Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balmazújváros újság - 1999 december

Balmazújváros újság - 1999 december

Ratings:
(0)
|Views: 158|Likes:
Published by bamazinfo

More info:

Published by: bamazinfo on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

text

original

 
XIII.
évfolyam,
8.
szám 1999. december Ára:
39 Ft
almazújváros
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
Következő
számunkban:
Az idő
tükreben
MűvészéletÚjvároson
A
mút
üzenete
KÉPES
HÍREK
f
MM
Százéves asszonyt köszöntött születésnapján
a
város
pol-
gármestere, aki Bak Imrénének, született Dobi Julianna néninek átadta Göncz Árpádnak,
a
Magyar Köztársaság
el
nökének írásos jókívánságát. Köszöntötte
az
ünnepeltet
a
Kisgazdapárt nevében Szegedi Lajos önkormányzati képviselő
is
HELYI ADOK.
A
képviselő-testület rendelete alapján január elsejétől
a
gépjárműadó 100 kilogrammonként
évi
700 forint,
a
helyi iparűzési
adó évi
mértéke
az
adóalap
1, 4
százaléka
(a
pénznyerő automatát üzemeltető, vagy annak helyet biztosító,
a
szeszesital kimérésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozásesetén
2
százaléka),
a
kommunális adó pedig évi
5000
forint lesz.PUSZTADROG. "Korszerű, energiahatékony gyógynövényszárítási technológia
a
holland PSO projekt támogatásával" címmel szakmai napot rendeztek
a
Hajdú étteremben.VÁGÓHÍD.
Az
R-KON
Kft.
újvárosi húsüzeme ismét 790 sertés felvásárlására kapott megbízást.GYÜLEKEZETI VENDÉGG. Szabadi Árpád lelszvezetésével
egy
hétig
a
német Moers
és a
holland Nunspeetprotestáns gyülekezeteinél vendégeskedett
a
balmazújvárosireformátus közösség tizenegy tagja.
Királyság-termet avatott
a
Jehova Tanúi balmazújvárosigyülekezete november végén. Az összejöveteli terem
ok
tatási központjában hetente
öt
alkalommal tartanak majdbibliaoktatást (Borza nos felvételei)A kitörni készülő mezőváros nyugalma talán vonzó lehet(Fotó: Kapás Tamás)
Egy
mezőváros
törekvései
a
Hortobágy
mellyékén
Balmazújváros bolygóváros: viszonylag távolesik
a
vasúti fővonalaktól
és a
forgalmasabb közutak
is
elkerülik. Bolygóváros
a
Hajdúhát
és a
Hortobágy találkozásánál,
a
Keleti-főcsatornamellett. Másfél évtizede
még az
ország legnagyobb faluja;
ma 19
ezer városlakó, több mint
6
ezer család keresi
itt a
boldogulását.
A
város felemelkedéséhez vezető kitörési pontokat Gál István polgármesterrel keressük.
(Interjúnk
a 2.
oldalon)
LAPZARTA
A városi vetélkedősorozatállása
a
negyedik forduló után:
Bekton Ifj. Fúvósz.
858
Középfokú iskola
846,1
Kis
- R.
Nagy család 840,4Rákóczi pkör 828,7Polgármesteri Hivatal 824,1Kalmár
Z.
Ált. Isk. 820,7Volt Kossuth Ált. Isk. 808,6Hímes együttes
752,1
48-as Olvasó Népkör
717,9
Az utolsó forduló előtt
a
Bekton fiatal muzsikusaivezetnek
a
vetélkedőn(Fotó: Borza János)
 
