Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peristiwa Muakhat (Ikatan Persaudaraan Di Antara Muhajirin Dan Ansar)

Peristiwa Muakhat (Ikatan Persaudaraan Di Antara Muhajirin Dan Ansar)

Ratings:
(0)
|Views: 700|Likes:
Published by darulkautsar
Peristiwa ' muakhat' ialah ikatan persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi s.a.w. di antara sahabat - sahabat Muhajirin dan Ansar.

Ibnu Ishaq menulis: Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan di antara sahabat - sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Baginda s.a.w. bersabda mengikut apa yang sampai kepada kami dan kami berlindung dengan Allah s.w.t. dari mengatakan atas nama Nabi sesuatu yang tidak diucapkannya -" Bersaudaralah kamu kerana Allah dua - dua orang ". Kemudian Baginda s.a.w. memegang tangan Ali seraya berkata, " Ini saudaraku". Rasulullah adalah penghulu sekalian Rasul, ikutan orang - orang bertaqwa dan pesuruh Tuhan Semesta Alam yang tidak mempunyai bandingan dan tandingan dari kalangan hambaNya, dengan ini menjadi saudara kepada Ali bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib Singa Allah dan Singa RasulNya dan bapa saudara Rasulullah s.a.w. menjadi saudara kepada Zaid bin Haritsah, hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. Kepadanyalah Hamzah berpesan pada hari peperangan Uhud, sekiranya beliau gugur dalam peperangan itu. Ja'far bin Abli Thalib, Zuljanahain (yang mempunyai dua sayap yang terbang di dalam syurga) menjadi saudara kepada Muadz bin Jabal. - (Lihat Sirah Ibnu Ishaq m/s 234, Sirah Ibnu Hisyam jilid 2 m/s 108 - 110)

Cerita dari Ibnu Ishaq ini perlu dinilai semula dan diuji dengan neraca riwayat dan dirayat untuk menentukan kesahihannya. Oleh kerana Ibnu Ishaq tidak mengemukakan sanadnya (dan untuk menggantikan 'sanad' dia telah bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang diceritakannya adalah sesungguhnya dari Rasullullah s.a.w.!) maka kita akan menilainya menggunakan kaedah dirayah..baca selanjutnya dalam artikel ini
Peristiwa ' muakhat' ialah ikatan persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi s.a.w. di antara sahabat - sahabat Muhajirin dan Ansar.

Ibnu Ishaq menulis: Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan di antara sahabat - sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka Baginda s.a.w. bersabda mengikut apa yang sampai kepada kami dan kami berlindung dengan Allah s.w.t. dari mengatakan atas nama Nabi sesuatu yang tidak diucapkannya -" Bersaudaralah kamu kerana Allah dua - dua orang ". Kemudian Baginda s.a.w. memegang tangan Ali seraya berkata, " Ini saudaraku". Rasulullah adalah penghulu sekalian Rasul, ikutan orang - orang bertaqwa dan pesuruh Tuhan Semesta Alam yang tidak mempunyai bandingan dan tandingan dari kalangan hambaNya, dengan ini menjadi saudara kepada Ali bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib Singa Allah dan Singa RasulNya dan bapa saudara Rasulullah s.a.w. menjadi saudara kepada Zaid bin Haritsah, hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. Kepadanyalah Hamzah berpesan pada hari peperangan Uhud, sekiranya beliau gugur dalam peperangan itu. Ja'far bin Abli Thalib, Zuljanahain (yang mempunyai dua sayap yang terbang di dalam syurga) menjadi saudara kepada Muadz bin Jabal. - (Lihat Sirah Ibnu Ishaq m/s 234, Sirah Ibnu Hisyam jilid 2 m/s 108 - 110)

Cerita dari Ibnu Ishaq ini perlu dinilai semula dan diuji dengan neraca riwayat dan dirayat untuk menentukan kesahihannya. Oleh kerana Ibnu Ishaq tidak mengemukakan sanadnya (dan untuk menggantikan 'sanad' dia telah bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang diceritakannya adalah sesungguhnya dari Rasullullah s.a.w.!) maka kita akan menilainya menggunakan kaedah dirayah..baca selanjutnya dalam artikel ini

More info:

Published by: darulkautsar on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

 
Peristiwa Muakhat (Ikatan Persaudaraan Di Antara Muhajirin DanAnsar)
 
