Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kesan

Kesan

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:

More info:

Published by: Nageswari Marutherkanu on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2012

pdf

text

original

 
Kesan-kesan Pendudukan Jepun
Pengenalan
Jepun mula menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 dandalam tempoh kira-kira 70 hari ia berjaya menguasai seluruhTanah Melayu apabila Ketua Turus Tentera Berikat iaitu LeftenanJeneral Percival menyerah kalah kepada Panglima Tentera Jepuniaitu Leftenan Jeneral Yama***a Tomoyuki di Singapura pada 15Februari 1942. Sejak itu, Tanah Melayu ditadbir oleh pihaktentera Jepun sehingga 15 Ogos 1945. Walaupun pendudukanJepun hanya selama 3 tahun 6 bulan tetapi ia telah meninggalkanbeberapa kesan sama ada politik, ekonomi mahupun sosial.
Kesan-kesan1. Politik
Selepas menguasai Tanah Melayu, Jepun menyusun semulapentadbiran dengan meletakkan Tanah Melayu di bawahpentadbiran tentera yang dikenali sebagai Malaya MilitaryAdministration (MMA) sesuai dengan keadaan peperangan ketikaitu. Matlamat utama MMA ialah untuk memulihkan ketertibanawam, mengeksploitasikan sumber-sumber penting untukmenampung ekonomi perang dan menjamin bekalan yang cukupbagi keperluan tenteranya di Tanah Melayu. Dalam menjalankanpentadbiran, MMA dibantu oleh Polis Rahsia Jepun dan BadanPerisikan Jepun yang dikenali sebagai Kempeitai Tekkikan danToko. Negeri-negeri Selat (NNS) ditadbir secara langsung olehJepun manakala sistem kerajaan di negeri-negeri lain diteruskan
 
dan diletakkan di bawah kawalan langsung seorang GabenorJepun. Majlis Mesyuarat Negeri ditukarkan menjadi MajlisPenasihat. Majoriti ahlinya adalah orang Jepun dan orang Melayu.Walau bagaimanapun, kuasa sebenar berada di tangan Jepun.Untuk mendapat sokongan orang Melayu, Jepun mengekalkaninstitusi Sultan sebagai pentadbir bersama-sama dengan pihakJepun.Pada peringkat awal pendudukan Jepun, Sumatera digabungkandengan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran yang berpusatdi Singapura yang dikenali sebagai Shonan. Walaubagaimanapun, penyatuan ini gagal dan Sumatera dipisahkandari NNM daripada segi pentadbiran pada tahun 1944.Pendudukan Jepun telah mengakibatkan kesedaran politik yangmendalam di kalangan penduduk Tanah Melayu terutamanyaorang Melayu. Hal ini dijelaskan oleh Yoji Akashi dalam bukunya “The Japanese Military Administration in Malaya”. Anthony Hilldalam bukunya “Division in Malaya” menegaskan “The Japaneseregime and its aftermath awakened for the first time the politicalconsciousness among the Malay People. They certainly developedit, leading its solidarity and direction”. Manakala John Fustonsdalam bukunya “Malay Politic in Malaysia” menegaskan yangpendudukan Jepun telah “politicize the Malay Peasantry to theextent that they were available for mass mobilization immediatelyafter the war”. Penderitaan yang dialami dan propaganda Jepun “Asia untuk Asia” telah membangkitkan kesedaran penduduktempatan untuk berjuang menuntut kebebasan politik dankemerdekaan.Dalam menjalankan pentadbiran Jepun lebih mengutamakanorang Melayu kerana ia menganggap Tanah Melayu sebagai hak
 
orang Melayu. Dalam buku yang sama Yoji Akashi menjelaskan “In the early stage of accupation, the MMA was obliged to regardthe Malays as the rightful owner of Malaya while the Chinese andIndian as subordinate races”. Orang Melayu diberi peluangmemegang jawatan-jawatan pentadbiran seperti Pegawai Daerahdan sebagainya. Dalam Majlis Penasihat bilangan ahli Melayumelebihi bilangan bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh, di Perak14/20, di Negeri Sembilan 7/12 dan di Pahang 5/9. Pengalamandalam pentadbiran yang diterima oleh orang Melayu telahmemberi keyakinan diri dan menyedarkan mereka bahawa orangMelayu mampu mentadbir negeri mereka sendiri.Dasar Jepun terhadap orang India agak memuaskan kerana iamengharapkan sokongan mereka dalam usaha untuk menjayakanrancangan Jepun untuk menguasai India. Orang India digalakkanbekerjasama dengan Jepun bagi membebaskan India daripadaBritish. Mereka diminta menganggotai Tentera Kebangsaan India(MIA) yang ditubuhkan oleh Jepun di Tanah Melayu. Dengantujuan mendapatkan sokongan orang India juga, Jepunmenubuhkan Kerajaan India Buangan yang dikenali sebagai AzadHind di Singapura di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose.Dasar Jepun terhadap orang India telah menimbulkan masalahdalam usaha untuk mewujudkan semangat kenegaraan dikalangan orang India di Tanah Melayu.Dasar orang Jepun terhadap orang Cina amat berbeza daripadadasar mereka terhadap orang Melayu dan India. Selepasmenguasai Tanah Melayu mereka melakukan pembunuhanberamai-ramai dan lain-lain kezaliman ke atas orang Cina.Keadaan ini berlaku kerana permusuhan di antara Negeri Jepundan Negeri China. Selain itu, Jepun marah kepada orang Cina diTanah Melayu yang telah membantu Negeri China semasa Jepun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->