VÁROSHÁZA
1
999. decembe
Egy
mezőváros törekvéseia Hortobágy mellyékén
(Folytatás
az 1.
oldalról)
-
Veres Péter, Balmazújvárosszülötte szegénységtengerrőlszólt, midőn
a
Hortobágy mel-lyéki emberek életviszonyaitjellemezte
a
század derekán.
A
zsellérek
és
cselédek,
a
napszámosok
és
agrárproletárok utódai hogyan és miből élnek ma
a
településen?
-
Városunk
ma sem
tartozik
a
leggazdagabb településekközé.
Az itt
élők
a
legutóbbiidőkig erősen kötődtek
a
földhöz,
a
közelmúlt éveiben azonban
az
agrárium eltartó képessége folyamatosan csökkent,egyre kevesebb család képescsupán mezőgazdaságból vagyahhoz kapcsolódó tevékenységből megélni.
A
lakosságharmada próbálkozik
még ma
is
így
talpon maradni
- de új
utakat keresve.
A
környékünkigen gazdag lelőhelye
a
gyógynövényeknek, feldolgozásuknak az erős hagyományok mellett jövője
is
van,
a
minap
pá
lyázott sikerrel
egy
helyi vállalkozás területfejlesztési
tá
mogatásra.
De a
hagyományokból élnek például
a
nádvágók is; újvárosi tetőfedő brigádok járnak Hollandiába,
Né
metországba, ahol szükség
van
a sajátos szakértelmükre.
-
A
térségben
az
országos
át
lagnál magasabb, mintegy
15
százalékos
a
munkanélküliség.Minden ötödik aktív korú
új
városi ítéltetik kényszertétlenségre.
A
földből nehéz megélni, tőkeerős befektetők eddignem mutattak erős érdeklődést, mit tehet
az
önkormányzat?
-
A
mezőgazdasági termékek földolgozását végző üzemek esetében mind
a
tevékenység jövedelmezőségében,mind
a
foglalkoztatásban hullámzás tapasztalható. Ugyanakkor kedvező tendenciákról
is
számot adhatok;
az
elmúlt
hó
napban
új
üzemcsarnokot
ad
tak
át egy
fémszerkezeteketkülföldi megrendelésre gyártóújvárosi cégnél,
a
beruházásmunkahelyteremtő. Mintahogy közelesen
az
lesz
egy
olasz befektető által létrehozandó, hűtőházat
és
-elemeketgyártó üzem, aminek
a
felépítésében remélhetően helyi vállalkozók működnek közre.
A
napokban megkötjük
a
szerződést,
s a
jövő év első felében elkezdődhet
a
munka.
Egy me
zőgazdasági szövetkezet holland "injekciózását" követően,ez
az
első külföldi beruházás
a
városban.
-
Emlékszem,
a
hetvenesnyolcvanas években
Érd és
Balmazújváros "vetélkedett"
a
Magyarország legnagyobbközsége "címért".
Az
óriásfalutéppen
tíz éve, 1989
tavaszánavatták várossá. Eltelt egy évtized,
mi
jellemzi
a
balmazújvárosi urbanizációs folyamatot?
-
A
település centruma kisvárosi hangulatú,
a
kapcsolódórészek mezővárosi,
a
külterületek falusias jelleget tükröznek.Megtalálhatók
az
önellátás
ha
gyományos formái,
így
például
az
elsősorban családi szükségleteket kielégítő jószágtar
tás.
Az
infrastruktúra folyamatosan fejlődik;
a
víz-
és a
gázvezeték-, valamint
a
telefonhálózat jónak mondható. Mérsékeltütemű,
de
állandó
az út- és a
járdaépítés,
a
kerékpárutatnyáron adtuk
át. A
tervek
en
gedélyezése után, jövőre indulhat
el a
yáros csatornahálózatának,
s az
ehhez kapcsolódószennyvíztározói kapacitás
nö
velésének beruházási folyamata.
Az
önkormányzat nemrégdöntött arról, hogy
a
szilárdhulladék elhelyezésére
a
Haj
dúböszörmény határában tervezett EU-konform, mégisköltségkímélő térségi lerakó
tesítéséhez társul. Rendkívülifontosságú
a
város
és
környékefejlődésében
a
sürgősségi
be
tegellátás szempontjából mentőállomásunk decemberi
át
adása.
-
Sürgősségi beavatkozásraszorult az elmúlt egy esztendőben maga
