Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Memoriu CI Adevar Si Dreptate

Memoriu CI Adevar Si Dreptate

Ratings: (0)|Views: 3,586|Likes:
Published by RapceaMihai
Memoriu anti-cip impotriva cartilor de identitate adresat Ministerului de Interne al Romaniei cu ocazia dezbaterii publice privindprivire la proiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
Memoriu anti-cip impotriva cartilor de identitate adresat Ministerului de Interne al Romaniei cu ocazia dezbaterii publice privindprivire la proiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

More info:

Published by: RapceaMihai on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
Către,
MINISTERUL ADMINISTRA
IEI I INTERNELOR 
Ț Ș
În atenţia
DOMNULUI MINISTRU DE INTERNE
Subscrisa Asociaţia Adevăr şi Dreptate, prin vice-preşedinte Rapcea Mihai, cusediul în Bucureşti, str. Batiştei nr. 11, sector 2, având în vedere dezbatereapublică lansată de către Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire laproiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şiactele de identitate ale cetăţenilor români şi pentru completarea Ordonanţeide urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriulRomâniei a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi SpaţiuluiEconomic European, vă înaintăm prezentul
MEMORIU
Prin care vă solicităm să luaţi act de obiecţiunile noastre referitoare la normele deaplicare mai sus arătate. Totodată, vă solicităm să faceţi singurul lucru care poate fifăcut într-o astfel de situaţie - nemaiântâlnită în cei 20 de ani de aşa-zisă democraţiepost-decembristă: - anume SOLICITĂM TRANSMITEŢI MINISTERULUI DEFINANŢE, GUVERNULUI, PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, INSTITUŢIEI AVOCATULUIPOPORULUI ŞI CURŢII CONSTITUŢIONALE o notă de refuz privind punerea în aplicarea dispoziţiilor proiectului de ordonan
ț
ă pus în discu
ț
ie, având în vedere consecinţeleaberante şi dăunătoare pe care acesta le va produce atât asupra drepturilor şilibertăţilor cetăţeneşti, constituţionale, cât şi cu privire la impactul asupra economieinaţionale şi bugetului de stat – dacă va fi adoptat
ș
i pus în aplicare.
a)
 
Organizarea dezbaterii publice a fost făcută cu încălcarea disoziţiilorLegii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublică.
Aşa cum se arată în disp. art. 1 din Legea mai sus evocată, aceasta are ca scop
„asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale” 
autorităţile emitente fiind obligate, potrivit disp. art.6(1) din lege
„sa publice un anunt referitor la aceasta actiune ( 
de elaborare aproiectelor de acte normative n.n.
 ) in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-mediacentrala sau locala”.
Mai mult, potrivit disp. art. 6(2) din lege,
„Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin.(1),
cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizaresi adoptare
de catre autoritatile publice.
 Anuntul va cuprinde o nota de
1
 
fundamentare
, o
expunere de motive
sau, dupa caz,
un referat deaprobare
privind necesitatea adoptarii actului normativ propus
 , textul complet al proiectului actului respectiv 
, precum si
termenul limita,locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri 
, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.” 
În cazul de faţă, simultan cu propunerea proiectului de Ordonan
ț
ă, a fost emisă şiNota de fundamentare, cu nerespectarea termenului de 30 de zile cerut delege, proiectul Ordonan
ț
ei ne-fiind supus dezbaterii publice.
 
