Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologija Ometenih u Razvoju

Psihologija Ometenih u Razvoju

Ratings:
(0)
|Views: 8,221|Likes:
Published by Jasmina{-_-}
autor: Sulejman Hrnjica
autor: Sulejman Hrnjica

More info:

Published by: Jasmina{-_-} on Aug 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

 
J.U. UNIVERZITET U TUZLIFILOZOFSKI FAKULTETPEDAGOGIJA - PSIHOLOGIJA
 
PSIHOLOGIJA OMETENIH U RAZVOJU
DR. SULEJMAN HRNJICA
 JAHI
Ć
AZRA
Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na podru
č
 ju ex-yu
 
 -
UVOD-PSIHOLOGIJA I SVIJET OMETENIHPsihologija ometenih u razvoju – epistemološki status
U radu sa osobama ometenim u razvoju, potvr 
đ 
uje se da u životu hendikepiranih ima više prepreka koje ometaju njihov razvoj, nego što je to slu
č 
aj sa neometenim osobama. Vrsta itežina odstupanja od nekog optimalnog razvoja ovisi o vrsti razvojne smetnje, težiniošte
ć
enja, vremenu kada je ošte
ć
enje nastalo i ukupnim socijalnim uvjetima za aktiviranje preostalih potencijala ometene osobe. Neposredne promjene koje nastaju kao posljedicavrste i težine razvojne smetnje nazivaju se PRIMARNIM, a one koje nastaju kao posljedicanepovoljnih reagiranja osoba iz neposredne sredine ometenog u razvoju – SEKUNDARNIM posljedicama.Stan
č 
i
ć
za odre
đ 
enje psihologije ometenih kao posebne oblasti primijenjene psihologije,koristi izraz SPECIJALNA PSIHOLOGIJA, a odre
đ 
uje ju kao psihologijsku disciplinu kojaispituje karakteristike doživljavanja i ponašanja osoba sa takvim somatopsihi
č 
kimvarijacijama, koje u važnim obzirima smanjuju uspješnost njihovog organizma kao oru
đ 
a za akciju i služe kao podražaj za njih same ili za druge. Stan
č 
i
ć
tvrdi da se problemi specijalne psihologije mogu svrstati u tri grupe:1.problemi direktnih posljedica somatopsihi
č 
kih ošte
ć
enosti;2.problemi indirektnih posljedica somatopsihi
č 
kih ošte
ć
enosti;3.problemi prakti
č 
ne prirode (vezani za odgojno-obrazovni proces i profesionalnoosposobljavanje osoba sa somatopsihi
č 
kim ošte
ć
enjima).U ve
ć
ini zemalja, danas paralelno funkcionira više alternativnih oblika rada saometenima u razvoju (izdvojeni, poluintegrirani, integrirani), pa i psiholog koji radi sa timosobama mora da pruži pomo
ć
koju situacija nalaže. Zato je i nemogu
ć
e odrediti predmet  psihologije ometenih u razvoju sa epistemologijskog aspekta. Svi osnovni principi do kojih su došle osnovne psihologijske discipline (razvojna, op
ć
a, socijalna psihologija, psihologija li
č 
nosti, etc.), kao i srodne primjenjene grane psihologije – primjenjivi su u svakoj oblasti. Principi i tehnike savjetodavnog rada, psihološke procjene, kao i odgojno-obrazovnog rada su isti kod ometene i neometene populacije, ali je u radu sa ometenimu
č 
enicima naglašena potreba da se ti principi individualiziraju. Ti principi se na nekina
č 
in trebaju modificirati u skladu sa psihofizi
č 
kim osobenostima ometenih (u
č 
enika), aosobito je važno razvijanje pozitivnih stavova neometenih vršnjaka prema hendikepiranomdjetetu. Kao rezultat prakti
č 
nih potreba u kojima su se razvijali programi rane rehabilitacije,obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja, etc., razvile su se pojedine podoblasti uokviru psihologije ometenih u razvoju: psihologija slijepih i slabovidih, psihologija gluhih, psihologija govornih poreme
ć
aja, psihologija tjelesno invalidnih, psihologija mentalno zaostalih. Psiholozi u
č 
estvuju u planiranju i realiziranju programa podsticanja razvojahendikepiranih, a u cilju nalaženja kompromisa izme
đ 
u psihofizi
č 
kih mogu
ć
nosti djeteta,njegovih želja i želja roditelja. Psiholozi mogu raditi u institucijama
č 
ija je osnovna
Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na podru
č
 ju ex-yu
 
