Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 - Ντίτερ Ντουμ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 - Ντίτερ Ντουμ

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by Monika Berghoff
ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

More info:

Published by: Monika Berghoff on Aug 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
ΥΣΤΕΡΑ
 
ΑΠΟ
 
ΤΟ
2012
ΓΕΝΝΗΣΗ
 
ΜΙΑΣ
 
 ΝΕΑΣ
 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣΣΕ
 
ΤΙ
 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙΗ
 
ΑΛΛΑΓΗ
 
ΤΗΣ
 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Από
 
τον
 
Ντίτερ
 
Ντου
µ
Μεταφράστηκε
 
από
 
Χρύσα
 
Σωτηράκη
Προπαρατήρηση
:
Δια
µ
έσου
 
της
 
λειτουργίας
µ
ου
 
ως
 
συντονιστή
,
ήρθα
 
σε
 
επαφή
µ
ε
 
διαφορετικές
 
γνωστικές
 
κατευθύνσεις
,
που
 
έχουν
 
συγκεντρωθεί 
 
στο
 
ευρύτερο
 
παγκόσ
µ
ιο
 
διαδίκτυό
µ
ας
 
από
 
διαφορετικές
 
χρονικές
 
περιόδους
,
πολιτισ
µ
ούς
 
και 
 
προφητείες
.
Σε
 
τρεις
 
δεκαετίες
 
συγκροτήθηκε
µ
ία
 
σύνθετη
 µ
ήτρα
 
στοιχείων
 
και 
 
πληροφοριών
 
γύρω
 
από
 
την
 
εξέλιξη
 
του
 
ανθρώπου
 
και 
 
της
 
γης
.
Η
 
ε
µ
βάνθυνση
 
της
 
εικόνας
 
πραγ
µ
ατοποιήθηκε
µ
έσα
 
από
 
αναδρο
µ
ές
 
στο
µ
έλλον
 
και 
 
προφητικές
 
ανακοινώσεις
 
της
 
συντρόφου
µ
ου
 
Σα
µ
πίνε
 
Λίχτενφελς
.
Με
 
εκπληκτική
 
διαύγεια
 
προέκυψε
 
η
 
ακόλουθη
 
πρόγνωση
.
Μέρος
1:
Σύντο
µ
η
 
σύνοψη
 
του
µ
ηνύ
µ
ατος
Η
 
η
µ
ερο
µ
ηνία
 
των
 
Μάγια
2012
δεν
 
 υποδεικνύει 
 
την
 
κάθοδο
 
του
 
κόσ
µ
ου
,
αλλά
 
ένα
 
 υψηλό
 
επίπεδο
,
σε
µ
ία
 
παγκοσ
µ
ίως
 
ευρεία
 
διαδικασία
 
της
 
εξέλιξης
.
Η
 
ανθρωπότητα
 
θα
 
αλλάξει 
 
την
 
κατεύθυνση
 
της
 
εξέλιξης
.
Συνέπεια
 
των
 
κοσ
µ
ικών
 
γεγονότων
 
θα
 
είναι 
 
η
 
αλλαγή
 
των
µ
αγνητικών
 
πεδίων
 
της
 
γης
 
και 
 
επιπλέον
 
τα
 
 νευρικά
 
πεδία
 
του
 
ανθρώπινου
 
εγκεφάλου
.
Μ΄
 
αυτά
 
είναι 
 
συνδεδε
µ
ένες
 
ση
µ
αντικές
 
αλλαγές
 
της
 
