Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Ratings: (0)|Views: 6,755 |Likes:
Published by john

More info:

Published by: john on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
ΤΕΙ
 
ΚΡΗΤΗΣ
-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
ΧΑΝΙΩΝ
 
ΤΜΗΜΑ
 
ΦΥΣΙΚΩΝ
 
ΠΟΡΩΝ
 
ΚΑΙ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
‘’
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
ΚΑΙ
 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
 
ΑΞΟΝΑ
’’
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
:
∆ρ
.
.
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ
 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
 
ΒΑΣΙΛΗΣ
 
ΜΑΡΓΩΝΗ
 
ΞΑΝΘΗ
 
ΧΑΝΙΑ
2003
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
Η
 
εργασία
 
αυτή
 
αποτελεί 
 
την
 
απαραίτητη
 
εργασία
 
που
 
πρέπει
 
να
 
εκπονηθεί 
,
καλού
µ
ενη
πτυχιακή
 
εργασία
ώστε
 
να
 
καταστεί 
 
κανείς
 
πτυχιούχος
.
Η
 
πτυχιακή
 
εργασία
 
έχει
 
ως
 
στόχο
 
την
 
ε
µ
βάθυνση
µ
ας
 
σ
ένα
 
συγκεκρι
µ
ένο
 
αντικεί
µ
ενο
 
από
 
αυτά
 
που
 
ε
µ
είς
 
έχου
µ
ε
 
διδαχθεί
 
κατά
 
τη
 
διάρκεια
 
της
 
φοίτησής
µ
ας
 
στο
 
τ
µ
ή
µ
α
 
Φυσικών
 
Πόρων
 
και
 
Περιβάλλοντος
.
 Έτσι
 
στην
 
εργασία
 
αυτή
 
που
 
έχει
 
τίτλο
Σχεδιασ
µ
ός
,
Κατασκευή
 
και
 
 ∆οκι
µ
αστική
 
λειτουργία
 
ανε
µ
ογεννήτριας
(6W)
οριζόντιου
 
άξονα
”,
αναπτύσσονται
 
οι
 
υπάρχουσες
 
θεωρίες
 
που
 
περιγράφουν
µ
ια
 
σύγχρονη
 
ανε
µ
ογεννήτρια
 
οριζόντιου
 
άξονα
.
Η
 
ανάπτυξη
 
της
 
ανθρωπότητας
µ
ετά
 
τη
 
βιο
µ
ηχανική
 
επανάσταση
 
στηρίχθηκε
 
στην
 
κατασπατάληση
 
των
 
ενεργειακών
 
και
 
φυσικών
 
πόρων
µ
ε
 
αποτέλεσ
µ
α
 
την
 
υποβάθ
µ
ιση
 
του
 
περιβάλλοντος
.
Το
 
φαινό
µ
ενο
 
του
 
θερ
µ
οκηπίου
 
που
 
οδηγεί
 
σε
 
κλι
µ
ατικές
 
αλλαγές
 
και
 
η
 
τρύπα
 
του
 
όζοντος
 
είναι
 
δύο
 
ση
µ
αντικές
 
επιπτώσεις
 
που
 
έχουν
 
δη
µ
ιουργηθεί
 
εξαιτίας
 
των
 
αερίων
 
καύσης
 
του
 
πετρελαίου
 
και
 
των
 
ανθρακικών
 
πετρω
µ
άτων
 
που
 
χρησι
µ
οποιούνται
 
κατά
 
κύριο
 
λόγο
 
για
 
την
 
παραγωγή
 
ενέργειας
.
Η
 
επιλογή
 
αυτού
 
του
µ
οντέλου
 
ανάπτυξης
 
στηρίχθηκε
 
στην
 
αφθονία
 
των
 
ενεργειακών
 
και
 
φυσικών
 
πόρων
µ
ε
 
έλλειψη
µ
έτρου
.
Τα
 
αποτελέσ
µ
ατα
 
της
 
αλόγιστης
 
ανάπτυξης
 
καλούνται
 
να
 
τα
 
αντι
µ
ετωπίσουν
 
οι
 
ση
µ
ερινές
 
και
 
οι
 
επό
µ
ενες
 
γενιές
.
Η
 
στροφή
 
προς
 
τις
 
Ανανεώσι
µ
ες
 
Πηγές
 
Ενέργειας
 
ξεκίνησε
 
ήδη
 
από
 
τα
 
τέλη
 
της
 
δεκαετίας
 
του
 ’70.
Πολύ
 
πρόσφατα
 
οι
 
εφαρ
µ
ογές
 
της
 
αιολικής
 
ενέργειας
 
απέκτησαν
 
τεχνολογική
 
ωρι
µ
ότητα
 
και
 
οικονο
µ
ική
 
ανταγωνιστικότητα
 
για
 
να
 
καθιερωθούν
 
στη
 
διεθνή
 
ενεργειακή
 
αγορά
.
Η
 
Ελλάδα
 
λόγω
 
του
 
πλούσιου
 
αιολικού
 
δυνα
µ
ικού
 
και
 
καθώς
 
τα
 
αποθέ
µ
ατα
 
λιγνίτη
 
δεν
 
ανανεώνονται
