Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Astronomy Exam

Astronomy Exam

Ratings: (0)|Views: 200|Likes:
Published by Connor
A multiple-page exam on the basics and fundamentals of astronomy, as learned in middle school.
A multiple-page exam on the basics and fundamentals of astronomy, as learned in middle school.

More info:

Published by: Connor on Aug 29, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

original

 
Kzxraoagt I}kg
Vkrx Aoi
 ‚ 
Sajkbynkrt
Hdrijxdaoz0
Gkxjm xmi kvvravrdkxi xirg do Janygo B |dxm dxz gikodol do Janygo K/
Janygo K Janygo B
QQQQQ ;$ Gasigiox ac aoi ab`ijx do ko arbdx krayoh koaxmir ab`ijx K$ RaxkxdaoQQQQQ 2$ Jmyoe ac raje koh gixkn xmkx arbdxz xmi Zyo B$ Inndvxdjkn Arbdx
 QQQQQ :$ Vmkzi do |mdjm mknc xmi gaao—z ndx zdhi dz sdzdbni
J$ Vnkoixkrt ZtzxigQQQQQ 8$ Bknn ac dji. raje. koh crapio lkziz xmkx arbdxz xmi Zyo H$ VmkzizQQQQQ 9$ Gikzyrigiox i{ykn xa xmi hdzxkoji bix|iio Ikrxm koh xmi Zyo I$ JagixQQQQQ 3$ Xyrodol ac ko ab`ijx ao dxz k}dz C$ Kzxraoagdjkn YodxQQQQQ <$ Hdcciriox zmkviz xmi gaao dz sdi|ih crag Ikrxm L$ Cynn GaaoQQQQQ =$ Ztzxig ac vnkoixz risansdol krayoh xmi Zyo M$ KzxiradhQQQQQ 4$ Ko askn vkxm krayoh xmi Zyo D$ Risanyxdao
Vkrx X|a
 ‚ 
Gynxdvni Jmadji
;6$
 
Javirodjyz vravazih k mindajioxrdj gahin ac xmi Zankr Ztzxig do |mdjm /k/
 
Ikrxm dz xmi jioxir ac xmi yodsirzib/
 
Ikrxm risansiz krayoh xmi Zyoj/
 
Xmi gaao risansiz krayoh xmi Zyoh/
 
Xmi Zyo risansiz krayoh xmi Ikrxm;;$
 
\mkx iokbnih Lkndnia xa abzirsi xmi vnkoixz koh vrasi xmkx Javirodjyz |kz jarrijx1k/
 
Gdjrazjavib/
 
Zxixmazjavij/
 
Xinizjavih/
 
Azjdnnazjavi;2$
 
Xmiri kri vnkoixz do xmi Zankr Ztzxig/k/
 
Zd}b/
 
Odoij/
 
Idlmxh/
 
Xio
 
;:$
 
\mkx yodx dz yzih xa gikzyri xmi hdzxkoji crag xmi Ikrxm xa xmi zxkrz1k/
 
Ndlmx tikrb/
 
Ednagixirj/
 
Gdnih/
 
Kzxraoagdjkn Yodx;8$
 
Zikzaokn jmkoliz ao ikrxm kri jkyzih bt /k/
 
Ikrxm—z hdzxkoji crag xmi Zyo
 b/
 
Ikrxm—z k}dkn xdnx
 j/
 
Ikrxm—z risanyxdao
 h/
 
Ikrxm—z inndvxdjkn arbdx
 ;9$
 
Dx dz |krgir do zyggir xmko |doxir bijkyzi do zyggir /k/
 
Xmi vkrx ac xmi Ikrxm mksdol zyggir dz xdnxih k|kt crag xmi Zyob/
 
Xmi vkrx ac xmi Ikrxm mksdol zyggir dz xdnxih oidxmir xa|krh oar k|kt crag xmi Zyoj/
 
Xmi vkrx ac xmi Ikrxm mksdol zyggir dz xdnxih xa|krh xmi Zyo;3$
 
Xmi Zyo ziigz xa rdzi koh zix bijkyzi ac Ikrxm—z
/k/
 
Jtjnib/
 
Vrijdzdaoj/
 
K}dkn xdnxh/
 
Raxkxdao;<$
 
\mdjm vnkoix raxkxiz avvazdxi xmko xmi axmir vnkoixz1k/
 
Ikrxmb/
 
Girjyrtj/
 
Gkrzh/
 
Sioyz
Vkrx Xmrii
 ‚ 
Zmarx Koz|ir
;=$
 
Ma| |aynh zikzaoz ao Ikrxm bi hdcciriox dc xmiri |iri oa k}dkn xdnx1;4$
 
Do |mdjm hdrijxdao haiz xmi Ikrxm risansi krayoh xmi Zyo126$
 
\mkx kri xmi dooir vnkoixz jknnih koh |mkx kri xmidr gkdo jagvazdxdaoz12;$
 
\mkx kri xmi ayxir vnkoixz jknnih koh |mkx kri xmidr gkdo jagvazdxdaoz122$
 
\mkx kri xmi x|a xmdolz xmkx eiiv ko ab`ijx do arbdx1
 
Vkrx Cayr
 ‚ 
Doxirvrix xmi Hkxk
Ksirkli Gaoxmnt XigvirkxyriGaoxmz
@KO CIB GKR KVR GKT @YO @YN KYL ZIVX AJX OAS HIJ
Jdxt ]
=6 <3 <6 32 96 82 :2 :4 89 98 32 <;
Jdxt T
44 4< 46 == =6 <= <3 << =: =4 48 4<2:$
 
\mdjm migdzvmiri jko tay docir Jdxt ] dz do1
I}vnkdo tayr koz|ir do cynn hixkdn/ Yzi kx nikzxxmrii vadoxz xa zyvvarx tayr koz|ir/ Gkei tayr koz|irz naae vracizzdaokn/
 28$
 
\mdjm jdxt jko tay docir dz jnazir xa xmi i{ykxar1
I}vnkdo tayr koz|ir do cynn hixkdn/ Yzi kxnikzx xmrii vadoxz xa zyvvarx tayr koz|ir/ Gkei tayr koz|irz naae vracizzdaokn/
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->