Dipetik dari web:www.darulkautsar.net
 Peristiwa ' muakhat' ialah ikatan persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi s.a.w. diantara sahabat - sahabat Muhajirin dan Ansar. Ibnu Ishaq menulis: Rasulullah s.a.w. mempersaudarakan di antara sahabat - sahabatMuhajirin dan Ansar. Maka Baginda s.a.w. bersabda mengikut apa yang sampaikepada kami dan kami berlindung dengan Allah s.w.t. dari mengatakan atas namaNabi sesuatu yang tidak diucapkannya -" Bersaudaralah kamu kerana Allah dua - duaorang ". Kemudian Baginda s.a.w. memegang tangan Ali seraya berkata, " Inisaudaraku". Rasulullah adalah penghulu sekalian Rasul, ikutan orang - orangbertaqwa dan pesuruh Tuhan Semesta Alam yang tidak mempunyai bandingan dantandingan dari kalangan hambaNya, dengan ini menjadi saudara kepada Ali bin Abi Thalib. Hamzah bin Abdul Muttalib Singa Allah dan Singa RasulNya dan bapa saudaraRasulullah s.a.w. menjadi saudara kepada Zaid bin Haritsah, hamba yang telahdibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. Kepadanyalah Hamzah berpesan pada haripeperangan Uhud, sekiranya beliau gugur dalam peperangan itu. Ja'far bin Abli Thalib, Zuljanahain (yang mempunyai dua sayap yang terbang di dalam syurga)menjadi saudara kepada Muadz bin Jabal. - (Lihat Sirah Ibnu Ishaq m/s 234, SirahIbnu Hisyam jilid 2 m/s 108 - 110) Cerita dari Ibnu Ishaq ini perlu dinilai semula dan diuji dengan neraca riwayat dandirayat untuk menentukan kesahihannya. Oleh kerana Ibnu Ishaq tidakmengemukakan sanadnya (dan untuk menggantikan 'sanad' dia telah bersumpahdengan nama Allah bahawa apa yang diceritakannya adalah sesungguhnya dariRasullullah s.a.w.!) maka kita akan menilainya menggunakan kaedah dirayahsebagaimana berikut: (i) Jalinan persaudaraan yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w. di antara sahabat Muhajirindan Ansar itu adalah dengan maksud supaya sahabat - sahabat Muhajirin tidakkesepian dan bersedih hati kerana perpisahan dengan ahli keluarga dan sanak-saudaranya di Makkah selain dari untuk sama - sama berganding bahu, bantu-membantu terutamanya dalam memberikan peluang pekerjaan dan mewujudkan
 
kesempatan - kesempatan untuk hidup berdikari bagi Muhajirin. Tetapi dalam riwayatini kita melihat beberapa orang Muhajir telah dipersaudarakan Nabi s.a.w. denganMuhajir juga termasuklah diri Baginda s.a.w. sendiri yang telah bersaudara denganSayyidina Ali. Apa perlunya Rasulullah s.a.w. bersaudara dengan Sayyidina Ali keranasememangnya Baginda s.a.w. mempunyai pertalian darah dengan Sayyidina Aliselain dari telah memelihara Ali semenjak kecilnya lagi. Rasulullah s.a.w dengankedudukannya tidak memerlukan 'persaudaraan' dalam konteks supaya boleh hidupberdikari atau mendapat pekerjaan untuk hidup. Ikatan persaudaraan yang sebeginisebenarnya menjatuhkan martabat Baginda s.a.w. sebagai nabi Allah! Ketika menyebutkan kelebihan - kelebihan Rasulullah s.a.w. sebagai penghulusekalian Rasul, Rasulullah s.a.w ikutan orang - orang bertaqwa dan seterusnya tidaklain kerana untuk menyatakan kelebihan Sayyidina Ali itu sendiri kerana tentunyaseorang yang dipilih sebagai saudara oleh Rasulullah s.a.w.. adalah seorang yangcukup istimewa dan tiada tolok bandingnya. Persaudaraan Nabi s.a.w. dengan Sayyidina Ali ditolak oleh para ulama' dan merekamenganggapnya tidak sahih kerana persaudaraan yang diadakan itu adalah di antaraMuhajirin dengan Ansar supaya terjalin kasih sayang di antara mereka, justeru itupersaudaraan Nabi s.a.w. dengan Sayyidina Ali begitu juga persaudaraan di antaraMuhajirin dengan Muhajirin yang lain sama seperti persaudaraan Hamzah dan Zaidadalah suatu yang tidak berfaedah, begitu juga persaudaraan antara Muaz bin Jabaldengan Ja'far. ii) Seterusnya Ibnu Ishaq menyebutkan persaudaraan yang dijalinkan di antaraHamzah dengan Zaid bin Haritsah sedangkan mereka berdua ini juga dari kalanganMuhajirin. Untuk apa pula dipersaudarakan mereka berdua ? Mungkin Ibnu Ishaqcuba memintas lintasan fikiran kita yang mungkin ragu dengan ikatan persaudaraandi antara Nabi s.a.w. dengan Sayyidina Ali padahal mereka berdua adalah Muhajirin.Untuk menenangkan kita, sengaja Ibnu Ishaq mempersaudarakan Hamzah dan Zaidbin Haritsah, bukankah mereka berdua itu dari kalangan Muhajirin ? (iii) Dalam riwayat tersebut di atas, Ja'far bin Abi Thalib telah dipersaudarakandengan Muadz bin Jabal. Bagaimana mungkin Nabi S.A.W mempersaudarakan Ja'fardengan Muadz kerana Ja'far telah berhijrah ke Habsyah pada tahun kelima darikenabian s.a.w. iaitu lapan tahun sebelum Hjirah dan berangkat dari Habsyah keMadinah pada tahun ketujuh selepas Hijrah (semasa penaklukan Khaibar) sedangkan
 
