Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
referat Drept International Penal- Infractiunea International A

referat Drept International Penal- Infractiunea International A

Ratings: (0)|Views: 1,972 |Likes:

More info:

Published by: Nicoleta Cernica Măican on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
Universitatea "Spiru Haret"FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICAMASTER – ŞTIINŢE PENALE
Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. Vasile Creţu
 
 Numele si prenumele masterandului:
09.03.2009Focşani
 
Cuprins:
1. Noţiunea de infracţiune internaţională........................................................................................32. Elementele constitutive ale infracţiunii internaţionale................................................................93. Clasificarea infracţiunilor internaţionale ....................................................................................9Concluzii:.......................................................................................................................................12Bibliografie:...................................................................................................................................132
 
Dreptul penal, este structurat, in totalitate în jurul a 3 instituţii fundamentale şi anume:infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Intre cele 3 instituţii exista o strânsa legătura sicondiţionare, in sensul că instituţia infracţiunii determină existenţa si funcţionarea celorlaltedouă. Astfel fără infracţiune nu poate exista răspundere penală, iar fără răspundere penală nu poate exista pedeapsa. Săvârşirea unei infracţiuni atrage, pentru cel care a comis-o (persoană saustat) o pedeapsă, iar pedeapsa implică din partea făptuitorului, răspunderea sa penală pentru faptasăvârşită.
1. Noţiunea de infracţiune internaţională
Fenomenul infracţional este un important fenomen social. Săvârşirea anumitor faptecontrare valorilor superioare ale societăţii, ordinii publice, vieţii, drepturilor şi intereselor cetăţenilor, afectează într-o însemnată măsură societatea în ansamblul său. Membrii societăţiiadoptă faţă de fenomenul infracţional o atitudine de respingere, de blamare, iar statul ia măsuride autoprotecţie a ror configurie depinde în mod direct de amploarea şi caracterulfenomenului, de recrudescenţa sau atenuarea acestuia în diferite perioade, ca şi de aspecteleconcrete ale valorilor atinse prin infracţiune şi care trebuie să fie protejate.Infracţiunea este în acelaşi timp un fenomen juridic. Infracţiunea se înscrie în texte delegi, elaborându-se în privinţa ei norme de drept care indică ce anume fapte antisociale seconsideră infracţiuni şi ce consecinţe juridice implică săvârşirea acestora. Cu cât reglementarea juridică este mai completă şi mai clară, cu cât infracţiunea ca fenomen juridic este mai bineconturată, cu atât combaterea ei devine mai eficientă şi mai uşoară.Consacrarea pe cale legislativă a infracţiunilor şi a pedepselor corespunzătoare, ca şi aunor reguli de apreciere în concret a pericolului social pe care îl reprezintă fiecare faptă săvârşităeste însoţită şi de crearea unui sistem structurat de organisme specializate în descoperirea unor asemenea fapte şi în sancţionarea făptuitorilor: poliţia, justiţia etc.Infracţiunea se defineşte ca o faptă (acţiune sau inacţiune), care este periculoasă pentrusocietate, este săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală.De aici rezultă că infracţiunea este în primul rând o faptă a omului, un act de conduităexterioară a acestuia, perceptibil prin simţurile noastre. Fapta poate consta într-o acţiune sauinacţiune, un fapt concret contrar normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de legeca o obligaţie într-o împrejurare dată. Ea cuprinde şi urmările socialmente periculoase, deci şimodificările produse în mod conştient, ori care se puteau produce prin acţiunea sau inacţiunearespectivă. Evident, pentru ca fapta să fie pedepsită, trebuie să existe şi o legătură de cauzalitatedirectă sau imediată între fapta respectivă şi rezultatul socialmente periculos produs.3

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alina Rusnac liked this
Alina Rusnac liked this
Corina Bunici liked this
bagi4ever liked this
bagi4ever liked this
Vio Albu liked this
bagi4ever liked this
Victor Moraru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->