συνείδησης
.
 Νέα
 
δείγ
µ
ατα
 
της
 
αντίληψης
 
και 
 
της
 
σκέψης
 
οδηγούν
 
σε
 
 νέες
µ
ορφές
 
της
 
ζωής
 
των
 
ανθρώπων
 
που
 
ζουν
µ
αζί 
,
συ
µ
περιλα
µ
βανο
µ
ένης
µ
ιας
 
 νέας
 
σχέσης
 
των
 
φύλων
 
που
 
βασίζεται 
 
στην
 
αλήθεια
 
και 
 
την
 
ε
µ
πιστοσύνη
.
Το
 
θέ
µ
α
 
της
 
σεξουαλικότητας
 
δεν
 
θα
 
συνδέεται 
 
πια
µ
ε
 
το
 
συλλογικό
 
τραύ
µ
α
 
του
 
φόβου
 
και 
 
της
 
βίας
 
αλλά
µ
ε
 
την
 
ευχαρίστηση
 
και 
 
τη
 
χαρά
.
Ανοίγουν
 
οδοί 
 
για
 
συ
µµ
ετοχή
 
και 
 
αγάπη
 
που
 
επί 
µ
ακρού
 
ήταν
 
κλειστοί 
,
εξαιτίας
µ
ιας
 
τραυ
µ
ατικής
 
ιστορίας
 
πολέ
µ
ου
.
Παντού
 
στον
 
κόσ
µ
ο
 
θα
 
εκδηλωθεί 
µ
ία
 
δύνα
µ
η
 
που
 
θα
µ
πορούσε
 
κανείς
 
 να
 
τη
 
χαρακτηρίσει 
 
ως
ώθηση
 
του
 
χριστού
”.
Η
 
ανθρωπότητα
 
θα
 
ξαναβρεί 
 
τις
 
εσωτερικές
 
δο
µ
ές
 
της
 
ίασής
 
της
µ
έσα
 
από
µ
ία
 
παγκόσ
µ
ια
 
αλυσίδα
 
γεγονότων
, µ
ια
 
και 
 
αυτό
 
είναι 
 
το
 
γενετικό
 
της
 
πρόγρα
µµ
α
.
Θα
 
ανοίξουν
 
πολλές
 
 νέες
 
πύλες
 
στην
 
επαφή
µ
ε
 
τις
 
 υπάρξεις
 
της
 
φύσης
.
Η
 
καινούργια
 
σύνδεση
µ
ε
 
τη
 
θεϊκή
 
πηγή
 
οδηγεί 
 
σε
µ
ία
 
 νέα
 
σύνδεση
 
και 
 
αλληλεγγύη
µ
ε
 
όλα
 
τα
 
συνδη
µ
ιουργή
µ
ατα
.
 Όλα
 
αυτά
 
δεν
 
είναι 
 
κάποιο
 
ιδιωτικό
 
όνειρο
 
παρά
µ
ία
 
συλλογική
 
εξέλιξη
.
Το
 
κοσ
µ
ικό
 
δείγ
µ
α
 
που
 
ονο
µ
άζου
µ
ε
 
το
 
ιερό
 
πρότυπο
(matrix)”,
έχει 
 
δοθεί 
 
σε
 
όλους
µ
ας
 
σαν
 
ένας
 
οριστικός
µ
ορφικός
 
σκοπός
 
ενός
 
 νέου
 
πολιτισ
µ
ού
.
Η
 
πραγ
µ
ατοποίηση
 
ενός
 
 νέου
 
πλανητικού
 
πολιτισ
µ
ού
 
δεν
 
είναι 
 
φυσικά
 
δυνατή
 
από
 
τη
µ
ία
µ
έρα
 
στην
 
άλλη
.
Είναι 
 
το
 
αποτέλεσ
µ
α
µ
ιας
 
σειράς
γυρισ
µ
άτων
που
µ
έσα
 
από
 
την
 
επίδραση
 
κοσ
µ
ικών
 
δυνά
µ
εων
 
και 
 
ανθρώπινων
 
αποφάσεων
,
ήδη
 
σε
 
ελάχιστα
 
χρόνια
 
θα
 
γεννήσουν
µ
ία
 
σύνθετη
 
παγκόσ
µ
ια
 
κίνηση
. 
ΜΕΡΟΣ
2:
ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 
 Αγαπητοί 
 