a
város
is: a
természet három csapást mért
a
szeszélyes csapadékeloszlású településre...
-
Tíz
aszályos esztendőután sokkoló hatásúak voltak
a
várost
ért
egymást követő természeti csapások.
A tél
végénkiszámíthatóbb volt
a
természet,
a
helyi védelmi bizottságr
a
hóolvadás első napjánmegkezdte
a
beavatkozást,
ak
kor
a
nagyobb károkat
el
tudtuk kerülni.
Az
esőzések,
a jú
niusi viharok,
a
júliusi
-
addigsosem látott felhőszakadás
-
azonban meglepetésszerűenérte
a
várost. Kiderült, hogy
a
belvízelvezető rendszer foghí
jas,
előfordult például, hogy
a
tulajdonos feltöltötte
a
telkénátvezető árkot.
A
lakosságnagy része aktívan részt vett
a
belvízveszély elhárításában,
de
akadtak olyanok is, akik
- bár a
portájuk veszélyben volt
-
nemtörődöm magatartást
ta
núsítottak.
A
belvízelvezetőrendszer átfogó, teljes rekonstrukciója
a
csupán 21 százalékoskiépítettségű szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésével párhuzamosan oldható
meg. A
károk néhány önkormányzatiingatlanon kívül, többnyire
a
lakosság körében voltak súlyosak: 34 ház dőlt össze, családokmaradtak fedél nélkül.
A
belvízkárok enyhítésére többmint
32
millió,
a
viharkárokatelszenvedettek segélyezésére10 millió forint elosztásáróldöntött
az
önkormányzat.
A
családi házak építéséhez, helyreállításához, illetve lakásvásárlásához
a
támogatás mértéke
a
megállapított
r
130 százalékáig terjedt.
-
A
város címerállata,
a
túzokfokozottan védett, őshonosmadár. Nincs egyedül;
itt, a
Hortobágyi Nemzeti Park
tő
szomszédságában különlegesflóra-
és
faunavilág "egzotikuma" fogadhatná
az
utazót.
Am
a település "bolygóváros",
a
Haj dúszoboszló-Debrecen-Hortobágy idegeriforgalmi háromszög mentén nincs kedvező pozícióban.
-
Az
önkormányzat fontosstratégiai célja turisztikai lehetőségeink kihasználása.
A
bolygóvárosi mivoltunkbóleredő hátrányos helyzetünketszeretnénk előnyként fölfogvakamatoztatni. Hogyan lehet
a
szükségből erényt teremteni?Az úgynevezett pihenőturizmust célba véve, azok számárakell vonzóvá tenni Balmazújvárost, akik
a
falusias, mezővárosi környezetet kedvelik.
Az
intimitást,
a
csöndet,
a
zsúfoltság "hiányát".
Az itt
élők közvetlenségére
és
vendégszeretetére,
és a
természeti látnivalókra építve számíthatunk
az
idegenek érdeklődésére. Mindehhez elengedhetetlenek az intézményesített külkapcsolatok,melyeknek éreztük
a
hiányát.A korábbi kontaktusok felfrissítése,
s új
idegenforgalmiegyüttműködés megteremtésea dolgunk; jelenleg német, lengyel, spanyol
és
olasz városokkal tárgyalunk. Balmazújvárosalkalmazkodóképességét tükrözi, hogy
az
egyik helyi népkör
-
hagyományőrző együttesközreműködésével
- ez év
nyarától rendszeresen fogad
né
met csoportokat, középiskolánkban pedig közelesen
a
falusi vendéglátáshoz fognak szakembereket képezni.
A
helyiszolgáltatási szféra egyre
bő
vül,
s
mérsékelt ütemben,
de
gyarapodnak
a
vendégfogadóhelyek is. Tárgyalunk
a
gyógy-vizes termálkútra épülő fürdőnk egyik medencéjénektéliesítéséről,
a
strand mellettpedig városi rendezvényekrealkalmas parkot szeretnénk
ki
alakítani. Terveink sikerébenbízva jövő nyáron nemzetköziművészeti fesztivált szervezünk; szándékaink szerint
a
vendégfogadásra fölkészült
rosunkban.
TÓTH
DÉNES
(Megjelent
a
Népszabadság
no
vember
9-i
számában.)
 
