Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
romanul adolescentului miop

romanul adolescentului miop

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,471 |Likes:
Published by Tina

More info:

Published by: Tina on Jun 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

MIRCEA ELIADE
Romanul adolescentului miop
Prefa\u0163\u0103Dan C. Mih\u0103ilescu
.EDITURA cartexX <iOOO Bucure\u015fti, 2002
Construc\u0163ia de sine \u015fi geniul pubert\u0103\u0163ii

Textul edi\u0163iei de fa\u0163\u0103 este reprodus dup\u0103:Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, Editura Minerva,
Bucure\u015fti, 1989.
Au fost operate modific\u0103ri privind ortografia aprobat\u0103 de Academia Rom\u00e2n\u0103.
Portretul lui Mircea Eliade, reprodus pe coperta I, ne\u00ada fost pus la dispozi\u0163ie, cu deosebit\u0103 amabilitate, de c\u0103tre
dl. Sorin Alexandrescu, c\u0103ruia \u00eei mul\u0163umim \u015fi pe aceast\u0103 cale.
ISBN 973\u00ad8202\u00ad44\u00ad2
Tip\u0103rit Olimp Printing Services

Prefa\u0163\u0103

Mircea Eliade este cea mai puternic\u0103, mai tenace \u015fi mai captivant\u0103 energie uutoconstructiv\u0103 din cultura
rom\u00e2n\u0103. Sigur, multe au fost personalit\u0103\u0163ile care au avut din copil\u0103rie con\u015ftiin\u0163a propriei valori \u015fi
viziunea \u00eemplinirii lor sociale, profesionale, politice etc. \u00eens\u0103 nimeni nu s\u00ada mai forjat \u015fi cizelat cu at\u00e2ta
luciditate \u015fi insisten\u0163\u0103, cu at\u00e2ta siguran\u0163\u0103 \u015fi sistem\u0103. Iar asta iar\u0103 \u00ad aparent \u00ad eforturi teribile, oric\u00e2t ar
p\u0103rea de \u201einumane" tentativele de privare de somn, de claustrare \u015fi \u00eenfr\u00e2ngere a instinctelor \u015fi ispitelor.
La un cap\u0103t de biografie, elevul de 15 ani care umple sute de pagini cu \u00eent\u00e2mpl\u0103ri \u015fi cazuistic\u0103
adolescentin\u0103, con\u015ftient c\u0103 demiurgul din el este dator s\u0103 \u00eensufle\u0163easc\u0103 literar lumea \u015fi c\u0103, undeva, \u00eentr\u00ad
o \u201eAcademie din Apus", o \u201esal\u0103 imens\u0103, plin\u0103 de lume, a venit s\u0103 asiste la \u00eencoronarea mea"'. La
cel\u0103lalt cap\u0103t, savantul respectat

1. Mircea Eliade avea 23 de ani c\u00e2nd C. Noica (mai t\u00e2n\u0103r cu doi ani) scria despre acest \u201ecaz sufletesc \u00eenzestrat cu o posibilitate de crea\u0163ie \u00een afar\u0103 de ordinea comun\u0103". Eliade, scria Noica \u00eenVremea din 5 decembrie 1929 \u201ee un om care a tr\u0103it, care tr\u0103ie\u015fte, care love\u015fte ideile, pentru a suferi de replica lor brutal\u0103, care se agaseaz\u0103 spiritual, zdruncin\u00e2ndu\u00ad\u015fi \u015fi men\u0163in\u00e2ndu\u00ad\u015fi totu\u015fi un echilibru, pr\u0103bu\u015findu\u00adse \u015fi cresc\u00e2nd. Niciodat\u0103 un cuget de aici n\u00ada sim\u0163it mai aproape minunea experien\u0163ei plurale \u015fi indisciplinate. I\u00ada pl\u0103cut s\u0103 se joace ideal, s\u0103 se distrug\u0103 prin

chin, s\u0103 \u00eencerce \u015fi s\u0103 se aventureze. A \u00een\u0163eles cel mai bine dintre noi

