Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ped[1].inter

Ped[1].inter

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by ancutzei8

More info:

Published by: ancutzei8 on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

 
Educaie intercultura
ț
Prof. univ. dr. Constantin Cucoş
1. Obiectivele generale ale cursului
-
cunoaşterea principalelor problematici care se circumscriu pedagogiei interculturale;
-
reliefarea posibilităţilor şi limitelor abordării interculturale în educaţie;
-
identificarea şi discutarea dimensiunilor interculturale ale educaţiei;
-
formarea capacităţii de interpretare şi judecare a practicilor educative din punctul devedere al respectării şi cultivării diversităţii culturale;
-
imaginarea sau construirea de alternative pedagogice deschise şi permisive lamultiplicitatea culturală.
2. Standarde de evaluare
 Nota finală semestrială va rezulta în urma însumării unui punctaj după cum urmează:
-
 participarea cu intervenţii (întrebări, sugestii interpretative, referate etc.) la tutoriate (2 puncte);
-
validarea cunoştinţelor şi abilităţilor de valorizare a unor practici/teorii pedagogice prinintermediul unei lucrări scrise (5 puncte);
-
aprecierea lucrărilor concepute prin munca independentă şi trimise prin poştă (2 puncte);
-
1 punct din oficiu.Desemnarea temelor şi a numărului acestora se va realiza circumstanţial, în perioada detutoriat, de către asistentul–tutore. Acestea vor fi selectate dintre temele obligatorii, indicate dejaîn textul unităţii de curs. Trimiterea temelor titularului de curs este o condiţie pentru intrarea înexamen. Cei care se vor apleca şi către temele suplimentare vor avea mult mai mult de câştigat,fără să-şi dea seama! Vă dorim succes şi inspiraţie!
 Notă.
În activitatea de tutoriat dar şi în vederea pregătirii examenului semestrial cursanţii suntinvitaţi să consulte, ca un complement al cursului, Constantin Cucoş,
Educaţia. Dimensiuniculturale şi interculturale
, Editura Polirom, Iaşi, 2000, unde vor găsi dezvoltări teoretice,exemplificări şi secvenţe informative suplimentare.
Cuprins1. Izvoare teoretice ale pedagogiei interculturale ...........................................................44.2. Paradigma interculturală în educaţie......................................................................194.4. Deschiderea interculturală – exigenţă a educaţiei contemporane........................244.5. Obiective ale educaţiei interculturale......................................................................264.6. Forme şi metodologii de realizare a educaţiei interculturale................................274.7. Educaţia interculturală - modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor ..304.8. Valorile religioase şi posibilitatea deschiderii interculturale................................325. Perspectiva paradigmei interculturale în România. Avatarurile unei societăţi post-totalitare..............................................................................................................................375.1. Radiografierea manifestării diversităţii culturale în România ...........................37
1
 
5.2. Cum se explică diversitatea în România.................................................................395.3. Învăţământul românesc în perspectiva educaţiei interculturale.........................405.4. Educaţia copiilor de ţigani în România: reprezentări, dificultăţi, soluţii............425.5. Separatismul universitar - un principiu pedagogic fals.........................................456.1. Pentru o formare interculturală de bază................................................................476.3. Niveluri şi tipuri de activităţi...................................................................................52Introducere
2
 
Educaţia în perspectiva deschiderii către valori multiple reprezintă un demers pedeplin justificat, întrucât vizeamai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinami. Acest demers formativ vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscutesau amplificate, t şi în profitul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă,solidaritate şi funcţionalitate. Solidaritatea comunitară este potenţată prin felul cum segestionează reproducerea marilor simboluri în interiorul spaţiului cultural respectiv, dar şi prin modul cum este reglată deschiderea spre alte formaţiuni socio-culturale. O cultură estemare nu numai prin ea însăşi, prin propriile mecanisme autoreproductive sauautocontemplative, ci şi prin "metabolismul" creşterii şi transformării ei, prin felul în care permite deschideri spre reverberaţii din exterior. Se concretizează cu acest prilej o dinamicăspecifică dintre închidere şi deschidere, o relaţie pulsatorie care generează sporirea culturală.Acest raport dintre general şi particular, dintre continuu şi discontinuu, dintre asumare şinegare trebuie actualizat, într-un mod specific, şi la nivel şcolar. Experimentarea diferenţeitrebuie să înceapă încă de pe băncile şcolii şi va continua întreaga viaţă.Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentrua percepe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezireaterenului întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesuleducaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie,o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei împreună simţiri şi binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi.Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem,sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine,de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat - ca şi a celui îndepărtat!Topica interculturalităţii a apărut în ultimele decenii, ca răspuns în plan educaţional lafenomenele de creştere a interconexiunilor şi a globalizării. Se ştie că multe conflicte, aparenteconomice, istorice, sociale etc. au în subsidiar o componentă culturală. Incomunicabilitateade ordin spiritual generează şi întreţine celelalte stări conflictuale sau de tensiune. Condiţianecesară (nu şi suficientă) pentru detensionarea conflictelor constă în găsirea unor piste decomunicare în plan spiritual. Tensiunile şi războaiele iau naştere, mai întâi, în mintea noastră.A le preveni sau a le anihila reprezintă şi un exerciţiu mental, de expulzare deliberată a ideilor rele. Dispozitivul mental îl predetermină pe cel real, extern.Obiectul pedagogiei interculturale este un anume fenomen: educaţia interculturală. Dar ce este educaţia interculturală?În mod sintetic, educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen(diferenţa de sex, diferenţa socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile cedecurg din schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare aculturilor. Abordarea interculturală, se araîntr-o lucrare editată de Consiliul Europei(Antonio Perotti, 1992), nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologiece cauintegreze, în interogaţia asupra spaţiului educaţional, datele psihologiei,antropologiei, ştiinţelor socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra interculturaluluiîşi extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare.Educaţia interculturavizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritulrecunoaşterii diferenţelor ce există în interiorul aceleaşi societăţi şi se referă mai puţin (saudeloc) la realizarea unei educaţii pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism şi oizolare a grupurilor culturale. Educaţia interculturală privilegiază interacţiunea şi dialogul,curajul de a ieşi din sine şi dorinţa de proiecţie în celălalt. O educaţie concepută în perspectivainterculturală va resemnifica relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va deborda3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alexandra Ale liked this
Sas Julia Adela liked this
Jessica Phillips liked this
DafinaIrina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->