Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuiz Ramadhan 2010 v1

Kuiz Ramadhan 2010 v1

Ratings: (0)|Views: 1,866|Likes:
Published by ismadhl
Kuiz Ramadhan ISMA DHL. Tarikh tutup 22 Ogos.
Kuiz Ramadhan ISMA DHL. Tarikh tutup 22 Ogos.

More info:

Published by: ismadhl on Aug 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2015

pdf

text

original

 
Kuiz Ramadhan 1431 H / 2010
AnjuranIkatan Muslimin Malaysia (ISMA)
Nama Ketua Keluarga : ___________________________________  Tel : _______________ E-Mail:___________________________________ 
Hukum-Hakam Fekah
1.Solat Jumaat tidak boleh dilakukan kecuali diA.RumahB.MasjidC.Dewan2.Waktu Solat Dhuha ialahA.Selepas terbitnya matahariB.Sebelum terbenam matahariC.Sebelum solat Subuh3.Sesiapa yang makan atau minum kerana terlupa pada bulan ramadhan maka puasanyaA.BatalB.Sah dan teruskan berpuasaC.Puasanya wajib diganti4.Seseorang yang bermusafir pada bulan RamadhanA.Harus Berbuka Puasa danmenggantikan puasanyaB.Wajib BerpuasaC.Harus Berbuka dan tidak perludigantikan puasanya5.Siapakah yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan RamadhanA.Ibu Yang Menyusukan Anak yang takutkesihatan anaknya terjejasB.Orang Dewasa yang tidak tahan lapaC.Orang yang bermukim6.Seorang yang berpuasa tetapi berbohong danmengata orang lainA.Puasanya batal dan wajib digantiB.Puasanya tidak dikiraC.Berdosa tetapi puasanya tetap sah7.Wanita yang didatangi Haid pada bulan RamadhandiwajibkanA.Qadha' puasanyaB.KafarahC.Qadha' dan Kafarah8.Orang yang berpuasa tetapi tidak menunaikanSolatA.Puasanya sah tetapi berdosa keranameninggalkan solatB.Puasanya batal kerana puasa tanpa solattidak dibolehkanC.Makruh9.Apabila seorang makmum terlupa di dalamsembahyang JamaahA.Mesti melakukan sujud Sahwi selepasimam memberi salamB.Solatnya batalC.Tidak ada apa-apa yang perludilakukannya10.Iktikaf di masjid pada sepuluh akhir bulanramadhanA.Fardhu KifayahB.Sunah Muakkad (Sunnah yang sangatdigalakkan)C.Fadhilat dan bukan fardhu atau sunat
Seerah dan Sahabat
11.Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadhantahun 2 Hijrah. Surah di dalam Al-Quran yang menceritakanmengenai peperangan ini ialahA.Surah Al-AnfalB.Surah At-TaubahC.Surah An-Nu12.Baitul Maqdis telah dibuka pada tahun 15 Hijrah dizaman pemerintahan KhalifahA.Omar bin Al-KhattabB.Othman bin AffanC.Muawiyyah bin Abi Sufyan13.Ketika datuk Nabi, Abd. Mutallib meninggal duniaumur baginda s.a.w ketika itu ialahA.5 tahunB.8 tahunC.6 tahun14.Wahyu pertama diturunkan kepada nabi s.a.wketika baginda berada diA.Gua Hira'B.Gua ThuC.Gua As-Safa15.Siapakah nama sahabat yang dimaksudkan Allahdi dalam firmanNya di dalam surah Abasa ayat 1-2A.Bilal Bin RabahB.Othman Bin Maz'unC.Abdullah Bin Ummu Maktum16.Siapakah sahabat yang dimaksudkan di dalamfirman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 40A.Abu Bakar As-SiddiqB.Omar Bin Al-KhattabC.Ali Bin Abi Talib17.Siapakah sahabat ini
i.
Beliau amat tegas dan kerasterhadap golongan Kuffar danMusyrikin selepas keislamannyaii.Ayah Saudara Nabi s.a.w
iii.
Diberikan gelaran "SingaAllah" لا دسأ) )iv.Gugur Syahid di dalam peperangan UhudA.Hamzah Bin Abd. MuthalibB.Omar Bin Al-KhattabC.Khalid Al-Walid18.Siapakah wanita inii.Wanita pertama memeluIslam
ii.
Melahirkan anak-anak lelakinabi s.a.w
1
 