φίλοι
 
σε
 
όλον
 
τον
 
κόσ 
 µ
ο
!
Χαιρετίζου
µ
ε
 
τους
 
λαούς
 
της
 
γης
.
Χαιρετίζου
µ
ε
 
τις
 
ο
µ
άδες
,
που
 
σή
µ
ερα
 
ετοι 
µ
άζουν
 
σε
 
όλες
 
τις
 
ηπείρους
 
την
 
καινούργια
 
περίοδο
.
Χαιρετίζου
µ
ε
 
την
 
καινούργια
 
πλανητική
 
κοινότητα
 
που
 
σχη
µ
ατίζεται 
.
Βρισκό
µ
αστε
 
σε
 µ
ία
 
δυνατή
 
κοσ
µ
ική
µ
ετα
µ
όρφωση
.
Η
µ
εγάλη
 
ειρήνη
 
που
 
εδώ
 
και 
 
καιρό
µ
άταια
 
ονειρεύθηκε
,
θα
µ
πορέσει 
 
σύντο
µ
α
 
 να
 
εκπληρωθεί 
,
εάν
 
η
 
ανθρωπότητα
 
θυ
µ
ηθεί 
 
τις
 
πηγές
 
της
 
και 
 
θέσει 
 
τον
 
πολιτισ
µ
ό
 
της
 
σε
 
 νέα
 
θε
µ
έλια
.
Αυτή
 
η
 
διαδικασία
 
λειτουργεί 
 
ήδη
.
 Ένα
 
διαρκώς
 
αυξανό
µ
ενο
µ
έρος
 
της
 
ανθρωπότητας
 
καταλαβαίνει 
 
ότι 
 
οι 
µ
έχρι 
 
τώρα
 
βάσεις
 
του
 
γήινου
 
πολιτισ
µ
ού
 
δεν
µ
πορούν
 
 να
 
διατηρηθούν
.
Η
 
αυτοκαταστροφή
 
της
 
ανθρωπότητας
 
δεν
µ
πορεί 
 
πια
 
 να
 
αποτραπεί 
 
χωρίς
µ
ία
 
αλλαγή
 
της
 
συνολικής
 
κατεύθυνσης
 
της
 
ανθρώπινης
 
εξέλιξης
.
Γι΄
 
αυτό
 
δεν
 
χρειαζό
µ
αστε
 
κα
µ
ιά
 
ιδιαίτερη
 
η
µ
ερο
µ
ηνία
.
 Ένα
 
λάθος
 
κατευθυνό
µ
ενο
 
σχέδιο
,
οδηγεί 
 
στην
 
καταστροφή
 
παγκόσ
µ
ιων
 
όρων
 
ζωής
 
από
 
την
 
ιονόσφαιρα
µ
έχρι 
 
το
 
βάθος
 
της
 
θάλασσας
.
 Ένα
µ
εγάλο
µ
έρος
 
του
 
πληθυσ
µ
ού
 
της
 
γης
,
συ
µ
περιλα
µ
βάνοντας
 
και 
 
τον
 
κόσ
µ
ο
 
των
 
ζώων
,
βρίσκεται 
 
κάτω
 
από
 
ανείπωτους
 
πόνους
,
η
 
καταστροφή
 
έρχεται 
 
πιο
 
κοντά
,
ε
µ
φύλιοι 
 
πόλε
µ
οι 
 
και 
 
© Verlag Meiga 1
Dr. Dieter Duhm
Photo: © Nigel Dickinson
 
φυσικές
 
καταστροφές
 
πιθανότατα
 
θα
 
πυκνώσουν
 
ακό
µ
α
 
περισσότερο
.
Ο
 
παγκόσ
µ
ιος
 
πόνος
µ
πορεί 
 
 να
 
διακοπεί 
µ
όνο
 
δια
µ
έσου
µ
ιας
 
θε
µ
ελιακής
µ
εταβολής
 
της
 
συλλογικής
 
συνείδησης
-
και 
 
δια
µ
έσου
 
γενετικών
 
δυνά
µ
εων
 
ίασης
 
από
 
το
 
εσωτερικό
 
του
µ
εγάλου
 
 Όλου
,
στο
 
οποίο
 
είναι 
 
συνδεδε
µ
ένα
µ
εταξύ
 
τους
 
η
 
γη
,
ο
 
άνθρωπος
 
και 
 
όλα
 
τα
 
συνδη
µ
ιουργή
µ
ατα
.
Η
 
η
µ
ερο
µ
ηνία
 
των
 
Μάγια
2012
αντιπροσωπεύει 
 
τη
µ
εταβολή
µ
ιας
 
πλανητικής
 
συνείδησης
.
Η
 
ανθρωπότητα
 
στέκεται 
µ
προστά
 
σε
µ
ία
 
κοσ
µ
ική
 
ευκαιρία
,
ανοίγει 
µ
ια
µ
εγάλη
 
πύλη
.
ΟΧΙ
 
ΚΑΘΟΔΟΣ
,
ΑΛΛΑ
 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Γνωρίζου
µ
ε
 
