Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pp1- Pengeluaran

Pp1- Pengeluaran

Ratings:
(0)
|Views: 2,098|Likes:
Published by siti nabila aishah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: siti nabila aishah on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

 
3.2 PENGELUARAN
3.2.1 Definisi dan perananDefinisi
: proses mengubah input kepadaoutput melalui proses transformasi atauproses tambah nilai.
Pengurusan pengeluaran
: proses melibatkanperancangan , pengorganisasian, kepimpinandan pengawalan segala aktiviti berkaitanproses transformasi input( sumber ² bahanmentah, buruh,mesin) kepada output (barangan atau perkhidmatan) yang lebihbernilai yang boleh memuaskan kehendak dankeperluan pengguna.
Kepentingan pengurusan pengeluaran
1.
 
memastikan produk yang dikeluarkanmengikut spesifikasi yang telahditetapkan.2.
 
memastikan kos pengeluaran dikawaldengan baik agar tidak menjejaskankeuntungan syarikat.3.
 
pengeluaran dilakukan dengan cekap,tanpa pembaziran sumber.4.
 
pengeluaran dilakukan dengan bijakuntuk memastikan peningkatanproduktiviti.5.
 
memastikan proses pengeluaranberjalan mengikut jadual yangditetapkan.
C
abaran yang dihadapi oleh pengurus-pengurus pengeluaran
1.
 
persaingan yang sengit-pelbagai produk dari pelbagai negaraterutamanya yang menikmati kos buruh yang lebih rendah menyebabkan lebihbanyak produk memasuki pasaran denganharga yang lebih murah.2.
 
globalisasi-ketahanan sesebuah organisasi banyakbergantung kepada amalan pengurusanpengeluaran, kekukuhan sumber kewangandan modal. Banyak syarikat antarabangsaboleh berkembang ke seluruh duniakerana mengamalkan ekonomi bidangan yang boleh menjimatkan kos seunitpengeluaran.3.
 
citarasa pengguna yang pelbagai- perlu mengeluarkan pelbagai jenisproduk bagi menghadapi citarasapengguna yang pelbagai.4.
 
perkhidmatan tambahan
-
 
menawarkan perkhidmatan tambahanseperti pembungkusan, penghantaran yang cepat dan selamat tanpa kostambahan akan menambah nilai sesuatuproduk berbanding produk pesaing.5.
 
peningkatan kualiti secara berterusan
-
 
pengguna semakin mementingkankualiti , oleh itu kualiti perluditingkatkan secara berterusan bagimenjamin kesetiaan penggunaterhadap sesuatu produk.6.
 
sistem pengeluaran yang fleksibel.
-
 
rekabentuk produk, campuran produkdan teknologi sentiasa berubah,memerlukan sistem pengeluaran yangfleksibel agar perubahan yang berlakuboleh disesuaikan dengan kaedahpengeluaran yang diamalkan.7.
 
perubahan teknologipenggunaan teknologi terkini yangboleh mempercepatkan prosespengeluaran seperti penggunaan robot,komputer dan jentera dalampengeluaran perlu diterima olehorganisasi bagi memastikan mampubersaing dengan organisasi yang lain.8.
 
isu alam sekitar
 
-
 
memastikan proses pengeluaran tidakmencemarkan alam sekitar , di sampingorganisasi menyumbang kepadapenjagaan alam sekitar seperti proseskitar semula.
-
 
