Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual de Utilizare ZANUSSI 5105

Manual de Utilizare ZANUSSI 5105

Ratings: (0)|Views: 7,279|Likes:
Published by sanamedgrup

More info:

Published by: sanamedgrup on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
 
ManualdeutilizareMa
ş
in
ă
desp
ă
lat rufe
 
2
V
ă
mul
umim c
ă
a
i ales acest produs
V
ă
dorim s
ă
ave
i ob
ine
i multe satisfa
ii cu noul dumneavoastr
ă
aparat
ş
i sper
ă
m s
ă
lua
i înconsiderare marca noastr
ă
atunci când cump
ă
ra
i alte produse.Citi
i cu aten
ie acest manual de utilizare
ş
i p
ă
stra
i pe toat
ă
durata de via
ă
a aparatului pentrureferin
e ulterioare. Acest manual trebuie s
ă
fie predat împreun
ă
cu aparatul unui eventual nouutilizator.În acest manual sunt utilizate urm
ă
toarele simboluri:Informa
ii importante pentru siguran
a dumneavoastr
ă
 
ş
i informa
ii privind evitareaavarierii aparatului.Informa
ii
ş
i recomand
ă
ri generale.Informa
ii privind protejarea mediului înconjur
ă
tor.
Cuprins
M
ă
suri de siguran
ă
............................ 3 Cur
ă
are
ş
i între
inere ......................... 18Descrierea aparatului .......................... 5 Ceva nu func
ioneaz
ă
.......................... 20Sertar pentru detergent ....................... 5 Date tehnice ........................................ 23Panoul de control
ş
i func
ii ................ 6 Valori de consum ................................ 24Tabel cu programe ............................. 9 Instruc
iuni privind instalarea ............. 25Informa
ii privind programele ............ 11 Informa
ii privind reciclarea ............... 28Recomand
ă
ri privind sp
ă
larea ............ 12Înainte de prima utilizare ................... 14Utilizare ............................................ 15
 
3
M
ă
suri de siguran
ă
 
Pentru siguran
a dumneavoastr
ă
 
ş
i pentrua asigura o utilizare corect
ă
, înainte de autiliza aparatul pentru prima oar
ă
, citi
icu aten
ie manualul de utilizare inclusivrecomand
ă
rile
ş
i avertiz
ă
rile. Pentru aevita erorile
ş
i accidentele, este importantca toate persoanele ce utilizeaz
ă
acestaparat s
ă
cunoasc
ă
toate caracteristicile deutilizare
ş
i m
ă
surile de siguran
ă
. P
ă
stra
iaceste instruc
iuni
ş
i preda
i-le împreun
ă
 cu aparatul dac
ă
acesta este vândut saumutat, pentru ca viitorii utilizatori s
ă
fieinforma
i asupra utiliz
ă
rii aparatului însiguran
ă
.M
ă
suri generale de siguran
ă
 
 
Este periculos s
ă
modifica
i specifica
iilesau produsul în vreun fel.
 
În timpul programelor de sp
ă
lare cu ap
ă
 la temperaturi ridicate, hubloul poatedeveni fierbinte. Nu îl atinge
i!
 
Asigura
i-v
ă
de faptul c
ă
animalele micinu p
ă
trund în cuv
ă
. Pentru a evita acestlucru, verifica
i cuva înainte de utilizare.
 
Obiectele precum monedele, acele desiguran
ă
, cuiele,
ş
uruburile, pietrele saualte obiecte dure, ascu
ite, pot avariaaparatul, de aceea nu trebuie s
ă
fieintroduse în ma
ş
in
ă
.
 
Utiliza
i doar cantit
ă
ile recomandate dedetergent
ş
i balsam. Pute
i avaria
es
ă
turile în cazul în care utiliza
i ocantitate prea mare. Respecta
irecomand
ă
rile produc
ă
torului privindcantit
ă
ile ce pot fi utilizate.
 
Atunci când sp
ă
la
i articole mici cum ar fi
ş
osete, curele, etc. introduce
i-le într-unsac sau fa
ă
de pern
ă
deoarece pot alunecape lâng
ă
cuv
ă
în interiorul ma
ş
inii.
 
Nu utiliza
i ma
ş
ina de sp
ă
lat pentru asp
ă
la articole uzate.
 
Scoate
i aparatul din priz
ă
 
ş
i întrerupe
ialimentarea cu ap
ă
dup
ă
fiecare utilizare,dup
ă
cur
ă
are sau între
inere.
 
Sub nicio form
ă
nu încerca
i s
ă
repara
isinguri ma
ş
ina de sp
ă
lat. Repara
iilerealizate de c
ă
tre o persoan
ă
neautorizat
ă
 pot duce la producerea de leziuni saudefec
iuni serioase. Contacta
i un centrude service autorizat. Insista
i întotdeaunapentru utilizarea de piese de schimboriginale.
Instalare
 
Acest aparat este greu. Ave
i grij
ă
atuncicând îl deplasa
i.
 
Atunci când despacheta
i aparatul,verifica
i dac
ă
prezint
ă
defec
iuni. Dac
ă
 ave
i dubii, nu îl utiliza
i
ş
i contacta
icentrul de service autorizat.
 
Toate ambalajele
ş
i bol
urile de transporttrebuie s
ă
fie îndep
ă
rtate înainte deutilizare. Pot apare avarii serioase dac
ă
 acestea nu sunt îndep
ă
rtate. Vezisec
iunea corespunz
ă
toare din manual.
 
Dup
ă
ce a
i instalat aparatul, verifica
idac
ă
exist
ă
obiecte ce preseaz
ă
sau sunta
ş
ezate pe cablul de alimentare, furtunulde admisie sau furtunul de evacuare.
 
Dac
ă
ma
ş
ina de sp
ă
lat este a
ş
ezat
ă
pe osuprafa
ă
mochetat
ă
, ajusta
i picioarelereglabile pentru a permite aerului s
ă
 circule liber.
 
Asigura
i-v
ă
întotdeauna de faptul c
ă
nuexist
ă
scurgeri de ap
ă
de la furtunuri saula conexiuni dup
ă
instalare.
 
Dac
ă
aparatul este instalat într-o loca
ieunde poate înghe
a, citi
i cu aten
iecapitolul „pericol de înghe
”.
 
Conductele de alimentare
ş
i evacuare aapei trebuie s
ă
fie instalate de c
ă
tre uninstalator calificat sau o persoan
ă
 competent
ă
.
 
Conexiunile la sursa de alimentare cuenergie trebuie s
ă
fie realizate de c
ă
tre unelectrician calificat sau o persoan
ă
 competent
ă
.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Misu Mihai liked this
Claudia Popescu liked this
Beatrice Budea liked this
Rodica Soare liked this
Oana Madalina liked this
Rodica Soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->