ότι 
 
στην
 
παρούσα
 
ανθρωπότητα
 
κυριαρχεί 
µ
ία
 
περίεργη
 
διάθεση
.
Σενάρια
 
της
 
καθόδου
 
φαίνεται 
 
 να
 
είναι 
 
ελκυστικότερα
 
από
 
καλά
 
θε
µ
ελιω
µ
ένα
 
ορά
µ
ατα
 
της
 
ίασης
.
 Ό
µ
ως
,
στα
 
παρόντα
 
κοσ
µ
ικά
 
και 
 
γήινα
 
γεγονότα
 
της
µ
ετα
µ
όρφωσης
,
οριστικά
 
δεν
 
πρόκειται 
 
για
 
την
 
κάθοδο
 
παρά
 
για
 
την
 
ανανέωση
 
και 
 
τη
 
θεραπεία
.
Γι΄
 
αυτό
,
θέλου
µ
ε
 
παρακάτω
,
 να
 
δείξου
µ
ε
 
το
 
όρα
µ
α
 
της
 
πλανητικής
 
θεραπείας
.
Το
 
τέλος
 
του
 
η
µ
ερολογίου
 
των
 
Μάγια
,
 υποδεικνύει 
 
το
 
τέλος
 
παλιών
 
πεδίων
 
συνείδησης
,
που
 
έχουν
 
κυριαρχήσει 
 
εδώ
 
και 
 
χιλιάδες
 
χρόνια
 
στην
 
ανθρωπότητα
.
Αυτό
 
δεν
 
είναι 
 
το
 
τέλος
 
του
 
κόσ
µ
ου
,
παρά
 
η
 
αρχή
 µ
ιας
 
 νέας
 
εξέλιξης
.
Μπαίνου
µ
ε
 
σε
µ
ία
 
 νέα
 
χρονική
 
περίοδο
.
Μέσα
 
από
 
πλανητικά
 
και 
 
κοσ
µ
ικά
 
πεδία
 
δύνα
µ
ης
,
θα
 
αλλάξουν
 
τα
 
συλλογικά
 
βασικά
 
δείγ
µ
ατα
 
της
 
αντίληψης
 
και 
 
θα
 
προκύψουν
 
καινούργια
 
δείγ
µ
ατα
 
συ
µ
περιφοράς
. 
Το
 
η
µ
ερολόγιο
 
των
 
Μάγια
 
λήγει 
 
στις
23
Δεκε
µ
βρίου
 
του
2012.
Αυτή
 
η
 
η
µ
ερο
µ
ηνία
 
συ
µ
πίπτει 
µ
ε
µ
ερικές
 
από
 
τις
 
πληροφορίες
 
από
 
την
 
επιστή
µ
η
 
της
 
αστρονο
µ
ίας
 
που
 
έρχονται 
 
από
 
παλιά
.
Μέσα
 
από
 
το
 
ανώτατο
 
ση
µ
είο
 
της
 
ηλιακής
 
δραστηριότητας
 
και 
µ
έσα
 
από
 
την
 
από
 
κοινού
 
συνάντηση
 
άλλων
 
κοσ
µ
ικών
 
γεγονότων
,
θα
 
αλλάξει 
 
το
µ
αγνητικό
 
πεδίο
 
της
 
γης
.
Και 
 
εξαιτίας
 
αυτού
 
ακολουθεί 
µ
ία
 
αλλαγή
 
στο
 
πεδίο
 
του
 
ανθρώπινου
 
εγκεφάλου
.
Αλλάζουν
 
τα
 
 νευρικά
 
πρότυπα
 
των
 
συχνοτήτων
, µ
ε
 
τα
 
οποία
,
παγκόσ
µ
ιες
 
πληροφορίες
 
γίνονται 
 
αποδεκτές
 
και 
 
βρίσκουν
 
απαντήσεις
.
Θα
µ
πορούσε
 
 να
 
προκύψει 
µ
ια
µ
ετακίνηση
 
στην
 
κατεύθυνση
 
της
 
άλφα
 
συχνότητας
.
Τα
 
χρονικά
 
τ
µ
ή
µ
ατα
 
διευρύνονται 
,
η
 
ζωή
 
γίνεται 
 
κατά
 
βέβαιους
 
τρόπους
σιγανότερη
”.
Οι 
 
ρυθ
µ
οί 
 
της
 
εκπνοής
 
δυνα
µ
ώνουν
.
Αυτό
 
οδηγεί 
 
σε
µ
ια
 
απελευθέρωση
 
του
 
κορ
µ
ιού
 
και 
 
σε
µ
ια
 
αποσυ
µ
φόρηση
 
της
 
κοιλιακής
 
χώρας
 
όπου
 
βρίσκονται 
 
τα
 
ιερά
 
κέντρα
 
της
 
ζωής
.
Καταπιεσ
µ
ένα
 
στρώ