3.2.2 Proses pengeluaran
sistem pengeluaran-Berbagai-bagai bahagian yang salingberkaitan dan bergantungan dalammenjalankan operasi sesebuah organisasi.
Subsistem pengeluaran
-sistem yang lebih kecil atau khusus dalamsystem yang besar atau luas.
3.2.3 Perancangan
1
. lokasi kilang
 i.
objektif
 -memperluas kemudahan sedia ada.-mengadakan kemudahan di lokasi baru danpada masa yang sama mengekalkankemudahan di lokasi sedia ada.-pindah ke lokasi baru.ii
.faktor-faktor yang perlu diambilkiradalam penentuan lokasi
a) Ciri-ciri sosial- pendapatan penduduk, budaya dan kualitihidup seperti kadar upah, keperluan latihan,produktiviti pekerja, taraf kesihatan,produktiviti, kesatuan sekerja dll.b) bekalan tenaga buruh-kemudahan dapatkan tenaga buruh pada kos yang berpatutan.c) sistem pengangkutan dan logistik-mudah berhubung dengan pasaran dankemudahan penghantaran bahan mentah. Iniakan menjimatkan kos dan mengurangkan kosmenyimpan inventori.d)pengguna dan pasaran-kedudukan yang berhampiran denganpengguna akan meningkatkan permintaanterhadap produk.e) jarak lokasi dengan tempat kemudahan- jarak lokasi dengan kemudahan sepertiinstitusi kewangan, pembekal, pemasarmemudahkan urusan pembayaran danpenerimaan wang, bekalan dan pemasaranproduk.f) politik dan sosiobudaya setempat-politik dalaman yang stabil membolehkanperniagaan berjalan dengan aman, tiadagangguan dan perubahan yang kerapterhadap peraturan dan undang-undangberkaitan perniagaan.g) iklim dan kos utiliti-iklim yang sesuai dan bebas dari bencanaseperti banjir, gempa bumi membolehkanpengeluaran berjalan dengan lancar. Kosutiliti seperti tarif air, elektrik dan gas yangberpatutan mengurangkan kos pengeluaran.h) peraturan dan kawalan undang-undang-pengenaan cukai yang tidak membebankan,perlindungan tariff, perlindungan hak milikmempengaruhi pengeluar memilih lokasi untukmengembangkan operasi perniagaan.i) saiz dan kos tanah-kos tanah yang terlalu tinggi membuatkanpemilik perniagaan mem buat keputusanmembeli atau menyewa sesuatu lokasi. Lokasiperniagaan yang strategic dan menjaditumpuan ramai mempunyai kos tanah yangtinggi.
2. susun atur kilang
-melibatkan penyusunan terhadap mesin, jentera , stesen kerja , tempat penyimpanan,kedudukan tempat dan lorong dalamsesebuah lokasi pengeluaran.
i. objektif
a) meminimumkan kos pengendalian ² darisegi pergerakan bahan, jentera , mesin danburuh.
 
b) penggunaan ruang secara efisyen danekonomik.c) mengelakkan pembaziran tenaga buruh-memastikan penggunaan tenaga buruh selarasdengan pengendalian susun atur.d) mengelakkan kesesakan dan ruang yangsempit yang menyukarkan operasipengeluaran.e) memudahkan interaksi dan komunikasi ²antara pekerja dengan majikan dan pekerjadengan pekerja.f) memudahkan pergerakan ² pergerakankeluar masuk produk dan inventori yangmembazirkan tenaga dan masa.g) memudahkan aktiviti promosi danpenguatkuasaan langkah keselamatan dalamkilang.h) mengurangkan masa pembuatan dankitaran pembuatan produk dan menggalakkanproses yang lebih fleksibel dalam operasitertentu.
ii.jenis susun atur
a. secara tetap-produk akan diletakkan di satutempat atau kedudukan yang telahditetapkan.-pekerja, bahan mentah,mesin , jentera akan dibawa ke lokasi produk.-sesuai bagi produk yang mudah rosak,mudah pecah, pukal atau terlalu beratuntuk dialihkan.-contoh; pembinaan jambatan,empangan, rumah, kapal terbangdan kapal.-kos berubah adalah tinggi, manakalakos tetap agak rendah.b. proses
-
 
pengumpulan manusia dan alatan yangsama fungsinya dalam satu tempatatau jabatan.
-
 
D
ikenali susun atur fungsian atau¶jobshop·.
-
 
Peralatan dan mesin boleh dikongsiguna , lebih fleksibel dari aspekalatan dan manusia.
-
 
Kos pengeluaran lebih rendah keranaperalatan dan mesin boleh dikongsioleh sekumpulan tenaga buruh untuksempurnakan kerja tertentu.
-
 
M
asa perlaksanaan yangpanjang,penyediaan (set-up) yangkerap, dan inventori kerja dalamproses yang banyak.
-
 
Contoh; hospital, pejabat pos, bengkelkereta, pasaraya.c. produk- penyusunan stesen-stesen kerja atau jabatan ²jabatan dalam satu barisan .- stesen kerja disusun mengikuturutan proses pengeluaran bagimemastikan operasi pengeluaranberjalan dengan lancar dan sistematik.- biasanya satu jenis mesin atau jentera akan digunakan secara khususuntuk mengeluarkan sesuatu produkdalam kilang.-sesuai bagi kilang yang menghasilkansatu jenis produk sahaja secaraberulangan berdasarkan satu piawai yang telah ditetapkan.-aliran bahan bentuk lini, penyediaan yang tidak kerap,masa kitaran pendek,inventori kerja dalam proses yangsedikit.-susun atur mudah difahami,perlaksanaan lebih mudah, kurangpengendalian bahan.- susun atur produk boleh berbentukS, L, U atau O.- contoh ; pemasangan kereta, produkelektronik, kafeteria.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sazlynn Sofi liked this
Nzie Ziezie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Akma Karim liked this
Diniz Wary liked this
Diniz Wary liked this
Noraza Aza liked this
jass388 liked this
Nor Aishah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->