de o \u00eentreag\u0103 comunitate \u015ftiin\u0163ific\u0103 interna\u0163ional\u0103', fermentul profesional dotat din plin cu acele calit\u0103\u0163i
coagulante, de focalizator al energiilor din jur. Liantul unei genera\u0163ii \u015fi nu doar simbolul ei. Stimul
vital de \u00eemplinire \u015fi afirmare pentru tot ce va s\u0103 zic\u0103 imensa voin\u0163\u0103 de crea\u0163ie a tineretului interbelic2.
Tradi\u0163ia exegetic\u0103 \u00eel situeaz\u0103 pe Mircea Eliade \u00ad pe bun\u0103 dreptate \u00ad \u00een suita Cantemir\u00adHasdeu\u00ad
Eminescu\u00adIorga\u00adBlaga, fiecare dintre ace\u015ftia \u00eensemn\u00e2nd mereu altceva, potrivit perspectivei de va\u00ad
loare: istoric\u0103, estetic\u0103, politic\u0103, didactic\u0103, spiritual\u0103. Pentru unii, Eliade este marele istoric al
religiilor, pentru care literatura a fost un capriciu, o nostalgie, un \u201egagne\u00adpain" efemer. Pentru al\u0163ii,
dimpotriv\u0103, opera savantului a fost doar masca oficial\u0103 a literaturii, c\u00e2nd nu chiar a \u201edoctrinarului".
Unii \u00eencearc\u0103 s\u0103 vad\u0103 dincolo de sinteza \u015ftiin\u0163ific\u0103 \u015fi universul epic o filozofie a culturii, o antro\u00ad
pologie, \u00een vreme ce pentru al\u0163ii Eliade r\u0103m\u00e2ne un diletant \u00een toate, important ca instan\u0163\u0103 formativ\u0103

pentru t\u00e2n\u0103ra genera\u0163ie dintre r\u0103zboaie \u015fi at\u00e2t! Mai sunt \u015fi cei pentru care eseistul \u015fi gazetarul din
Oceanografie, Fragmentarium, Insula lui Euthanasiusare, \u00eentr\u00adun fel, o b\u0103taie mai lung\u0103 dec\u00e2t
romancierul \u015fi istoricul religiilor!

acest resort spiritual: aventura." (\u00een voi.Semnele Minervei, Publicistic\u0103, I, 1927, 1929, edi\u0163ie de Marin Diaconu,
editura Humanitas, 1994, p. 462)
1. Dintre multele exemple de verdicte superlative, prsfer s\u0103 citez acum rela\u0163ia Eliade\u00adC.G.Jung f\u0103cut\u0103 de Gilbert
Dur\u00e2nd: \u201eComme Jung de\u00adcouvre laterra incognito des archetypes qui animent la psyche in\u00addividuelle, l'ouvre
d'Eliade met au jour la terre si occultee par la de\u00admyhologisation trop chere pozitivisme [...] Eliade comme Jung
est \u00e2 la tete de cette lente mais sure entreprise de remythologisation..."(Eliade ou l'anthropologie profonde, \u00een
voi. omagialMircea Eliade, ed. de l'Herne, 1978, p. 39).
2. Pentru imensul, stufosul dosar al genera\u0163iei '27 \u015fi pentru ce a \u00eensemnat \u201eactivismul din disperare" al membrilor
acesteia, v. grupajul respectiv din Mircea Vulc\u0103nescu,C\u0103tre \u015ftiin\u0163a spiritualit\u0103\u0163ii rom\u00e2ne\u015fti, dinDimensiunea

rom\u00e2neasc\u0103 a existen\u0163ei,edi\u0163ie de Marin Diaconu \u015fi Zaharia Balica, voi. III, 1996, pp. 5\u00ad55.

\u00een sf\u00e2r\u015fit, \u00eentre omul absolut1 \u015fi omul \u201ef\u0103r\u0103 destin"2 exist\u0103 o \u00eentreag\u0103 ierarhie de polarit\u0103\u0163i. Ei bine, pentru toate cheia o constituieRomanul adolescentului miop. Aici (vorba lui Eminescu: \u201eViitorul \u015fi trecutul/sunt a filei dou\u0103 fe\u0163e/vede\u00adn cap\u0103t \u00eenceputul/cine \u015ftie s\u0103 le\u00adnve\u0163e"), aici se afl\u0103 \u00een starea cea mai pur\u0103 \u015fi mai limpede exprimat\u0103 suma de contrarii\u00ad\u00een\u00adarmonie care compun personalitatea lui