djelatnost vezana za hendikepirane (ili samo kategoriju hendikepiranih), a mogu raditi i uinstitucijama gdje su hendikepirani korisnici izvjesnih usluga. Osnovni oblik rada saometenim osobama je timski rad.
Koncepcijske osnove brige o ometenima u razvoju
 Ne postoji jedinstveni svjetski model koncepcije rada sa ometenima u razvoju, kako unašoj zemlji, tako i šire. Evo nekih stavova i rješenja koji predstavljaju op
ć
a mjesta suvremene brige o ometenima u razvoju:
-
Stru
č 
njaci, roditelji, šira društvena sredina, a kada je mogu
ć
e i sami hendikepirani,tragaju za solucijama koje bi omogu
ć
ile što potpuniji razvoj njihovih potencijala, teuklju
č 
ivanje u obrazovni sustav, rad i društveni život zajedno sa neometenim osobama.
-
 Pokret ka zadovoljavanju posebnih potreba ometenih je stalan proces.
-
Modeli rada sa ometenim (nastali kao rezultati istraživanja u vode
ć
im svjetskimcentrima) primjereni su socijalno-kulturnim situacijama pojedinih zemalja.
-
 Pove
ć
an je interes za pronalaženje adekvatnih rješenja u nerazvijenim zemljama, te u srednje razvijenim i nerazvijenim, za progres rada sa hendikepiranima koji žive unerazvijenim (seoskim, brdsko-planinskim) regijama.
-
Sa analize i tretmana samog hendikepa, prešlo se na analizu ukupne situacije pojedinca koji je hendikepiran.
-
 Zna
č 
ajna karakteristika u radu sa hendikepiranima danas je i pove
ć
ani realizam. Ipak, još mnogo toga je ostalo neriješeno. Rijetki su dobri programi koji omogu
ć
uju zadovoljavanje brojnih posebnih potreba ometenih osoba. Mnogi oblici pomo
ć
i dostupni su samo pojedincima iz bogatijih slojeva društva,
č 
ak i u visoko razvijenim zemljama. U  školama, nastavnici još uvijek nisu dovoljno osposobljeni za rad sa ovim osobama. Barijeru za integraciju ovih u
č 
enika predstavljaju i stavovi neometenih vršnjaka i njihovihroditelja.
POSEBNE POTREBE I ŽIVOTNA SITUACIJA HENDIKEPIRANIHPosebne potrebe djece i omladine sa smetnjama u razvoju
Može se re
ć
i da raste preosjetljivost hendikepiranih osoba zbog nezadovoljenih potreba. Engleski autori (Guilford, Fisch, i dr.) uveli su termin “djeca sa posebnim potrebama”,ali je on neprecizan, jer se tu radi o posebnim na
č 
inima zadovoljavanja potreba kod ometenih i teško
ć
ama na koje se nailazi, a ne samo o posebnim potrebama. U društvima gdje je koncept zaštite ometenih baziran na konceptu posebnih potreba, društvena briga jeusmjerena na otklanjanje ili ublažavanje fizi
č 
kih ili socijalnih barijera koje sprje
č 
avaju zadovoljenje tih potreba (npr. prelazak ulice za slijepe osobe može se olakšati dodavanjem zvu
č 
nih signala na semaforima – peripatološke vježbe). Najzna
č 
aniji izvor problema za ve
ć
inu hendikepiranih predstavlja povjerenje sredine prema njima. Miljkovi
ć
dijete ometeno u razvoju odre
đ 
uje kao ono dijete “kod koga jerazvoj u odre
đ 
enom stupnju i kvalitetu poreme
ć
en, ometen i kod njega je u vezi saodre
đ 
enom vrstom ometenosti poreme
ć
en normalan tijek psihi
č 
kog, odnosno fizi
č 
kog razvoja”. Postoje tendencije da se napuste termini “hendikep”, “smetnja ili teško
ć
a urazvoju” i predlažu se termini “smetnje u u
č 
enju i ponašanju (Biondi
ć
 )”, “djeca sa
Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na podru
č
 ju ex-yu

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
Katerina Kumpanioska Nastoska liked this
Dobročinitelj liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
kata_tomic9369 liked this
Sanja Aničić liked this
kata_tomic9369 liked this
Alija.Harisovic liked this
Amina Trako liked this
Amina Trako liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->