1
999. december
OKTATÁSÜGY
A tehetséggondozásért
A balmazújvárosi "id. Varga Antal" Alapítványt 1993-ban vette nyilvántartásbaa megyei bíróság, mint olyan intézményt, amely
a jó
képességű,
de
szociálisan rossz anyagi körülmények között
élő
tanulók segítését kívánja elérni.
A
tehetséggondozásra szakosodott alapítványthat balmazújvárosi születésű egyén tette:dr. Brücher Ernő vegyész,
dr.
KatonaGábor orvos, Nagy Gábor mérnök,
dr.
Szabó József orvos, Szűcs István mérnökés Zsúpos Lajos agrármérnök.Az alapítvány hatéves működése
so
rán több mint 50 tanulónak adott egyszeri pénzsegélyt, összesen
600
ezer forintfölötti értéken.
Az
évente meghirdetettpályázatokra egyre több jogos igény
mu
tatkozik
és
szeretnénk minél többet
ki
elégíteni,
de a
lehetőségeink korlátozottak:
az
alapítvány alaptőkéje 100 ezer
fo
rint. Segélyezésre ennek kamatait,
a be
folyó adományokat, valamint
az
adó
egy
százalékából érkező összegeket fordíthatjuk.
Ez
így sem
l
nagy összeg,
de
közelkétszeresét teszi
ki az
alaptőkénknek.E bemutatás egyik
nem
titkolt célja,hogy felhívjuk
a
város polgárainak
a fi
gyelmét
az
alapítványra
és
kérjük, minéltöbben ajánlják
fel
adójuk egy százalékáte nemes célra.
A
bemutatáshoz feltétlenül hozzátartozik, hogy elmondjuk:
a
kuratórium mindhárom tagja saját költségén végzi munkáját
és
költségtérítéstsem vesz igénybe. Ezzel
azt
szeretnémjelezni, hogy
a
számlánkra befolyó minden fillér
a
megcélzott tanulókhoz
jut.
Ügy gondolom,
az
alapítvány értékeitmutatja
az a
tény, hogy évről évre bővüla csatlakozók köre.
Ez
évben
a
városi
ön
kormányzat
is a
támogatók közé lépett.Befejezésül az alábbiakban közlöm
az
alapítvány folyószámlaszámát, melyet
a
Balmazújvárosi Takarékszövetkezet
ve
zet: 1000018. Kérem, hogy adójuk
egy
százalékát ajánlják
fel a
tehetséges fiatalok támogatására!
ZSÚPOS
LAJOS,
a
kuratórium elnöke
A
jövő iskolája
Az "új" intézmény
új
kezdenyezése: létrejött
a
Középiskolai Galéria, ahol időről időre nívós tárlatokat rendeznek. Legutóbb
az
újvárosi művészházaspár, Palotai Erzsébet testőművész
és
Subicz István grafikusművész
ké
pei gazdagították
a
diákok
és az
érdeklődők látványvilágát (Fotó: Szabor)
"Célunk
a
jövőre nézve
egy
egységes;egymásra épülő, egymást kiegészítő
és
egymást feltételező középfokú oktatásirendszer kiépítése."
Ezt
Baji
Gál Fe
renc,
a
Balmazújvárosi Gimnázium,Szakközépiskola
és
Szakiskola igazgatóhelyettese mondta
a
városi lapnakadott interjúban.
A
pedagógust
az új
középiskolát érintő tervekről, elképzelésekről kérdeztük.
-
A
mindenki által ismert, ambivalensérzelmeket kiváltó iskolaegyesítési kálvária véget ért. Hogyan tovább?
A
vőben milyen feladatok megvalósításával néz szembe
a
régi-új iskola?
-
Célunk
a
jövőre nézve, egy egysé
ges;
egymásra épülő, egymást kiegészítő és egymást feltételező középfokú oktatási rendszer kiépítése. Ennek érdekében fontos feladat
az
iskolán belüliszakképzések közti átjárhatóság összehangolása.
A
Nemzeti Alaptanterv(NAT) szabályzata alapján
a
9-10. osztályban bármely szakon csak szakmaielőkészítő elméleti képzésben részesüla gyerek.
A
10. osztály végén
a
szülőkrészére pályaválasztási értekezletet
fo
gunk tartani, ahol tájékoztatjuk őket
a
választható szakok számáról
és
fogadóképességéről. Ezután
a
szülők,
ha a
gyerek
is úgy
gondolja, jelezhetik változtatási igényüket.
-
A
fennálló
új
helyzet hoz-e változástaz iskola képzési rendszerében? Tervezik-e esetleg új szakok indítását?
-Jelenleg 10 nappali tagozatos gimnáziumi osztályunk van. Ezek közül
6
évfolyam
6
osztályos,
de
ez kifutó rendszerben van.
A
jövőben csak
4
osztályosgimnáziumi képzést indítunk. Tagozatos osztályok létrehozását
is
tervezzük.Ezek között lenne
egy
humán tagozat,ahol
az
idegen nyelvet
és a
magyart
ta
nulnák
a
diákok kiemelt óraszámban,
és
egy matematika-
és
informatikaközpontú reáltagozat. Elképzeléseink köztszerepel
a
sporttagozatos általános iskolára való építés is. Iskolánk célja, hogy
a
jövőben
a
gyengébb tanulókat
is
érettségihez juttassa. Szeretnénk,