Eliade, definind\u00ado totodat\u0103 ca \u00eensumare exponen\u0163ial\u0103 a genera\u0163iei '273.
Dac\u0103 pentru detaliile istorico\u00adliterare, strict editoriale, t\u00e2n\u0103rul nostru cititor are a consulta obligatoriu
capitolulPrimul roman din monografia lui Mircea Handoca4, pentru circumstan\u0163ele elabor\u0103rii

1. \u201eNu sunt dou\u0103 s\u0103pt\u0103m\u00e2ni de c\u00e2nd a ap\u0103rut cartea acelui t\u00e2n\u0103r prodigios de luciditate \u00een care ne place, celor mai
mul\u0163i dintre noi, s\u0103 recunoa\u015ftem pe \u015feful spiritual al genera\u0163iei noastre. Vorbesc de\u00eentoarcerea din rai a lui
Mircea Eliade. E un roman al rat\u0103rii genera\u0163iei aceast\u0103 carte! Al irosirii ei f\u0103r\u0103 sens, rar\u0103 finalitate, incapabil\u0103
p\u00e2n\u0103 \u015fi s\u0103 se sinucid\u0103" (Mircea Vulc\u0103nescu, loc.cit, p. 35).
2. Formula \u201eEliade \u00ad omul f\u0103r\u0103 destin" \u00eei apar\u0163ine lui Emil Cioran, \u00eentr\u00adun text acid \u015fi nedrept, ap\u0103rut \u00eenVremea,
din 1 octombrie 1933 (v. voi.Singur\u0103tate \u015fi des\u00eein, ed. Humanitas, 1991, p. 240 \u015f.u.): \u201eMobilitatea excesiv\u0103 a
omului f\u0103r\u0103 destin nu se poate sesiza mai bine dec\u00e2t \u00een maniera lui de a g\u00e2ndi prin al\u0163ii, \u00een raport cu g\u00e2ndurile
altora...". Articolul, avea s\u0103 m\u0103rturiseasc\u0103 peste ani Cioran, se datora tulbur\u0103rii pricinuite de suferin\u0163a erotic\u0103 a
Soranei Topa (v. cap.Eliade \u00een Cioran,Exerci\u0163ii de admira\u0163ie, Eseuri \u015fi portret, trad. Emanoil Marcu, ed. Hu\u00ad
manitas, 1993, p. 115 \u015f.u., de unde se cuvin extrase, acum, r\u00e2ndurile despre dualitatea lui Eliade, \u201eatras
deopotriv\u0103 de esen\u0163\u0103 \u015fi accident, de atemporal \u015fi cotidian, de mistic\u0103 \u015fi de literatur\u0103. Aceast\u0103 dualitate nu

produce la el nici o sf\u00e2\u015fiere: este natura \u015fi \u015fansa lui s\u0103 poat\u0103 tr\u0103i simultan sau r\u00e2nd pe r\u00e2nd la niveluri spirituale
diferite, s\u0103 poat\u0103, f\u0103r\u0103 dram\u0103, s\u0103 studieze extazul \u015fi s\u0103 urm\u0103reasc\u0103 anecdoticul").
3. Ca s\u0103 nu repet ceea ce am scris, nu o dat\u0103, \u00een ultimii ani, despre acest subiect \u00eemi \u00eeng\u0103dui s\u0103 fac trimitere la
capitolul II (\u201eLa \u015fcoala genera\u0163iei '27") din volumul subsemnatului,Scriitorincul, editura Dacia, 2001.