peristiwa mu'akhat ini berlaku lapan bulan selepas berlakunya Hijrah ke Madinah ?Riwayat ini sebenarnya menunjukkan bercelarunya fikiran Ibnu Ishaq ini. Ibnu Katsirmembuat komentar terhadap riwayat Ibnu Ishaq ini dengan menulis bahawaketerangan Ibnu Ishaq dalam riwayat ini boleh dipertikaikan. Malah Ibnu Hishamsendiri mempertikaikan cerita ini. ((Lihat al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 3 m/s 227) (iv) Dalam riwayat yang sama juga disebutkan persaudaraan di antara Salman danAbu Darda'. Ini juga tidak mungkin berlaku kerana di permulaan hijrah Nabi S.A.W,Salman merupakan hamba kepada seorang Yahudi. Selepas memeluk Agama Islam,beliau telah meminta dari tuan nya supaya memerdekakan beliau. Tuannya telahmeletakkan beberapa syarat yang berat yang mana terpaksa disempurnakan syarat -syarat itu oleh Salman dalam masa empat tahun. Pada tahun yang ke-lima Hijrahbarulah Salman dimerdekakan. Bagaimana mungkin seorang yang terbelenggudengan belenggu perhambaan itu dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansarpula ? Mungkin sekali di sebalik ikatan persaudaraan Salman dengan Abu Darda' ituadalah agenda Ibnu Ishaq yang tersendiri memandangkan beliau (Salman) adalahorang Farsi. Mengikut dakwaan orang - orang Syi'ah, beliau (Salman) mempunyaiilmu - ilmu orang - orang dahulu dan orang - orang kemudian, malah beliau adalahyang kelima dari 5 orang atau menurut riwayat yang lain ketiga dari 3 orang yangtetap di atas keimanannya selepas kewafatan Nabi S.A.W, sedangkan sahabat-sahabat yanglain telah murtad. Masalahnya bagaimanakah beliau (Ibnu Ishaq) boleh menerima seorang mukminsejati seperti Salman dipersaudarakan dengan seorang yang tidak tersenarai darikalangan yang tetap dengan keimanannya (menurut akidah Syiah) selepaskewafatan Rasulullah s.a.w. Zubair bin Awwam dan Abdullah bin Mas'ud adalah diantara yang dipersaudarakan di permulaan hijrah itu tetapi yang anehnya merekaberdua dari kalangan Muhajirin juga !! Seterusnya Zubair bin Awwam dan Abdullah bin Mas'ud adalah di antara yangdipersaudarakan di permulaan hijrah itu dan mereka berdua pun dari kalanganMuhajirin juga !! (v) Ammar bin Yasir dan Huzaifah merupakan 2 orang yang tersenarai di antarasahabat - sahabat yang dipersaudarakan Nabi S.A.W. meskipun kedua - dua merekadari golongan Muhajirin

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Khairu Subhi Mat Ali liked this
Mujahid Kisuke liked this
Said Ali Hassan liked this
humaira_faaza8031 liked this
Said Ali Hassan liked this
darulkautsar liked this
darulkautsar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->