Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pollution Control in Small and Medium Scale Industry

Pollution Control in Small and Medium Scale Industry

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by ECRD
Research material and environment related resource is available free on http://ecrd.in/,
please visit to get the best resource on web for environment training.
http://learntech.in/ has developed this environment learning portal, you can visit the Leaders in E Learning development in India to explore more ideas on learning.
Research material and environment related resource is available free on http://ecrd.in/,
please visit to get the best resource on web for environment training.
http://learntech.in/ has developed this environment learning portal, you can visit the Leaders in E Learning development in India to explore more ideas on learning.

More info:

Published by: ECRD on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/26/2013

 
RH@@_\AHD IHD\WH@ AD YCK@@ KDL COLA_C YIK@O ADL_Y\WAOYR$Y$ RKDOYKWKy row |mo do~ rh`aiq lhiucod| |mo adluy|wak` lovo`hrcod| adfu|uwo ad k`` yoi|hwy mky |h go r`kddol ad yuim k ~kq |mk| a| ayodvawhdcod|k``q yuy|kadkg`o$ \mo o}ay|adn adluy|wq mky |h ihcr`q~a|m |mo wo{uawocod| hf |mo rh``u|ahd ihd|wh` wonu`k|ahd ~a|m adk |aco ghudl rwhnwkcco$Adluy|waoy mkvo good i`kyyafaol ad|h wol hwkdno hw nwoodlorodladn urhd |mo rh``u|ahd iwok|ol gq |moc$ _dfhw|udk|o`q, yhcohf |mo yck`` yik`o adluy|waoy mkvo fk``od ad|h wol kdl hwkdnoik|knhwaoy ~mowo ihd|wh` hf rh``u|kd|y |h |mo loyawol `ovo` ay kcuy|$ Yck`` yik`o#adluy|wq mkvo roiu`akw rwhg`ocy hf |moaw h~d$Adlavaluk``q |moq mkwl`q mkvo yuffaiaod| fadkdioy |h rwhvalo fhwCADKY$ \mo ki|uk` vk`uo hf |mo rh``u|kd| ckq go manm hd rrcgkyay gu| |mo |h|k` `hkl ay k| |acoy mkwl`q odhunm |h ~kwwkd| fhwk yowahuy ihdyalowk|ahd$ \mo oih`hnq cadlol ia|azod |hlkq ayvowq rwhcr| ad yodladn k `o||ow |h cocgow yoiwo|kwq kghu| |moadihdvadaodio ikuyol |h mac$ Mo mky ovowq wanm| |h lh yh$ Gu|udfhw|udk|o`q dh rh``u|ahd(tghkwl mky ckd rh~ow |h lok` ~a|m k``
i
yuim adluy|waoy$ \mowofhwo, yhco yhw| hf r`kddadn y|wk|onq mky|h go klhr|ol wanm| k| |mo r`kddadn y|k|o a|yo`f yh |mk| |morh``u|kd|y kwo eor| ~o`` ~a|m ad `aca|y$RH@@_\KD\Y OCA\\OL:Loyra|o |mo lavowyafaol rwhioyyoy |mk| kwo ocr`hqol fhw |mockdufki|uwo hf imocaik`y kdl k``aol rwhlui|y, |mo rh``u|kd|y fk``gwhkl`q ad k dkwwh~ wkdno hf yo`oi|ol imocaik`y yroiaoy$ \moyokwo yu`fuw lah}alo, ikwghd chdh}aloy, mqlwhnod yu`falo, h}aloy hfda|whnod, mk`aloy, cowikr|kd| kdl rkw|aiu`k|o ck||ow$ Mh~ovow,|mo ocayyahd hf |moyo rh``u|kd|y vkwaoy ihdyalowkg`q ~a|m |morwhioyy |oimdh`hnq kdl |mo ihd|wh` o{uarcod|y uyol gq |moadluy|wq$Chy| hf |mo y|k|o rh``u|ahd ihd|wh` ghkwly mkvo `kal lh~d |mo`aca|y hf rh``u|kd|y ad ~k|ow kdl kaw$ \moyo vk`uoy ikd gohg|kadol hd wo{uoy| fwhc |mo woyroi|avo rh``u|ahd ihd|wh`ghkwly$ \moyo `aca|y mkvo |h go ihcr`aol gq k`` yoi|hwy hfadluy|waoy$ _dfhw|udk|o`q |mo rudaymcod| fhw vah`k|ahd gqckwnadk` kchud| hw gq mokvq kchud| ay-Ihd|l$$$ 7(#!
 
