Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilanggo - Ricky Lee

Bilanggo - Ricky Lee

Ratings: (0)|Views: 899|Likes:
Published by Clara Buenconsejo

More info:

Published by: Clara Buenconsejo on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

 
N~gsusulat sa filipino, Ingles at Bisaya.Nagsusulat sa teatro, magasin at telebisyon.Nagkamit ng mga sumusunod na gantimpala't parangal:"Dear Sam ... Sumasaiyo, Juan", Best TV Special of theYear, Gawad CCP Para. Sa Telebisyon, 1991;"Paario Kung Hindi Ka Na Lalaki?", karangalangbanggit, Gawad CCP Para Sa Dula, 1990;"Bahay-Kubo: Partisipasyon Ng Kababaihan SaPabahay" (dokumentaryo), pangatlong gantimpala,Gawad CCP Para Sa Video at Pelikula, 1989;"Hanayome-San" (feature), unang gantimpala, GawadCCP Para Sa Video At Pelikula, 1988;e"Alamat Ng Smoki Mawnteyn", pangalawanggantimpala, Gawad CCP Para Sa Dulang Pambata,1988; at"Sampung Taon", (feature), pangalawang gantimpala,ABS-CBN Scriptwriting Contest, 1987.Nakapagsulat na ng pitong novelette.Misis at may tatlong anak.Free-lance writer.
BILANGGO
Ricardo Lee
Ang una nating makikita sa screen ay iba't ibang images ngkarahasan at pagpapahirap, mabibilis na lumilitaw at saleamawawala: kamay na pinipilipit, balat na pinapasongsigarilyo, matang tinutuunan ng mainit na bombilya, dugongdumadaloy sa paa, dibdib na kinokoryente, bibig na surnisigawsa soot.Ang bibig na sumisigaw sa sakit sa panaginip ay magigingbibig nga.yon ng isang lalaking nakauposaisang sementadonbench sa tagiliran ng fire station. Walang sound na lalabas sanakabukas niyang bibig.Kagigising lang ng lalaki mula sa panaginip. Walangmakikitang ekspresyon sa mukha niyang tinutuluan ng pawisdahil sa init. Nakatuon ang mga nakabukas niyang mata saharapan niya pero parang di niya nakikita ang tatlong batangnagtatakbuhan sa may kana!.. Dalawang bombero angmag-uusap habang naglalaro ng chess pero parang wala siyangnaririnig. Naniniwala siyang kapag di siya gurnalaw
0
kumurapman lang maski kailan ay ligtas na siya, di siya makikita atmapapansin ng ibang tao. Para siyang tuod lang na nakaupo.May lalapit na Bombero·1 sa lalaki at manunudyongpagrnamasdan siya.BOMBEROAba, hindi pa pala umaalis dito si Tisoy. Hoy, Tisoy,talaga bang mahalna mahal mokami't ayaw mokaming iwan? ..
 
BOMBERO 1 (idadaan-daan ang kamay sa harapanngmukha ng lalaki)Sinusumpong na naman si Tisoy! Nagpapatay-patayanna naman! Hoy, Tisoy, gumalaw ka nama.n d'yan!Baka mabulokka d'yan!~ero wala pa ring katinag-tinag ang lalaki.BOMBERO 1 (magbibiro)Sunog! Sunog!Pero di pa rin kikibo ang lalaki. Mapapatingin ang mgabomberong naglalaro ng chess;BOMBER02H'wag mo ngang guluhin 'yan, Berto, at bakasumpungin na namane mag-iiyak! Nakita mo nang sirae!BOMBERO 1Ayaw gumalaw e. Gusto kong subukan kungmapapagalaw ko!BOMBERO 3Hoy, Berto, ang pumapatol daw sa sira e mas sira!
.
Nagtatawang aaHs ang Bombero 1. Maiiwan ang lalaking walapa ring kakibu-kibo. .Mula sa bintana ng kanyang bahay ay pinagmamasdan niElynia ang lalaking nakaupo sa tagiliran ng fire station.Mahigitnang treinta s~Elynia. Maganda pero hindi nag-aayoskaya ?rdinaryo ang itsura. Nagpaplantsa siya ng uniporme.Pawisang-pawisan. Magtatagal ang plantsa sa isang bahagi ngdamit. Mapapahawak siya sa damit at mapapaso siya. Aatrasang kamay. Saka titingin uli sa lalaki sa tagiliran ng fire station.Nagbibilang si Elynia ng perang ibibigay sa customer nanagwi-withdraw. Nakauniporme siya. Pinagpapawisan. Mainitna mainit ang panahon.
.
Nasa loob siya ng counter sa loob ng bangkongpinagtatrabahuhan. Maliit lang angbangko at parangnakakulong ang mga empleyado nito dahil napakaramingproteksyong rehas
at
pinto anggusali ..Umuugong ang air-con .pero di matalo ang init.Lalapit si Ditas, katrabaho niya. Mas bata si Ditas kay Elynia.Kita sa mukha nitokung masaya ita
0
hindi. Hindi kagaya niElynia naang emosyon ay laging nakatago.DITASIkaw ha.· Akala ko,. nagpasabi ka nang absent kangayon?ELYNIAE wala akong magawa sa bahay e.DITASBa't ba ako, pag nagkakadisminoreya, hindi namanganyan kagrabe? Natutuy(} kalang siguro. Matagal kana kasing walang boyfriend e!ELYNIA (kulairutin si Ditas)Bibig molDHASBibig ~o! Bakit, an(}'ng diperensiya ng bibig ko?
 
