Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sluge Jevandjelja

Sluge Jevandjelja

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by cobi63

More info:

Published by: cobi63 on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

 
SADRŽAJPOZVANI SA SVETIM POZIVOM Na mesto Hrista. Duhovni stražari. Vernost u službi. Primeri ljudske postojanosti. Svetost rada.Isaijino poverenje. Polje je svet. Evanđelje za sve. Odgovornost propovednika. Teret za duše.Osećanje gladi za hlebom života. Hitnost Hristovog dela.PROPOVEDNICI KAO SLUGE PRAVDEHristos naš primer. Jednostavnost Hristovog učenja. I bogatima i siromašnima. Hristoskao učitelj. Pouka za naše vreme. Iskustvo Enohovo. Iskustvo Jovana Krstitelja.Pavle apostol neznabožaca.POTREBNA PRIPREMAMladi ljudi u propovedničkoj službi. Omladina kao nosilac tereta. Potrebni su spremnisaradnici. Sprema za misionski rad. Povoljne prilike za pripremu. Zadovoljavanje ličnimmogućnostima. Mladići kao misionari. Strani jezici. Mladići za teška mesta. Vežbanje glasa kod propovednika. Pobeđivaje mana. Jasan način izgovora. "Postaraj se da se pokažeš valjan".Površno znanje. Kolporterski rad kao priprema za evanđeosku službu. Proučavanje Biblije potrebno za uspeh. Mladi propovednici da rade sa starijim. Propovednik-početnik. "Pazi nasebe". Nema izvinjenja za neznanje. Nagrađivanje gostoprimstva. Potrebna postojanost.SPOSOBNOSTIPosvećenje. Potrebno je dublje posvećenje. Taktičnost ili umešnost. Pavlova razboritost.Ljubaznost kao vrlina. Moralno ponašanje. Društveni odnosi. Odlučnost i brzina. Osobine potrebne za službu. Saučešće. Jedinstvo sa Hristom. Poštenje. Poniznost. Revnost. Postojanost.Svakodnevni život.PROPOVEDNIK NA PROPOVEDAONICIPropovedaj reč. Razboritost u svetim stvarima. Oštre strele. Lomljenje hleba života dušamaPropovedanje Hrista. Božja ljubav. Put ka Histu. Pravda pomoću vere. Savet jednom propovedniku. Praktični saveti. Formalne propovedi.Neprilične priče. Kako da se pobedinepnja. Mali zborovi. Kratke propovedi. Neposrednost. Jednostavnost. Obazrivost u ponašanju i odevanju. Javne molitve. Strahopoštovanje za vreme molitve. Naše držanje umolitvi.POTPASTIRIDobar pastir. Lična služba. Posećivanje domova. Pastirske dužnosti. Proučavanje Biblije sa porodicama. Vrednost ličnih napora. Žena iz Samarije. Podela rada.Priprema pomagača u crkvi.Spasen naporima koje je učinio za drugog. Crkva je sveti zalog. Propovednikova supruga.Propovednik u svome domu. "Pasi jaganjce moje". Propovedanje za decu. Ući u osećanjaomladine. Omladina da uzme udela u radu mesne crkve. Molitva za bolesne. Ispovedanjegreha.Pokornost Božjoj volji. Sredstva za ozdravljenje. Učiti narod da bude velikodušan.Potpora evanđelja. Upotreba desetka. Svečana obaveza. Uticaj hrane na zdravlje. Propovednicitreba da govore o zdravstvenoj reformi. Kako da iznesemo načela zdravstvene reforme.Propovednik i fizički rad. Naša dužnost prema našem zdravlju. Opasnost od preteranog rada.POMOĆ U EVANĐEOSKOM RADUProučavanje Biblije. Molitva u klijeti. Vera. Neverovanje i sumnja. Hrabrost. "Hrabri uGospodu." Velika preimućstva i poverenja. Kako Bog vaspitava i sprema svoje radnike. Naći
1
 
vremena za razgovor sa Bogom. Naša najveća potreba. Ispitivanje samog sebe. Ispravljanjesamog sebe. Koristiti svaki trenutak. Potrebna umna kultura. Duh Sveti. Božja obećanja vezanaza uslove. Duh Sveti kao vaspit. Rod primanja Svetog Duha. Približavamo se kraju.Razvijanje i služba.OPASNOSTIOpasnost od zanemarivanja videla. Opomena protiv lažnog učenja. Odvraćanje misli odsadašnje dužnosti. Obnovljenje neposrednog svedočanstva. Božja reč naša zaštita. Zdravanauka. Fanatizam. Samopouzdanje. Dani borbe i duševne patnje. Reč opreznosti. Kako da seodupremo gorkim napadima. Naročito popustljiv prema drugima. Ne zatvoriti put. Bog ne gledako je ko. Darovi. Ljudsko bratstvo. Pripremanje za službu. Briga u pogledu vaspitanja dece.Hristov primer prekor za svako izdvajanje i netrpeljivost. Povučenost. Propovednik i trgovački poslovi. Poljoprivredne i rudarske spekulacije.METODI RADARad u gradovima. Propovedanje načela zdravstvene reforme. Rad za bogate klase ljudi. Centri trgovine i putnika. Saveti za rad po gradovima. Pozorišna dovitljivost. Pripremne radnje.Formalnost u bogosluženju. Držite se samo potvrdnih dokaza. Temeljitost. Mudrost prilikomosuđivanja zla. Kako ćemo postupati sa prigovorima. Trezvenjački rad. Pravilna upotrebadarova proviđenja. Uzroci moralne paralize. Sloboda vere. Naš stav prema pitanju politike."Odvojte se..." Setva i žetva.ODGOVORNOSTI VOĐSTVAStarešine unije i oblasti. Zidanje na čovečije savete. Čovek da ne bude vaš ispovednik. PromenaHristovih saradnika. Propovednici i poslovne stvari. Pripremanje za poslovne dužnosti. Potrebnasu ispravna načela. Briga za propovednike. Naši sanatorijumi skloništa za naše propovednike.Ispit za propovedničku službu. Rukopoloženje propovednika. Poslovni sastanci. Prava nagradaza propovednike. Propovednikova supruga. Štednja u misionarskom radu.MEĐUSOBNI ODNOS PROPOVEDNIKAU dodiru sa drugima. Obzir prema nosiocima tereta. Podnošenje zla. Različiti darovi. Jedinstvo i pored razlike. Duh nezavisnosti. Generalna Konferencija. "Postrekivajmo jedan drugoga".Oproštenje greha.ZAVRŠNA REČSila za službu. Nagrada za vernu službu.
2
 