iii.
Wafat pada tahun ke-10 nabidibangkitkan menjadi rasul dan tahuntersebut dinamakan "Tahun Kesedihan"(نزحا مع)A.AisyahB.Ummu SalamahC.Khadijah
19.
Wanita pertama gugur syahid di dalam Islam,ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal ketika diamengumumkan keislamannya. Beliau adalah wanita ketujuhterawal memeluk IslamA.Sumayyah, Ibu Ammar Bin Yassi
B.
Salma, hamba perempuan SafiyyahBinti Abd. MutallibC.Sumaitah Al-Laithiyyah20.Duta Pertama di dalam Islam, yang diutuskan keMadinah oleh rasulullah s.a.wA.Ali bin Abi TalibB.Saad bin MuazC.Mus'ab bin Umai
Nabi-nabi
21.Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh kesemua para nabiA.Memelihara KambingB.BerniagaC.Tukang Besi22.Allah menurunkan wahyu kepada para nabi ketikamereka telah sampai peringkat umur matang. Berapakah umur yang dikira telah sampai ke peringkat matangA.20 tahunB.40 tahunC.18 tahun23.Salah seorang nabi yang dibunuh oleh orangYahudiA.YunusB.IdrisC.Yahya24.Siapakah Diai.Ibu kepada Nabi darikalangan Ulul Azmiii.Digelar dengan "Al-Azra'"(Suci) dan Al-Batul (Tidak Berkahwin)iii.Dijaga oleh Nabi Zakaria a.siv.Penghulu wanita di bumiv.Satu-satunya wanita yangdisebutkan namanya di dalam Al-Quran.A.MaryamB.AsiahC.Khadijah
Al-Quran
25.Berapakah bilangan surah-surah yang terdapat didalam Al-QuranA.114 surahB.124 surahC.134 surah26.Al-Qur'an diturunkan kepada nabi di Mekah danMadinah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamakanSurah Makkiah manakala yang diturunkan di Madinahdinamakan Madaniah. Berapakah bilangan surah-surah Al-Makkiah di dalam Al-QuranA.86 surahB.50 surahC.30 surah27.Berapakah pula bilangan surah-surah Al-Madaniahdi dalam Al-QuranA.40 surahB.20 surahC.28 surah28.Apakah surah terpendek di dalam Al-QuranA.Al-AsB.Al-KauthaC.An-Nas
2
 
29.
Satu ayat di dalam Al-Quran yangmenghimpunkan kesemua huruf Hija'iyyah (abjad Arab/Jawi),apakah ayatnyaA.Ayat 29 dari surah Al-FathB.Ayat 282 dari surah Al-BaqarahC.Ayat 12 dari Surah Ali Imran30.Apakah nama surah yang menyebutkan namasahabat yang mulia Zaid Bin HarithahA.Surah Al-AhzabB.Surah Al-FathC.Surah Saba'31.Apakah nama surah yang dinamakan dengan namalelaki soleh tetapi bukan dari kalangan para nabiA.YusoB.LuqmanC.Ibrahim32.Di dalam Al-Quran disebutkan banyak nama,siapakah wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-QuranA.Maryam Binti ImranB.Fatimah Binti MuhammadC.Balqis33.Siapakah penyeru yang dimaksudkan di dalamfirman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 193A.Nabi Muhammad s.a.wB.Nabi Musa a.sC.Nabi Isa a.s34.Siapakah yang dimaksudkan dengan dua anaadam di dalam Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat29A.Sam dan HamB.Qabil dan HabilC.Aad dan Thamud35.Apakah maksud "Zuriat" di dalam firman Allahmelalui lidah Ibrahim a.s di dalam surah Ibrahim ayat 39A.Ismail a.sB.Ishak a.sC.Yaakob a.s36.Siapakah Khalifah yang dimaksudkan di dalamFirman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30A.Adam a.sB.Nuh a.sC.Muhammad a.s37.Apakah yang dimaksudkan dengan "Ulul Azmi" didalam Firman Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35A.Nuh, Ibrahim, Musa, Isa danMuhammad s.a.wB.Adam, Nuh, Ibrahim, Isa danMuhammad s.a.wC.Ibrahim, Musa dan Sulaiman.
38.
Siapakah golongan "هيع بوضغا" di dalam surahAl-FatihahA.YahudiB.NasraniC.Majusi39.Berapakah bilangan sujud tilawah di dalam Al-QuranA.7B.15C.2340.Apakah surah yang disunatkan membacanya padahari JumaatA.Al-WaqiahB.Al-MulC.Al-Kahfi
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zairia68 liked this
pantai_841311 liked this
Tonk Suchao liked this
Nana Farhana liked this
Nurjannah Jan liked this
Ali Rozman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->