µ
ατα
 
της
 
ανθρώπινης
 
ψυχής
 
θα
 
αναπτερωθούν
.
Οι 
 
συχνότητες
 
των
 
αρχαίων
 
θεοτήτων
µ
πορεί 
 
 να
 
είναι 
 
αποτελεσ
µ
ατικές
 
σε
 
ένα
 
 νέο
 
επίπεδο
.
Δια
µ
έσου
 
αυτού
,
συνδέεται 
µ
ία
 
αλλαγή
 
της
 
συνείδησης
,
η
 
οποία
 
θα
 
οδηγήσει 
 
την
 
ανθρωπότητα
 
σε
 
ένα
 
 νέο
 
πνευ
µ
ατικό
 
επίπεδο
.
Η
 
πνευ
µ
ατική
 
αντίληψη
 
θα
 
αντι 
µ
ετωπίσει 
 
τις
 
πτυχές
 
του
 
κόσ
µ
ου
 
που
 
ήταν
 
προηγου
µ
ένως
 
έξω
 
από
 
το
 
εύρος
 
της
 
αντίληψης
,
και 
 
θα
 
 υπάρξουν
 
για
 
πολλά
 
πράγ
µ
ατα
 
της
 
καθη
µ
ερινής
 
ζωής
 
πολύ
 
 νέα
µ
οντέλα
 
ερ
µ
ηνείας
.
Θα
 
γίνει 
 
αντιληπτό
 
πως
 
όλα
 
είναι 
 
αλληλένδετα
 
και 
 
πως
µ
έσα
 
από
 
τοπικές
 
δράσεις
 
για
 
την
 
ειρήνη
µ
πορούν
 
 να
 
προκληθούν
 
παγκόσ
µ
ιες
 
επιπτώσεις
.
ΝΕΑ
 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
 
ΚΑΙ
 
ΤΟ
 
ΑΝΟΙΓΜΑ
 
ΤΟΥ
 
ΚΟΡΜΙΟΥ
Η
 
τρέχουσα
 
λογοτεχνία
µ
ιλάει 
 
για
µ
ία
 
επερχό
µ
ενη
εταπήδηση
 
συχνοτήτων
"
ή
"
συνειδητό
 
άλ 
µ
α
 
σε
µ
ια
 
άλλη
 
διάσταση
."
 Έτσι 
,
για
 
παράδειγ
µ
α
,
η
 
σχέση
µ
εταξύ
«
ζωής
»
και 
«
θανάτου
», «
αυτού
 
του
 
κόσ
µ
ου
 
και 
 
πέρα
 
απ΄αυτόν
"
θα
 
αλλάξουν
 
σε
 
βάθος
.
Εξαιτίας
 
της
 
στροφής
 
των
 
συχνοτήτων
 
θα
 
αντηχήσει 
 
ένα
 
 νέο
 
είδος
 "
αιώνιας
 
δόνησης
στο
 
παρασκήνιο
 
της
 
 νέας
 
συνείδησης
.
Η
 
Ανθρωπότητα
 
θα
 
είναι 
 
πιο
 
δεκτική
 
σε
µ
ηνύ
µ
ατα
 
που
 
έρχονται 
 
από
 
τις
 
εγκαταστάσεις
 
του
 
 υπερβατικού
 
κόσ
µ
ου
.
Τα
 
όργανα
 
της
 
αντίληψης
 
θα
 
ανοίξουν
 
σε
 
επιρροές
 
από
 
το
 
Σύ
µ
παν
.
Η
 
 νέα
 
διάσταση
 
της
 
συνείδησης
 
δε
 
βρίσκεται 
µ
όνο
 
στον
πνευ
µ
ατικό
κόσ
µ
ο
,
αλλά
 
κυρίως
 
στα
 
θε
µ
ελιώδη
 
θέ
µ
ατα
 
του
 
κορ
µ
ιού
,
της
 
αισθησιακής
 
 ύπαρξης
 
και 
 
της
 
ενεργητικής
 
ενσω
µ
άτωσης
 
στο
 
σύνολο
 
της
 
ζωής
.
Μέσω
 
της
 
ενεργοποίησης
 
ανεπαίσθητων
 
δυνά
µ
εων
,
θα
 
αλλάξει 
 
ο
 
 υλικός
 
κόσ
µ
ος
 
στη
 
ζωή
 
πάνω
 
στη
 
Γη
 
και 
 
θα
 
διαποτιστεί 
µ
ε
 
φως
.
Η
 
προβλέψι 
µ
ες
 
αλλαγές
 
συ
µ
βαίνουν
 
στους
 
το
µ
είς
 
της
 
θρησκείας
 
και 
 
του
 
 Έρωτα
,
η
 
ενίσχυση
 
της
 
γυναικείας
 
ενέργειας
,
η
 
απελεύθερωση
 
της
 
ενέργειας
 
των
 
ανδρών