,
έχει
 
ένα
 
ση
µ
αντικό
 
πλεονέκτη
µ
α
 
στην
 
παραγωγή
 
ενέργειας
 
από
 
ανε
µ
ογεννήτριες
 
και
 
ειδικά
 
σε
 
απο
µ
ακρυσ
µ
ένες
 
περιοχές
 
που
 
η
 
παραγωγή
 
ενέργειας
 
στηρίζεται
 
στο
 
πετρέλαιο
.
 Έτσι
 
πιστεύου
µ
ε
 
ότι
 
πρέπει
 
να
 
υπάρξει
 
ανάπτυξη
 
των
 
ανε
µ
ογεννητριών
 
σε
 
πολλές
 
περιοχές
 
της
 
Ελλάδος
 
και
 
ειδικά
 
στις
 
απο
µ
ακρυσ
µ
ένες
 
που
 
αντι
µ
ετωπίζουν
 
προβλή
µ
ατα
.
Εξάλλου
 
η
 
προστασία
 
του
 
περιβάλλοντος
 
είναι
 
χρέος
 
όλων
 
των
 
πολιτών
µ
ε
 
ότι
µ
έσα
 
διαθέτει
 
ο
 
καθένας
.
 Έτσι
 
αποφασίσα
µ
ε
 
να
 
ασχοληθού
µ
ε
µ
ε
 
την
 
κατασκευή
 
ενός
µ
οντέλου
 
ανε
µ
ογεννήτριας
 
όπου
 µ
έσα
 
από
 
τη
 
διαδικασία
 
κατασκευής
 
του
µ
ελετήσα
µ
ε
 
και
 
ασχοληθήκα
µ
ε
 
πρακτικά
µ
ε
 
θέ
µ
ατα
 
σχεδιασ
µ
ού
(
χρήση
 
λογισ
µ
ικών
AutoCAD, Corel),
θέ
µ
ατα
 
κατασκευής
έθοδοι
VacuumCasting Molding, Rapid Prototyping,
Υδροκοπή
)
και
 
θέ
µ
ατα
 
αξιολόγησης
µ
ετρητικών
 
δεδο
µ
ένων
.
 Ένα
 
τέτοιο
µ
οντέλο
 
θα
µ
πορούσε
 
να
 
χρησι
µ
οποιηθεί
 
στο
 
εργαστήριο
 
Ανανεώσι
µ
ων
 
Πηγών
 
Ενέργειας
 
του
 
τ
µ
ή
µ
ατός
µ
ας
,
παρόλο
 
που
 
είναι
µ
ια
 
σχετικά
 
απλή
 
κατασκευή
,
είναι
 
η
 
πρώτη
 
που
 
γίνεται
 
στα
 
πλαίσια
 
του
 
τ
µ
ή
µ
ατος
 
και
 
γι
αυτό
 
ίσως
 
θα
 µ
πορούσε
 
να
 
βοηθήσει
.
Κλείνοντας
,
θα
 
θέλα
µ
ε
 
να
 
ευχαριστήσου
µ
ε
 
για
 
τη
 
βοήθεια
 
τους
 
στην
 
εκπόνηση
 
της
 
πτυχιακής
 µ
ας
,
τον
 
Κύριο
 
Κ
.
Κονταξάκη
 
στο
 
εργαστήριο
 
Αιολικής
 
Ενέργειας
 
του
 
Τ
.
Ε
.
Ι
.
Κρήτης
 
στο
 
Ηράκλειο
,
για
 
τη
 
βοήθειά
 
του
 
στις
µ
ετρήσεις
 
της
 
ανε
µ
ογεννήτριας
 
και
 
τις
 
πολύτι
µ
ες
 
συ
µ
βουλές
 
του
 
λόγω
 
της
 
ε
µ
πειρίας
 
του
 
σε
 
κατασκευές
µ
οντέλων
 
ανε
µ
ογεννητριών
,
τον
 
Κύριο
 
Μ
.
Μαραβελάκη
 
στο
 
εργαστήριο
CAD
του
 
Πολυτεχνείου
 
Κρήτης
,
για
 
τη
 
βοήθειά
 
του
 
στην
 
 
κατασκευή
 
των
 
πτερυγίων
µ
ε
 
τη
µ
έθοδο
rapid tooling,
την
 
εταιρία
ΜΑΛΙ∆ΑΚΗΣ
 
Ο
.
Ε
.”,
για
 
τη
 
βοήθειά
 
της
 
στην
 
κατασκευή
 
πτερυγίων
µ
ε
 
υδροκοπή
 
και
 
τέλος
 
την
 
Κυρία
 
 ∆
.
Κολοκοτσά
 
για
 
τη
 
συνεργασία
 
και
 
τη
 
βοήθειά
 
της
 
στην
 
εκπόνηση
 
της
 
εργασίας
.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Στο
 
κεί
µ
ενο
 
που
 
ακολουθεί
 
παρουσιάζεται
 
ο
 
τρόπος
 
κατασκευής
 
ενός
µ
οντέλου
 
ανε
µ
ογεννήτριας
 
οριζόντιου
 
άξονα
 
ξεκινώντας
 
από
 
τον
 
πύργο
 
και
 
την
 
τοποθέτηση
 
της
 
γεννήτριας
, µ
έχρι
 
την
 
κατασκευή
 
διαφορετικών
 
πτερυγίων
 
και
 
την
 
δοκι
µ
αστική
 
λειτουργία
 
τους
 µ
ε
 
την
 
εξαγωγή
 
συ
µ
περασ
µ
άτων
 
για
 
κάθε
 
δοκι
µ
ή
.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sapfiros liked this
BSASciti liked this
Bioletta Makri liked this
morgan65 liked this
stam_al liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->