Mai mult decât atât, chiar normele Comisiei Europene, stipulate foarte clar intr-unRaport al Grupului European pentru Etica in Stiinta si Noi Tehnologii precum şiRegulamentul nr. 2252/2004 al Comisiei Europene, specifică faptul că trebuietranspus în legislaţiile statelor membre în cel mult 18 luni pentru fotografiafacială (până în iunie 2006) şi în cel mult 36 de luni pentru amprentele digitale(până la sfârşitul anului 2008). Acest răstimp de 18 respectiv 36 de lunitrebuia fie rezervat dezbaterii publice nationale pe tema implementăriidocumentelor de identitate cu cipuri biometrice. Aceste termene au fostimpuse pentru a stimula dezbaterea naţionape marginea unui subiectcontroversat, iar diferenţa între cele două termene de transpunere arată căUniunea Europeană este conştientă de sensibilitatea foarte ridicată a includeriiamprentelor digitale în documentele de identitate.Apoi, la Sectiunea a 3-a a Notei de fundamentare,
"Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ"
, constatam încă o dată incalcarea flagranta a insasi"normelor UE" invocate. Respectiv, la punctul 3 se afirma scurt: "
Impactul social -Implementareaproiectului este de natură să ofere garanţiisuplimentarecetăţenilor, asigurându-se un grad de protecţie ridicat împotriva furtului deidentitate, iar instituţiilor de drept public sau privat certitudinea că persoanacare prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise peacest document 
.
Creşterea gradului de mulţumire a publicului în ceea ce priveşte serviciile prestate de Oficiul Român pentru Imigrări pe linia asigurăriiexercitării dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României.
".la ce “grad de mul
ț
umire” face referire Nota de fundamentare, în condi
ț
iile în carepre
ț
ul acestei tehnologii (pentru început 32 milioane de euro) va fi suportat dinbuzunarul cetă
ț
eanului ?Semnatarii Notei de fundamentare au omis de asemenea impactul macroeconomic,Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat,Impactul asupra mediului de afaceri, Alte informaţii, cu simpla men
ț
iune “Nu estecazul” de
ș
i este lesne de imaginat impactul economic în toate domenile mai susprezentate.De asemenea, de
ș
i acest proiect costă foarte mul
ț
i bani, aceea
ș
i sintagmă “nu estecazul” apare
ș
i cu privire la problema finan
ț
ării acestui rpoiect
ș
i la resursele pecarele presupune. Să în
ț
elegem că promotorii proiectului vor adduce bani de acasăpentru implementarea lui ?De asemenea, nu s-a făcut în nici un fel dovada respectării disp. art. 6(2) din Legeanr. 52/2003, ba mai mult, rubricile Secţiunii a 7-a
„Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act” 
, anume rubrica privind
„Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ” 
şi rubrica privind
„Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
2
 
impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precumşi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice” 
NEFIIND COMPLETATE CU NICI O MENŢIUNE !!!
 
Există numeroase studii de specialitate care au demonstrat impactul negativ asupraţii al microcipurilor purtate foarte aproape de corp. În condiile în caremicrocipul incorportat în paşaport nu este unul intert, ci este emiţător şi receptor,fiind dotat cu o antenă incorporată în coperta paşaportului, apreciem că se impuneaefectuarea unui studiu medical privind impactul asupra sănătăţii persoanelor, încondiţiile în care un astfel de document este purtat foarte aproape de corp.a cum a relevat şi studiul efectuat de Associated Press,
implanturile cumicrocipuri testate pe animale de laborator au produs cancer
- conform dr.Katherine Albrecht, expert în probleme de securitate personală - privacy expert şivechi oponent al implementării cipurilor.Potrivit Associated Press, o serie de studii care se întind pe o perioadă de 10 ani auarătat că şoarecii şi şobolanii injectaţi cu celule transmiţătoare au dezvoltat tumorimaligne cu creştere rapidă, care s-au dovedit letale în 1 din 10 cazuri. Tumorile auapărut în ţesuturile din jurul microcipurilor şi deseori au crescut până la acoperireacompletă a sistemului, susţin cercetătorii.Albrecht a aflat despre legătura dintre microcipuri şi cancer când proprietarul unuicâine care murise din cauza unei tumori cauzate de un cip le-a contactat pe ea şi peLiz McIntyre, împreună cu care a semnat cartea “Cipuri-spioni”. Apoi Albrecht a găsitstudii medicale dovedind legătura dintre implantul cu microcipuri şi cancer şi încazul altor animale. Înainte ca ea să le aducă în atenţia Associated Press, studiile aufost necunoscute atenţiei publice.După o investigaţie de patru luni, jurnaliştii Associated Press au descoperit maimulte documente care arătau
letura dintre cancer şi implantul cumicrocipuri
. O parte dintre aceste documente au fost publicate înainte ca AppliedDigital Solutions – compania mamă a VeriChip – să ceară acordul FDA (Food andDrug Administration – o agenţie din domeniul medical din SUA) pentru a pune pepiaţă implanturile pentru oameni. Compania VeriChip a obţinut aprobarea FDA înanul 2004, sub supravegherea secretarului de stat al Departamentului Sănătăţii dinSUA, pe atunci Tommy Thompson, care ulterior a primit un post de conducere încompanie.Potrivit politicii FDA, era responsabilitatea firmei VeriChip să aducă în atenţia FDAcercetările medicale care a
u semnalat efectele nocive ale acestei tehnologii
,dar directorul VeriChip, Scott Silverman, pretinde că nu au ştiut despre astfel decercetări.Albrecht şi-a arătat scepticismul că o companie ca VeriChip, având drept preocuparemajoră implantul cu microcipuri, nu ar fi fost informată despre studiile relevante dindomeniu. “Ar fi o neglijentă din partea domnului Silverman să nu ştie despre acestecercetări. Iar dacă ştia despre astfel de studii, cu siguranţă a avut un motiv să nu ledivulge”, spune Albrecht. “Dacă FDA ar fi ştiut de legătura dintre microcipuri şicancer, poate nu ar fi aprobat niciodată produsele companiei lui Silverman”.
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
san liked this
san liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->