4. Mircea Handoca,Mircea Eliade.C\u00e2teva ipostaze ale unei personalit\u0103\u0163i proteice, editura Minerva, 1992, pp.
230\u00ad248.

c\u0103r\u0163ii esen\u0163iale r\u0103m\u00e2n, bine\u00een\u0163eles, capitolele IV \u015fi V (\u201eTenta\u0163iile unui t\u00e2n\u0103r miop" \u015fi \u201eNavigare
necesse est...") dinMemoriile autorului ': \u201e\u00een toamna acelui an, 1921, intram \u00een clasa a V\u00ada. Termi\u00ad
nasem gimnaziul \u015fi \u00eencepeam cursul superior [...] Convins c\u0103 voi studia la Universitate \u015ftiin\u0163ele fizico\u00ad
chimice, alesesem realul. Dar nu mi\u00ada trebuit mult ca s\u0103\u00adn\u0163eleg c\u0103 m\u0103\u00adn\u015felasem, c\u0103 alesesem gre\u015fit..."
Acolo sunt descrise mansarda bibliomanului, complexele puberului, experien\u0163ele fizice de
autopeniten\u0163\u0103 \u00eentru cunoa\u015ftere, rolul jurnalului ca oglind\u0103 a fantasmelor compensatorii, creuzet al rea\u00ad

lit\u0103\u0163ii \u015fi athanor de nelini\u015fti, \u201eumilin\u0163a \u015fi ura" generate de palmele primite de la profesorul de
matematic\u0103 Vanciu, ca \u015fi prieteniile cu \u201eeroii" romanului: Dinu Sighireanu (\u201eb\u0103iat frumos, brun, cu
ochii verzi, dup\u0103 care suspinau multe fete"), Radu Bossie (\u201emiop ca \u015fi mine, destul de ur\u00e2t, cu buze
imense, cu un nas mare \u015fi borc\u0103nat, dar avea un umor \u015fi un farmec f\u0103r\u0103 pereche"), Haig Acterian (\u201ede
o frumuse\u0163e lene\u015f\u0103, oriental\u0103"), Petre Viforeanu (\u201e\u00eenalt, m\u00e2ndru, ironic, izbutind s\u0103 fie premiant f\u0103r\u0103
pedanterie"), J.V. Vojen (\u201eb\u0103lai, rivaliza \u00een frumuse\u0163e, elegan\u0163\u0103 \u015fi succese feminine cu Dinu
Sighireanu"), \u00eent\u00e2lnirile\u00adcenaclu de la Mircea Mo\u015funa\u00adSion, descoperirea (decisiv\u0103) a lui Giovanni
Papini2, experien\u0163a bordelurilor din Dude\u015fti, \u00een tov\u0103r\u0103\u015fia lui Mircea M\u0103rculescu (\u201e\u0163\u0103nd\u0103ric\u0103") al\u0103turi
de care cunoa\u015fte \u201e\u00eendeaproape via\u0163a evreilor s\u0103raci" \u015f.a.m.d.

1. Mircea Eliade,Memorii (1907\u00adl960) edi\u0163ie de Mircea Handoca, Editura Humanitas, 1991, p. 66 \u015f.u.
2. \u201eO asemenea \u00eent\u00e2lnire \u00ad decisiv\u0103 \u015fi pentru mine \u015fi pentru soartaRomanului adolescentului miop \u00ad a fostUn
om sf\u00e2r\u015fital lui Giovanni Papini. Citisem, ca at\u00e2\u0163ia din colegii mei, L 'Histoire du Christ,dar nu m\u0103 cucerise.

Dimpotriv\u0103,Un om sf\u00e2r\u015fit a c\u0103zut ca un tr\u0103znet. Nu\u00admi putusem \u00eenchipui p\u00e2n\u0103 atunci c\u0103 pot sem\u0103na at\u00e2t de mult
cu altcineva. M\u0103 reg\u0103seam aproape pe de\u00ada\u00adntregul \u00een copil\u0103ria \u015fi adolescen\u0163a lui Papini. Ca \u015fi el, eram ur\u00e2t,
foarte miop, devorat de o curiozitate precoce \u015fi f\u0103r\u0103 margini, voiam s\u0103 citesc tot, vis\u00e2nd c\u0103 pot scrie despre toate.
Ca \u015fi el, iubeam singur\u0103tatea \u015fi m\u0103 \u00een\u0163elegeam numai cu prietenii inteligen\u0163i sau erudi\u0163i" (v. continuarea
afinit\u0103\u0163ilor \u00eenMemorii, ed.cit., voi. I, p. 92).