P O Z V A N I S A S V E T I M P O Z I V O M---------------------------------------------------------------- " A vi ćete se zvatisveštenici Gospodnji,sluge Boga našeganazivaće vas." NA MESTO HRISTAU svakom periodu istorije ove planete Bog je imao svojih ljudi sa izvanrednim mogućnostima,kojima je govorio: "Vi ste moji svedoci." (Isaija 43,10.) Dakle, u svakom veku je bilo pobožnih ljudi,koji su pokupili zrake videla koje je sijalo na njihovom putu, i koji su govorili narodu reči Božje. Enoh, Noje, Mojsije, Danilo i čitava lista patrijaraha i proroka, - svi su oni bili sluge pravde. Oni nisu bilinepogrešivi ljudi; naprotiv, bili su slabi i grešni ljudi; ali pošto su se potpuno predali Gospodu, On jemogao da radi preko njih.Posle svoga vaznesenja, Hristos, veliki poglavar crkve, nastavio je svoje delo u svetu prekoizabranih poslanika, preko kojih je govorio ljudima i njihovim sinovima i služio njihovim potrebama.Otuda je od velike odgovornosti položaj svih onih koje je Gospod pozvao da rade i služe u reči i nauci ucilju izgrađivanja njegove Crkve. On će pozivati ljude u Hristovo ime da se izmire sa Bogom; a svojuslužbu moći će da ispune samo onda kada budu primali mudrost i silu neba.Hristos je njihova snaga, njihov uspeh. Ako oni budu gledali u njega kao što je On gledao usvoga Oca, oni će biti u stanju da rade njegova dela. I kad budu putpuno zavisni od Boga, On će datisvog videla da ga odnesu ovome svetu.Duhovni stražari. Gospod kaže svakome svome propovedniku: " A tebe, sine čovečji, tebe postavih stražarem domu Izrailjevu; slušaj, dakle, reč iz usta mojih i opominji ih od mene. Kad rečem bezbožniku: bezbožniče, poginućeš; a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe putasvojega; taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje; ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. Ako li tiopomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne odvrati od svoga puta, on će poginuti zasvoje bezakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju." (Jezekija 33,7-9)Preimućstvo stražara na zidovima Siona je da žive blizu Boga i da budu osetljivi na rad SvetogaDuga, tako da Bog može raditi preko njih i reći grešnicima da su u opasnostimi da im pokažu mestonjihove sigurnosti.Izabrani od Boga, zapečaćeni krvlju posvećenja, oni su dužni da spasavaju ljude ižene od opasnosti koja im preti.Vernost u službi. Propovednik koji je saradnik Hristov imaće duboki osećaj ili savest o svetostisvoga rada, svojih napora i žrtve, koji se od njega traže da bi uspešno vršio svoju službu. On ne tražisvoje ugodnosti ili komoditet. On zaboravlja na sebe. U tražnji za izgubljenim ovcama, on nikada nećereći da se umorio, da mu je hladno ili da je gladan. On ima pred sobom jedan cilj, a to je spasavanjeizgubljenih.Vojnik krsta stoji nepokolebljivo u prvim linijama borbe. I dok će neprijatelj navaljivati nanjega, on će u tvrđavi tražiti pomoć; i dok on iznosi Gospodu obećanja njegove reči, on dobija ojačanjeza dužnosti koje mu predstoje. On uviđa potrebu za pomoć sa neba. Pobede koje on zadobija ne vode gau samouzvišenje, nego čine da se on više oslanja na Veličanstvenog. Oslanjajući se na tu silu, on dobijasnage da iznese vest spasenja tako jako, da ona dobija svoj eho u mislima slušalaca.Gospod šalje svoje propovednike da govore reč života, da propovedaju ne "filozofiju i lažne prevare", niti "lažno nazvanu mudrost", nego evanđelje, "silu Božju na spasenje". (Kološanima 2,8) ( 1.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
jabukesagrane liked this
jabukesagrane liked this
jabukesagrane liked this
geza59 liked this
Zora Milenkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->