7
|mo ykco -i`hyuwo hf adluy|wq(dhd gka`kg`o ~kwwod|y hfckdknocod|!$ \mo yck`` kdl colauc yik`o adluy|wq ihd|wagu|oyugy|kd|ak``q |h |mo dk|ahdk` lovo`hrcod| kdl modio |moq mkvo |hgo {ualol |h adihwrhwk|o rh``u|ahd ihd|wh` cokyuwoy
~a|mad |moawkvka`kg`o cokdy$
\mo yck`` yik`o od|owrwodouwy mkvo |h goo}rhyol |h |mo vkwahuy rkwkco|owy wo{uawol fhw rh``u|ahd ihd|wh`$CO\OHWH@HNAIK@ LK\K:Mh~ |mo `hik` ~adl vo`hia|q vkwaoy ~a|m |aco okim yokyhd loialoy|mo layrowyahd hf rh``u|kd|y ad |mo kaw$ Edh~`olno hfco|ohwh`hnaik` lk|k ay |mowofhwo oyyod|ak` gofhwo r`kddadn kdadluy|wq k| k navod ya|o$ Kiihwladn .|h |mo co|ohwh`hnaik`kdk`qyay hf |mo ~ok|mow lk|k fhw ;16?#61 a| ay fhudl |morh``u|kga`a|q hd |mo oky|owd ihky| kdl yhu|mowd rkw| hf Adlak ayhdo hf |mo `h~oy|$ A| ay hd`q luwadn |mo ~ad|ow chd|my ~mod.advowyahd. |keoy r`kio,|mo kiu|o rwhg`oc luo |h y|kndk|ahdhiiuwy$A| ay worhw|ol gq woyokwimowy ad |mo Adlak Co|ohwh`hnaik`Lorkw|cod| k| Rhhdk, |mk| |mo fwo{uodiq hf nwhudl advowyahd hvowAdlak, yhu|m hf `k|a|ulo ;=² D ay vowq `h~ ky ihcrkwol |h dh|mowdy|k|ahdy$ \mo chy| fwo{uod| |maiedoyy hf nwhudl advowyahd ay |mowkdno hf 72;#?22 co|woy$ \mo woyu`| hf kiu|o advowyahd ~a|m manm`kryo wk|oy, ay |mo fhwck|ahd hf y|kg`o `kqowy$\mo ruwrhyo hf rwoyod|adn |mo kghvo lk|k ay |h rwhvalo kyiaod|afai gkyay |h kyyoyy |mo offoi| hf co|ohwh`hnaik` fki|hwyad wo|kadadn rh``u|kd|y k| nwhudl `ovo` ad |mo laffowod| rkw|y hfAdlak$ ^a|m |mo mo`r hf h|mow co|ohwh`hnaik` fki|hwy hdo ikdkwwavo k| |mo rh``u|kga`a|q hf vkwahuy kwoky kdl kyyand |mo |qrohf adluy|waoy |mk| ikd go `hik|ol ad yuim kwoky$ Ky k nodowk`wu`o, |mo nkyoy `okvadn |mo r`kd| y|kie ymhu`l go ~a|m yuimvo`hia|q |mk| y|kie moanm| r`uy r`uco wayo o}iooly 722 |h ?22co|woy gkyol hd `hik` ihdla|ahdy$A| ay acrhw|kd| |h dh|o mowo |mo kghvo hgyowvk|ahdy kwo hfnodowk` dk|uwo hd`q kdl fhw okim ya|6 |mowo cuy| go k y|ulq hfcaiwhco|ohwh`hnaik` ihdla|ahdy ad hwlow |h lo|owcado |mo offoi|hf ocayyahdy fwhc |mo rwhrhyol r`kd|y |h go `hik|ol ad |mk| kwok$Yh fkw |mowo kwo dh lk|k kvka`kg`o hd dk|ahdk` gkyay fhw |mo`ovo`y hf |mo rh``u|kd|y k| |mo rwhgkg`o ya|oy fhw adluy|wak`uda|y$ Mh~ovow, yuffaiaod| co|ohwh`hnaik` lk|k kwo kvka`kg`o fhwchy| hf |mo adluy|wak` ia|aoy ad Adlak |h odkg`o k rwack fkiao,kdk`qyay hf yua|kga`a|q fwhc |mo odvawhdcod|k` vao~ rhad|Rh``u|kga`a|q zhdoy hf |mo ihud|wq gkyol hd advowyahd kdl y|kg`o`kqow lk|k kwo navod ad Fan ;$ A| ay loyawol |mk| |mo krrwhrwak|o
-Ihd|l$$$$ ;2(#!
 
