Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chalke_Mesajul_pierdut

Chalke_Mesajul_pierdut

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Adina Branici

More info:

Published by: Adina Branici on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 1
 
O EVALUARE CRITIC
Ă
A C
Ă
Ţ
II LUISTEVE CHALKE,
 MESAJUL PIERDUT AL LUI ISUS,
ÎN CONTEXTUL MI
Ş
C
Ă
RII
 EMERGENT CHURCH 
- Florin MO
Ţ
IU -
 
 2În anul 2007 a ap
ă
rut la editura Scriptum din Oradea cartea unui autor englez,Steve Chalke, intitulat
ă
 
Mesajul pierdut al lui Isus.
A trecut mai bine de un an de laapari
ţ
ia c
ă
ţ
ii
ş
i nimeni nu a avertizat cu privire la pericolul c
ă
ţ
ii! Cartea are un mesajliberal evident, Chalke negând o seam
ă
de doctrine biblice fundamentale
ş
i redefinindsemnifica
ţ
ia altor termeni sau doctrine biblice. Editura Scriptum, care se vreaevanghelic
ă
, se face vinovat
ă
publicând o carte de teologie liberal
ă
,
ă
ă
s
ă
avertizeze publicul evanghelic din România. Interesant, edi
ţ
ia româneasc
ă
a c
ă
ţ
ii lui Chalke numen
ţ
ioneaz
ă
traduc
ă
torul, nici editorul sau tehnoredactorul. Cartea este recomandat
ă
, pe prima pagin
ă
, de
ş
ase persoane. Dintre ele, teologul N.T. Wright neag
ă
mai multedoctrine biblice, la rândul s
ă
u, transform
ă
Evanghelia mântuitoare a lui Isus într-un mesaj politico-social. Wright l-a influen
ţ
at pe Chalke în mesajul s
ă
u social. Apoi, BrianMcLaren este cel mai cunoscut lider al noii erezii ap
ă
rute în SUA sub numele deEmergent Church, erezie la care Chalke a aderat. Un alt autor care recomand
ă
cartea esteTony Campolo, personalitate controversat
ă
în SUA, care în ultimii ani a dezvoltat maimulte tendin
ţ
e liberale. Nu doar c
ă
aceast
ă
carte a lui Chalke nu a fost denun
ţ
at
ă
pân
ă
acum de vreun pastor sau teolog din bisericile noastre, dar am descoperit un blog care recomanda cartealui Chalke evanghelicilor români, f 
ă
ă
ca autorul articolului s
ă
dea vreun semn c
ă
ar sesiza vreo înv
ăţă
tur 
ă
nebiblic
ă
la Chalke. Aceast
ă
lips
ă
de discern
ă
mânt cheam
ă
cunecesitate o avertizare împotriva acestei erezii propagate de cartea lui Chalke, iat
ă
, înediturile
ş
i libr 
ă
riile noastre.Voi începe articolul meu cu o prezentare a mi
ş
c
ă
rii numite Emergent Church, carefixeaz
ă
contextul în
ţ
elegerii mesajului lui Chalke, apoi m
ă
voi ocupa de cartea lui,
Mesajul pierdut al lui Isus.
Emergent Church
Emergent Church sau Emerging Church reprezint
ă
o mi
ş
care ap
ă
rut
ă
în anii 1990în Statele Unite. Emergent Church s-ar putea traduce cu „biserica evoluat
ă
, dezvoltat
ă
,îmbun
ă
t
ăţ
it
ă
, de un nivel superior”. E o mi
ş
care dezvoltat
ă
de unii care s-au sim
ţ
itdezam
ă
gi
ţ
i de biserica tradi
ţ
ional
ă
 
ş
i care caut
ă
un cre
ş
tinism mai viu. Ei se credsalvatorii cre
ş
tinismului. Consider 
ă
c
ă
biserica cre
ş
tin
ă
a uitat, a pierdut sau a ascunsînv
ăţă
turile adev
ă
rate ale lui Isus, pe care ei le descoper 
ă
acum. John MacArthur observ
ă
  bine faptul c
ă
adep
ţ
ii Emergent Church consider 
ă
c
ă
, în cei dou
ă
mii de ani ai bisericiicre
ş
tine, ei sunt primii care recunosc cu onestitate c
ă
biserica nu a în
ţ
eles de faptEvanghelia
ş
i c
ă
Evanghelia nu poate fi în
ţ
eleas
ă
cu adev
ă
rat de c
ă
tre nimeni, c
ă
are unmesaj mai misterios decât asum
ă
mul
ţ
i, c
ă
, indiferent ce ar spune Biblia, nu spune ceea cecrede biserica tradi
ţ
ional
ă
. Ei au ap
ă
rut la timpul potrivit pentru a salva cre
ş
tinismul dinmâinile bisericii tradi
ţ
ionale, înainte ca cre
ş
tinismul s
ă
se fi ruinat definitiv!Scopul lor este s
ă
fac
ă
mesajul cre
ş
tinismului relevant pentru lumea post-modern
ă
 de azi. Lumea s-a schimbat foarte rapid în ultimele decenii, de aceea biserica trebuie s
ă
 
ţ
in
ă
pasul cu aceste schimb
ă
ri. Lumea modern
ă
a fost dep
ăş
it
ă
. Moderni
ş
tii credeau înlogic
ă
, ra
ţ
iune, în sisteme, în adev
ă
r absolut. Lumea post-modern
ă
nu mai crede înacestea. Biserica de azi trebuie s
ă
se adreseze culturii post-moderne. Emergent Church
 
