Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GA_103 Евантелието на Йоан 1

GA_103 Евантелието на Йоан 1

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

 
11
GA 103РУДОЛФ ЩАЙНЕР
ЕВАНГЕЛИЕТОНАЙОАН
изнесени в
Хамбург
от 18. 5. До 31. 5. 1908
г.
превод от немски:д-р ДИМИТЪР
ДИМЧЕВ
39004695.doc
 
// Copyright издателство Даскалов
 
22
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СТР.
1. Първа лекция, Хамбург, 18 май 1908……………...........................................6Учението за Логоса.Божествено-духовният характер на Йоановото Евангелие. Противоречия вЕвангелията. Евангелието на Йоан и трите други Евангелия. „Простият мъж отНазарет" на „просветената теология". Нахлуването на материализма в религиозния живот. Учението за Логоса. Говорът като човешка способност. Човекът и другите природни същества: Всичко, което се появява в пространствотои времето, е съществувало преди това в Духа. Произходът на човека от Логоса иеволюцията му до същество, надарено със слово.2. Втора лекция, 19 май 1908……………………................................................18Християнският езотеризъм. Божественият прачовек. Човешкото физическо тяло и неговите метаморфози в хода на мировото развитие.Едно физическо същество не може да съществува, ако не принадлежи към едноетерно тяло, астрално тяло и към един Аз. Учението на християнско-езотеричната школа от Атина. Смисълът от развитието в хода на инкарнациите.Днес в астралното тяло имаме вече наченките на Духът-Себе, в етерното тяло -на Духът-Живот и във физическото тяло - на Човекът-Дух. Говорната способностсе изгражда от човека в хода на Земното развитие. Човешкото физическо тялоима своя първообраз в Логоса; на „Старото Слънце" Логосът стана „живот": на„Старата Луна" „животът" стана „светлина"; на Земята към тях се присъединиАзът. Как да
бъде
разбиран прологът към Йоановото Евангелие.3. Трета лекция, 20 май 1908…………………………........................................30Мисията на Земята. Развитието на Азът, на пълното себесъзнание, развитието наЗемята и на Земното човечество. Сумрачно-ясновиждащото съзнание презЛемурийската епоха и нашето днешно будно съзнание. Земята е планетарнотосъстояние, където може да се развие Любовта. Старата Луна, планетата наМъдростта или Космоса на Мъдростта. Носител на Любовта може да бъдеединствено самостоятелният Аз. Духовните сили на Любовта от шесттеЕлохими на Слънцето и силите на Любовта, които Яхве влага в човека. ХристосИсус като въплъщение на Логоса. Езотеричното християнство и първоначалнияГнозис. Христос като родоначалник на свободното „Аз-съм" - съзнание.4. Четвърта лекция, 22 май 1908……………………………………...................45Възкресението на Лазар.За архитектониката на Йоановото Евангелие. Посвещението в древните Мистерии.Възкресението на Лазар: посвещението на ученика, „когото Господ обичаше",чрез самия Христос. За авторът на Йоановото Евангелие. Йоан Кръстител катопредтеча на Христос. Прологът към Йоановото Евангелие (в превод на РудолфЩайнер). Индивидуалният Аз и откъсването му
от
 
груповия
Аз. Единородният
39004695.doc
 
// Copyright издателство Даскалов
 
33Син. Любовта като свободен дар от Аза. За одухотворяването на любовта. ВХристовия Принцип е
вложено
 
преодоляването
на закона. Сватбата в КанаГалилейска.5. Пета лекция, 23 май 1908………………………………..........................61Предхристиянското посвещение. Сватбата в Кана.Двете части на Йоановото Евангелие: преди и след възкресението на Лазар.Седемте степени на предхристиянското посвещение. Разговорът с Натанаил.Сватбата в Кана. Мисията на Христос: да вложи в човешката душа пълнатаАзова самостоятелност. Дионисиевият култ и мисията на алкохола. Разговорът сНикодим и разговорът със самарянката. Синът на царедвореца и неговотоизцеление. Последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус.6. Шеста лекция, 25 май 1908……………………… …....................76"Аз-съм".Разговорът с Никодим. Човекът през Лемурийската и Атлантската епоха. Човекът беше роден от „въздух" и "вода" занапред това ще става от Духа „Сина Човешки" Мойсей като предизвестител на Бога, който е въплътеният "Аз-съм"."Мина",Манас или Духът-Себе и "хляба на живота", Буди или Духът-Живот.7. Седма лекция, 26 май 1908……………………… …....................88Мистерията на Голгота.Мистерията на Голгота: Съединението между Слънчевия Логос и Земята.Промените в аурата на Земята. Чрез Мистерията на Голгота, Земята поема в себеси силата, която ще и позволи отново да се свърже със Слънцето. Христос еДухът на Земята, а Земята е Неговото тяло. Изграждането на висшите съставничасти: Манас, Буди и Атма. Развитието на човека се осъществява чрезнепрекъснатите облагородяващи въздействия на Азът върху астралното тяло,етерното тяло и Аза. Изцелението на сляпородения. Христос и законът наКармата. Христос и прелюбодейката.8. Осма лекция, 27 май 1908…………………………..................... ........98Развитието на човека във връзка с Христовия Принцип.Появата на Христос Исус в следатлантската епоха. Преселението на атлантцитеот Запад на Изток. Древно индийската, древноперсийската и египетско-халдейската културна епоха. Древноримската епоха. Съотношенията междуегипетската и съвременната културна епоха. Христос Исус „слиза" на Земята вгръко-римската епоха; самият Бог се въплъти в човешкото тяло.9. Девета лекция, 29 май 1908…………………………..............................110Древните пророчества и развитие на християнството.Съзнанието на атлантския човек. Промяна в съзнанието през първите триследатлантски културни епохи. Пророческото загатване за Аз-съм, Логоса иХристос. Древноеврейският принцип. Гръко-римската епоха: човекът обективирасвоя Аз във външния свят. Египетските пирамиди, гръцкият
храм
 
и
катедралите.
39004695.doc
 
// Copyright издателство Даскалов

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->