Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GA_223 Годишният кръговрат

GA_223 Годишният кръговрат

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2010

pdf

text

original

 
Рудолф Щайнер
Годишният кръговраткато дихателен процес наЗемятаи четирите големи празници
Пет лекции, Дорнах31.Март – 8.Април 1923
Антропософиятаи човешкото сърце
Четири лекции, Виена27. Септември –1. Октомври 1923Превод от немски: Димитър Димчев
39004825.doc // Copyright издателство Даскалов
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четиритеголеми празнициПърва лекция, Дорнах, Страстна Събота, 31. Март 1923................9Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и свързаните снего празници.Втора лекция, Великден, 1. Април 1923 ...........................................27Мисълт а за Великден. Михаиловият празник като противоположност наВеликденския празник.Трета лекция, Велики Понеделник, 2. Април 1923 ..........................47Троичната същност на Михаиловия импулс. Първичната троичност нагодишния кръговрат. Четвърта лекция, 7. Април 1923 ..........................................................66Летните и зимни празници през древността и връзката им с Мистериите.Пета лекция, 8. Април 1923 ..................................................................87Изживяването на природните процеси в древните Мистерии.Михаиловият празник като празник на душевната смелост.Антропософията и човешкото сърцеПърва лекция, Виена, 27. Септември 1923 .........................................109Битията на Михаил с Дракона и произтичащите от нея импулси за развитието на човека.Втора лекция, 28. Септември 1923 .....................................................132 Човешката отговорност пред Космоса.Трета лекция, 30. Септември 1923 .......................................................154Предпоставки за въвеждане на един нов есенен празник, Друидите иМистериите на Митра. Четвърта лекция, 1 Октомври 1923 .......................................................185Социалната значимост на Михаиловия празник.Рудолф Щайнер обзор върху литературното му дело.........................206Рудолф Щайнер биографични данни и творчество.............................208
39004825.doc // Copyright издателство Даскалов
2
 
ГОДИШНИЯТ КРЪГОВРАТ КАТО ДИХАТЕЛЕН ПРОЦЕС НАЗЕМЯТА И ЧЕТИРИТЕ ГОЛЕМИ ПРАЗНИЦИПЪРВА ЛЕКЦИЯДорнах, Страстната събота, 31.Март 1923Изхождайки от духовните съотношения в света, добре е сега, когатопред душата ни се задават големите празнични дни на годината, отновода отправим поглед към смисъла на годишните празници и днес аз бихискал да сторя това като изложа пред Вас как разбирането на годишнитепразници и тяхното утвърждаване произтичат от самия организъм наЗемята. Когато обсъждаме такива духовни съотношения, отнасящи се доЗемята и земните факти добре е да сме наясно, че не бива да сипредставяме Земята като механична сплав от минерали и скали, каквато етя според минералогията и геологията, а следва да разглеждаме Земятакато един жив, одушевен организъм, чиито вътрешни сили са тези, коитотласкат напред растителния, животинския и физическо-човешкия свят.Така че, когато говорим за Земята от една специална гледна точка, кактоще сторим това днес, ние трябва да имаме предвид цялостния жив святна Земята, както и нейната одушевена материя, за да стигнем после дотова, което аз ще изложа сега пред Вас.Вие добре знаете, че Земята и Съществата, които ú принадлежат – вземете дори само нейната растителна обвивка – коренно променят своявъншен облик в хода на една календарна година, Земята променя всичкоонова, което, така да се каже, като нейна физиономия наднича вмировото пространство. След изтичането на една година Земята винагисе оказва на приблизително същото място и в приблизително същиявъншен вид, какъвто е имала преди една година. Замислете се само, че поотношение на климата, растителния и животинския свят, сега в края наМарт 1923, всичко се намира в приблизително същото състояние, в коетосе е намирало и в края на Март 1922.Нека днес да си представим този годишен кръг като един вид огромновдишване и издишване от страна на Земята, което тя извършва спрямосвоето космическо обкръжение. Като един вид дихателни движенияизглеждат също и други процеси, които стават на Земята или околоЗемята. Ние можем да говорим също и за едно ежедневно вдишване ииздишване на Земята. Обаче нека днес да разгледаме годишниякръговрат като едно могъщо дишане на Земята, при което бива вдишвани издишван не въздуха, а примерно онези сили, които предизвикватвегетацията на растителния свят, силите, които през пролетта изтласкват растенията от тялото на Земята, а през есента отново ги прибират вЗемята, които карат зелените растения да повехнат, докато накрая
39004825.doc // Copyright издателство Даскалов
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->