 3 porne
ş
te de la cultura post-modern
ă
, preia paradigmele post-moderne
ş
i le îmbrac
ă
înhaine „cre
ş
tine”. Rezultatul e c
ă
biserica urmeaz
ă
din nou lumea, a
ş
a cum s-a întâmplatde fiecare dat
ă
când vreun grup a vrut s
ă
alinieze biserica modei culturale contemporane.Emergent Church nu este o mi
ş
care unitar 
ă
deocamdat
ă
. Nu au un sistemdoctrinar, nu au lideri recunoscu
ţ
i de to
ţ
i. E o mi
ş
care nou
ă
, în dezvoltare, cu multeramifica
ţ
ii în înv
ăţă
tura
ş
i practica lor. Dar exist
ă
câteva elemente comune carecaracterizeaz
ă
aceast
ă
mi
ş
care.
1) Post-modernismul
Unul din crezurile de baz
ă
ale post-modernismului este c
ă
nu exist
ă
un adev
ă
absolut, obiectiv. Nici un om, nici un grup, nicio religie nu de
ţ
ine adev
ă
rul absolut.Fiecare om sau fiecare grup are propriul adev
ă
r, valabil în cazul lor. Dar al
ţ
ii pot crede caadev
ă
rat un lucru cu totul opus. Exist
ă
doar adev
ă
rul t
ă
u
ş
i adev
ă
rul meu. Adev
ă
rul estecreat, nu g
ă
sit. Emergent Church neag
ă
ideea c
ă
biserica tradi
ţ
ional
ă
ar fi avut adev
ă
rul.Ei pornesc de la început în c
ă
utarea adev
ă
rului. Recunosc c
ă
nu îl posed
ă
, dar sunt înc
ă
utarea lui. Nu sunt interesa
ţ
i de destina
ţ
ie, ci de direc
ţ
ie. Nu au doctrine clare, ci principii. Emergent Church este o atitudine intelectual
ă
, un mod de gândire.Cultura î
ş
i creeaz
ă
propriul adev
ă
r. Nu exist
ă
adev
ă
r absolut pentru to
ţ
i.De aici, toleran
ţ
a devine virtutea suprem
ă
. Exclusivitatea este viciul suprem.Trebuie s
ă
admit c
ă
aproapele meu poate avea un adev
ă
r la fel de valabil ca al meu. Eunu cunosc adev
ă
rul absolut (care nu exist
ă
), a
ş
a c
ă
nu am dreptul s
ă
consider pe cinevagre
ş
it, iar pe mine corect.A afirma c
ă
ai adev
ă
rul înseamn
ă
mândrie, cred adep
ţ
ii Emergent Church. Deaceea ei se consider 
ă
smeri
ţ
i, spunând c
ă
nu au adev
ă
rul absolut, dup
ă
cum nimeni nu îlare. Dar a avea adev
ă
rul, pe care Dumnezeu l-a revelat oamenilor 
ş
i pe care l-a datoamenilor s
ă
fie cunoscut, în
ţ
eles
ş
i proclamat, nu înseamn
ă
mândrie. Dac
ă
Dumnezeu adat acest adev
ă
r oamenilor în Scriptur 
ă
, a declara c
ă
nu putem cunoa
ş
te adev
ă
rulînseamn
ă
a respinge revela
ţ
ia lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni s
ă
spun
ă
: „A
ş
avorbe
ş
te Domnul”, zic adep
ţ
ii Emergent Church – aceasta e mândrie. Nimeni nu areadev
ă
rul, iar Biblia nu e clar 
ă
. În mod ironic, aceasta sugereaz
ă
faptul c
ă
Dumnezeu avorbit, dar nu a vorbit clar, S-a bâlbâit! Iar, ca s
ă
ă
sturn
ă
m ideea lor despre mândrie a
ş
acum se cere: a spune c
ă
Biblia, vorbirea lui Dumnezeu nu e clar 
ă
, dar mesajul cut
ă
ruilider Emergent Church e clar – oare nu e aceasta mândria de care se cred liberi?, observ
ă
 John MacArthur. Mândria se arat
ă
în faptul c
ă
ei dau la o parte adev
ă
rul lui Dumnezeu pentru a instaura mesajul lor. Ei afirm
ă
c
ă
mesajul Bibliei nu e clar, dar vin apoi cu c
ă
ţ
iintitulate
Mesajul pierdut al lui Isus
sau
Mesajul secret al lui Isus
! Deci au în
ţ
eles, ei
ş
inu al
ţ
ii, pretind ei în cele din urm
ă
!Emergent Church se fundamenteaz
ă
nu pe adev
ă
rul absolut al Cuvântului luiDumnezeu, ci pe relativismul veacului, relativism în domeniul teologic, filosofic
ş
imoral. Emergent Church adopt
ă
cultura post-modern
ă
, de parc
ă
aceasta ar fi corect
ă
.Biblia îns
ă
confrunt
ă
orice cultur 
ă
secular 
ă
. Emergent Church las
ă
cultura s
ă
defineasc
ă
 ce trebuie s
ă
fie cre
ş
tinismul, în loc s
ă
dea glas Scripturii s
ă
confrunte cultura secular 
ă
.Cultura secular 
ă
este energizat
ă
de Satan. De aceea, a spune c
ă
trebui reinventatcre
ş
tinismul, pentru a se potrivi culturii, e un lucru gre
ş
it, afirm
ă
John MacArthur.Pentru ei, adev
ă
rul nu exist
ă
într-un text sacru, revelat de vreo divinitate.Adev
ă
rul e creat de indivizi sau de comunitate. Dac
ă
adev
ă
rul acela func
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i îi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->