Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BO DE KIEM TRA HOC KY MON HOA 10 CB-NC 09-10 - ISCHOOLNET

BO DE KIEM TRA HOC KY MON HOA 10 CB-NC 09-10 - ISCHOOLNET

Ratings: (0)|Views: 1,324 |Likes:
Published by clayqn88
Trang 2/2 - Mã đề: 1271

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên: ………………..
Mã đề: 152

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009-2010 -------------- ** ------------Môn: HÓA HỌC 10CB (Phần trắc nghiệm) Thời gian làm bài: 20 phút (không tính thời gian phát đề) Lớp: Phòng thi: Thi tại phòng: SBD: Mã phách: STT:

…………………………………………………………………………………………………
Mã đề: 152

Mã phách: STT: Hoïc sinh choïn vaø toâ kín moät oâ troøn töông öùng vôùi phöông aùn traû lôøi ñuùng.
01. ; / = ~ 02. ; / = ~ 03. ; / = ~ 04. ; / = ~ 05. ; / =
Trang 2/2 - Mã đề: 1271

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên: ………………..
Mã đề: 152

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009-2010 -------------- ** ------------Môn: HÓA HỌC 10CB (Phần trắc nghiệm) Thời gian làm bài: 20 phút (không tính thời gian phát đề) Lớp: Phòng thi: Thi tại phòng: SBD: Mã phách: STT:

…………………………………………………………………………………………………
Mã đề: 152

Mã phách: STT: Hoïc sinh choïn vaø toâ kín moät oâ troøn töông öùng vôùi phöông aùn traû lôøi ñuùng.
01. ; / = ~ 02. ; / = ~ 03. ; / = ~ 04. ; / = ~ 05. ; / =

More info:

Published by: clayqn88 on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 22 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 72 are not shown in this preview.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Thi My liked this
Nguyen Thu Duy liked this
Tien Tran Ba liked this
Hang Pham liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
danglananh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->