Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoa Ly Thuc Nghiem

Hoa Ly Thuc Nghiem

Ratings: (0)|Views: 2,501 |Likes:
Published by clayqn88
Bài 1 XÁC ĐỊNH THẾ BIẾN THIÊN ĐẲNG ÁP, ENTANPI, ENTROPI CỦA PHẢN ỨNG HÒA TAN BORAC TRONG NƯỚC I. Mục đích: Nhằm để xác định độ tan S của muối ít tan là borac ở các nhiệt độ khác nhau, từ đó
∆S0.

xác định tích số tan phụ thuộc nhiệt độ, sau đó bằng phương pháp đồ thị tính ∆H0, ∆G0, II. Cơ sở lý thuyết: Ở điều kiện xác định về nhiệt độ và áp suất, một dung môi có khả năng hòa tan một lượng xác định chất tan. Dung dịch được gọi là bão hòa khi mà chất tan nằm cân bằng với chất phụ thuộc vào nhiệt đ
Bài 1 XÁC ĐỊNH THẾ BIẾN THIÊN ĐẲNG ÁP, ENTANPI, ENTROPI CỦA PHẢN ỨNG HÒA TAN BORAC TRONG NƯỚC I. Mục đích: Nhằm để xác định độ tan S của muối ít tan là borac ở các nhiệt độ khác nhau, từ đó
∆S0.

xác định tích số tan phụ thuộc nhiệt độ, sau đó bằng phương pháp đồ thị tính ∆H0, ∆G0, II. Cơ sở lý thuyết: Ở điều kiện xác định về nhiệt độ và áp suất, một dung môi có khả năng hòa tan một lượng xác định chất tan. Dung dịch được gọi là bão hòa khi mà chất tan nằm cân bằng với chất phụ thuộc vào nhiệt đ

More info:

Published by: clayqn88 on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 3 to 29 are not shown in this preview.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan Quynh added this note
ran sang khi la qua trinh
Huy Nhat liked this
Te Gieng liked this
lien112039 liked this
lien112039 liked this
ebookcdtbk liked this
Cam Tu Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->