Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Numele Lui Dumnezeu in Vechiul Testament

Numele Lui Dumnezeu in Vechiul Testament

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,471|Likes:
Published by Theophilos Romania
www.theophilos.3x.ro
www.theophilos.3x.ro

More info:

Published by: Theophilos Romania on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
 
 T 
IBERIU
E
MERIC
P
OP
 
Numele luiDumnezeu înVechiulTestament
1
 
 
Cuprins:
1. Introducere2. Numele lui DumnezeuA. Elohim - DumnezeuB. Yahweh - Eu sunt, Eu sunt Cel ce suntC. El Elyon - Dumnezeul PreaînaltD. Adonai - Domnul
ş
i St
ă
pânulE. El Roi - Dumnezeul care vedeF. El Shaddai - Dumnezeul cel AtotputernicG. El Olam - Dumnezeul EternH. Yahweh Iireh - Domnul va purta de grij
ă
 I. Yahweh Rafa - Domnul care te vindec
ă
  J. Yahweh Nissi - Domnul este Steagul meuK. Yahweh Mekodishem - Domnul care v
ă
sfin
ţ
e
ş
teL. El Qanna - Dumnezeul gelosM. Yahweh Shalom - Domnul p
ă
ciiN. Yahweh Sabaoth - Domnul o
ş
tirilorO. Yahweh Raah - Domnul este P
ă
storul meuP. Kedosh Israel - Sfântul lui IsraelQ. El Gibbor - Dumnezeul cel PuternicR. El Khai - Dumnezeul cel ViuS. Yahweh Tsidkenu - Domnul neprih
ă
nirea noastr
ă
  T. Yahweh Shama - Domnul este aiciU. Attiq yomin - Cel îmb
ă
trânit de zileV. El Elim - Dumnezeul dumnezeilor3. Încheiere
2
 
3
CAPITOLUL 1
Introducere 
Societatea noastr
ă
este definit
ă
de contextul post-modernist
ş
ipost-cre
ş
tin, care admite un pluralism relativist, sincretismreligios, precum
ş
i anularea valorilor-etalon care jalonau evolu
ţ
vie
ţ
ii sociale în toate aspectele ei. Acest context influen
ţ
eaz
ă
 
ş
iBiserica, deoarece ea fiin
ţ
eaz
ă
în societate
ş
i, de
ş
i are a
ş
tept
ă
riescatologice, este fundamentaiat
ă
în istorie.În momentul în care to
ţ
i se declar
ă
ba cre
ş
tini, ba credincio
ş
i unuidumnezeu comun tuturor religiilor, credem c
ă
este important s
ă
-L prezent
ă
m pe Dumnezeul cel atotputernic, singurul Dumnezeu adev
ă
rat. Teologii vorbesc despre Deus absconditus, Dumnezeu care r
ă
mânetranscendent
ş
i incognoscibil, dar
ş
i despre Deus revelatus, Dumnezeu careSe reveleaz
ă
crea
ţ
iei Sale, Se dezv
ă
luie oamenilor. El este neschimb
ă
tor, e înafara timpului
ş
i ni Se face cunoscut în libertate suveran
ă
, în manifest
ă
rialese de El însu
ş
i. În lucrarea de fa
ţă
, destinat
ă
celor care acum începdeslu
ş
irea tainelor sau misterelor Dumnezeirii accesibile nou
ă
, ne propunems
ă
cercet
ă
m câteva adev
ă
ruri legate de Dumnezeu, a
ş
a cum le înv
ăţă
m dinrevela
ţ
ia Sa. în general se spune c
ă
Dumnezeu Se reveleaz
ă
în mod universalîn natur
ă
, în istorie
ş
i în con
ş
tiin
ţ
a uman
ă
, iar în mod specific Se reveleaz
ă
 prin Isus Cristos
ş
i Sfânta Scriptur
ă
. Noi am ales s
ă
ne aplec
ă
m asupraSfintei Scripturi, pentru a-L cunoa
ş
te pe Dumnezeu a
ş
a cum ni Se reveleaz
ă
 El
ş
i a
ş
a cum genera
ţ
ii de credincio
ş
i L-au putut cunoa
ş
te de-a lungulsecolelor.Deoarece un studiu exhaustiv ar trece de limitele impuse acestei lucr
ă
ri,vom privi doar la Numele lui Dumnezeu pe care le g
ă
sim în Sfânta Scriptur
ă
,ele furnizând suficiente adev
ă
ruri despre Dumnezeu, Persoana Sa
ş
icaracterul S
ă
u. Credem c
ă
un bun studiu triadologic în Teologia sistematic
ă
 sau un bun studiu al Teologiei Vechiului Testament trebuie s
ă
cuprind
ă
înmod necesar studiul Numelor lui Dumnezeu. întrucât aceste Nume se g
ă
sescîn Vechiul Testament, este important s
ă
în
ţ
elegem c
ă
o caracteristic
ă
 fundamental
ă
a gândirii ebraice e ilustrat
ă
în semnifica
ţ
ia dat
ă
numelui uneipersoane, numele fiind privit ca o descriere a personalit
ăţ
ii cuiva
ş
i esteindisolubil legat de natura acelei persoane. Evreii vedeau numele, cuvintele,îmbr
ă
c
ă
mintea, bunurile
ş
i locul natal al cuiva ca p
ă
r
ţ
i ale personalit
ăţ
iisale, în sensul c
ă
un om are un num
ă
r de extensii ale personalit
ăţ
ii sale carenu pot fi separate de el. A
ş
adar, pentru o bun
ă
în
ţ
elegere a adev
ă
rului, va

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burcan Adrian liked this
Ellenna Tsapean liked this
ionel26 liked this
waltdisne liked this
Burcan Adrian liked this
waltdisne liked this
Emilia Bruda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->