Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FiliongGONG15

FiliongGONG15

Ratings:
(0)
|Views: 96|Likes:
Published by Skye Løfvander

More info:

Published by: Skye Løfvander on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

text

original

 
 
FiliongGONG
Organ for GONG
- Foreningen for Overtonesang og Lydhealing -
Nr. 15, december 2006
 
Indhold:
Nyt fra bestyrelsen
 
Mandinkabyn Reser till Sverige /Johan LasernaMester Jakob samler the Beatles /Skye LøfvanderUden Mål... og Med! /Skye LøfvanderFlimmer og Format /Skye Løfvander… samt kort nyt, faste rubrikker, anekdoter, begivenhedskalender og meget andet!
 
 FiliongGONG
er organ for
GONG
 Foreningen for Overtonesang og Lydhealing
www.gong.dk
 
Vi er uafhængige af økonomiske, politiske og religiøse interesser.
Bladet, som udkommer fire GONG årligt, sendes til medlemmer af foreningen og til særligt interesserede,som måtte ønske det.
Pris i løssalg: 30,- kr. + porto. Abonnement uden medlemskab: 100,- kr.
Indmeldelse i
GONG
sker ved indbetaling af kr. 225,- på foreningens girokonto:
10015529.
Netbank eller indbetaling via bank:Reg. nr.
Reg. Nr. 1551.
Ved netbank/indbetalingskort bruges kode
+01
.Husk at oplyse dit navn og hvad indbetalingen skal dække!Eventuelle spørgsmål vedrørende indmeldelse og betaling kan ske til formanden:
Susanne Eskildsen, 30 24 40 32
,
s.eskildsen@post.cybercity.dk
 
GONG
er en ung forening, som forsøger at favne musikalske udtryk som overtonesang, intuitivsang, akustiske improvisationer og performance.Foreningens formål er at skabe muligheder for træning, leg, forskning og fordybelse isammenhængen mellem stemme, klang, krop og psyke.Vægten lægges på overtonesang og helhedsskabende lydudfoldelse med henblik på bådekunstneriske, terapeutiske og meditative aspekter.Dette søges realiseret gennem sangaftener, koncerter, undervisning og netværksdannelse samtoprettelse af vidensbank og kontakt med andre foreninger, grupper og individer med beslægtedeinteresser.Bladets indhold skal så vidt muligt relatere til foreningens formålsparagraf. Alle er velkomne tilat bidrage med indlæg, helst pr. e-mail eller diskette. Redaktionen kan dog ikke garantere, atalle indlæg trykkes. Med tiden opstår formentligt en redaktionsgruppe, men indtil videre skerredaktionelle henvendelser til:
Skye Løfvander, Fredskovhellet 2 G, 21, 3400 HillerødTlf. 44 64 07 37/ 20 97 07 01
,skye.lofvander@gmail.com Tilmeld dig også
GONG-mail
på denne adresse og bliv månedligt opdateret pr. mail!
Oplag, nr. 15:
160 eks.
 
Deadline, nr. 16:
25. februar
Bestyrelsen i GONG, valgt på generalforsamlingen 11. marts ’06:
Formand, regnskabsfører:
Susanne Eskildsen 30 24 40 32
 
s.eskildsen@post.cybercity.dk
 Næstformand, kasserer:
Grethe Kure 35 55 18 24
 
grethekure@mail2life.com
 
Andreas Wulff 46 19 18 46
 aw.ff@mail.tele.dk (indtrådt som suppleant, da Vibeke Veddinge er bortrejst for længere tid)
Skye Løfvander 44 64 07 37
skye.lofvander@gmail.com
 
… du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne!
 