,
η
 
ανάδυση
 
 νέων
 
σχέσεων
 
ε
µ
πιστοσύνης
µ
εταξύ
 
των
 
δύο
 
φύλων
, µ
ια
 
 νέα
 
φιλία
µ
ε
 
τα
 
ζώα
 
και 
µ
ια
 
 νέα
 
σύνδεση
µ
ε
 
τη
µ
εγάλη
 
οικογένεια
 
της
 
ζωής
.
Συ
µ
βαίνει 
µ
ία
 
διάλυση
 
των
 
ψυχικών
 
και 
 
σω
µ
ατικών
µ
πλοκαρισ
µ
άτων
 
που
 
έχουν
µ
έχρι 
 
στιγ
µ
ής
 
ε
µ
ποδίσει 
 
την
 
επαφή
 
και 
 
τη
 
συ
µµ
ετοχή
.
Αυτό
 
δη
µ
ιουργεί 
µ
ια
 
φυσική
 
ταλάντωση
 
της
 
συ
µ
πάθειας
,
της
 
συ
µ
πόνιας
 
και 
 
της
 
εξυπηρετικότητας
 
προς
 
όλα
 
τα
 
πλάσ
µ
ατα
.
Θα
 
είναι 
µ
ια
 
συχνότητα
 
της
 
ενότητας
,
που
 
© Verlag Meiga 2
 
χαρακτηρίζει 
 
την
 
επερχό
µ
ενη
 
συνείδηση
 
και 
 
θέτει 
 
την
 
ανθρώπινη
 
κοινωνία
 
σε
 
 νέα
 
θε
µ
έλια
.
Η
 
ενότητα
,
το
 
΄Ολον
δεν
 
αποτελεί 
 
πλέον
 
απλώς
µ
ια
 
φιλοσοφική
 
έννοια
,
αλλά
µ
ία
 
θε
µ
ελιακή
 
ε
µ
πειρία
 
της
 
ανθρώπινης
 
ψυχής
.
Το
 
 Όλον
,
ωστόσο
,
είναι 
 
το
 
ιερό
.
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
 
ΣΤΗΝ
 
ΕΡΗΜΟ
 
Ορισ
µ
ένοι 
 
εκπρόσωποι 
 
διεθνών
 
ο
µ
ίλων
 
θα
 
πραγ
µ
ατοποιήσουν
 
στο
 
προσεχές
 
έτος
 
του
2011, µ
ια
 
προσο
µ
οίωση
 
στην
 
έρη
µ
ο
, µ
ε
 
σκοπό
 
τη
 
δη
µ
ιουργία
µ
ιας
 
πρώτης
 
πόλης
 
της
 
ερή
µ
ου
 
στην
 
οποία
 
οι 
 
 νέες
 
αρ
µ
οδιότητες
 
της
 
συνείδησης
 
 να
µ
πορούν
 
 να
 
αναπτυχθούν
 
οργανικά
.
Σχέδια
 
για
 
αυτό
 
είναι 
 
σε
 
εξέλιξη
 
εδώ
 
και 
20
χρόνια
.
Υπάρχουν
 
 νέες
 
διαδικασίες
 
για
 
την
 
άντληση
 
του
 
 νερού
,
των
 
τροφί 
µ
ων
 
και 
 
της
 
ενέργειας
 
στις
 
περιοχές
 
της
 
ερή
µ
ου
 
στη
 
γη
.
Στα
 
είκοσι 
 
και 
 
τριάντα
 
χρόνια
 
του
21.
αιώνα
 
θα
µ
πορούσαν
 
 να
 
προκύψουν
 
πόλεις
 
στην
 
έρη
µ
ο
3000-5000
κατοίκων
, µ
ε
 
τις
 
οποίες
 
δείχνεται 
,
ότι 
µ
ία
 
πλήρης
 
βιολογική
 
ποιοτική
 
αποκατάσταση
 
και 
 
αποίκιση
 
της
 
γης
,
χωρίς
µ
ια
µ
εγάλη
 
τεχνολογία
 
και 
 
χωρίς
 
την
 
καταστροφή
 
της
 
φύσης
,
είναι 
 
δυνατή
.
Πρόκειται 
 
για
 
 νέες
µ
ορφές
 
συνεργασίας
µ
ε
 
την
 
κοσ
µ
ική
 
ενέργεια
,
τις
 
δυνά
µ
εις
 
της
 
φύσης
 
και 
 
όλα
 
τα
 
πλάσ
µ
ατα
.
Η
 
βάση
 
είναι 
µ
ια
 
αλληλέγγυη
 
επικοινωνία
µ
εταξύ
 
όλων
 
των
µ
ερών
,
καθαρ
µ
ένη
 
από
 
 υπολεί 
µµ
ατα
 
του
 
παλαιού
 
φόβου
 
και 
 