\u201eRomanul unui om sucit"

Mai este oare cazul s\u0103 spun c\u00e2t de etern valabile \u015fi de general r\u0103sp\u00e2ndite \u00een lume sunt mai toate
simptomele adolescen\u0163ei elia\u00adde\u015fti \u015fi ce form\u0103 vitalizant\u0103 are acest roman pentru cititorul cople\u015fit de
sfintele furii, complexe \u015fi disper\u0103ri... acneice de aici ?!?
\u00een plus, tot \u00een pomenitele capitole dinMemorii, g\u0103sim c\u00e2teva m\u0103rturisiri esen\u0163iale pentru ce ne
intereseaz\u0103 acum: \u201eM\u0103 sim\u0163eam superior tuturor colegilor mei, m\u0103car pentru enormul efort pe care\u00adl
cheltuiam pentru a\u00admi l\u0103rgi \u015fi ad\u00e2nci cultura [...] Dar eram mai mult dec\u00e2t at\u00e2t. M\u0103 aflam \u00een plin\u0103 criz\u0103
de pubertate, m\u0103 descopeream \u00een fiecare diminea\u0163\u0103 mai ur\u00e2t, mai st\u00e2ngaci, descopeream, mai ales la
\u00eent\u00e2lnirile cu fete de v\u00e2rsta mea, c\u00e2t sunt de timid \u015fi de neatr\u0103g\u0103tor, \u00een compara\u0163ie cu unii din prietenii

mei. Criza aceasta a mers agrav\u00e2ndu\u00adse p\u00e2n\u0103 la sf\u00e2r\u015fitul liceului. Propabil c\u0103 datorit\u0103 ei n\u00adam mai
ajuns s\u0103 termin romanul. La un moment dat, am sim\u0163it c\u0103 nu mai pot scrie dec\u00e2t la persoana I, c\u0103 orice
fel de literatur\u0103, \u00een afar\u0103 de cea direct sau indirect autobiografic\u0103, n\u00adavea nici un sens. A\u015fa am \u00eenceput
Romanul adolescentului miop[...] Pe timpul c\u00e2nd luam parte asiduu \u015fi entuziast, la \u00eentrunirile
societ\u0103\u0163ii noastre, \u00eencepusem deja s\u0103\u00admi iau \u00een serios ur\u00e2\u0163enia \u015fi \u00ad \u00een bun\u0103 parte, \u00eenchipuita \u00ad solitudine.

Eram singurul care veneam Ia \u00abMuza\u00bb \u00een uniforma de liceu, to\u0163i ceilal\u0163i purtau de mult costume
\u00abcivile\u00bb. Singurul care nu \u00eencercam s\u0103\u00admi camuflez p\u0103rul tuns, ci, dimpotriv\u0103, m\u0103 tun\u00addeam cu ma\u015fina
num\u0103rul zero [...] \u00een plus, aveam o mare sc\u0103dere: nu \u015ftiam s\u0103 dansez [...] Dar m\u0103 compl\u0103ceam din ce \u00een
ce mai mult \u00een aceast\u0103 situa\u0163ie care mi se p\u0103rea c\u0103 face parte din destinul meu de adolescent
excep\u0163ional. Mi se p\u0103rea c\u0103 toate e\u015fecurile mondene, \u00eentocmai ca \u015fi umilin\u0163ele pe care le \u00eenduram la
liceu, aveau menirea s\u0103 m\u0103 izoleze de lume, s\u0103 m\u0103 p\u0103streze exclusiv pentru \u00abopera\u00bb pe care eram
chemat s\u00ado scriu, oper\u0103 pe care trebuia s\u0103 o inaugurezeRomanul adolescentului miop". \u00een fine, \u201eam
devenit cerceta\u015f la timp. Aplecarea mea spre \u00abaventur\u0103\u00bb, satisf\u0103cut\u0103 at\u00e2\u0163ia ani pe maidane \u015fi \u00een
pivni\u0163ele Universit\u0103\u0163ii al\u0103turi de haimanale \u015fi vagabonzi,
\u00ee\u015fi g\u0103sise acum o ie\u015fire care \u00eei \u00eeng\u0103duia s\u0103 se disciplineze \u015fi s\u0103 se ad\u00e2nceasc\u0103..."'.
\u201eRomanul unui om sucit" \u00ad a\u015fa se intitula ini\u0163ial romanul de fa\u0163\u0103. Topirea Jurnalului \u00een roman este cea
mai stimulativ\u0103 \u015fi mai fermec\u0103toare \u201elec\u0163ie" de extras din aceste pagini. Chiar dac\u0103 ast\u0103zi t\u00e2n\u0103rul de
15\u00adl8 ani navigheaz\u0103 pe Internet prin Cyber spa\u0163ii \u015fi realit\u0103\u0163i virtuale, experien\u0163a edific\u0103rii de sine prin

