Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAVILNIK O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)

PRAVILNIK O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 4,190 |Likes:
PRAVILNIK
O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)
PRAVILNIK
O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)

More info:

Published by: Projekat "Obrazovanje 2.0" on Jun 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PRAVILNIKO NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA IVASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/2000)Član 1Ovim pravilnikom utvrđuje se norma časova neposrednog rada sa učenicimanastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, okviru 40-časovneradne nedelje.Član 2Rad nastavnika raspoređuje se na:1. izvođenje obavezne nastave;2. obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita;3. neposredni rad sa učenicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada;4. pripremanje i planiranje nastave; i5. ostale poslove.Član 3Nastavnik ima 24 časa nedeljno neposrednog rada sa učenicima.Nastavnik razredne nastave ima do 20 časova obavezne nastave nedeljno, saglasnonastavnom planu i programu.Nastavnik predmetne nastave ima 20 časova, a nastavnik predmeta jezika iknjiževnosti i matematike ima 18 časova obavezne nastave nedeljno.Nastavnik stranog jezika kao izbornog predmeta, u III i IV razredu ima 20, a uostalim razredima 18 časova nastave nedeljno.Nastavnik koji nastavu izvodi individualno sa učenicima ima 22 časa obaveznenastave nedeljno.Član 4Nastavniku predmetne nastave može se odrediti najviše 26 časova obavezne nastavenedeljno u toku jedne školske godine, ukoliko se konkursom ne može obezbeditinastavnik koji ispunjava propisane uslove.Član 5U okviru neposrednog rada sa učenicima od 24 časa nedeljno pored obavezne nastave,nastavnik ima i sledeće obaveze:1. čas odeljenskog starešine i odeljenske zajednice:- od I do IV razreda sa jednim časom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje;- od V do VII razreda u svakom odeljenju po dva časa nedeljno, odnosno 72 časagodišnje;- u VIII razredu dva časa nedeljno, odnosno 68 časova godišnje.2. izbornu nastavu u VII razredu sa 40 časova, a u VIII razredu sa 60 časovagodišnje;3. hor od I do IV razreda sa 111 časova, a od V do VIII razreda sa 136 časovagodišnje;4. orkestar sa tri časa nedeljno, odnosno sa 114 časova godišnje;5. dodatni obrazovno-vaspitni rad sa učenicima od IV do VII razreda sa jednimčasom nedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednimčasom nedeljno, odnosno 34 časova godišnje;6. sportske aktivnosti sa učenicima od IV do VII razreda sa jednim časomnedeljno, odnosno 36 časova godišnje, a za učenike VIII razreda sa jednim časomnedeljno, odnosno 34 časova godišnje;7. društveno-koristan rad sa učenicima od I do VIII razreda sa 1 do 3 dana,odnosno 5 do 15 časova godišnje u skladu sa mogućnostima učenika i potrebamadruštvene sredine;8. društvene i slobodne aktivnosti sa grupom učenika sa 1 časom nedeljno;9. priprema učenika za učestvovanje u verifikovanim takmičenjima sa 1 do 3 dana;10. kulturne i druge aktivnosti u skladu sa potrebama učenika i društvene sredinesa 1 do 3 dana;11. ekskurzija u trajanju od 1 do 3 dana godišnje, saglasno nastavnom planu i
 
programu;12. dopunska nastava sa učenicima od I do VIII razreda sa jednim časom nedeljno zaučenike koji zaostaju u savlađivanju nastavnog programa;13. korektivno-pedagoški rad sa po jednim do dva časa nedeljno za učenike samanjim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, zavisno od potreba učenika;14. pripremna nastava pre početka ispitnog roka za učenike od V do VIII razredaupućene na popravni ispit, najmanje 5 dana sa po 2 časa dnevno za svaki predmet.Član 6Nastavnici obavljaju popravne, razredne i druge ispite u vreme i na način utvrđenopštim aktom škole, a u skladu sa školskim kalendarom.Član 7Ostali poslovi nastavnika u 40-časovnoj radnoj nedelji raspoređuju se, u skladu sazakonom, godišnjim programom rada škole, i obuhvataju:1. vođenje školske evidencije i izdavanje javnih isprava;2. rad u stručnim organima škole;3. rukovođenje stručnim aktivom, laboratorijom, kabinetom, ili školskomradionicom;4. stručno usavršavanje;5. mentorski rad;6. rad sa roditeljima;7. dežurstvo u školi; i8. angažovanje u realizaciji sportskih, rekreativnih i kulturnih aktivnostiučenika;9. druge poslove utvrđene godišnjim programom rada škole.Član 8Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač pripravnik, ima 2 časa manje nedeljno od24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem uspešnijegsavlađivanja pripravničkog staža.Nastavnik, stručni saradnik i vaspitač-mentor pripravnik ima 1 čas manje nedeljnood 24, odnosno 30 časova neposrednog rada sa učenicima s ciljem pružanja pomoćipripravniku.Član 9Nastavnik može imati i veći broj od 24, odnosno 26 časova nastave nedeljno,utvrđeni u čl. 3 i 4 ovog pravilnika. Ako nastavnik ima veći broj od propisanihčasova obavezne nastave, neće obavljati druge poslove iz člana 5 ovog pravilnika,tako da mu ukupan broj časova ne prelazi 40 časova rada nedeljno.Član 10Za pripremanje i planiranje obavezne nastave i neposrednog rada u izbornoj nastaviutvrđuje se za nastavnika predmetne nastave 10 časova, a za nastavnika predmetajezika i književnosti i matematike 12 časova nedeljno.Godišnjim programom rada škole utvrđuje se struktura radnog vremena nastavnika,tako da časovi neposrednog rada sa učenicima, iz čl. 3 i 5 ovog pravilnika, iznose24 časa, priprema i planiranje nastave 10, odnosno 12 časova.Član 11U okviru nedeljnog punog radnog vremena stručni saradnik i vaspitač ima 30 časovaneposrednog rada sa učenicima, roditeljima učenika, nastavnicima i drugim stručnimsaradnicima škole, na ostvarivanju programa rada i 10 časova nedeljno za pripremui planiranje tih poslova.Član 12Rad stručnih saradnika u okviru 30 časova nedeljno obuhvata:1. praćenje i proučavanje razvoja i napredovanja učenika u učenju i vladanju;2. savetodavni rad sa učenicima;3. profesionalnu orijentaciju;4. vaspitno-obrazovni i korektivni rad sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju;5. učešće u planiranju i programiranju obrazovno-vaspitnog rada nastavnika škole;6. pedagoško-instruktivni rad i saradnja sa nastavnicima i drugim stručnimsaradnicima na unapređenju obrazovno-nastavnog rada;7. saradnju i savetodavni rad sa roditeljima;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->