Masaya yata .ako dahil nagagawangbibig ko lahat nggusto niyang gawin! E ikaw, puro ka pigil e!ELYNIAMagtrabaho pa nga tayo!DlT AS (gagayahin)Magtrabahona nga tayo!Katatapos lang maghanda ni Elynia ng higaan. Maliit lang angkuwarto niya, parang isang selda. Naroroon ang lahat ng kailanganniyang pagkain, babasahin, libangan at damit kiiya 'pag-uwimula sa trabaho ay di na halos niya nagagamit ang iba pangbahagi ng kabahayan. Ang kuwarto ang kanyang mundo.Mauupo si Elynia sa kama at pipindutin ang remote control ngTV. Newscast ang labas. May demonstrasyon na naman augmga human rights groups Iaban sa puwersahangpagpapa-evacuate sa maraming mga tagabaryo sa Mindanaw.Isang madre ang naglalabasan ang mga litid sa leeg sapagbatikos sa kabuhungang ginagawa ng mga sundalo.~abot si Elynia ng potato chips at kakain. Ipinapakita sa TVscreen ng isang biktima ng hamletting mlg mga sariwang tamang baril sa binti niya. Maiinip si Elynia. Papatayin ang TV.Tatayo si Elynia at dudungaw sa bintana. Gayang dati aymakikita niya ang lalaki roon. Nakaupo pa rin sa tagiliran ngfire station. Walang kagalaw-galaw. Paano kaya siyanakakatagal na maupo doon nang di gumagalaw? maiisip niElynia. Makikita niyang pumasok sa loob ang mga bomberopara matulog. Maiiwan sa labas, sa diIim, ang lalaki.Isi-set in Elynia ang alarm clock. Aabutin ang baso ng tubig atang gamot at iinom. Bigiang susumpong ang sakit ng tiyan atmasasapo niya ito. Saglit lang ang sakit. Mawawaia rin.Magigising si Elynia sa ingay ng kalembang ngkampana safire station. Susulyapan niya ang reio. Alas dose ng ha~inggabi.Babangon siya at dudungaw. Maririnig ang pagkakaingay ngmga taong nagsisigawang may sunog, may sunogl. Close-up sa mukha ng lalaki habang "naririnig angpagkakaingay ng mga tao sa kalsada. Lalapitan siya ngBombero 1 at kakausapin pero di natin ita makikita.BOMBERO 1 (off-camera)Oy, Tisoy, pupuntahan lang namin 'yung sunog ha?Ikaw na muna ang bahalang magbantay dito sa firestation!Magtatawanan sa biro ang ibang bombero. Di pa ringumagalaw ang lalaki.BOMBERO 2Tena nga! Baka mahawa pa tayo sa kabaliwan nito!Matagal.siyang di gagalaw. Saka marahang yuyuko,pagmamasdan ang sugat niya sa bisig. Malapit na itonggumaling. Haha wakan niya ito; Duduraan niya ang dalid at

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Em El Ar Ji liked this
Mae Cacanindin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->