Nyt fra bestyrelsen
En forrygende efterårssæson er ved at rinde ud.Stærkest står nok en fantastisk koncertoplevelsemed Tyva Kyzy i slutningen af oktober. Disse femsmå, stærke kvinder havde stemmer med tusindeklange og skabte musik der pegede meget længereend blot og bar tradition og i hvert fald ikke barpræg af tomgang.GONG får i den kommende sæson igen besøg fraCentralasien, denne gang Mongoliet.Ashish Sankrityayans besøg i september var ogsånoget ekstraordinært, hvilket heldigvis var blevetluret af et stort antal koncertgængere ogworkshop-deltagere. Vi får lejlighed til at hilse påAshish igen i marts.I bestyrelsen er der god dynamik og mod påopgaver. Visse ting tager den tid, som ting nuengang tager, men kursen er klar! Vores fasteaktiviteter fungerer alle støt og stabilt og derkommer til stadighed små nye elementer til.SONGs nye hjemmesidewww.overtone.seer flot,men vent og se tilwww.gong.dker fuldt udbygget!
Redaktøren Indrømmer
… normalt rømmer man sig, når man vil klarestemmen, eventuelt få lidt opmærksomhed.At indrømme er måske det samme, bare medindadgående luftstrøm? Prøv selv!Nå, indrømmelsen går på, at dette blad med detsartikler muligvis får en slagside til det letterenørdede. Imidlertid er der ikke blevet afvistartikler, som kunne have bragt mere balance itingene, så med andre ord:Gak til skrivepulten og skriv noget næsvist, såskuden ikke tipper!Vi kan bruge interviews, anmeldelser, personligeoplevelser med lyd, musik og instrumenter,refleksioner om healing mm.Når dette er sagt, er det stadig redaktørensholdning, at de tilsyneladende rigeligt tal-fikserede overvejelser bør kunne blive en vigtig delaf et holistisk verdensbillede, hvor kvantitetmøder kvalitet, hvor Moder Musik (følelse og krop)muligvis er skilt fra Fader Matematik (rationalitet),men hvor de i det mindste snakker sammen ogsamarbejder, så vi ikke for evigt føler os fortabte irollen som skilsmissebørn.… Og så tilbage til det med at rømme: man kan joogså rømme en forsvarsskanse. Lige som det medat rømme
sig,
er roden god gammel nordisk:
rýma
,at give plads!
Suspense
FiliongGONGs redaktør ville med garanti føle sigrigtig godt tilpas på Island eller i Norge, hvor manikke blot værner om og plejer sine modersmål,men går aktivt ind i at luge ud i alle de løbskeanglificeringer som i et vist perspektiv truersammenhængen og meningen i sproget.Det er jo forskrækkeligt, som man i vissemiljøer, bl.a. musikernes, svælger i engelskeog amerikanske termer, når vi har det godekernesunde danske sprog.Også i udviklingsmiljøerne har man travlt medat distancere sig fra sin sproglige grundvold vedat himle op om
space, commitments,devotions, enlightenment
osv, osv., fordi detilsvarende danske udtryk tilsyneladende ikkegiver den rette ”
 feeling
”. Man kan sågar stødepå danske verbalformer, så man
comitter 
og
devoter 
sig!!Nå, GONG-miljøet handler netop om musik ogselvudvikling, så vi er i farezonen. Derfor følerredaktøren – med et glimt i øjet - det ikke somen særlig
commitment
, men som en hellig pligtikke at benytte engelske termer, når vi hargode danske. Alt dette blot for at sige, atbegrebet i overskriften bliver dette nummersmarkante undtagelse, idet begrebet på engelsker lidt vanskeligt at indkredse på dansk:
spænding, uvished, at holde hen, udsættelse
.Når vi holdes hen i spænding, udsættes vi for
suspense
.GONG-medlem Michael Schilling har ofteudtalt, at det at kunne magte dette –behovsudsættelse - både er voksenlivets størsteprivilegium og udfordring, mens det nærmestpr. definition er svært for børn. Som barnsagde min lillebror, at han ikke kunne ”holdepå sin vent”.Egentlig er det jo slet ikke behovet, somudsættes, men tilfredsstillelsen af det, ogudfordringen for os er at møde skuffelsen på enmåde, som højner erkendelsen og klarheden.Det kan vi gøre, uanset om vi holdes hen medmad og sex – for selvfølgelig ligger disse felterførst for, når man øver sig – eller om visimpelthen befinder os i en eller anden kø.Musikken benytter sig i høj grad af
suspense
.”Den skuffende kadence” er et udtryk for atvisse harmoniske vendinger er blevet såindarbejdede, at man kan lægge op til dem, sålytteren er næsten ved at sprænges afforventning, for så blot at servere nogleuventede akkorder i stedet.Se nærmere forklaring på:
www.10klassikere.dk/dansktekst/opslagsord/kadence.html 
… Og så kan man naturligvis holde sine læserehen i spænding, selvom det ikke er enkriminalroman.I sidste nummer af FiliongGONG lovede vi atbringe anden halvdel af Johan Lasernas artikel
Tonen Från Indien
. Den er blevet udsat, og duer hermed blevet udsat for
suspense
! Tilgengæld får du en anden spændende artikel fraJohans hånd, nemlig
Maninka
, som tidligere harværet bragt i bladet
 Afo!
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->