Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008)

PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008)

Ratings:

4.77

(22)
|Views: 50,672 |Likes:
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008)
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008)

More info:

Published by: Projekat "Obrazovanje 2.0" on Jun 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PRAVILNIK 
O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2008)Član 1Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni program za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.Član 2 Nastavni program za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Član 3 Nastavni program za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se počev od školske2008/2009. godine.Član 4Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".  NASTAVNI PROGRAM ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 1. SVRHA, CILJEVI I ZADACI PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJASvrha programa obrazovanja- Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje omogućava sticanje jezičke, matematičke, naučne,umetničke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informatičke pismenosti, neophodne za život usavremenom i složenom društvu.- Razvijanje znanja, veština, stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika da uspešnozadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu ličnost i potencijale, poštuje drugeosobe i njihov identitet, potrebe i interese, uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom,društvenom i kulturnom životu i doprinosi demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvojudruštva.Ciljevi i zadaci programa obrazovanja su:- razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja dece i učenika nužnih za razumevanje prirode, društva,sebe i sveta u kome žive, u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima iinteresovanjima;- podsticanje i razvoj fizičkih i zdravstvenih sposobnosti dece i učenika;
 
- osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno učenje, u skladu sa načelima stalnogusavršavanja i načelima doživotnog učenja;- osposobljavanje za samostalno i odgovorno donošenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budući život;- razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao itradicije i kulture nacionalnih manjina;- omogućavanje uključivanja u procese evropskog i međunarodnog povezivanja;- razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine;- usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski uređenog,humanog i tolerantnog društva;- uvažavanje pluralizma vrednosti i omogućavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistemavrednosti i vrednosnih stavova koji se temelje na načelima različitosti i dobrobiti za sve;- razvijanje kod dece i učenika radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskihzajednica, kao i etničke i verske tolerancije, jačanje poverenja među decom i učenicima isprečavanje ponašanja koja narušavaju ostvarivanje prava na različitost;- poštovanje prava dece, ljudskih i građanskih prava i osnovnih sloboda i razvijanje sposobnosti zaživot u demokratski uređenom društvu;- razvijanje i negovanje drugarstva i prijateljstva, usvajanje vrednosti zajedničkog života i podsticanje individualne odgovornosti.2. OBAVEZNI I PREPORUČENI SADRŽAJI OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI SRPSKI JEZIK (4 časa nedeljno, 144 časa godišnje)Cilj i zadaci
Cilj
nastave srpskog jezika jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika na kojem će se usmeno i pismeno pravilno izražavati, da upoznaju, dožive i osposobe se datumače odabrana književna dela, pozorišna, filmska i druga umetnička ostvarenja iz srpske i svetske baštine.Zadaci nastave srpskog jezika:- razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapređuje;
 
- opismenjavanje učenika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog književnog jezika;- postupno i sistematično upoznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika;- upoznavanje jezičkih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom i stilskimmogućnostima srpskog jezika;- osposobljavanje za uspešno služenje književnim jezikom u različitim vidovima njegove usmene i pismene upotrebe i u različitim komunikacionim situacijama (uloga govornika, slušaoca,sagovornika i čitaoca);- uočavanje razlike između mesnog govora i književnog jezika;- razvijanje osećanja za autentične estetske vrednosti u književnoj umetnosti;- razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno, tečno, ekonomično i uverljivo usmeno i pismenoizražavanje, bogaćenje rečnika, jezičkog i stilskog izraza;- uvežbavanje i usavršavanje glasnog čitanja i čitanja u sebi (doživljajnog, izražajnog,interpretativnog, istraživačkog; čitanje s razumevanjem, logičko čitanje) u skladu sa vrstom teksta(književnim i ostalim tekstovima);- osposobljavanje za čitanje, doživljavanje, razumevanje, svestrano tumačenje i vrednovanjeknjiževnoumetničkih dela raznih žanrova;- upoznavanje, čitanje i tumačenje popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedijai časopisa za decu;- postupno i sistematično osposobljavanje učenika za logičko shvatanje i kritičko procenjivanje pročitanog teksta;- razvijanje potrebe za knjigom, sposobnosti da se njome učenici samostalno služe kao izvoromsaznanja; navikavanje na samostalno korišćenje biblioteke (odeljenjske, školske, mesne); postupnoovladavanje načinom vođenja dnevnika o pročitanim knjigama;- postupno i sistematično osposobljavanje učenika za doživljavanje i vrednovanje scenskihostvarenja (pozorište, film);- usvajanje osnovnih funkcionalnih pojmova i teorijskih pojmova iz književnosti, pozorišne ifilmske umetnosti;- upoznavanje, razvijanje, čuvanje i poštovanje vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta nadelima srpske književnosti, pozorišne i filmske umetnosti, kao i drugih umetničkih ostvarenja;- razvijanje poštovanja prema kulturnoj baštini i potrebe da se ona neguje i unapređuje;- navikavanje na redovno praćenje i kritičko procenjivanje časopisa za decu i emisija za decu naradiju i televiziji;- podsticanje učenika na samostalno jezičko, literarno i scensko stvaralaštvo;

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Ruzica Ilic liked this
Farzeta Gutić liked this
Bojan Stojanovic liked this
Ivana Kojic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->