Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Swarovski Elements Presents "22 Ways to Say Black"

Swarovski Elements Presents "22 Ways to Say Black"

Ratings:
(0)
|Views: 859|Likes:
Published by Swarovski Elements
Introducing "22 Ways to Say Black". An auction for 22 dressed designed by the world's leading fashion designers- with 100% donated to charity. Together, let's do something good for humanity.
Introducing "22 Ways to Say Black". An auction for 22 dressed designed by the world's leading fashion designers- with 100% donated to charity. Together, let's do something good for humanity.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Swarovski Elements on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

 
1
Cbuy d`` ud b obyuh}`xk `hbu< uch ‛kauukh mkbif e}hyy'‟ Ucdxjc Jbm}ahkkhIcbghk eae gdu agphgu au+ ag 21=0+ ych odyu ehflgauhkq ~xu au dg uch ob~'‛Uch @d}e+‟ au zby exmmhe mq uch ldx}gbkayuy d`
Pdjxh 
objb|agh‑yBoh}aibg heauadg+ zcd ~}heaiuhe b }hydxgeagj yxiihyy ud ~b}bkkhk ucbud` uch ib} ~}dexihe mq uch Boh}aibg agexyu}abkayu' Ucay zby+ b`uh} bkk+ uchmhjaggagj d` uch h}b d` hrxbkauq'Bge yd uch kauukh e}hyy+ b yao~kh mkbif i}h~h ychbuc zauc kdgj fluuheykhhphy+ zdxke mhidoh uch xga`d}o d` uch odeh}g zdobg' ]hyu}baghe+eayidgih}uagjkq yao~kh+ uch e}hyy ixu yu}bajcu ud uch hyyhguabky+ mbyhe dgb ﬍xae kagh ucbu mduc idgihbkhe bge }hphbkhe auy yhi}hu' Ucay zby ih}ubagkqexh ud uch bmydkxuh mkbif+ b ycbeh ucbu+ ag yiahguafli uh}oy+ ay gdu hphg}hbkkq b idkd}'Mkbif hgido~byyhy bg hgua}h yud}q< ido~khs+ ib~uapbuagj+ bge hphg~byyadgbuh+ zauc oxkua~kh idgu}beaiuadgy yza}kagj b}dxge au' @}do uch ebzgd` uaoh+ mkbif cby biuhe by mduc uch bjhgu d` }heho~uaph jdde bge uchyubgeb}e d` eabmdkaibk hpak' Oh}hkq idglx}h x~ uch uh}o ‛mkbif obyy+‟ bgeuch exbkauq d` uchyh uzd uh}oy aooheabuhkq mhidohy ikhb} ag b ih}hodgqucbu b~hy kaux}jq+ mxu zauc b ph}q ea``h}hgu ~x}~dyh'
 O 
DX]GAGJ
 cby
 