ha a
törvény lehetőséget adna arra, hogy
a ta
nuló
a
tizedik tanév után, elvégezve
a
szakmunkásképzést,
az
iskola saját
ta
nulójaként két év alatt érettségit szerezhessen.
A
gimnáziumi oktatás mellett
a
szakképzés szintjén
is
változtatásokattervezünk. 2000-re
két új
szakot szeretnénk elindítani
az
informatika szakmacsoporton belül. Az egyik gazdasági
in
formatikus,
a
másik gépésztechnikusinformatikus képzést adna.
-
A
képzésváltozás mellett terveznek-elétszámváltoztatást viszonylatban?
-
Oktatói szinten
a
szakok tisztításajöhet szóba, melyet megfelelően,
a
nyugdíjazással összefüggésben próbálunk irányítani. Tanulói viszonylatbanszeretnénk
a
beiskolázást régióssá ten
ni,
ezért fejlesztési elképzelésünkbenegy kollégium létrehozása
is
szerepel,amely nemcsak
a
diákok elhelyezésétbiztosítaná, hanem megyei, esetleg
or
szágos versenyek szervezésére, szakmai konferenciák lebonyolítására
is al
kalmas lenne.
BISZTRÁN GABRIELLA
t
Magyar Bálint,
az
SZDSZ országos
l
elnöke november
12-én
Balmazújvárosban járt;
a
várost útban
a
megyeiküldöttgyűlésre érintette.
A
polgármesteri hivatalban agrár-, oktatás-
és
szociálpolitikai kérdésekről mondta
el
véleményét
a
sajtó képviselőinek.Az agrárszociológus végzettségűpolitikus szerint
a
mezőgazdaság
je
lenlegi válságának egyik alapvető oka
a
földbirtokviszonyok rendezetlensége.Ez 1990
óta
1000 milliárd forint tőkeveszteséget eredményezett... Kik vásárolhatnak földet?
A
kérdést így felvet
ni,
álvitákat szül.
A
fontos
az
lenne,hogy azok jussanak földhöz, akik valóságosan
is a
mezőgazdasággal foglal-
i
koznak. 1998-ban megszűnt
az a
megkötés, hogy csak
a
helyben lakók juthatnak hozzá
egy
terület földingatlanaihoz. Ráadásul ezekben
a
kisbirtokokban
-
parcellákban
-
messze nincsmeg
a
több millió forintos tőkebefektetés,
és így a
nyereség lehetőségesem.
A
földbérletek pedig egyértelműen
az
adott térséghez kötődőket
il
letnék
meg,
akár magyarokról, akárkülföldiekről van szó, csak
a
regionáliskapcsolat meglegyen.A szegény embert
a
kormány
is
húzza.
A
jövő
évi
adótörvények, költségvetési tervezetek
nem
javítják
a
szegények helyzetét.
A
személyi jövedelem adókulcsai változatlanul
(és az
infláció figyelmen kívül hagyásával!)legalább
0, 5
százalékos átlagos adóteher-növekedést eredményeznek.Csökken
a
reáljövedelem, ami különösen
az
alacsony jövedelműeket sújtja.A családi pótlék összege 1998
óta
változatlan
és
nem
nő
2000-ben sem.
Az
adókedvezményeket azok
a
családoktudják igénybe venni, amelyek ehhezmegfelelő jövedelemmel rendelkeznek.
A
bővülő gyermektámogatásiadókedvezményt
a
családok közel egyharmada alacsony jövedelme miattnem veheti igénybe...
A
kormány
úgy
csökkenti
a
jövőben
a
munkanélkülijárulék idejét, hogy eközben
nem nö
veli
a
közmunkára szánt központi forrásokat, evvel együtt áttolja
a
munkanélküliség terheit az önkormányzatokhoz.
Nem
ellentételezi kellőképpen
a
várható szociális kiadásokat, inkábbtörölni kívánja
a
munkaerőpiacról tartósan kikerülő rétegek foglalkoztatásátszolgáló támogatást.A kormány
az
oktatás területén
is
"visszalépett". Azaz konzervatív fordulat, hogy
míg
1994-98 között
egy év
alatt
az
iskolák szép számban rákapcsolódtak
az
internetre, addig
ez a fo
lyamat mára lelassult,
s
nem biztosítjaaz esélyegyenlőséget. Szintén visszalépés, hogy megszüntették
a
pedagógusok minőségi bérpótlékát, noha
az
jól működött;
sok
tízezren kaptak
és
kapnak kevesebbet, mint
az
előzőévekben.
A
tavaly bevezetett NemzetiAlaptanterv (NAT) sikerének feltételevolna, hogy
a
helyi igényeket
-
tanterveket
-
figyelembe vegyék.
Úgy is fo
galmazható:
a NAT a
kezdetektől
el
van kaszálva. Bizonyos iskolák integrálására
-
Balmazújvárosban
is - a
csökkenő gyermeklétszám
s az
iskoláknehéz anyagi finanszírozása adottokot. Budapesten például sok lakótelepi iskolát vontak össze, illetve szüntettek meg.
Az
országban szinte mindenhol konfliktusokkal jártak ezek
a
szükségmegoldások.
SZIKSZAY TAMÁS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->