Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pekeliling Perkhidmatan Bil 17/2007 - Peraturan Penanggungan Kerja

Pekeliling Perkhidmatan Bil 17/2007 - Peraturan Penanggungan Kerja

Ratings:
(0)
|Views: 6,646|Likes:
Published by Nurul Afiza

More info:

Published by: Nurul Afiza on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

 
JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri :KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007PERATURAN PENANGGUNGAN KERJAPERKHIDMATAN AWAMTUJUAN
1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menetapkan peraturan mengenai urusanpenanggungan kerja dalam perkhidmatan awam.
LATAR BELAKANG
2. Peraturan penanggungan kerja ini disediakan untuk disesuaikan denganpelaksanaan Sistem Saraan Malaysia dan Peraturan 44 dalam Peraturan-PeraturanPegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005[P.U.(A)176/2005] yang menetapkan bahawa seseorang pegawai boleh diarahmenanggung kerja tugas jawatan lain apabila dikehendaki demi kepentinganperkhidmatan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa yang berkenaan.3. Peraturan penanggungan kerja pada masa ini adalah berpandukan kepada:i)
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1993
yang menjelaskan
 
Peraturan Mengenai Pemangkuan Dan Penanggungan Kerja;
 
1
 
ii)
Surat Jabatan ini Bil. JPA (S)NP.63/44/ Klt.10 (14) bertarikh15 Oktober 1996
mengenai Panduan Penyelenggaraan UrusanPenanggungan Kerja; daniii)
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1997
mengenai BayaranLebih Masa Bagi Pegawai Yang Diluluskan Elaun PenanggunganKerja.
TAFSIRAN
4. Tafsiran bagi maksud Pekeliling Perkhidmatan ini adalah:
“hubungan taraf tinggi rendah
” bermaksud pertalian antara jawatan dalam satususunan kuasa
(span of control)
yang berbeza taraf atau grednya, di mana jawatanyang lebih tinggi itu bertanggungjawab secara langsung menyelia jawatan yanglebih rendah;
“jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP)”
bermaksud jawatan yangdiwujudkan bagi membolehkan penempatan seseorang pegawai di mana gredhakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan;
“kekosongan hakiki”
bermaksud kekosongan jawatan yang wujud secara mutlak iaitu jawatan yang tidak mempunyai penyandang disebabkan oleh jawatanberkenaan baru diwujudkan sama ada melalui belanjawan tahunan atau waranperjawatan atau jawatan yang penyandangnya dinaikkan pangkat, bersara,meninggal dunia, meletak jawatan, dibuang kerja, ditamatkan perkhidmatan,dilantik ke skim perkhidmatan lain atau bertukar;
“kekosongan operasi”
bermaksud kekosongan jawatan secara sementara keranapenyandangnya bercuti, menjalankan tugas rasmi di luar pejabat, berkursus,dipinjamkan atau ditukar sementara, memangku, ditahan/digantung kerja atautidak hadir bertugas dan tidak dapat dikesan;2
 
“Ketua Jabatan”
bermaksud:(i) Ketua Setiausaha kepada Kementerian;(ii) Ketua Pengarah;(iii) Ketua sesuatu perkhidmatan atau jawatan yang setaraf; atau(iv) Mana-mana pegawai yang bertanggungjawab mengetuai diperingkat jabatan, institusi, agensi atau bahagian.
“pegawai”
bermaksud semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat yangdilantik oleh Pihak Berkuasa Melantik secara tetap, sementara atau kontrak;
“penanggungan kerja”
bermaksud pelaksanaan tugas suatu jawatan lain olehseseorang pegawai di samping melaksanakan tugas jawatannya sendiri bagi suatutempoh yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Melulus yang berkenaan.
PERATURAN-PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA
5. Peraturan-peraturan penanggungan kerja adalah seperti berikut:5.1 Penanggungan kerja boleh dilaksanakan jika:5.1.1 terdapat kekosongan jawatan
secara hakiki atau operasi
; dan5.1.2 tugas jawatan yang kosong itu
mustahak dilaksanakan
secaraberterusan supaya fungsi organisasi tidak terjejas.5.2
Arahan
penanggungan kerja seseorang pegawai hendaklah dibuat
secarabertulis
oleh Ketua Jabatan;5.3 Tempoh penanggungan kerja hendaklah tidak melebihi
enam (6) bulan
.Sekiranya ada keperluan, Ketua Jabatan hendaklah membuat permohonan3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
drkrazie liked this
Syed Kamal Arifin liked this
Prasad Vlaitham liked this
mazlihan liked this
mazlihan liked this
Mohd Hidzam Othman liked this
Kay Rey liked this
Wani Izwani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->