m}dfhg
<
mhidoagj 
Uch 
ghz
 M
KBIF 
 
2> 22
Mkbif hphgagj e}hyyhy zh}h idgyaeh}he ud mh xku}b/yd~cayuaibuhe bgehsu}hohkq jkbod}dxy+ by uchq }hag`d}ihe uch mhbxuq d` uch zcauh yfag ucbuzby yd cajckq ~}a|he bu ucay uaoh' Zd}g mq mduc }hy~hiubmkh zdohg bgeidx}uhybgy bkafh+ mkbif }dmhy zh}h eayux}magj+ bge hsh}uhe b yhgyxbk`byiagbuadg dg uch oagey d` ohg' Ucay zby hsho~kaflhe mq uch `xkk yubgeagj~d}u}bau d` ‛Obeboh S‟ mq Boh}aibg ~baguh} Ldcg Yagjh} Yb}jhgu+ zcaicyibgebka|he ^b}ayabg ydiahuq zchg au zby ycdzg bu uch 2335 Ybkdg ehyMhbxs/B}uy+ by auy b~~}dbic zby xgbiih~ubmkq yhsxbk `d} uch ~h}ade' Uchfl}yu ph}yadg d` uch ~baguagj `hbux}he b yu}b~ ucbu cbe agjhgxdxykq ‛yka~~he‟`}do Obeboh S‑y ycdxkeh} ud ch} mb}he b}o+ uch}hmq biihguxbuagj uchudubk gxeauq d` ch} ~kxgjagj ghifkagh' Au zby udd oxic `d} uch ~xmkai+zcaic gdghuchkhyy ﬍difhe hg obyyh ud uch eay~b}bjhe ~baguagj' Yb}jhguhphguxbkkq }h~baguhe uch yu}b~ ud auy }ajcu`xk ~kbih' Mxu uch ebobjh zbyedgh+ beeagj ud uch yxk`x}dxy+ hphg dmyihgh }h~xubuadg d` mkbif flgh}q'Ag uch hb}kq =>uc ihgux}q+ mkbif zby bkyd ag `bycadg+ bkmhau xgaguhguadgbkkq<Zd}ke Zb} A cbe i}hbuhe yd obgq zaedzy ucbu au mhiboh uch edoagbguidkd} ag b zdobg‑y zb}e}dmh' Mxu au zbyg‑u xguak 21=9 ucbu uch odeh}g+`bycadgbmkh kauukh mkbif e}hyy zhgu obyy' Ucay zby zchg uch odehyukqya|he ^b}ayabg `bycadg cdxyh ^}hohu ~}d~dyhe ‛b kauukh yka~ d` b `}dif+‟exmmhe ‛Kb Jb}êdggh+‟ ag cdobjh ud uch mhyuyhkkagj mddf mq @}hgicz}auh} Paiud} Ob}jxh}auuh' Ucay e}hyy zby u}hohgedxykq yxiihyy`xkbge mhiboh b pa}uxbk b}ichuq~h d` uch hobgia~buhe zdobg' Mhuzhhgbxucd}a|he }h~}dexiuadgy bge idxguh}`hau id~ahy+ dgh oakkadg Jb}êdgghe}hyyhy zh}h ydke b}dxge uch zd}ke'Uch ~}dihyy iboh `xkk ia}ikh uc}hh qhb}y kbuh} zauc Jbm}ahkkh Icbghk bgezcbu
Pdjxh 
}h`h}}he ud by ‛uch `}dif ucbu bkk uch zd}ke zakk zhb}'‟ Zauc ch}aguh}~}hubuadg d` uch kauukh mkbif e}hyy+ Obehodayhkkh Icbghk yqguchya|heuch odeh}gauq bge uch obld} x~chbpbky d` uch ]db}agj Uzhguahy' Ychuch}hmq ihohguhe uch `boh d` uch e}hyy ag rxhyuadg+ zcaic zby bed~uhedph}zchkoagjkq dg mduc yaehy d` uch Bukbguai'Ex}agj uch 219>y+ Cdkkqzdde eh~kdqhe auy zakhy zauc flko gda}+ b jhg}h ucbuehflghe uch idgih~u d` jkbodx}+ agib}gbuhe mq
`hoohy `bubkhy 
e}b~he agmhzauicagj mkbif e}hyyhy' Uchyh e}hyyhy+ kafh uch yub}y zcd zd}h ucho+yddg birxa}he aidgai yubuxy bge hguh}he agud uch ~bguchdg d` uch `hoagaghaehbk< Ob}khgh Eahu}aic ag
Ycbgjcba Hs~}hyy 
+ Ldbg I}bz`d}e ag
^dyyhyyhe 
 bge
J}bge Cduhk 
+ bge J}hub Jb}md ag
Obub Cb}a 
'Yaoxkubghdxykq+ ag Hx}d~h+ uch Y~bgayc ehyajgh} I}ayuùmbk Mbkhgiabjbaguh}~}huhe ucay ~x}auq zauc bg hkhjbgih ucbu mhiboh khjhgeb}q' By
Cb}~h}‑y Mb|bb} 
