Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
136Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pembangunan koridor pemangkin pembangunan negara-kesan kepada alam sekitar dan manusia

pembangunan koridor pemangkin pembangunan negara-kesan kepada alam sekitar dan manusia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,793|Likes:
Published by Azy Shazela

More info:

Published by: Azy Shazela on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2015

pdf

text

original

 
1.0
PENGENALAN
Strategi pembangunan wilayah yang dijalankan negara kita bertujuan untukmerapatkan lagi perhubungan antara negeri dengan cara mengurangkan jurangperbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah. Matlamat asas pembangunan wilayahadalah untuk menyeimbangkan agihan agar lebih sama rata bukan sahaja dari segipendapatan, tetapi juga kemudahan awam, seperti kesihatan dan pendidikan,perkhidmatan, perumahan dan peluang untuk kemajuan sosial serta ekonomi rakyat.Ekoran daripada itu, telah banyak projek-projek untuk pembangunan telahdijalankan. Antaranya ialah projek pembangunan koridor. Sebanyak RM6 bilion daripadaRM10 bilion dalam Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)diperuntukkan dalam Bajet 2009 bagi memajukan kesemua Pelan Induk PembangunanWilayah. Terdapat lima pembangunan koridor di negara kita iaitu Iskandar Malaysia,Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Koridor Pantai Timur (ECER), Koridor Pembangunan Sabah dan Koridor Tenaga Sarawak.Kelima-lima pembangunan koridor tersebut adalah sebagai pemangkin dalampembanguan wilayah negara. Pembangunan boleh didefinisikan suatu proses ataukeupayaan untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhikeperluan masyarakat dalam sesuatu jangka masa tertentu serta menyediakan sumber tambahan untuk pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang. Menurut Bath, 1973,wilayah merupakan satu pembentukan kawasan sempadan geografi yang melampauibatas semapadan politik negeri atau pemerintah dengan membentuk sempadannyasendiri berdasarkan kepentingan perancangan pembangunan yang di olah dan ianyadapat di bentuk daripada criteria ekonomi dan sosial.Iskandar Malaysia misalnya, akan bagi memenuhi yang akan wujud daripertumbuhan perniagaan, Iskandar Malaysia akan membangunkan sistempengangkutan awam bersepadu. Sebagai permulaan, usaha ini akan ditumpukankepada menambah baik perkhidmatan bas melalui kerjasama dengan pegusaha bassedia ada. Di bidang perkhidmatan kesihatan pula, pusat kecemerlangan pengajian danpenyelidikan pasca ijazah hendak ditubuhkan dengan kerjasama hospital swasta.Walau apapun usaha kerajaan untuk membangunkan negara, seperti apa yangdi katakan dalam perenggan atas, setiap pembangunan itu pasti akan memberikankesan terhadap apa yang berada di sekelilingnya. Tidak dapat dinafikan bahawa setiappembangunan itu ada kesan positif dan negatif terhadap alam sekitar dan juga manusia.
1
 
Namun, sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan ianya perlu terlebih dahulumenepati piawaian keselamatan yang telah disiapkan.Kesan-kesan pembangunan wilayah terhadap alam sekitar dan masyarakatmerupakan isu yang akan dikupas dalam tugasan ini. Hal ini kerana walaupunpembangunan koridor bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dannegara, namun antara kita sedar atau tidak kesan pembangunan wilayah juga bolehmengancam hidup manusia dan alam sekitar. Pembangunan yang pesat tanpamenghiraukan hal ehwal masyarakat dan alam sekitar akan mengakibatkan kitamenanggung permasalahan yang lebih teruk lagi pada masa akan datang.Pembangunan mampan harus dijalankan kerana ianya bukan sahajapembangunan yang berobjektifkan untuk memenuhi keperluan semasa atau masahadapan bagi mencapai kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial danalam sekitar tanpa menjejaskan keperluan generasi seterusnya. Sesuatu pembangunanmestilah dapat mengekalkan ekosistem alam sekitar. Alam sekitar merupakan suatuekosistem yang mengandungi unsur tabii, sistem sokongan hidup dan ianya perludigunakan dengan bijak bagi menjamin kesejahteraan sosial.
2
 
2.0PEMBANGUNAN WILAYAH ISKANDAR MALAYSIA2.1 Latar belakang
Pembangunan Iskandar Malaysia dilancarkan pada 30 Julai 2006. Dahulunyadikenali sebagai Koridor Wilayah Iskandar. Manakala pelancaran secara rasmidiperkenan oleh sultan Johor, Almarhum Duli Yang Maha Mulia BagindaAlmutawakkil’alallah Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail pada 4 November 2006. Rancangan pembangunan merupakan rangka pembangunan yang paling besar dilaksanakan di negeri Johor selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Pembangunanyang mengambil masa sehingga tahun 2025 ini meliputi kawasan selatan Johor danmemerlukan kos sebanyak RM 47 billion dan terbahagi kepada 5 zon ekonomi iaituJohor Bharu, Nusajaya Pintu Pembangunan Barat, Pintu Pembangunan Timur, dankawasan Senai hingga Skudai.Objektif utama rancangan pembangunan ini ialah menjana pertumbuhanekonomi wilayah Selatan Johor dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebanyak 8peratus untuk tempoh lima tahun yang pertama. Selain itu, pembangunan IskandaMalaysia merangkumi tiga lokasi utama iaitu, Lapangan Terbang Senai, PelabuhanTanjung Pelepas (PTP) dan Pelabuhan Pasir Gudang. Perdana Menteri Malaysia padamasa itu dalam ucapan utamanya menegaskan bahawa kerajaan telahmemperuntukkan perbelanjaan RM 4.3 bilion di bawah Rancangan MalaysiaKesembilan (RMK-9) untuk dijadikan modal permulaan. Mantan Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi juga berharap Iskandar Malaysia mampumelahirkan bandar metropolis yang pertama di Johor selepas tahun 2025. (ZaharudinMohd Ali dan Lukman Ismail. 4 November 2006. Utusan Malaysia)Kawasan yang diterokai ialah seluas 2, 217 kilometer persegi atau 3 kalikeluasan Singapura. Terdapat empat komponen penting dalam pembangunan Iskandar Malaysia. Antaranya ialah penggubalan Pelan Induk Perniagaan, penubuhan badanpenyeliaan yang kukuh iaitu di bawah Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA), penubuhan Pemaju Raya atau dikenali dengan South Johor InvestmentCorporation Berhad (SJICB), dan pemberian pakej insentif untuk menggalakkan inisiatif untuk pemangkin pembangunan.Berdasarkan pelan pembangunan Iskandar Malaysia, kerajaan telahmenumpukan ekonomi yang pelbagai. Contohnya, bidang elektrik dan elektronik,
3

Activity (136)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nqsuhq Rosli liked this
Norliana Hamadan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ima ساي ساريماه liked this
sham_keys6987 liked this
Shazlina Sahrizal liked this
KhairulBariahIsmail liked this
Nurhidaya Gani liked this
Farah Laura liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->