Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulasan Jurnal KPR5063

Ulasan Jurnal KPR5063

Ratings:
(0)
|Views: 170|Likes:
Published by Diana Neechan

More info:

Published by: Diana Neechan on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
KPR 5063
Artikel Kajian Tindakan ini dipetik daripada artikel yang bertajuk ‘MeningkatkanKemahiran Membaca Murid-murid Tahun 1 Dengan Latih-tubi Menggunakan Suku Kata DanGambar’ yang telah ditulis oleh Roziah Binti Abd. Hamid dari Sekolah Kebangsaan KualaTahan, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. Artikel ini diperolehi melaluihttp://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/article32.pdf . Kajian ini dijalankan selama tiga bulan bermula dari Mac hingga Mei 2005. Bermula bulan Mac, penulis mengenal pastimasalah. Manakala bulan April kajian tindakan dilaksanakan dan bulan Mei penulismenganalisis data dan keputusan yang diperolehi.Kajian ini dijalankan kerana penulis merasakan kepentingan kemahiran membaca dimana ianya merupakan satu elemen yang sangat penting dalam semua matapelajaran terutamamatapelajaran Bahasa Melayu dan merupakan perkara asas yang perlu dikuasai oleh setiapmurid bermula dari awal pembelajaran mereka lagi. Fenomena ini dikenalpasti selepas penulismenjalankan kajian terhadap 27 orang murid Tahun 1 Murni dari Sekolah Kebangsaan KualaTahan dan mendapati seramai 10 orang murid begitu lemah dalam sesi bacaan tersebut.Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas,didapati kebanyakanmurid tidak pandai membaca malah ada sesetengah yang tidak pandai mengeja suku kataterutama suku kata KV + KVK, dan KV + KVKK. Hal ini telah mendatangkan masalahkepada murid itu sendiri, murid- murid yang lain dan seterusnya kepada guru. Oleh itu, penulis telah memberi fokus di dalam kajian ini untuk meningkatkan kemahiran membacanurid-murid Tahun 1 dengan latih tubi menggunakan suku kata KV + KVK dan KV + KVKK serta kad gambar bagi menambahbaik masalah ini.Penulis telah membuat beberapa tinjauan awal iaitu antaranya ialah denganmenjalankan ujian pra bacaan seperti membaca cerita pendek, dan hasilnya seramai 10 orangmurid tidak pandai membaca cerita tersebut. Maka, penulis telah menggariskan tiga objektif di dalam kajian ini iaitu untuk meningkatkan kemahiran membaca murid-murid Tahun 1menggunakan kad suku kata dan gambar, merancang tindakan untuk mengatasi masalahmembaca, dan menilai keberkesanan penggunaan kad suku kata dan gambar dalam meningkat penguasaan kemahiran membaca dengan lancar. Objektif tersebut ingin dicapai denganmenggunakan pendekatan baru yang ingin digunakan oleh penulis bagi meningkatkankemahiran membaca murid dengan menggunakan suku kata dan kad gambar.1
 
KPR 5063
Berdasarkan jurnal ini, kami mendapati model yang bersesuaian dengan kajian iniadalah Model Kajian Tindakan Kemmis yang telah dibangunkan oleh Kemmis McTaggard(1998), Stephen Kemmis dan Robin McTaggard (1998). Pendekatan yang digunakan initerdiri daripada empat pendekatan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan membuatrefleksi dan kitaran ini akan berterusan mengikut kesesuaian masalah. Jika masalah didapati belum selesai dan terdapat penambahbaikan dalam perancangan, maka kitaran akanditeruskan sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.RAJAH 1: MODEL KEMMIShttp://www.google.com.my/images?hl=en&q=action+research&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=_FtnTN-vIpayugPT04j 2
 
KPR 5063
Rajah 1 menunjukkan Model Kemmis. Pendekatan ini boleh diaplikasikan bagimenerangkan apa yang telah dijalankan oleh penulis untuk menangani masalah yang dihadapi.Sebagai contoh, bagi model ini, sesuatu kajian memerlukan 4 fasa iaitu merancang, membuat pelan tindakan, mengumpul data (memerhati) dan membuat refleksi. Bagi langkah pertama,iaitu perancangan, penulis perlu memikirkan apakah yang hendak dibuat, adakah iamerupakan sesuatu masalah yang berkaitan dengan pengajaran penulis, adakah penulis inginmembuat sesuatu yang membawa manfaat kepada penulis dan murid, bolehkah penulismenyatakan masalah dalam format soalan, dan yang terakhir, adakah masalah yang ingindikaji kecil dan mudah diuruskan oleh penulis seorang sahaja.Bagi permasalahan yang dihadapi ini, langkah pertama yang dilakukan oleh penulisadalah merancang. Pada peringkat ini, penulis mengenalpasti bahawa permasalahan inimerupakan masalah yang berkaitan dengan pengajaran beliau kerana masalah ini dikenalpastisemasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi kelas beliau. Penulis juga beriltizam untuk menyelesaikan masalah ini kerana ianya akan memberi manfaat kepada penulis sebagai guru bagi matapelajaran tersebut dan seterusnya bagi murid itu sendiri kerana matapelajaranBahasa Melayu merupakan matapelajaran teras yang perlu dikuasai oleh setiap murid dinegara ini. Masalah yang dikaji ini merupakan masalah yang kecil dan ianya adalah mudahuntuk diuruskan oleh penulis seorang sahaja kerana kumpulan sasaran yang agak kecil dan berdasarkan kepada pengalaman penulis tersebut dalam mengajar matapelajaran tersebut.Langkah kedua yang perlu diambil oleh penulis adalah membina pelan tindakan.Dalam perancangan untuk membina pelan tindakan, penulis perlu mengambil beberapa persoalan berikut iaitu adakah penulis bercadang untuk memperkenalkan kaedah, strategi atauteknik berkenaan dalam bilik darjah. Bagi kajian yang dijalankan ini, penulis telahmenggunakan kaedah ujian dan pengajaran menggunakan gambar. Ujian dilakukan sebanyak dua kali iaitu ujian pra dan ujian pasca di mana pelajar akan diminta untuk mengeja perkataandan markah akan diberikan setiap kali satu perkataan dibaca dengan betul. Ujian pra akandijalankan sebelum penulis mengambil tindakan untuk mengajar dengan menggunakan sistemgambar. Manakala, ujian pasca dijalankan selepas aktiviti pembelajaran suku kata denganmenggunakan gambar dijalankan. Penulis menjalankan aktiviti mingguan sepertimenggunakan sistem gambar bagi memudahkan pembelajaran murid. Aktiviti ini diteruskan bagi pelajar yang belum menguasai kemahiran mengeja, membatang suku kata dan membacadengan lancar. Manakala murid yang telah menguasai kemahiran membaca akan diberikan3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Litling Law liked this
Ruhaya Md Amin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->