Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Proiect Clasa 11 a - 1 Exemplar

1. Proiect Clasa 11 a - 1 Exemplar

Ratings: (0)|Views: 1,155|Likes:
Published by oana

More info:

Published by: oana on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
DATA
: 20.aprilie.2010
CLASA a XI-a A
– T.C. – 3 ore/saptamanal; manual ,,Limba si literatura romana”, Ed. ART, A. Costache, F. Ionita, M.N.Lascar,A. Savoiu, Bucuresti, 2008
UNITATEA
: Curente culturale/literare in secolul al XIX-lea – inceputul secolului al XX-lea. SIMBOLISMUL
TEMA LECTIEI
: ,,Plumb”, de George Bacovia
TIPUL LECTIEI
: insusire de noi cunostinte
COMPETENTE:
GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
SPECIFICE:
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii
DERIVATE
– la finalul lectiei elevii vor fi capabili de:C.1. structurarea creaţiei lui George Bacovia, evidenţiind temele si specificul creaţiei simboliste a autoruluiC.2. identificarea particularităţilor de structura si de compozitie a poeziei (geneza, semnificatia titlului, tema, structura bazatape catrene, elementele de prozodie, compozitie si mesaj, trasaturi ale compozitiei, motive si elemente simboliste)C.3. ilustrarea specificului de artă poeticăC.4. observarea specificului operei bacoviene, stârnirea interesului pentru studiul – lectura altor opere ale poetuluiC.5. formarea deprinderilor elevilor de a opera, în comunicarea scrisă sau orală, cu noile concepte operaţionale
STRATEGIA DIDACTICA
: mixta
 
METODE SI PROCEDEE
: auditia, lectura, conversatia catihetica si euristica, explicatia, exercitiul, problematizarea,analiza de text/literara, metoda ciorchinelui
MIJLOACE DE INVATAMANT
: volume de poezii ale lui George Bacovia, dictionar de simboluri, fise de lucru,casetofon
FORME DE ORGANIZARE
: frontala si individuala
FORME DE EVALUARE
: chestionare orala, apreciere verbala prin calificative, evaluare formativa
RESURSE:
1.
umane – colectivul clasei, format din 28 de elevi2.temporale durata lectiei 50 minute3.bibliografice:George Bacovia,
Poezii
, Ed. AULA, Brasov, 2007 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionar de simboluri, Ed. Artemis, Bucuresti, 2007G. Călinescu,
Istoria literaturii române de la origini până în prezent
, Ed.
Minerva
, Bucureşti, 1982Ion Caraion,
Bacovia – sfârşitul continuu
, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1977George Bacovia,
Opere,
Ed.
Fundaţiei Culturale Române
, Bucureşti, 1994Mircea Scarlat,
George Bacovia
, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1987Dinu Flămând,
Introducere în opera lui George Bacovia,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1979
 
Mihai Petroveanu,
George Bacovia,
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1972
 
Scenariu didactic
Nr.Crt.
EvenimentelelectieiCompetentederivateContinutul lectiei
Strategia didacticaMetodedidacticMijloacedeinvatamantFormedeevaluare
1.Momentorganizatoric
Elevii se pregatesc pentru lectieSe noteaza absentele
2. Captareaatentiei
- Se realizeaza un exercitiu de dezghet – se asculta piesa,,Decembre” interpretata de Nicu Alifantis, melodie peversuri de George Bacovia.
auditiacasetofon3.Reactualizareacunostinteloracumulateanterior
C.1. structurareacreatiei lui GeorgeBacovia, evidentiindtemele si specificulcreatiei simboliste aautorului
- Se verifica tema-Se dezbate tema lectiei precedente :Simbolismul – curent literar iniţiat în Franţa prin articolul-program al lui Jean Moréas la 18 septembrie 1886 în revista«
Le Figaro litt 
é
raire »
Le Symbolisme
Specificarea obiectivelor, a scopului curentului
:
 A sugera,iată visul!
(St.Mallarme)
 T
eme şi motive simboliste
:
-
motivul citadin;
-
tema naturii;
-
motivul ploii şi al toamnei;motivul iubirii şi al instrumentelor muzicale;
-
solitudinea, insingurarea;
-
condiţia nefericită/inadaptata a creatorului;
Trăsături:
-
cultivarea simbolurilor, a sugestieiMallarme susţine că „
a numi un obiect este a suprimatrei sferturi din plăcerea poemului”
şi adau
asugera,iavisul!”.
Urnd acest principiu,poiisimbolişti nu descriu,nu narează,nu relatează. .Ei comunică,sugereaza, mai ales senzii (olfactive, vizuale)
conversatiacatiheticaconversatiaeuristicaexplicatiavolume depoezii alelui GeorgeBacovia,dictionardesimboluri,manualechestionareorala,apreciereverbalaprincalificative,evaluareformativa

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Loredana Ioana liked this
Marcela Gavrila liked this
Andreea Butnaru liked this
guvain liked this
guvain liked this
Stanica Laura liked this
Stanica Laura liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->