ku|mhwa|aoy ymhu`l fadl hu| `ovo` hf vkwahuy rh``u|kd|y ad okimzhdo kdl okim ghkwl ad |moyo kwoky ymhu`l yroiafq |moaw h~d`aca|y$Y\K\_\HWQ Y\ORY \KEOD GQ \MO.ADL_Y\WQ,[_KYA NHVOWDCOD\ KDL IOD\WK@ NHVOWDCD\YA| ay mokw|odadn |h dh|o |mk| |mo adluy|wq ad Adlak ayrwhnwoyyavo ad klhr|adn |mo `k|oy| |oimdh`hnaoy |mk| kwokvka`kg`o |h ihcgk| rh``u|ahd mkzkwly$ \mo Adlakd Imocaik`Ckdufki|uwowy Kyyhiak|ahd mky iwok|ol k yroiak` io`` fhw |maykyroi| hf adluy|wak` nwh~|m ad |mo ihud|wq kdl mky woiod|`q |keody|ory |h od`anm|od kdl oluik|o a|y cocogowy ad hwlow |h |keorwovod|avo y|ory$\mo G$A$Y$ mky 'udlow|keod |mo ih`hyyk` |kye hf yo||adn |moocayyahd `aca|y fhw imocaik`, co|k``uwnaik` kdl k``aol adluy|waoyfhw hvow `ky| fo~ qokwy$ Y|kdlkwly mkvo good fadk`azol kdlfhwcu`k|ol gq G$\$Y$ymk`` fhwc |mo gkyay fhw |mo kaw rh``u|ahd kdl~k|ow rh``u|ahd `aca|y ~maim ~a`` go krr`aikg`o ad okim y|k|o$K| nhvowdcod| `ovo`, iod|wk` ky ~o`` ky y|k|o, a| ay odihuwknadn|h dh|o |mk| k~kwodoyy hf ihd|wh``adn kaw rh``u|ahd o}ay|y k| k```ovo`y$ A| ay k`yh acrhw|kd| |h cod|ahd mowo |mk| k rwknck|aikrrwhkim gq |mo ku|mhwa|aoy ihdiowdol mky good dh|aiol ad |movkwahuy adluy|wak` rwhjoi|y |mk| mkvo good ihcadn ur ad |mowoiod| rky|$ Dovow|mo`oyy, ad hwlow |h kvhal kdq udwokyodkg`oy|kdl |keod ur gq |mo Y|k|o hw iod|wk` ku|mhwa|aoy hd |maykiihud|, k||ocr| mky good cklo gq |mo adluy|wq |h fuwdaymck}acuc kvka`kg`o adfhwck|ahd hd |may yugjoi|$@HIK\AHD YO@OI\AHD HF ADL_Y\WQ #ADLAIK\ADN K RWHJOI\AHD HDRH@@_\AHD @OVO@, CO\OHWH@HNAIK@ FKI\HWY, WONAHDK@ DOOLY:Yck`` yik`o adluy|wq ay ghudl |h o}rowaodio wkral nwh~|m ad dokwfu|uwo af |mo nhvowdcod| rh`aiq ihd|aduoy |h odihuwkno$^a|m |mo fki|hwy ad fkvhuw hf ihd|aduol wkral nwh~|m |mo r`kddowycuy| |keo ad|h ihndaykdio |mo kaw kdl ~k|ow rh``u|ahd kyroi| ~a|m|mo adluy|wak`ayk|ahd$ \mo zhdoy ckweol ad Fan$ ; i`okw`qadlaik|o |mk| dh|mowd Adlak oyroiak``q dokw Lo`ma#Ck|muwk mkyy|kg`o `kqowy rowyayadn goqhdl 7< mhuwy fhw ckjhw rkw| hf |moqokw$ Y|wadnod| ocayyahd ihd|wh` cokyuwoy fhw imocaik` uda|y ad|may zhdo kwo wo{uawol$\mo zhdo ihvowadn rkw| hf Nujkwk|, C$R$ kdl _$R$ ay do}| kwokrwhdo |h rowyay|adn y|kg`o `kqowy, oyroiak``q luwadn ~ad|ow$ \moadluy|waoy ad |may zhdo cuy| go o{uarrol ~a|m |oimda{uoy hf kawrh``u|ahd ihd|wh`$
-Ihd|l$$$ <(#!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->