Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pap Gábor Angyali korona szent csillag

Pap Gábor Angyali korona szent csillag

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:
Published by solymar61

More info:

Published by: solymar61 on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
Pap Gábor: "Angyali korona, szent csillag" - Beszélgetések a Magyar Koronáról
 
Pap Gábor
 „Angyali korona, szent csillag"
BESZÉLGETÉSEK A MAGYAR
S
ZENT
K
ORONÁRÓL
 
 Kegyelem néktek és bölcsesség
 
Mitõl szent a magyar Szent Korona? Ha ezt a kérdést föltesszük egyiránta érdeklõdõ egyszerû embernek, akkor valami olyan választkapunk, hogy hát azért, mert pápa küldte, vagy azért, mert egyháziakkoronáznak vele. Tehát valami egészen ésszerû vagy annak tûnõ érvetkeres a válasz fogalmazója. Valójában egy kicsit másképp áll a dolog.Elõször is nem magától értetõdõ, hogy ennek a koronának „szent" jelzõje lett. Össze tudjuk vetni egy másik, egykor ugyancsakhasználatban volt és vele nagyjából egykorúnak is látszó koronával - eza német-római császári korona -, de azt nem szokták szent koronánaknevezni, ott magát a birodalmat nevezik Szent Római Birodalomnak.Tehát mindenképpen föl kell figyelni erre a jelzõre. Ahhoz, hogy a
http://www.kitalaltkozepkor.hu/szentkorona.html (1 of 47)2004.06.05. 18:29:10
 
Pap Gábor: "Angyali korona, szent csillag" - Beszélgetések a Magyar Koronáról
kérdésre válaszolni tudjunk, tudni kell, hogy három típusát szoktukmegkülönböztetni a koronáknak. Az elsõ a házi korona, a második azországló korona, a harmadik a beavató korona. A házi koronát - mintmondani szoktuk - papucsban is lehet viselni, tehát családi körben ishordhatja a király, hogyha éppen ez jött rá. Az országló koronátországos ügyek intézésekor viseli. Vagy a két legfontosabb hivatala, afõbírói és a fõhadúri feladat gyakorlása közben, vagy pedig ha idegenországok követeit fogadja, tehát ország-ország közötti kapcsolatban.És végül van a beavató korona, amirõl a legkevesebbet tudjuk, mertEurópában az utolsó másfél ezer évben - legjobb tudomásunk szerint -a miénk volt az egyetlen olyan korona, amelyik a szó legszorosabbértelmében beavató koronának tekinthetõ. Ennek az a sajátossága,hogy sem családi körben, sem országos ügyek intézésekor nem lehetviselni. Egyetlen alkalommal lehet viselni, a koronázáskor. Kifejezettenegyfajta direkt ráhatás kifejtése a feladata, és így a legjobb analógiáit asámánkoronák között találjuk meg. A magyar Szent Koronának afelépítése, az alakja is sajátságos, és érdekes módon ehhez is azegyetlen használható analógiát a sámánkoronák szolgáltatják.
Osztyák-szamojéd (szölkup) sámán agancsos vaskoronája és a magyar Szent Korona(Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám 1990. nyomán)
Milyen sajátosságokkal rendelkezik egy beavató korona? Egyetemlítettem már. A másik is szorosan összefügg ezzel, ez az, hogylecserélhetetlen. Mi annyira hozzászoktunk ehhez, hogy ha egy magyarember meghallja, hogy pápai tiara, akkor számára természetesnektûnik, hogy ez valami nagyon régi, és legalább olyan becses tárgy, mintamilyen a magyar Szent Korona, és szinte nem hisz a fülének amikormeghallja, hogy a pápai tiara olyan idõs, mint a legutóbbi pápa, mintpápa. Magyarul: minden pápa-koronázásra újonnan készül, haegyáltalán készül. Ez a lecserélhetetlenség a magyar történelemben
http://www.kitalaltkozepkor.hu/szentkorona.html (2 of 47)2004.06.05. 18:29:10
 
