu se spomenuti primjeri na kajsijama, raj
č
ici i krastavcima kod kojihvenu
ć
e izaziva
Verticillium albo-atrum
, a nakrastavcima i raj
č
ici venu
ć
e izaziva
Fusariumoxysporum
(Slika 2).Takva su venu
ć
a izazvana patogenim organizmimaireverzibilna (nepovratna), dok je venu
ć
e izazvano sušom naj
č
ć
e reverzibilno (
č
im padne kiša biljka se oporavi).
2.
 
Promjene boje
Promjena boje naj
č
ć
i je simptom u biljnoj patologiji, a dijeli se na:-
 
op
ć
u promjenu boje-
 
djelomi
č
nu promjenu boje-
 
 pjegavost.
Slika 1 Venu
ć
e uslijed nedostatkavodeSlika 2 Fusarium oxysporum -uzro
č
nik venu
ć
a

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this
Deep Chemical liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->