Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zbornik DVT2010_čb

Zbornik DVT2010_čb

Ratings: (0)|Views: 1,391 |Likes:
Published by Marjan Suban
Zbornik Dan varilne tehnike 2010, Celjski sejem Urednika: Ivan Polajnar in Marjan Suban. http://www2.arnes.si/~msuban1/
Zbornik Dan varilne tehnike 2010, Celjski sejem Urednika: Ivan Polajnar in Marjan Suban. http://www2.arnes.si/~msuban1/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Marjan Suban on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
 
Naslov:
Dan varilne tehnike 2010 – zbornik predavanj
Organizatorja:
Celjski sejem d.d. in Zveza društev za varilno tehniko Slovenije
Uredniški odbor:
Ivan Polajnar, Fakulteta za strojništvo, Univerza v LjubljaniMarjan Suban, IMKSergeja Marjanovi
in Breda Obrez Preskar, obe Celjski sejem d.d.
Programski odbor:
izr. prof. dr. Ivan Polajnar – predsednikprof. dr. Mirko
udinaprof. dr. Janez Grumprof. dr. Slobodan Kraljprof. dr. Viljem Kraljprof. dr. Zoran Kožuhprof. dr. Džafer Kudumovi
 prof. dr. Nedjeljko Mišinaprof. dr. Inoslav Rakprof. dr. Ivan Samardži
 izr. prof. dr. Janez Diaciizr. prof. dr. Vladimir Glihaizr. prof. dr. Janez Kramardoc. dr. Primož Podržajdr. Venceslav Grabulovdr. Arpad Kövešmag. Mojca Šolar, univ. dipl. inž.Marjan Brajdih, univ.dipl. inž.Hubert Kosler, univ. dipl. iFranci Krošelj, univ. dipl. inž.Breda Obrez Preskar, univ. dipl. ekon.Janez Orban, univ. dipl. inž.
Organizacijski odbor:
dr. Marjan Suban – predsednikdoc. dr. Jurij Prezeljdoc. dr. Gabriel Rihardoc. dr. Tomaž Vuhererdr. Ladislav Graddr. Bogdan Pu
kodr. Miro Uranmag. Roman KrepekAnton Gros, univ. dipl.inž.Jože Ko
evar, dipl. inž.Peter Opaka, univ. dipl. inž.Sergeja Marjanovi
, dipl. ekon.Matej Pe
nik, dipl. inžDragi Stojadinovi
, univ. dipl. inž.Peter Šprajc, dipl. inž.Štefan Vu
ak, dipl. inž .Breda Žge
, univ. dipl. inžMiha Pesek.Viljem ŠetarKlemen Zorc
Oblikovanje:
Celjski sejem d. d., Celje
Založnik:
Celjski sejem d. d., Celje
Tisk:
Kotis d.n.o.
Naklada:
300 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana621.791(082)DAN varilne tehnike (2010 ; Celje)Zbornik predavanj / Dan varilne tehnike 2010 [v okviruprireditve] 4. [mednarodni] sejem Varjenje in rezanje, [Celje,15.-18. maj 2010] ; [uredniški odbor Ivan Polajnar ... et al.]. -Celje : Celjski sejem, 2010ISBN 978-961-91552-7-11. Polajnar, Ivan 2. Sejem Varjenje in rezanje (4 ; 2010 ; Celje)251029504
 
 
VSEBINA
Ivan Polajnar
UVODNE BESEDE
1Roman Krepek, Arpad Köveš, Peter Šprajc
PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN KVALIFIKACIJE NA PODRO
JUVARILSTVA
3Miloš Jovanovi
, Peter Šprajc
LASTNOSTI SISTEMOV ZA VARJENJE V VIRTUALNEM OKOLJU
7
ZAŠ
ITA IN VARNOST PRI VARJENJU
Tomaž
uk
U
INKOVITA ZAŠ
ITA PRED VARILNIMI PLINI
17Aleš Tomši
, Maja Podgoršek
Z
ITA DIHAL VARILCA Z UPORABO VARILNEGA Š
ITA Z VKLJU
ENIMRESPIRATORNIM SISTEMOM
19Razija Begi
, Azra Imamovi
 
GENERISANJE ZAVARIVA
KOG DIMA IZ ELEKTRODE KOD REL ZAVARIVANJA
23Rok Lužar
KAKOVOSTNA ZAŠ
ITNA OPREMA – INVESTICIJA V ZDRAVJE VARILCEV IN VIŠJOSTORILNOST
27János Orbán
CELOVITI PRISTOP K ZAŠ
ITI OKOLJA PRI TERMI
NEM REZANJU IN VARJENJUKOVIN – PRIMERI IZ PRAKSE
33David Žvab, Jurij Prezelj, Ivan Polajnar, Mirko
udina
HRUPNA OBREMENITEV PRI POSTOPKIH TOPLOTNEGA REZANJA
43Dragi Stojadinovi
 
, Siniša Stojadinovi
 
PROSOJNE ZAŠ
ITNE ZAVESE
53Jožef Horvat, Tatjana M. Gazvoda
ERGONOMSKA OBREMENITEV VARILCEV
59Nedjeljko Mišina, Ivan Polajnar
POGLED NA ZAŠ
ITO IN VARNOST PRI VARJENJU
65Jadranka Eržišnik, Zoran Kožuh, Slobodan Kralj
SAFETY RISKS AND NECESSARY PROTECTIVE MEASURES IN UNDERWATERWELDING
75
TRDNOSTNI IZRA
UNI
Janez Kramar, Metod
uk, Boris Jerman
SEKUNDARNA NOSILNA STRUKTURA V VARJENIH NOSILCIH
83Igor Križman, Martin Strašek
ZVARNI SPOJI V JEKLENIH GRADBENIH KONSTRUKCIJAH
93Slavko Boži
 
ANALIZA MEHANSKIH LASTNOSTI AL - KOMPONENTE MOTORNEGA DVOKOLESA SSTATI
NIM PREIZKUSOM
97Zijah Burzi
, Vencislav Grabulov, Dženana Ga
o, Meri Burzi
 
PONAŠANJE ZAVARENOG SPOJA VISOKOLEGIRANOG
ELIKA X20 U USLOVIMADELOVANJA PROMENLJIVOG OPTERE
ENJA
107
VARIVOST
Bogdan Pu
ko
ALI VIBRIRANJE VPLIVA NA UDARNO ŽILAVOST ZVARA?
117Andrej Weiss, Marjan Suban, Robert Cvelbar
OCENA LASTNOSTI SO
ELNEGA ZVARNEGA SPOJA PLINOVODNIH CEVI PRIRAZLI
NIH TEMPERATURAH OKOLICE
125

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sulejmanalfa liked this
udovicic liked this
navigacija liked this
zlatko5 liked this
Ante Bilić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->