Pap Gábor: "Angyali korona, szent csillag" - Beszélgetések a Magyar Koronáról
annyira egyedi, hogy amikor az elsõ, még hazai talajból sarjadtdinasztiánk, az Árpád-ház kihal, akkor egy kisebb kavarodás támadkorona-ügyben. Az akkori pápa jelöltje, Károly Róbert, 1308-ra olyanhelyzetbe kerül, hogy katonailag sikerül uralma alá hajtani az országot.Egyetlen nagy gond van csupán: a magyar Szent Korona nincs abirtokában. Az erdélyi vajdánál van, és ebben a kényszerhelyzetben apápai legátus, egy Gentilis nevezetû bíboros, közvetlenül a pápaleiratát hozván, kihirdeti, hogy a magyar Szent Koronától ebben aszükséghelyzetben elveszik a szentségét és átruházzák egy újkoronára, amelyet éppen most készítettek Károly Róbert részére.Valóban el is készült a korona, valóban meg is koronázták vele, de anemzet ezt az aktust nem fogadta el hitelesnek. Sõt meg van rá akonkrét adatunk, nagyon szép szöveg, hogy már a szertartás elõttfigyelmeztették a bíborost, nem lesz ennek jó vége, mert ez a nemzetragaszkodik hozzá, hogy a magyar Szent Koronával koronázzanak,minthogyha a királyság maga is ebben a koronában rejtõznék. Minthaegyenesen ebben lenne lekötve. Ez annyira hihetetlenül hangzott a judeokrisztián emlõkön nevelkedett Gentilis bíboros fülének, hogyegészen egyszerûen eltekintett tõle. Megrendezte a koronázást,amelyik egyébként még többrendbélileg szabálytalan volt, és utána...hát a fiaskót el kellett viselniük, hogy a magyar nemzet nem fogadta elezt a koronázást. Végül is tárgyalások kezdõdtek az erdélyi vajdával,és vissza kellett szerezni tõle a magyar Szent Koronát. Európa ekkortudta meg elõször hivatalosan, hogy mit jelent, illetve hogyan „mûködik"a magyar Szent Korona. És azért kell ezen csodálkoznunk, mert mégma is él a közvéleményben - sõt idõnként tudós berkekben is fölmerül -egy olyan elképzelés a Korona idekerülésével kapcsolatban, hogy pápaküldte. Nos, az egyetlen dolog ami biztos, az az, hogy háromszáz évalatt nem lehet elfelejteni, mire való a magyar Szent Korona. Hatényleg pápa készíttette és küldte volna 1000 körül, akkor pontosantudta volna 300 év múlva is az akkori pápa, hogy mire jó és mire nem jó. Ez el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, mert nagyon durvánfogalmazva ez annyit jelent, hogy 1308 és 1310 között rá kellettdöbbennie a pápaságnak arra, hogy nem diszponál a magyar SzentKorona fölött. Ez nagyon kemény tétel. Becsületére legyen mondva azakkori pápának, V. Kelemennek, ezt a békát, hogy úgy mondjam,lenyelte. Tehát végül is visszakerült a magyar Szent Korona, meg iskoronázták vele Károly Róbertet, és ettõl kezdve tekintette a nemzetérvényesnek az uralkodását. Hiába készíttette és áldotta meg a pápaaz elõzõ koronát, ez az ország nem úgy mûködik, hogy egy ilyenönkényes döntést elfogadhasson.No most itt természetesen föl lehet tenni a kérdést, hogy ha nem apápától származik a Korona szentsége, s ha õ nem is tudja, mitõl ésmiképpen szent a magyar Szent Korona, akkor honnan adódik ez aszentség? És akkor azt kell mondani - és ez tényleg kényszerítõkövetkeztetés! -, hogy ezek szerint nem a római egyházon belülfogantatott ez a szentség, tehát minden valószínûség szerint elõbbi
http://www.kitalaltkozepkor.hu/szentkorona.html (3 of 47)2004.06.05. 18:29:10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->