της
 
βίας
.
Η
µ
ετατροπή
 
της
 
συχνότητας
,
η
 
οποία
 
θα
 
έχει 
 
εξαπλωθεί 
 
από
 
το
2012
πάνω
 
στη
 
Γη
,
προκαλεί 
µ
ια
 
εξαιρετικά
 
ταχεία
 
διάδοση
 
των
 
 νέων
 
αυτών
µ
οντέλων
 
ζωής
.
ΑΛΛΑΓΗ
 
ΤΩΝ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
ΔΟΜΩΝ
Η
 
ανθρωπότητα
 
από
 
καιρό
 
πίστευε
 
ότι 
 
θα
µ
πορούσε
 
 να
 
ξεπεράσει 
 
τις
 
κοινωνικά
 
δύσκολες
 
περιστάσεις
µ
έσα
 
από
 
επαναστάσεις
 
ή
µ
εταρρυθ
µ
ίσεις
, µ
έσω
 
της
 
δη
µ
οκρατίας
 
και 
µ
έσα
 
από
 
συνέδρια
, µ
ε
 
εκκλήσεις
 
για
 
την
 
ηθική
 
και 
 
τη
 
λογική
.
Αλλά
 
προφανώς
 
συνέβη
 
το
 
αντίθετο
.
Ο
 
παγκόσ
µ
ιος
 
πόλε
µ
ος
 
δεν
µ
πορεί 
 
 να
 
ξεπεραστεί 
,
όσο
 
καιρό
 
δεν
 
θα
 
έχουν
 
ξεπεραστεί 
 
στους
 
ανθρώπους
 
οι 
 
 υποκεί 
µ
ενες
 
εσωτερικές
 
δο
µ
ές
 
και 
 
πρότυπα
 
σκέψης
.
Είναι 
 
εδώ
,
όπως
 
κι΄
 
εκεί 
,
οι 
 
ίδιες
 
δο
µ
ές
 
ενός
 
συλλογικού
 
τραύ
µ
ατος
 
της
 
ανθρωπότητας
,
που
 
εξελίχθηκε
 
από
 µ
ια
 
περίοδο
 
πολλών
 
χιλιάδων
 
χρόνων
 
πολέ
µ
ου
,
ερη
µ
οποίησης
,
εκτοπίσεων
 
και 
 
κατεστρα
µµ
ένης
 
αγάπης
.
Συλλογικά
 
πρότυπα
 
σκέψης
 
του
 
φόβου
 
και 
 
της
 
βίας
 
σχη
µ
ατίζουν
 
σή
µ
ερα
 
το
 
 υπόστρω
µ
α
 
του
 
ανθρώπινου
 
πολιτισ
µ
ού
.
Κάτω
 
από
 
την
 
επίδραση
 
της
 
βίας
 
και 
 
του
 
εξωτερικού
 
πόνου
 
έχουν
 
δη
µ
ιουργηθεί 
 
στον
 
εγκέφαλο
 
 νευρικά
 
πρότυπα
 
που
 
έχουν
 
συ
µ
πυκνωθεί 
 
σε
 
σταθερά
 
πιστεύω
.
Εδώ
 
ανήκουν
 
προτάσεις
 
πίστης
,
όπως
:”
Το
 
κακό
 
πρέπει 
 
 να
 
τι 
µ
ωρηθεί 
”. “
Ο
 
αντίπαλος
µ
πορεί 
 
 να
 
 νικηθεί 
µ
όνο
µ
έσω
 
της
 
βίας
.” “
Ο
 
πόλε
µ
ος
 
ανήκει 
 
στη
 
ζωή
.”
Η
 
ζήλεια
 
ανήκει 
 
στην
 
αγάπη
”.
Στο
 
 υπόγειο
 
της
 
συλλογικής
 
ανθρώπινης
 
ψυχής
 
εξαπλώνονται 
 
τρο
µ
ερά
 
σενάρια
 
για
 
την
 
κόλαση
,
για
 
εκδίκηση
 
και 
 
αντίποινα
,
για
 
α
µ
αρτία
 
και 
 
αιώνια
 
καταδίκη
.
Πρόκειται 
 
για
 
αυτό
µ
ατες
,
κυρίως
 
ασυνείδητες
 
συνήθειες
 
στη
 
σκέψη
,
που
 
σή
µ
ερα
 
στέκονται 
 
πίσω
 
από
 
την
 
καθη
µ
ερινή
 
αθλιότητα
.
Και 
 
ακριβώς
 
εδώ
 
είναι 
,
που
 
η
 
η
µ
ερο
µ
ηνία
2012,
θα
 
είναι 
 
ση
µ
αντική
.
Μέσα
 
από
 
την
 
αλλαγή
 
του
 
γήινου
µ
αγνητικού
 
πεδίου
 
και 
 
