Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Büyük Nutuk

Büyük Nutuk

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 22|Likes:
Published by Serkan Algur

More info:

Published by: Serkan Algur on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
1
ÖNSÖZ
Uzun y›llard›r, kan›mca tüm Türk tarihinin en önemli yap›t› olan
Nutuk’
u yeni kuflaklar›n anlayaca¤› bir Türkçe ile yay›nlatmay› arzula-maktay›m. Bu amaçla, uzun ve yorucu bir çal›flma sonucunda, bir yan-da Ulu Atatürk’ün özgün ve tam metni di¤er yanda da benim çevirim-le bu belgeyi haz›rlad›m. Çevirinin sonunda önemli sa¤l›k sorunlar›ylakarfl›laflt›m. Yap›t›n buna karfl›n tamamlanabilmifl olmas›; Atatürk’eiçten ba¤l›l›¤›m›n, hiç eksilmeyen ulusal görev coflkumun sonucudur.Eminim ki, yap›t, bugüne dek yap›lm›fl di¤er çevirilerden biraz da-ha de¤iflik bir biçimde okurlara Ata’m›z›n gerçekten ne demek istedi-¤ini anlatacakt›r.
Bedi Yaz›c›, Moda,fiubat 1995

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->