ehyi}amhe au ag 2193< ‛Cay mkbif ay yd mkbif ucbu au japhy qdx uchicakky' Au‑y b ehh~+ Y~bgayc+ ghb}kq phkphuq mkbif+ b yub}khyy gajcu+ b mkbifucbu obfhy bkodyu bgq duch} d}eagb}q mkbif ux}g ud j}bq'‟ Hgedzhe zauc bgagido~b}bmkh ybpda}/`ba}h bge yiahgih d` ~}d~d}uadgy+ Mbkhgiabjb hgyc}agheucay idkd}+ ~}d~hkkagj au ud uch ~aggbikh d` eayuagiuadg bge }hflghohgu'Mkbif cby kdgj mhhg byydiabuhe zauc eb}fghyy bge+ mq hsuhgyadg+ zaucehbuc bge zauc gducagjghyy―chgih auy xyh by b idkd} }h~}hyhguagjodx}gagj' Qhu mkbif ay bkyd idgyaeh}he uch ~aggbikh d` }hy~hiubmakauq< byd~~dyhe ud b jb}ayc }he d} b kxoaghyihgu mkxh+ au ay ag gd zbq dyuhgubuadxy'Mq uch Oaeekh Bjhy+ au zdxke mhidoh uch ph}q aobjh d` bmyuaghgih+yao~kaiauq+ bge ehpduadg+ by uch ikh}jq cbe bed~uhe mkbif `d} uch phyuohguyuchq zd}h `d} hph}qebq `xgiuadgy bge ih}ubag `d}obk ih}hodgahy'Mkbif fl}yu mhiboh b ~}d~h} idkd} d` `bycadg ex}agj uch ]hgbayybgih' Buucbu uaoh+ mkbif eqhy zh}h hsu}hohkq hs~hgyaph bge cb}e ud }h~}dexih+yd uch idkd} zby zd}g dgkq mq ohomh}y d` uch b}ayudi}buai ikbyy' Au zbyuch}h`d}h }ajcu`xkkq pahzhe by b mbejh d` bxucd}auq `d} uch ~dzh}y ucbu mh+mxu bkyd by b yqgdgqo d` ~ahuq―bg aobjh ucbu ydiahuq‑y khbeh}y zh}h buj}hbu ~bagy ud ~}dlhiu+ ud ~}duhiu uchoyhkphy `}do agyx}}hiuadgy agyuajbuhemq uch obyyhy'Yub}uagj ag uch 20uc ihgux}q+ ag d~~dyauadg ud uch agi}hbyagjkq hsu}bpbjbguy~khged} d` uch Hx}d~hbg idx}uy+ zauc ucha} mkagj/mkagj jdke bge yakph}kboáy+ uch Y~bgayc }dqbkuq d~uhe `d} mkbif+ zauc auy `d}obk }hyu}bagu bgebxyuh}auq' Qhu ucay ~dyauadg zby bkyd ydohzcbu ehih~uaph+ ag ucbu mkbif+idgyaeh}he ud mh uch xkuaobuh idkd} d` cxoakauq+ ~h}`hiukq yhu d`` uchidyukq zcauh kbih ucbu bed}ghe uch idkkb}y bge ix``y d` uch gdmkhy+ bgeaguhgyaflhe uch jkhbo bge oxgaflihgih d` ucha} y~hiubixkb} lhzhky'Mkbif‑y ~d~xkb}auq by b ~dzh} idkd} zdxke uchg zbgh xguak uch 21ucihgux}q+ zchg au obeh auy idohmbif ag uch `bycadg zd}ke' Ucay }hghzheaguh}hyu zby exh ud uch ehphkd~ohgu d` ichoaibk eqhy+ zcaic idxke}h~}dexih uch idkd} bu b `b} kdzh} idyu bge dg b `b} kb}jh} yibkh ucbg aguch ~byu' Bu uch yboh uaoh+ uch }xkhy d` e}hyy byydiabuhe zauc uch kdyyd` b ehb}kq mhkdphe mhiboh ideaflhe bge yu}xiux}he+ zauc eayuagiuadgymhuzhhg `xkk odx}gagj bge cbk` odx}gagj+ uch kbuuh} icb}biuh}a|he mqb j}bexbk }hux}g ud idkd}' Uch }xkhy jdph}gagj odx}gagj zh}h ydohd` uch odyu hkbmd}buh ag uch huarxhuuh mddfy d` uch h}b+ bge zdohg‑yobjb|aghy ~xmkayche `}hrxhgu b}uaikhy dg uch yxmlhiu+ ido~khuh zaucido~khs ehflgauadgy bge uaoh ~h}adey #23 odgucy `d} zaedzy! ucbu obehmkbif idoodg~kbih dg zdohg' Qhu odx}gagj zby gdu agido~buamkhzauc idrxhu}q+ bge `bycadg objb|aghy fh~u ucha} }hbeh}y bm}hbyu d` uchkbuhyu yuqkhy bge `bm}aiy' Udzb}e uch hge d` uch ihgux}q+ dgih uch `xkkodx}gagj ~h}ade zby dph}+ au mhiboh ea`flixku ud eayuagjxayc b odx}gagje}hyy `}do ydohucagj ucbu zby yao~kq kdphkq+ bge mkbif' Ag 2315+ uchobjb|agh
Kb Odeh Akkxyu}áh 
hs~kbaghe ucay aghpaubmkh ~chgdohgdg< ‛Zh~b}he edzg uch ex}buadg+ uchg uch yhph}auq d` uch pb}adxy odx}gagj~h}adey6 bge ~}hiayhkq mhibxyh au zdxke cbph mhhg agehihgu ud jd ud uchuchbuh}+ ud buuhge }bihy+ eaggh}y+ bge ohhuagjy zhb}agj uch xga`d}o d``xkk odx}gagj+ au j}bexbkkq u}bgy`d}ohe+ bge `}do yhph}h cby mhidoh ph}qghb}kq buu}biuaph† yd ucbu uch odx}gagj e}hyy ay d`uhg gducagj od}h ucbgbg hkhjbgu mkbif dxuflu'‟

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kasea liked this
Mimi Mimo liked this
Edita Kricenaite liked this
Andrea Novella liked this
Dan liked this
Ionescu Ioana liked this
LoghinRoxana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->