Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Kajian Kes "The Mascot"

Analisis Kajian Kes "The Mascot"

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,687|Likes:
Published by hagemaru

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: hagemaru on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
LAPORAN ANALISIS KAJIAN KES “THE MASCOT”
Berdasarkan kajian, kes ini menceritakan tentang seorang guru pelatihbernama Cathy Anderson yang mengajar kanak-kanak berumur 11 hingga 13 tahundan mendapat tutor bernama Mrs Clem. Permasalahan berlaku apabila Mrs Clemmemperkenalkan Cathy kepada murid-muridnya. Dalam masa yang sama, Cathyhanya berdiri di hadapan kelas bagaikan ‘Mascot’ kerana Mrs Clem berat hati untukmemberi peluang kepada Cathy untuk mengajar. Masalah lain timbul apabila MrsClem meminta Cathy mengajar tajuk pendidikan seksual dan memperkenalkankepentingan St. Patricks Day kepada murid-murid secara tiba-tiba walhal Cathy tidakmembuat sebarang persediaan.Cathy juga merancang pengajarannya untuk menggunakan ‘Science Kit’sebagai bahan bantu mengajar. Cathy telah mengingatkan Pn. Clem untuk membawa‘Science Kit’ tersebut. Apabila Cathy bertanya, dia mengatakan bahawa “Science kit’itu berada di kereta. Cathy ingin mengambil tetapi Pn. Clem tidak membenarkannya.Keesokan hari di dalam kelas, dia mendapati ‘Science Kit’ yang diinginkan tiada ditempatnya. Cathy meminta sekali lagi kepada Pn. Clem. Cathy meminta Taimengikutnya mengambil ‘Science Kit’ tersebut tetapi Mrs Clem mahu Jabar yangmengambilnya. Sekembalinya Jabar, Cathy meneruskan pengajarannya. Namun,Jabar tidak memberikan perhatian dengan mengganggu rakan yang lain. Cathymenegur Jabar dan tindakan drastik Jabar ialah keluar dari kelas dengan bersahaja.Mrs Clem berkata tindakan itu adalah hak Jabar sebagai seorang murid. Cathytidak mahu bertelagah dan setelah itu, Cathy mendenda Jabar dengan menahannyakeluar rehat lewat 15 minit tetapi Mrs Clem membenarkan Jabar keluar rehat sebelumwaktunya. Tindakan ini dikesali Cathy. Cathy mengambil keputusan untuk berjumpaJabar dan bertanya mengapa Jabar berkelakuan nakal. Jawapannya ialah Jabar menyangka Cathy tidak menyukainya. Justeru, Cathy mahu menggunakan pelbagaikaedah dan pendekatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Cathy sedar hubungan yang kurang mesra dan tiada persefahaman antara Mrs Clem banyak
 
mempengaruhi tingkah laku murid dan mengganggu kelancaran proses pengajarandan pembelajaran.Berdasarkan analisis cerita di atas, saya telah menggariskan bahawa terdapattiga model yang berkaitan iaitu
Model Skinner’s- Modifikasi tingkah laku, ModelDreikurs’s- Model akibat logikal
dan
Model Glasser’s- Terapi realiti.
 Menurut Skinner,
pengukuhan positif merupakan rangsangan
yangdiberikan untuk menggalakkan dan mendorong murid-murid mengulangi rangsanganatau sikap yang baik. Tingkah laku yang diikuti ganjaran(pengukuhan) akan kerapberlaku. Contohnya, semasa Cathy menjalankan proses p&p, dia menyediakan ‘goodwork tickets’ iaitu ganjaran bagi murid yang menyiapkan kerja sekolah dengan cepat.Melalui pengukuhan positif ini, sudah pasti tingkah laku murid-murid boleh dibentukwalaupun ada sesetengah tingkah laku perlu dibentuk secara berperingkat-peringkat.
Pengalaman yang lalu juga akan mempengaruhi tindakan yangselanjutnya.
Sebagai contoh, Mrs Clem semakin beranggapan negatif terhadapCathy selepas peristiwa Cathy tidak bersetuju dengan pandangan beliau dalampengajaran dan tindakan Cathy mengkritik gaya pembelajaran Mrs Clem telahmenyebabkan Cathy tidak diberi peluang untuk mengajar. Konflik ini berlaku sehinggamemberikan Jabar pelbagai imuniti untuk melakukan sebarang masalah disiplinseterusnya menyebabkan Cathy tidak dapat mengawal Jabar. Ringkasnya,pengalaman lalu merupakan konsekuen yang membawa kepada kawalan tingkah lakuyang berubah dalam persekitaran kini.Selain itu,
penggunaan ‘Reverse Phsycology’ dilakukan untukmenginsafkan murid yang melakukan kesalahan
. Sebagai contoh, Jabar seringberbual dengan rakannya dan mengendahkan arahan Cathy ketika di dalam kelas.dalam diri Jabar telah timbul rasa berkuasa kerana Mrs Clem sentiasamenyebelahinya dan apabila Cathy menunjukkan kekecewaan, Jabar bertindak keluar dari kelas.
 
Di dalam model ini, terdapat kekuatan dan kelemahan yang telah dikaji. Antarakekuatan yang ada ialah penggunaan pengukuhan positif akan membawa tingkah lakuyang baik dan lebih berkesan berbanding pengukuhan negatif. Pengukuhan yangberterusan akan mengekalkan tingkah laku tersebut. Selain itu, penggunaan strategimodifikasi tingkahlaku akan menyedarkan guru agar peka dengan apa yang berlakudalam bilik darjah. Antara kelemahannya pula ialah murid akan dimanipulasimelakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran. Ia juga agak merbahaya jika digunakanoleh guru yang kurang peka dan tidak beretika.Model kedua iaitu
Model Akibat Logikal
yang diutarakan oleh Dreikursmenyatakan bahawa disiplin bukan hukuman sebaliknya kawalan diri. Berdasarkankajian kes, ia berkaitan dengan
keperluan dalam menginginkan perhatian murid-murid
. Sebagai contoh, Jabar mengganggu tumpuan rakan lain ketika Cathy memberikerja. Selain itu, terdapat situasi di mana Mrs Clem mencelah dengan menyuruh Jabar mengambil ‘science kit’ itu. Setelah mengambilnya, Jabar langsung tidak memberikanperhatian terhadap pengajaran Cathy.Selain itu, terdapat juga
keperluan dalam membalas dendam
seperti yangditunjukkan oleh Jabar. Dia bersikap kurang ajar kepada cathy kerana menyangkaCathy tidak menyukainya. Konflik terus berlaku apabila Mrs Clem melepaskan Jabar sebelum penahanannya selesai. Jabar semakin hilang hormat kepada Cathy keranaMrs Clem lebih berkuasa daripada Cathy. Mrs clem pula
menggunakan kuasa yangdiberikan
secara autokratik. Segala pandangan Cathy ditolak mentah dan merekabertelagah di hadapan murid-murid setelah Cathy memberikan hadiah sebagaiganjaran kepada murid yang menyiapkan kerja dengan cepat. Rasa berkuasa jugatimbul dalam diri Jabar setelah Mrs Clem menyuruh dia mengambil ‘science kit’.Penggunaan model ini dapat memupuk autonomi di mana murid bertanggungjawab keatas tindakan mereka. Tetapi, ia agak sukar untuk mengenalpasti akibat logikal yangsetimpal dengan salah laku tertentu.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Datz leo liked this
Sylvister Philip liked this
Sylvister Philip liked this
Paul Winchester liked this
Louis Elo liked this
jp sia liked this
Hanis Hasni liked this
Nurul Amirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->