Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Събр.съч.239 Кармични взаимоврзъки 5

Събр.съч.239 Кармични взаимоврзъки 5

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Aug 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2010

pdf

text

original

 
GA-239РУДОЛФ ЩАЙНЕР
ЕЗОТЕРИЧНИРАЗГЛЕЖДАНИЯНАКАРМИЧНИТЕВЗАИМОВРЪЗКИ
Пети том
Шестнадесет лекции, държани вПрага, Париж и Вроцлавмежду 29. Март и 15. Юни1924
превод от немски:Димо Даскалов 1. и 2. лекцияНели Спиридонова-Хорински
1
 
Рудолф ЩайнерСъбрани съчинения
Езотерични разглеждания на кармичните взаимовръзки от 1924 годинаТом IДванадесет лекции, държани в Дорнах между 16. Февруари и 23.Март СС 235Том IIСедемнадесет лекции, държани в Дорнах между 6. Април и 29.Юни СС 236Том IIIЕдинадесет лекции, държани в Дорнах между 1. Юли и 8.Август СС 237Том IVДесет лекции, държани в Дорнах между 5 и 28 септемвриСС 238Том VШестнадесет лекции, държани в Прага, Париж и Вроцлав между29. Март и 15. Юни СС 239Том VIПетнадесет лекции, държани в Берн, Цюрих, Щутгарт, Арнхайм,Торгай и Лондон между 25. Януари и 27. АвгустСС 240Трудовете на Рудолф Щайнер, както са поместени в «Събранисъчинения на Рудолф Щайнер», са подредени в отдели:
книги - лекции- художествени произведения
. Неговите, винаги свободно държанилекции, - общо няколко хиляди, - първоначално са замислени катоустни, не предназначени за печат съобщения. Направенитепървоначално без, а по-късно с неговото съгласие записки, предивсичко на държаните пред членовете на Антропософското обществолекции, първоначално са били достъпни само като вътрешни ръкописи, понеже поради липса на време Рудолф Щайнер не е могъл -с малки изключения - сам да ги коригира. Малко преди смъртта му тойе премахнал ограничението «Само за членове». Изложените от негопредпоставки за разбирането им обаче остават да важат и по-нататък. -Днес наличните лекционни текстове са сравнени с наличнитеоригинални записки и стенограми и в по-голямата си част сапубликувани. Въпреки това, не могат напълно да се изключат грешки,получени при слушането, записването или стенографирането.2
 
За това издание
Въпросите за дълбокия смисъл на живота и на човешката съдба са тясносвързани с основния въпрос: - Живеем ли само веднъж или нашето настоящовъплъщение вече е предхождано и ще бъде следвано от други въплъщения?Има ли по-дълбоки закономерности, които лежат в основата на човешкатасъдба или тя е следствие на редица външни фактори? -Както се вижда от запитвания и многобройни нови публикации,понастоящем много хора приемат възгледите за прераждането като правилниза тях или поне не ги отричат. В това отношение е залегнало едно чувство,което мисловно не може да се обоснове. Едно такова обоснование, подходящоза днешното мислене беше дадено от Рудолф Щайнер (1861-1925) още вначалото на нашето столетие, когато през 1903 година той публикува дватрактата «Реинкарнация и карма» и «Как действа кармата» като «необходимипредстави от гледната точка на модерната природна наука». Другиосновоположни изложения има в неговите основни произведения «Теософия»(глава: Прераждане на духа и съдба) и «Въведение в тайната наука». Тезиизложения и днес още могат да се третират като най-доброто въведение в тазитема.Фактите на повтарящия се земен живот на човека и произлизащите от товазакономерности на съдбата принадлежат към най-съществените основнивъзгледи на антропософията. Какво значение дава Рудолф Щайнер на тезитеми, се вижда от това, че в продължение на цялата му лекторска дейност тойги излагаше и разширяваше от все нови гледни точки. Кулминацията седостига през 1924 година, последната година от неговата творческа дейност,когато в повече от осемдесет лекции той изнася резултатите от своитедуховнонаучни изследвания на кармичните взаимовръзки за членовете наАнтропософското общество. Тези кармични разглеждания бяха публикувани в6 тома в «Събрани съчинения на Рудолф Щайнер» и в поредицата «РудолфЩайнер - джобни книги».Първите четири тома съдържат държаните в Дорнах поредици от лекции, а впетия и в шестия том са събрани лекциите, държани в други градове. Лекциитеса били предназначени за слушатели, които са били запознати с основнитепонятия на антропософията, развити в гореспоменатите произведения наРудолф Щайнер. Това определя стила на неговите изложения. Понеже особенообширната поредица на лекциите от Дорнах в томовете от I до IV следва едновътрешно изграждане и в първите лекции са дадени съществени основниположения за разбирането на следващите ги лекции, за изучаването им сепрепоръчва да се спази техния порядък.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->