Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FONDURI EXTERNE

FONDURI EXTERNE

Ratings:
(0)
|Views: 211|Likes:
Published by alisluca1

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: alisluca1 on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
BAZA LEGALA
OBIECTIVUL CONVERGENTA
OG nr.29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii sicofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetulinstitutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentruobiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare
OMEF nr.911/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national dedezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale siutilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr.249/2007
OMEF nr.80/2008
pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionareaconturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetulde stat, in cadrul obiectivului convergenta
FEGA FEADR 
OUG nr. 67/2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politiciiagricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare
OUG nr.148/2007
privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului deabsorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare
HG nr. 293/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinatefinantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si afondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, cu modificarile sicompletarile ulterioare
FONDUL EUROPEN PENTRU PESCUIT
OUG nr. 27/2008
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la ComunitateaEuropeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantarealocate de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare
HG nr.1014/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de laComunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
HG nr.1390/2008
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantatedin Fondul European pentru Pescuit prin Programul operational pentru pescuit 2007 - 2013
 
OG nr. 46/2007
privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributieinationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul“Cooperare teritoriala europeana”
HG nr.1506/2007
privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de agestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionareafluxurilor migratorii"
Ordin comun MIRA si MEF nr.398/168/2008
privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"Prevederi din proiectul
Legii bugetului de statpe anul 2009Pentru anul 2009, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte careintrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente:
Politicii de Coeziune a UE;
Politicilor Comune Agricole si de Pescuit;
Altor facilitati si instrumente postaderare,care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catrebeneficiari se asigura de la :
bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite;
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
bugetele unitatilor administrativ-teritoriale;
bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituriproprii.
Fondurile aferente cheltuielilor sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de creditebeneficiari de proiecte la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabilepostaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivitdestinatiei acestora si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune aprogramului/instrumentului/facilitatii.
Exceptii privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune aprogramului/instrumentului/facilitatii acele proiecte/propuneri de proiecte care intrunesccriteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrulprogramelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati aleadministratiei publice din Romania.
Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, unitatileadministrativ-teritoriale pot contracta
finantari rambursabile
sau pot utiliza
disponibilitatilefondului de rulment
.In bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de AM sunt cuprinse sumele reprezentand:
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare;
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiaride drept privat sau public, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externenerambursabile postaderare.
 
Pentru platile efectuate din cheltuielile eligibile a fi acoperite din fonduri externenerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii demanagement/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii rambursarea cheltuielilor efectuate in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finante.
Sumele aferente rambursarilor de la Comisia Europeana si de la alti donatori de fonduri externenerambursabile postaderare, inclusiv avansurile primite de Romania in anii 2007, 2008 si 2009reprezentand contributia Uniunii Europene la proiecte se fac
venit la bugetele din care au fostfinantate proiectele
respective si
se vireaza de catre AM uri/gestiune afondurilor/instrumentelor/facilitatilor la aceste bugete, dupa autorizarea cheltuielilorconform prevederilor legale comunitate si nationale care reglementeaza fiecare domeniucare intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
Programe Operationale
Obiectivul Convergenta
1)Program Operational de Asistenta Tehnica;2)Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice;3)Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;4)Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative;5)Program Operational Regional;6)Program Operational Sectorial Transport;7)Program Operational Sectorial MediuFonduri externe nerambursabile destinate finantarii Politicii Agricole Comune(PAC):
Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)
Fondul European pentru Pescuit(FEP)
Obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”
Fondul european pentru dezvoltare regionala (
FEDR 
) finanteaza urmatoarele programe:1)Program operational de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013;2)Program operational de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013;3)Program de cooperare transnationala “Sud-Estul Europei”;4)Program de cooperare interregionala INTERREG IVC;5)Program de cooperare interregionala URBACT II;6)Program de cooperare interregionala INTERACT II;7)Program de cooperare interregionala ESPON 2013;
Instrumentul de asistenta pentru preaderare (
IPA
) finanteaza:1)Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia 2007-2013
Instrumentul european de vecinatate si parteneriat(
ENPI
) finanteaza urmatoarele programeoperationale comune:1)Programul operational comuna Romania-Ucraina-Moldova;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rashcapur liked this
Jennifer Garcia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->