της
 
αντίστοιχης
 
αλλαγής
 
στα
 
πρότυπα
 
πεδία
 
του
 
εγκεφάλου
,
θα
 
εξαλειφθούν
 
παλιά
 
πρότυπα
 
σκέψης
 
και 
 
θα
 
λάβουν
 
χώρα
 
 νέες
 
συνδέσεις
.
Μέσα
 
από
 
την
 
ενεργοποίηση
 
 νέων
 
 νευρικών
 
πεδίων
-
τόσο
 
στον
 
εγκέφαλο
 
όσο
 
επίσης
 
και 
 
στα
 
κύτταρα
(DNA)-
θα
 
ανακληθεί 
µ
ια
 
 νέα
 
αντίληψη
,
 νέες
 
εικόνες
,
 νέες
 
πληροφορίες
 
και 
 
 νέα
 
ερεθίσ
µ
ατα
 
ώθησης
.
Εντελεχιακά
 
πρότυπα
 
της
 
αυτοϊασης
,
χαρά
 
για
 
τη
 
ζωή
,
σύ
µ
πνοια
 
και 
 
αγάπη
,
που
 
για
 
καιρό
 
ήταν
 
κρυ
µµ
ένα
 
πίσω
 
από
 
τα
 
τραυ
µ
ατικά
 
πρότυπα
,
θα
 
εκτεθούν
 
στην
 
επιφάνεια
.
Δε
 
στρεφό
µ
αστε
 
σε
µ
ία
 
ση
µ
ειακή
 
διαδικασία
,
που
 
θα
 
πραγ
µ
ατοποιηθεί 
 
ακριβώς
 
στις
23
Δεκε
µ
βρίου
 
του
2012,
παρά
 
σε
µ
ία
 
διαδικασία
 
της
 
παρούσας
 
συνολικής
µ
ετα
µ
όρφωσης
,
η
 
οποία
 
στο
 
χρόνο
 
της
 
η
µ
ερο
µ
ηνίας
 
των
 
Μάγια
 
κάνει 
 
ένα
άλ 
µ
α
 
προς
 
τα
 
ε
µ
πρός
”.
Μέσα
 
από
 
τη
 
συνάντηση
 
διαφορετικών
 
αστρονο
µ
ικών
 
κύκλων
 
και 
µ
έσα
 
από
 
τη
 
σύνδεση
 
των
 
ουράνιων
 
και 
 
των
 
γήινων
 
δυνά
µ
εων
 
θα
 
αποκαλυφθεί 
 µ
ία
 
θεραπευτική
 
διαδικασία
 
που
 
εδώ
 
και 
 
καιρό
 
έχει 
 
προετοι 
µ
αστεί 
 
στα
 
παρασκήνια
 
του
 
κόσ
µ
ου
.
Ο
 
δείκτης
 
της
 
εξέλιξης
 
θα
 
κινηθεί 
 
προς
 
τα
 
ε
µ
πρός
,
σε
 
ένα
 
ση
µ
αντικό
 
βή
µ
α
.
Καινούργιες
 
δυνά
µ
εις
 
της
 
ζωής
 
θα
 
ση
µ
ατοδοτήσουν
 
το
 
πλανητικό
 
πεδίο
 
από
 
το
2012.
Μέσω
 
της
µ
ακράς
 
προεργασίας
 
γήινων
 
και 
 
κοσ
µ
ικών
 
ο
µ
άδων
,
στρέφονται 
 
προς
 
την
 
κατεύθυνση
 
της
 
ίασης
.
Δεν
 
προσδοκού
µ
ε
 
ένα
 
στιγ
µ
ιαίο
µ
ετασχη
µ
ατισ
µ
ό
 
παντού
 
πάνω
 
στη
 
γη
, µ
ια
 
και 
 
οι 
 
 νέες
 
συχνότητες
 
συγκρούονται 
µ
ε
 
τις
 
παλιές
 
και 
 
γι΄
 
αυτό
 
το
 
λόγο
 
παράγουν
 
σοβαρές
 
αναταράξεις
.
Πολιτικές
 
και 
 
οικονο
µ
ικές
 
ο
µ
άδες
 
δύνα
µ
ης
 
θα
 
προσπαθήσουν
 
 να
 
διακόψουν
 
την
 
ανανέωση
 
στον
 
πλανήτη
.
Άνθρωποι 
 
που
 
εδραίωσαν
 
τη
 
θέση
 
τους
 
στον
 
© Verlag Meiga 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Thimios Kentros liked this
pan86 liked this
yasav liked this
yasav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->