alchimia realit\u0103\u0163ii \u00een jurnalul personal r\u0103m\u00e2ne una de disciplinare fundamental\u0103.
\u201eDurerea adolescentului miop" (\u201esunt \u015fi eu ca to\u0163i ceilal\u0163i: adolescent sentimental \u015fi vis\u0103tor. Zadarnic
\u00eencerc s\u0103 m\u0103 ascund. Sunt ridicol. Sunt melancolic. Deci sunt stupid. Sunt lipsit de voin\u0163\u0103, de virilitate,
de personalitate" etc), jur\u0103mintele pentru sine (\u201etrebuie s\u0103 muncesc mult \u015fi s\u0103 suf\u0103r"\u037e \u201emi\u00adam f\u0103g\u0103duit
n\u0103prasnic c\u0103 voi desface s\u0103lbatec pulpele celor mai frumoase femei"), \u201etriste\u0163ea celui care \u00een\u0163elege",
a\u015fteptarea \u201ecu pumnii str\u00e2n\u015fi, \u00eentre c\u0103r\u0163i" a b\u0103t\u0103liei cu via\u0163a, apoi puseul egofil, inevitabil (\u201eei ,m\u0103 so\u00ad
cotesc creat pentru a asculta confesiuni. N\u00adau \u00een\u0163eles niciodat\u0103 c\u00e2t de pu\u0163in m\u0103 intereseaz\u0103 sufletele

lor"\u037e \u201ecel care e ispitit de amintiri se dovede\u015fte sensibil. Cel care se \u00eenfr\u00e2nge, 'senin, dep\u0103\u015fe\u015fte sensi\u00ad bilitatea de elit\u0103"), tr\u00e2nta cu credin\u0163a/necredin\u0163a (\u201epresimt c\u0103 \u00eentreaga mea via\u0163\u0103 l\u0103untric\u0103 se va d\u0103rui. Cui? Nu pot s\u0103 m\u0103 g\u00e2ndesc la biseric\u0103. Nu sunt un mistic \u015fi nici un ateu satanic, cinic, disperat. Cum a\u015f putea ajunge atunci la Isus?"), tipicele viziuni r\u0103zbun\u0103tor compensatoare (\u201em\u0103 \u00eenchipuiam mort"\u037e \u201em\u00adam g\u00e2ndit mult dac\u0103 trebuie s\u0103 plec, s\u0103 fug pentru totdeauna"\u037e \u201em\u00adam \u00eenchipuit trist, dispre\u0163uit de prieteni, batjocorit de rude \u015fi du\u015fmani \u015fi am \u00een\u0163eles c\u0103

1. \u015ei tot de acolo: \u201e\u00eencepuser\u0103 crizele de melancolie [...] Mult timp, condi\u0163ia singur\u0103t\u0103\u0163ii mele m\u0103 ap\u0103rase ca o
plato\u015f\u0103 l\u0103untric\u0103 \u00eempotriva tuturor e\u015fecurilor \u015fi umilin\u0163elor. \u015ei, dintr\u00ado dat\u0103, singur\u0103tatea care mi se p\u0103rea

predestinat\u0103 m\u0103 ap\u0103ra ca o lespede de morm\u00e2nt. A\u015f fi \u00eencercat orice ca s\u00ado sparg..." (loc.cit., p. 81 \u015f.u.) \u00een sf\u00e2r\u015fit,
pentru compara\u0163ii \u015fi nuan\u0163\u0103ri, a se vedea, al\u0103turi de dest\u0103inuirile dinMemorii \u015fi cap.Mansarda din cartea de
convorbiri cu Claude\u00adHenri Roquet,Proba labirintului, trad. Doina Cornea, ed. Dacia, 1990, p. 19 \u015f.u.)

