P. 1
Rugul aprins

Rugul aprins

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by dan-lee
Carte despre viata parintelui Daniil Tudor
Carte despre viata parintelui Daniil Tudor

More info:

Published by: dan-lee on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

 
Acad. o. Dr. ANTONIE PL
Ă
M
Ă
DEALAMitropolitul Ardealului, Cri
ş
anei
ş
i Maramure
ş
ului
RUGUL APRINS
Editat
ă
de Arhiepiscopia SibiuluiSIBIU, 2002
 
Edi
ţ
ie electronic
ă
 
APOLOGETICUM2006
 
 
Dr. ANTONIE PL
Ă
M
Ă
DEAL
Ă
 2Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.Aceast
ă
lucrare este destinat
ă
tuturor iubitorilor de spiritualitate cre
ş
tin
ă
ortodox
ă
 
ş
i de istorianeamului românesc. Ea poate fi utilizat
ă
, copiat
ă
 
ş
i distribuit
ă
LIBER cu men
ţ
ionarea sursei.Scanare: CorinaCorectur 
ă
: Gra
ţ
iaDigitalizare pdf : Apologeticum© 2006 APOLOGETICUM.http://apologeticum.nethttp://www.angelfire.com/space2/carti/apologeticum2003@yahoo.com
Digitally signed by ApologeticumDN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Bibliotecateologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.comReason: I am the author of this documentLocation: RomaniaDate: 2006.04.16 16:05:29 +03'00'
 
Rugul aprins3CUVÂNT ÎNAINTEAm scris aceast
ă
carte despre p
ă
rintele DANIIL TUDOR. A trecut la Domnul, acum40 de ani în închisoarea de la Aiud. Nici nu îmi vine s
ă
cred. E atât de prezent în imagineamea încât parc
ă
ar mai tr 
ă
i înc
ă
. Am citit de curând o carte intitulat
ă
: „Via
ţ
aIeroschimonahului Daniil Tudor”, scris
ă
de unul din ucenicii s
ă
i de la Rar 
ă
u.Aceast
ă
carte con
ţ
ine aproape totul despre via
ţ
a sa. Ceea ce scriu eu acum, a fost defapt scris mai înainte, dar las totul a
ş
a cum a fost scris pentru c
ă
, atunci când am scrislucrurile erau necunoscute
ş
i am vrut s
ă
dau o m
ă
rturie despre cuvio
ş
ia sa, ca de la un martor contemporan.Cartea aceasta este, prin urmare, o m
ă
rturie de la un ucenic din vremea lui, care nu sevrea a fi mai mult decât atâta. P
ă
rintele Daniil a fost un om greu, un om care nu sem
ă
na deloccu cei din vremea sa. A fost un om mare care
ş
i-a g
ă
sit împlinirea în via
ţ
a monahal
ă
. Ceea cescriu eu aici va fi doar o m
ă
rturie simpl
ă
despre un om mare. A tr 
ă
it în vremuri grele. Amnotat memoriul lui scris c
ă
tre autorit
ăţ
ile vremii aceleia. Desigur nu era un memoriu pe care1-ar fi scris în vremuri de libertate. Fiind îns
ă
singurul scris de el, l-am redat a
ş
a cum este.Am g
ă
sit apoi printre hârtiile r 
ă
mase de la el
ş
i câteva conferin
ţ
e scrise de el
ş
i de al
ţ
i doi participan
ţ
i la o întâlnire de la Cern
ă
u
ţ
i.Era un poet cu sim
ţ
deosebit, care pe lâng
ă
alte versuri ne-a l
ă
sat
ş
i mai multeAcatiste. Am ad
ă
ugat aici un Acatist, care mi s-a p
ă
rut a fi mai frumos
ş
i mai cuprinz
ă
tor decât altele, de
ş
i toate sunt de aceea
ş
i valoare. Am reprodus apoi
ş
i câteva din fotografiilecare mi-au r 
ă
mas de la el.C
ă
ci trebuie s
ă
m
ă
rturisesc c
ă
eu am f 
ă
cut parte, împreun
ă
cu al
ţ
i studen
ţ
i, din ceea ceel voia s
ă
lase ca mo
ş
tenitori ai s
ă
i. El m-a iubit, a
ş
a cum putea el s
ă
iubeasc
ă
, socotindu-m
ă
 ca pe unul dintre urma
ş
ii s
ă
i. E1 a fost prezent la c
ă
lug
ă
rirea mea, care a avut loc în 1949, pe14 septembrie, de ziua Sfintei Cruci, la Mân
ă
stirea Prislop din jude
ţ
ul Hunedoara. E1 mi-afost na
ş
de c
ă
lug
ă
rie. Am socotit c
ă
e de datoria mea s
ă
scriu despre cuvio
ş
ia sa, a
ş
a cum m
ă
  pricep, amintirile mele în leg
ă
tur 
ă
cu tot ce a însemnat el, pentru mine
ş
i pentru întreaga meagenera
ţ
ie.A
ş
vrea s
ă
-l fac în
ţ
eles cât mai multor oameni din genera
ţ
ia aceasta crescând
ă
, cu totce a însemnat el pentru genera
ţ
ia mea
ş
i a celor de vârsta mea,
ş
i v
ă
d din ceea ce
 
se scrie acumdespre el, despre mi
ş
carea Rugului Aprins, c
ă
a însemnat foarte mult. Fie ca Dumnezeu s
ă
-i p
ă
streze amintirea, s
ă
-l mângâie în împ
ă
ăţ
ia Sa, c
ă
ci a meritat-o cu prisosin
ţă
,
ş
i a murit înînchisoare, ca un martir, cu locul pân
ă
acum necunoscut.Dumnezeu s
ă
-l odihneasc
ă
în pace,
ş
i dac
ă
poate s
ă
ne sprijineasc
ă
 
ş
i pe noi pe drumulc
ă
tre Împ
ă
ăţ
ia Sa.9 martie 2002Sfin
ţ
ii 40 de Mucenicidin SevastiaAcad. o. Dr. ANTONIE PL
Ă
M
Ă
DEAL
Ă
 Mitropolitul Ardealului

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan liked this
gi1959 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->