Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity

Table Of Contents

De ce este nevoie de educa ie parentală? Nu învă am pur şi
Funda iei diecezane Caritas destinat în principal părin ilor din medii
Sociu şi celorlal i colaboratori ai mei de la Funda ia diocezană
Caritas şi tuturor părin ilor participan i pentru implicarea şi pentru
Familia de origine (consagvina) reprezintă familia în care
(conjugală) reprezintă familia constituita după căsătorie
După structură şi modul de exercitare a autorită ii avem familii
Familia func ională este bazată pe independen a deplină a so ilor
Ne vom opri în special asupra primei categorii şi a efectelor
Consiliul de Miniştri al Comisiei Europene defineşte violen a în
Bărba ii ocupă un detaşat loc întii în rândul autorilor de acte de
Prin adoptarea de către Na iunile Unite în 1989 a Conven iei
- In primul rînd prin faptul că familia este “scoasa” din izolare şi vine
Consilierea individuală are la bază o rela ie interpersonala de tipul
4) Evaluarea şi încheierea rela iei de ajutor. Clientul este sprijinit de
Grupul de suport reprezintă o formă de reasigurare emo ională
Perioada de desfăşurare a proiectului a fost de 12 săptămîni (31
D.E a absolvit Şcoala de Arte şi meserii şi în momentul începerii
Fiind cea mai mare din cei 7 fra i a avut o copilărie nu tocmai
ANEXA B 1 )
ANEXEI B 2)
Fiecărui item îi este ataşată o scală de evaluare de la 1 la 5 în care
3. Familia actuală.Eu ca şi părinte.Îmi cunosc eu copilul?
10. Iubirea şi disciplina
11. Recapitulare. Premierea participantelor
2. Să interac ioneze şi să vorbească deschis în fa a unui
La sfîrşit moderatorul va pune următoarele întrebări pentru
Fiecare participant va trebui să împărtăşească celorlal i ce a
Moderatorul şi asistentul grupului vor împărtăşi şi ei ce au sim it
Activitate de final: Încheierea şi împărtăşirea experien elor
Cum s-au sim it la această întîlnire? dacă au aflat ceva nou? şi
- Să identifice nevoile copiilor lor şi să numească modalită ile prin
Activită i introductive: Împărtăşirea experien elor avute de la ultima
D.E (4-bun)
2. Să identifice modul în care îşi arată dragostea fa ă de copii
Activitate introductivă: Împărtăşirea experien elor personale din
Desfăşurarea propriu-zisă a şedin ei va începe cu explicarea
Autoevaluările au fost: A.D. (4-bun) şi B.A (4-bun). Obiectivele
2. Să ofere exemple din copilăria lor în ceea ce priveşte modul în
4. Să identifice şi alte modalită i prin care îşi pot manifesta iubirea
2. Să fie capabile să identifice şi să exprime cum se simt în
Contactul fizic este un limbaj adînc săpat în inconştient şi e
Adesea această legătură fizică limitată apare pentru că părin ii
Mul i copii merg la şcoală nepregăti i să înve e pentru că ei nu sunt
Unii părin i presupun că dacă îşi iubesc copiii aceştia din urmă
2.4 Când şi cum pot fi mângâia i copiii în primii ani de şcoală?
O îmbră işare dată la plecare la şcoală în fiecare diminea ă poate
Mul i băie i între 7 şi 9 ani trec printr-o fază în care se opun
(părin ii trebuie să ştie că nu trebuie să-şi îmbră işeze fiul în
To i copiii au nevoie de o legătură fizică de-a lungul copilăriei şi
Se va face rondul final prin care membrii grupului îşi împărtăşesc
Tema pentru acasă: Să-şi facă timp în săptămîna care urmează să
2. Să enumere câteva situa ii când şi-au încurajat copiii;
4. Să înve e să-şi ceară scuze de la copii pentru cazurile în care
Activită i introductive: Joc “Grupul statuar “
Un membru al grupului va adopta o pozi ie în spa iu şi va rămîne în
Iubirea este o ideee abstractă. Copiii au tendin a să gândească
Ne încurajăm copiii şi în momentele când îi apreciem pentru
Via a e mai uşoară atunci când învă am să împăr im totul cu
Se va juca rolul de mamă şi de copil. “Copilul” imaginează o
Asta înseamnă o aten ie neîmpăr ită. Timpul oferit este darul pe
Timpul oferit mai înseamnă şi a vă cunoaşte mai bine copilul. Pe
Adevăratul dar nu înseamnă o răsplată pentru unele servicii
Atunci când un părinte îi oferă ceva în dar copilului care îşi face
F.I este tot timpul tristă şi nefericită şi îşi respinge în special
La finalul şedin ei participantele şi-au împărtăşit impresiile
Dacă puştiul de clasă întâi îşi doreşte mereau să ducă daruri
Această abordare are legătură cu cea anterioară; însă în loc să
Am putea să ne plimbăm sau să facem curătenie împreună. Ce
S-a vorbit şi despre ce au nevoie părin ii că să poată face fa ă
Coordonatorul va întreba mamele ce s-a mai întîmplat semnificativ
Disciplină înseamnă “ a forma”. De multe ori acest termen e
Cel mai important atunci când vrem să corectăm un
Dacă primul lucru pe care îl facem este să ne pedepsim copilul
- Din cîte vă aminti i care au fost principalele metode pe care le-au
- Ce crede i că determină de regulă comportamentul neadecvat cel
- Ce metodă folosi i de regulă în disciplinarea copiilor
Copiii voştri trebuie să ştie foarte bine ce anume aştepta i de la ei
Dacă cerin ele voastre sunt neclare sau spuse într-un mod negativ
F.I a recunoscut că nu ştie cum să procedeze în cazul în care
(săptămîna de după sărbătoarea Paştelui) dar obiectivele şedin ei
Exerci iu final: Cu ochii închişi în stare de medita ie (linişte)
ine___ şi te accept aşa cum eşti. Î i mul umesc pentru binele făcut.”
ANEXEI D)
Abilită ile de rela ionare s-au îmbunătă it semnificativ individual cît
Ini ial; F.I (2-slab); A.M (4 - bun) ;Z.I (3-mediu); D.E (4 - bun); A.D
(Conform ANEXEI D)
Conştientizarea greşelilor şi evaluarea reală nu poate fi decât un
F.I şi-a îmbunătă it atât ablitatile de rela ionare cât şi modul cum
D.E e mamă singură a unei feti e de de 8 A½ ani şi a unui băiat
Dacă următoarele două şedin e după cea introductivă (de auto
Aşteptările mele în ceea ce priveşte urmările programului vizau
Resurse web:
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carte Educatia Prin Iubire

Carte Educatia Prin Iubire

Ratings: (0)|Views: 307|Likes:
Published by Ioan Susnea

More info:

Published by: Ioan Susnea on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 99 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 146 are not shown in this preview.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihaela Catana liked this
buybrands liked this
guvain liked this
sorinrrr liked this
Ana Luta liked this
Nicolae Chetrari liked this
Romila Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->