10

numai a\u015fa am s\u0103 pot scrie titlulRomanul adolescentului miop care m\u0103 va face celebru \u00eentr\u00ado noapte, \u015fi
bogat..."\u037e \u201ec\u00e2ndva voi p\u0103\u015fi pe str\u0103zi cu str\u0103lucirea biruin\u0163ei oglindit\u0103 \u00een ochi..."), febrila, permanenta
oscila\u0163ie eliadesc\u0103 \u00eentre suprema\u0163ia livrescului \u015fi triumful senzorialit\u0103\u0163ii (\u201eascentismul meu fu \u00een
cur\u00e2nd \u00eenfr\u00e2nt. M\u0103 resemnai s\u0103 accept fiziologia [...] Niciodat\u0103 nu voi izbuti s\u0103 m\u0103 cunosc a\u015fa cum \u00eemi
cunosc biblioteca") \u00ad nimic nu lipse\u015fte din acest Manual de sinceritate. O panoplie a sincerit\u0103\u0163ii ce
sluje\u015fte perfect caexerci\u0163iu de identificare pentru genera\u0163ia confruntat\u0103 ast\u0103zi cu confesiunile lui

Mircea C\u0103rt\u0103rescu \u015fi H.R.Patapievici.
\u201e\u00een\u0163elegeam c\u0103 ursita sensibilit\u0103\u0163ii e suferin\u0163a, c\u0103 cea a creierului e neputin\u0163a, c\u0103 ursita c\u0103rnii e dorin\u0163a
\u00eentrerupt\u0103 numai de dezgust \u015fi niciodat\u0103 potolit\u0103. \u00een\u0163elegeam toate acestea \u015fi m\u0103 bucuram c\u0103 nu le
b\u0103nuie\u015fte nimeni. Prim\u0103veri \u00eenapoia mea, prim\u0103veri \u00eenainte. \u015ei iat\u0103 c\u0103 acum nu m\u0103 mai tem de ele. \u015ei
scriu aici, neb\u0103nuit de nimeni, \u00eentr\u00adun caiet pe care \u00eel ascund. \u015ei nimeni nu poate s\u0103 afle dac\u0103 sunt trist.
\u015ei nu sunt trist, nici de toamn\u0103, nici de povestea cu amintiri".
Iar dac\u0103 nu v\u0103 recunoa\u015fte\u0163i \u00een personaj, nu v\u0103 iluziona\u0163i: \u00eens\u0103\u015fi de\u00adlimitarea, ne\u00adrecunoa\u015fterea, este o
lec\u0163ie perfect\u0103 de autocu\u00adnoa\u015ftere"

Dan C. Mih\u0103ilescu
TABEL CRONOLOGIC

1907,9 martie \u00ad Se na\u015fte, la Bucure\u015fti, Mircea, fiul Ioanei \u015fi al lui Gheor\u00adghe Ieremia (ofi\u0163er). Din admira\u0163ie
pentru Ion Heliade R\u0103dulescu \u00ee\u015fi va schimba numele \u00een \u201eEliade".
1913\u00adl917 \u00ad \u015ecoala primar\u0103 o face la Bucure\u015fti.
1917\u00adl925 \u00ad Urmeaz\u0103 cursurile liceului \u201eSpiru Haret" din Bucure\u015fti.
1921 \u00ad Debuteaz\u0103 cu proza fantastic\u0103Cum am descoperit piatra fiilo\u00adsofal\u0103 laZiarul \u015ftiin\u0163elor populare \u015fi al

c\u0103l\u0103toriilor.Tot aici va publica \u015fi ciclul Convorbiri entomologice.
1924\u00adl925 \u00ad Lucreaz\u0103 la proza autobiografic\u0103Romanul adolescentului miop, lucrare r\u0103mas\u0103 neterminat\u0103.
1925 \u00ad Se \u00eenscrie la Facultatea de Litere \u015fi Filozofie a Universit\u0103\u0163ii din Bucure\u015fti, pe care o va absolvi \u00een 1928.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bartic Madalina liked this
Diana Dyu liked this
Mateescu Bianca liked this
Flory Floryy liked this
Feta Miray liked this
Alexandra Maria liked this
Daniel Tanase liked this
Imola Füzesi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->